Bruseniche med udsigt

Ved at fjerne en ekstra håndvask skaber vi muligheden for at bygge en superflot bruseniche med store fliser indvendigt og puds udvendigt.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 uger
Pris
4.000 kroner

Intro

En bruseniche står ofte højt på ønskelisten, når vi renoverer et ældre badeværelse, og i rummet her er den nye niche meget mere end en praktisk løsning.

Den er i høj grad med til at forvandle badeværelset fra et nedslidt og uinspirerende rum til et flot og indbydende bademiljø med høj X-faktor.

Det praktiske først: I det gamle rum bestod badet af en forsænkning i gulvet og et forhæng. Nu er der fliser på alle vægge, og vi har fornyet gulvet, så vi kun mangler de nye fliser.

Det betyder, at vi kan bygge nichen ved at rejse et par fløje og beklæde hele den indvendige side af brusenichen med fliser. De gamle fliser og vådrumssikringen bevares bag de nye fliser.

På ydersiden af nichen og på væggene i resten af rummet er vi uden for det, der i reglerne hedder vådzonen. Her er kravene til overfladen ikke nær så store som i badet og på gulvet, og vi kan derfor skabe en ny stil i rummet ved at pudse og male dem.

Fløjene bygger vi af lette skumplader, og de indspirerer os til detaljer, der giver brusenichen personlighed: I nichen bygger vi en bænk og en hjørnehylde, begge ligesom væggene dækket af fliser, og til sidst lader vi to smalle vinduer lukke lyset ind.

Flere tips til dit badeværelse

Vi har samlet en række links, hvor du kan få inspiration til at opgradere dit badeværelse eller din brusekabine.

Vejledning

01
Læg en plan og streg nichen op 2 Trin

1

Vi tegner nichens plan op på gulvet. Du har stort set frit spil, men fløjvæggene må ikke være mindre end 25 cm brede, hvis væggen på den anden side skal være uden for den flisebeklædte vådzone.

2

Også på væggen streger vi op, så vi har streger på begge sider af væggen at styre efter. Den gamle flisevæg er vasket, slebet og trukket over med et ganske tyndt lag fliseklæber.

02
Nichen limes op af lette plader 8 Trin

Vi bygger brusenichen af Wedi-plader, der består af plastskum, ekstruderet polystyren. På overfladen har de et armeringsnet dækket af et tyndt lag sej cementpuds.

De vejer ingenting, men har rigelig styrke til at danne væggene og bænken i nichen. Svagheden er, at skruer ikke griber særlig godt fat i dem, derfor limes de op. Det giver dig til gengæld en stor frihed, når du tildanner og samler det ensartede materiale.

1

Wedi-pladerne skæres til med en fukssvans, med en kniv, en stiksav - vælg frit, du må bare acceptere, at det tynde lag puds gør, at værktøjet ikke kan bruges i træ bagefter. Vi skærer først pladen til i højden.

2

Pladen skal passes til i siden op mod væggen. Vi kiler den op, så dens frie kant står lodret, og fører væggens profil over på pladen med en blyant støttet på en klods. Så skærer vi langs stregen.

3

Vi trykker en tyk stribe klæber op på væggen, loftet og gulvet, hvor pladen skal stå. Wedi-klæberen griber i langt de fleste materialer, og samlingen er kort sagt stærkere end pladen.

4

Første plade (A1) trykkes på plads og får en ny stribe klæber, hvor næste plade skal føjes til. Klæberen er så stærk, at den alene er nok, når du føjer flere plader sammen.

5

Den næste plade (A2) føjes til og trykkes godt ind til nabopladen (A1) og ned mod gulvet. Du må ikke skære den for snært til i højden, så får du den ikke på plads oppe ved loftet.

6

Fugerne lukker vi med klæberen, efter at vi har bragt pladerne omhyggeligt på plads på alle ledder og fikseret dem med kiler.

7

En tredje plade (B) føjes til, så den danner en ret vinkel på de første plader. Til venstre for den er indgangen. Mens limen hærder, støttes samlingen med lange skruer, der sættes med brede skiver.

