Fugtsikkert loft i badet

Ved at opbygge en helt tæt forsegling i loftet over badeværelset og bygge det af de bedste materialer garderer du dig mod de fugtskader, det våde miljø kan skabe.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
4 dage
Pris
2500 kroner

Intro

Når du i dag opbygger et loft i dit badeværelse, gør du loftet langt bedre til at beskytte resten af huset og selv modstå fugten, end selv de bedste håndværkere kunne det for bare få år siden.

For det første kan du i dag skabe en fuldstændig tæt dampspærre, som sikrer, at den fugtige luft fra badet ikke trænger ud i resten af huset og danner kondens, så mug og råd kan vokse. For det andet bygger du i dag loftet af plader, der langt bedre tåler fugt end de normale gipsplader, der var standard før i tiden.

Begge dele lærer du her. Underlaget er spær med 250 mm isolering, og ved at tilføje et nyt lag lægter med 45 mm isolering uden på dampspærren undgår vi at gennembryde den med spots og gipsskruer.

Vejledning

01
Opmåling til træskelettet 3 Trin

Når du måler rummet op og planlægger din forskalling, altså det skelet, som gipsen skal sidde på, er det vigtigt, at du tænker i pladesamlinger.

Pladerne skal have støtte i kanterne, de skal have falsen skåret af ud mod væggen, og der må ikke blive for små stykker nogen steder.

1

Vi måler lodret ned fra tagvinduets fals, hvor pladerne i lysningen vil blive stukket ind. Forneden skal de plader have støtte og samles med pladerne i loftet, så her vil vi placere en liste i begge sider.

2

Vi tjekker udluftningen og beregner, hvor vi ønsker at sætte spots. Listerne i forskallingen skal sidde for hver 30 cm, og der er megen tid og besvær at spare ved at sikre, at listerne kan gå fra væg til væg.

3

Så streger vi op på spærene, hvordan vi vil bygge vores forskalling. Her ser du det færdige skelet, hvor det faste mønster fint passer til vindue og udluftning - og til de kommende lamper.

02
Dampspærren ud til væggene 7 Trin

Dampspærren er en 0,2 mm tyk profoilplast, som du skal sætte op så plant og stramt som muligt og med så få sa mlinger som muligt.

Folien klæbes fast til alle de flader, den støder op til eller gennembrydes af, så der ikke er den mindste sprække, luften kan trænge ud ved. Selv de klammer, der holder den oppe, dækkes med tape.

Og pas på. Klæberne griber fat, du har kun én chance!

1

Dampspærrefolien (A) hæftes på spærene med klammer. Vi hæfter den langs den ene væg og strækker den derfra til den modsatte væg midt i rummet. Der skal hænge 4-5 cm ned ad alle vægge.

2

Ved udluftningsrør o.l. skærer du et lille kryds i plastfolien (A), så kan du presse den ud over forhindringen.

3

Dampspærrefolien (A) føres op om røret og skæres måske lidt til. Det behøver ikke være så fint som her, samlingen lukkes siden tæt med en gummimanchet.

4

Rørkraven (E) presses op omkring røret, så den ligger fladt op mod folien (A), og gummimanchetten spænder mod røret. Afdækningspapiret fjernes indefra og ud i to stykker, og kraven klæber fast i folien.

5

Kablerne tætnes med en tætningsmanchet (E) med mindre gummifelt og mindre åbning. Teknikken er som ved rørgennemføringen.

6

Plastfolien (A) klæbes til væggen med dampspærre-folieklæber (B). En stribe klæber trykkes ud på væggen, og folien presses ind i den. Kun denne specielle limtype kan få fat i den glatte dampspærrefolie.

7

Klammerne dækkes med et lille stykke tape, da dampspærrefolien kan være gået lidt i stykker, mens vi strakte den ud. Også her kan du kun stole på den specielle tape med butylklæber.

03
Dampspærren ved vinduet 4 Trin

1

Ved tagvinduet skæres en firkant ud i folien, så vi kan føre dampspærren op i lysningen og lukke tæt til ved karmen. Det kan gøres med en smal foliestribe - vi bruger her lysningsfolie med klæbekant.

2

Det klæbende butylbånd på lysningsfolien (C) trykkes fast på kanten af karmen, så falsen er fri. Start midt på den ene side, så er det lettere at starte og slutte. Fjern kun lidt af dækpapiret ad gangen.

