Sådan borer du perfekte huller i metal

Du kan sagtens selv bore flotte, præcise huller. Det kræver en borestander, et skarpt bor, den rigtige borehastighed, smøreolie og et hul at starte i.

Sådan borer du perfekte huller i metal

Når boret laver flotte, lange spiraler er det tegn på, at boret er knivskarpt.

Det er ikke svært at bore i metal, når du følger vores grundlæggende principper. De handler både om, at boret skal være skarpt, men også om, at metalpladen eller -stangen skal være spændt ordentligt fast.

Du får tre eksempler på, hvordan du borer i forskellige typer metal. Vi viser dig også, hvilket bor du skal bruge til de forskellige opgaver:

    1. Store huller i tynde plader
    1. Mindre huller i kraftige plader
    1. Huller i rør

Til hver af de tre eksempler er der billeder, der trin for trin viser, hvordan du gør. Billederne suppleres med udførlige forklaringer, så du er godt klædt på til selv at bore huller i metal.

1. Store huller

Huller fra 16 til 80 mm laver du nemmest med et HSS-bimetal kopbor. De findes i mange forskellige størrelser, så det er nemt at finde et, der passer til dit projekt.

Du får det bedste resultat, hvis du placerer boret i en borestander. Den sikrer, at du borer helt lige ned i metallet. Kør langsomt, så boret får fat og laver metalspiraler.

HSS-bimetal-kopboret består af tre dele - kopboret, et centerbor og en holder, så den kan placeres i borestanderen.

1

Placér et kopbor med den ønskede diameter i borestanderen. Bor først ned, så centerboret får fat, og fortsæt så med kopboret. Det borer i både tynde og tykke metalplader, op til ca. 10 mm.

2

Et trappebor er også velegnet til større huller, op til 32 mm. Boret er konisk, så diameteren på hullet bliver større, jo dybere du borer ned med det. Det kan bruges i plader, der er op til 3 mm tykke, og kan også fjerne grater.

2. Mindre huller

Små huller, typisk med en diameter op til 13 mm, kan du klare med et metalbor i borestanderen. Put lidt smøreolie på boret, når du kører med det. Til sidst kan du slutte af med en forsænker, så du både fjerner evt. grater og får plads til et skruehoved.

1

Lav et mærke med en kørner i metallet, hvis du ikke har en borestander, men skal bore et hul i frihånd. Den lille fordybning sikrer, at boret får fat præcis der, hvor du ønsker hullet, og at det ikke “glider”.

2

Kør med boret i en passende hastighed. Det skal være så langsomt, at boret får fat og afgiver lange spiraler. Kommer der kun mindre fnuller fra boret, kører du for hurtigt. Put et par dråber skæreolie på, så du undgår, at boret bliver for varmt.

3

Bor igennem metallet. Hold pauser undervejs, hvor du putter skæreolie på. Lange metalspiraler betyder, at boret er skarpt.

4

Du kan fjerne evt. grater rundt i kanten af hullet med en undersænker. Det skaber også plads til, at skruehovedet kan sidde plant med oversiden af pladen.

3. Huller i rør

Det kan sagtens lade sig gøre at bore huller i runde rør eller stænger. Men du skal være ekstra omhyggelig med at spænde det godt fast, så du er sikker på, at røret ikke kan dreje rundt. Vær også ekstra omhyggelig med rørets placering i forhold til boret, hvis det er vigtigt, at hullet bliver placeret præcis midt i røret.

1

Spænd røret fast. Til de fleste borestandere findes en bund med styreriller. Her placeres røret, så det ikke kan rykke sig, når det samtidig spændes fast i borestanderen.

2

Sæt boret fast i borestanderen. Justér evt. fastgørelsen, så dit bor bliver placeret, præcis hvor du vil have hullet. Spænd røret endeligt fast.

3

Put skæreolie på boret, inden du går i gang med at bore. Skæreolien køler både bor og metal, så der ikke opstår for meget friktionsvarme.

4

Grater fjernes med en fil inde i røret. På ydersiden skal du gå mere forsigtigt til værks, hvis der skulle være grater her, fx med fint slibepapir til metal.

    Andre læser lige nu ...