8

Den sidste vægplade (C) føjes til ved den anden væg, så åbningen mellem C og B bliver indgangen til nichen. Pladen skal være mindst 25 cm bred for at skærme, så væggen bag den ikke bliver våd.

03
Nichen pudses på ydersiden 3 Trin

Wedi-pladerne er skabt til at pudse, men armerings nettet og det tynde lag mørtel på siderne bør du både grunde og give et lag fliseklæber eller lignende - og de ubeskyttede kanter bør altid forstærkes, inden de pudses over.

Pudslaget skal ikke udligne store ujævnheder, så vi bruger en meget finkornet kunststofforstærket mørtel, DuraPuds 702 fra Alfix, der kan trækkes på pladerne i bare 1-3 mm tynde lag.

1

Skumpladerne gør vi klar til puds i flere runder. Først grunder vi dem med en forankringsgrunder. Dernæst trækkes de over med et lag fliseklæber, der på udvendige hjørner tilføjes armeringsnet.

2

Næste dag trækkes den rigtige pudsemørtel på væggene med et stålbræt.

TIPS: Hæld den anbefalede mængde vand i spanden, og drys pulveret i, mens du rører med piskeris på en boremaskine.

3

Den fingertørre mørtel filtses sammen med en fugtig svamp eller filtsebræt i store cirkelbevægelser. Det tager gerne 10-30 minutter, før mørtelen bliver så fast, at du kan trække den glat sammen.

04
Gulvfliser føres op på væggen 3 Trin

På ydersiden af brusenichen skaber vi en overgang mellem gulvets fliser og væggenes pudsede flade med sokkelfliser, der ligesom gulvets fliser ligner teaktræ.

Den effekt vil vi føre videre på nichens inderside, men her dropper vi sokkelfliserne og bruger de samme fliser som i gulvet. Dels er der ikke brug for sokkelflisernes runde overkant, og dels skal soklen være højere ved det lavtliggende gulvafløb.

1

Vi streger op til soklens overkant inde i nichen. Stregen svarer til overkanten af de sokkelfliser, vi slutter af med på nichens yderside.

2

De lange gulvfliser skæres til, så de passer med opstregningerne. Vær omhyggelig med opmålingen, gulvet har ret stort fald ned mod afløbet inde i nichen.

3

Brusenichens sokkel klæbes på væggene med den fleksible fliseklæber. Vi bruger en 10 mm tandspartel. Fliserne klodses op med afstandsklodser på 4-5 mm.

05
Fliserne klæbes på indersiden 6 Trin

På brusenichens inderside er vi nu nået til de hvide fliser. Med deres mål på 33 x 45 cm skal vi kun bruge to i bredden på de smalle vægge, mens bagvæggen kræver tre. På de smalle vægge lægger vi en fuge i midterlinjen, og på bagvæggen en flise i midten.

Fliserne er meget præcise i deres mål, og en fuge på bare 3 mm er nok. Men så skal tilskæringen også være i top.

1

Fliserne skæres meget omhyggeligt til i siderne, så den smalle fuge på 3 mm bliver flot regelmæssig. Vi tager hele tiden udgangspunkt i væggens midterlinje og skærer kun fliser til en række ad gangen.

2

Fliseklæberen røres op og trækkes på væggen. For at kunne justere de store fliser på plads og få kontakt på hele bagsiden bruger vi en 10 mm tandspartel. Det kræver, at klæberen er ret fast i konsistens.

3

Fliserne trykkes på plads i klæberen. Vi er meget omhyggelige med placeringen - især ved næste væg, hvor den tilskårne kant skal danne en regelmæssig fuge ind mod nabovæggen.

4

Nedefter støttes fliserne på den foregående række fliser - hvilket her vil sige den bort, vi skar af gulvfliserne - med en 3 mm flisesnor imellem rækkerne.

5

Ved rørgennemføringer borer vi hul i flisen med et 30 mm diamantbesat kopbor. Boret kan være svært at styre, og teknikken er, at du først sætter det en smule skævt, så du får en kant at støtte boret imod.

6

Række for række bygger vi på opad. Selv om vi venter med at skære hver flise, til vi skal bruge den, og selv om vi er meget grundige med placeringen, går det hurtigt med de store fliser.