3

Samlingen tapes, når du har klæbet lysningsfolien på karmen hele vejen rundt. Kan du kun få lysningsfolie i hele ruller, er det dyrt for ét vindue, og det tager bare lidt længere tid med almindelig dampspærrefolie.

4

Lysningsfolien (C) limes sammen med folien (A) på resten af loftet. På lysningsfoliens underkant er der også et klæbende bånd, som du blotter ved at fjerne dækpapiret, i takt med at delene samles.

04
Skelettet til gipspladerne 3 Trin

Forskallingen, altså det træ, du skruer gipspladerne fast på, bygger vi af 45 x 45 mm lister. Ud over at de giver plads til lidt ekstra isolering, giver de sammen med gipspladen også plads til vores spots og ledningerne til dem. Så kan det hele ligge inden for dampspærren og ikke skabe risiko for små utætheder.

1

Listerne (F) skrues op efter vores mærker på spærene - de kan godt ses igennem den blå plast. Vi sætter en enkelt 5 x 100 mm træskrue i hvert kryds.

2

Ved tagvinduet tjekker vi placeringen en ekstra gang, inden vi skruer listen fast. Pladerne i lysningen kan ikke justeres, så listen skal sidde helt lodret under falsen i karmen.

3

Listerne på de to sider af vinduet føres fra væg til væg. De øvrige lister sættes for hver 30 cm, målt fra midte til midte, hvor det ikke rammer spots e.l. Også de to sidste sider i lysningen får hver sin liste.

05
Det ekstra lag isolering 3 Trin

Med lidt held kan du få isoleringsmåtterne til at blive hængende alene ved at presse dem op mellem listerne i forskallingen, når du deler de 56 cm brede måtter i to.

Det kræver, at du får delt dem præcist, og det kræver faktisk, at du investerer i en god isoleringskniv. Da vi her bruger Knauf-måtter, som støver meget lidt, skal kniven være beregnet på dem.

Isoleringen sikres med ståltråd, før vi når til gipsen.

1

Isoleringen (G) klemmes på plads mellem listerne (F). Vi bruger 45 mm måtter med en bredde på 56 cm, så når vi skærer dem igennem på midten, passer de og sidder stramt.

2

Isoleringen sikres med ståltråd (J), der klammes fast på listerne (F). Ståltråden øger brandsikkerheden, fordi måtterne bliver hængende et godt stykke tid, selvom nogle af gipspladerne falder ned.

3

Isoleringen udelades, hvor vi har planlagt, at der skal sidde spots eller andre installationer, så den ikke mases sammen og mister sin værdi.

06
Gipspladerne under loftet 7 Trin

Første række gipsplader skal sidde helt lige, så de næste kan føje sig ind til dem helt uden problemer.

For at sikre det trækker vi en streg på midten af den lægte, hvor den første samling skal være, og her sætter vi et par styreklodser, som pladerne styres på plads af.

Pladerne sættes i forbandt, og med lidt held kan du bruge overskuddet fra hver række som start på næste.

1

Vi trækker en streg midt på den liste (F), hvor første pladerække har sin langkant. Husk, at du skal skære så meget af pladen, at du undgår at få en spartelfas ud mod væggen, den er svær at spartle pænt op.

2

Mål op til bredden af den yderste plade. Mål fra væggen og ud til stregen, og træk derefter 5 mm fra målet. Pladen skal ikke skæres stramt til, der skal være plads til at lukke af med en pæn fuge.

3

Vi sætter et par små krydsfinerklodser (X), som kanten af den første plade kan stødes op til, når vi skruer den fast. De fjernes straks efter, men det er svært at holde pladen præcist, mens du skruer.

4

Gipspladen (H) skæres til og gøres klar til at blive skruet fast. Fibergips kan ikke knækkes som normal gips, så vi skærer den til med dyksaven. Vi sætter på forhånd skruerne dybt i pladen, den er hård at skrue i.

5

Første plade (H) skrues fast. Vi holder den op mod de to styreklodser (X) og 5 mm fra endevæggen og skruer fast for hver 20 cm. Kanten i enden klarer sig uden underlag, spartelmassen vil sikre samlingen.

6

Hullet til udsugningen borer vi med et hulbor, der er 10 mm større end røret. Du kan også skære det med en stiksav, hvor du gør plads til klingen med et 10 mm bor. Hullerne til spots venter vi med.

7

Ved lysningen skærer vi gipspladerne (H) til, så de flugter med listen (F) rundt i kanten af lysningen.