06
Den hurtige bænk i brusebadet 3 Trin

Vi har lavet brusenichen lidt bredere, end vi egentlig vil have selve badepladsen - så har vi nemlig mulighed for at sætte en hurtig smal bænk op inde i nichen.

Du kan få specielle beslag til formålet, men her skærer vi tre strimler af pladen op og limer dem fast på nichens inderside som støtte. Dagen efter sidder de så godt, at vi kan placere bænken på dem.

1

Støttelisterne har siddet i et døgn, og nu trykker vi en stribe lim ud på deres overside.

2

Bænken sættes i klæberen og beklædes med de samme fliser, som vi har dækket væggene med.

3

Fliserne skæres i 45° og mødes på oversiden og forkanten i en smal fuge.

07
Et brusebad med udsigt 7 Trin

Da vi på foregående side begyndte at sætte fliser op, sprang vi faktisk lidt frem i historien. Undervejs i vores arbejde satte Wedi-pladernes muligheder nemlig gang i fantasien, og så skar vi to huller i pladerne. I stedet for at sætte lys op inde i brusenichen ville vi lade lyset komme ind gennem to glasruder - så kunne vi også kigge ud i haven, mens vi stod og vaskede krøllerne.

1

Med stiksaven skærer vi huller, hvor ruderne skal sidde. Hullet skæres 2 cm mindre på begge ledder end de glas, vi vil sætte ind.

2

Kanten tilføjes en fals. Ved at vinkle stiksaven skærer vi en 5 cm dyb fals i vindueshullet fra indersiden. Dernæst skærer vi et lidt større hul udenom, men kun så langt ind, at der opstår en fals.

3

Ruden fikseres med mørtel på begge sider. På ydersiden laver vi er smal, enkel 45 graders kant i mørtel. På indersiden lægger vi så lidt, at der er plads til fliser, som vil flugte med ydersidens skrå kant.

4

Flisestykkerne på den indvendige side skæres og klæbes op med mere end almindelig omhu og tålmodighed.

5

Vinkler og mål føres omhyggeligt over på de små flisestykker, som samtidig skal skæres med et skråt snit i kanten ind mod nichen for at kunne ligge så tæt, at fugen også her bliver 3 mm bred.

6

Alle fuger fyldes op med fugemørtel, 2 dage efter at de blev klæbet op. Mørtelen trykkes ned i fugerne ved at trække et gummibræt fra et fugesæt diagonalt over fugerne i alle retninger flere gange.

7

Overskydende mørtel vaskes af med en fugtig svamp - her på et bræt, der gør det ret nemt at vaske og stryge svampen næsten tør mod spandens valse. Dagen efter poleres med en tør klud.

Materialer

60 mm Wedi-plader:
• Sidestykke (A1 og A2)
• Højre frontstykke (B)
• Venstre frontstykke (C)
• Bænk (D)
• Hylde (E)

I øvrigt:
• Wedi-klæber
• Wedi-fugemasse
• Forankringsgrunder
• Fleksibel fliseklæber, Letfix
• Armeringsnet i rulle
• Pudsemørtel, DuraPuds 703
• Vægmaling, til vådrum
• Klinker, Xilema fra Evers,

12,6 x 80 x 0,9 cm
• Sokkelfliser, Xilema fra Evers, 8 x 40,3 x 0,9 cm
• Vægfliser 33 x 45 cm, Evers
• CeraFill 10 fugemørtel fra Alfix
• Silikonefuge
• 2 ruder i hærdet glas
• Brusearmatur, Hans Grohe

Specialværktøj
• Stor fliseskærer
• Piskeris til boremaskine
• Tandspartler
• Fugesæt (spand m. valse, fugebræt og svamp på bræt)

Tidsforbrug

4-6 arbejdsdage fordelt over 1-2 uger pga. af tørretider

Pris

Cirka 4000 kroner

Sværhedsgrad

Ikke et typisk begynderprojekt, men materialerne er gode at arbejde med, og med omhu omkring alle detaljer kan alle nå et flot resultat.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...