TIPS: Listen (Z), vi har sat under pladen til at holde den oppe, kaldes “Den tavse lærling”.

07
Pladerne i lysningen 3 Trin

Nu er det tid at sætte plader i siden af lysningen under tagvinduet. Vi begynder med de to langsider, som vi fører helt igennem i længden - så passer vi bagefter de korte sider til, så de passer ind mellem de lange sider.

Fermacell er så hård en plade, at du kan bruge den som spartelhjørne, så du behøver ikke sætte en skinne af metal på hjørnet som ved normale gipsplader.

1

Langsiderne i lysningen dækkes først. Pladen skæres til, så den stikker 1 mm neden for pladerne på loftet. Fibergips er så hård, at vi kan spartle op til den. Pladen sidder i falsen og skrues kun forneden.

2

Pladen på den korte side skubbes op mellem de to langsider. Lav pladen 1-2 mm for smal, så du ikke beskadiger den, når den sættes ind imellem de to andre.

3

Først nu borer vi huller til vores spots. Ved at måle ud og bore på de opsatte plader sikrer vi, at hullerne sidder præcist, og vi skal bare kunne få fat i ledningerne, der ligger klar under isoleringen.

08
Pladerne spartles 5 Trin

Du skal være ekstra grundig med at spartle lofter, da de altid rammes af strejflys, som afslører selv de mindste ujævnheder i fladen.

Den specielle spartelmasse til Fermacell-pladerne er sej, hård og meget stærk. Det giver en stærk flade, men det gør den også svær at slibe, så prøv at spartle så plant som overhovedet muligt.

1

Skrab ved skruerne. De skaber en lille udposning på pladen, og den skal skrabes af, før du begynder at spartle.

2

Fyld spartelfasene med SK-spartelmasse, der limer pladerne sammen. Rengør først hele loftet med støvsuger, så spartelmassen kan få fat. Det sikreste er at give loftet bindegrunder, før du spartler.

3

Læg papirstrimlen i den våde spartelmasse. Sørg for at holde retning, så strimlen ikke krøller. Husk at lukke over alle skruer med spartelmasse.

4

Papiret trykkes op i massen med en 6 cm bred spartel, og samtidig glatter du papiret stramt ud.

5

Træk overskydende spartelmasse af med en 15-20 cm bred spartel. Kan du undgå spartelmasse nede på pladerne, når du næste dag fylder falsen op, undgår du at slibe, og så binder det bedre.

Materialer

• Dampspærrefolie (A), 0,2 mm, 6 m2 (Dafa)
• Folieklæber (B), 2 tuber (Dafa)
• Lysningsfolie, 3,3 m2 (C) (Dafa) – kan erstattes af dampspærrefolie og -tape
• Folietape til dampspærre (D) (Dafa)
• Rørkrave og tætningsmanchet (E) (Dafa)
• 45 x 45 mm lister (F), i alt 20 m
• Mineraluld (G), 45 mm, 6 m2 (Knauf)
• 12 mm fibergips (H) (Fermacell), 8 plader a 90 x 120 cm
• SK-spartelmasse, arm.-papir (Fermacell)
• Ståltråd (J), 20 m
• Fibergipsskruer (Fermacell)
• Træskruer, 5 x 100 mm

Specialværktøj
• Dyksav m. føringsskinne og med støvsug
• Hæfteklammepistol
• En god isoleringskniv

Tidsforbrug

3-4 dage plus tørretider

Pris

Små 2500 kroner, hvis du kan undgå at købe en hel rulle dampspærrefolie.

Sværhedsgrad

Du kommer godt og sikkert igennem, hvis du følger vores råd og arbejder med omhu.

Tegning

Det tidssvarende loft i badeværelset. Dampspærrefolien (A) klæbes fast til vægge og vinduer med specialklæber, alle samlinger og klammer lukkes med specialtape (D), og ved rør tætnes med gummikraver. Loftsfladen opbygges af fibergips (H), som tåler fugt.

Video

TIPS: Hjemmelavet gipshejs

VÆRKTØJ: Sådan bruger du skruemaskinen

I videoen her lærer du alt om det mest populære stykke gør det selv-værktøj. Ud over at skrue skruer i og bore huller i en lang række forskellige materialer, findes der masser af tilbehør, der gør dig i stand til at bore store huller, skrue møtrikker og franske skruer i, undersænke skruer, slibe, polere og meget mere.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Badeværelse