Skift toilet og spar en formue

Er dit toilet i stykker eller bare en gammel vandslugende model, koster det nemt mange penge på vandregningen. Heldigvis er det hurtigt at skifte det ud med en ny, vandsparende model.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 timer
Pris
1.000 kroner

Intro

26.000 kroner skyllet ud i toilettet!

Du kan naturligvis udskyde opgaven med at ordne det løbende toilet, til skuret er bygget færdigt og stuerne malet, men læs lige her først: En familie i København undrede sig over, at dens vandforbrug var steget voldsomt i løbet af et par år. Ja, faktisk var det årlige forbrug nået helt op på 743 m2 - (743.000 liter!) vand. Det var først, da familien fik stikordet “et løbende toilet”, at tiøren faldt. For familien havde da for nylig valgt at udskifte et gammelt toilet, der “vist nok løb en smule ...” I dag har familiens vandregning fundet et mere naturligt og stabilt leje på omkring 156 m2 om året. Med andre ord kostede det familien cirka 600 m2 om året a cirka 43 kroner pr. m2 - og en ekstra vandregning på cirka 26.000 kroner - ikke at tage det løbende toilet alvorligt.

Så meget kan du spare

Toiletskyl udgør cirka 27 procent af en normal husstands vandforbrug - derfor er det værd at overveje, om du kan begrænse vandforbruget til netop dette formål.

  • Skifter du fra et gammelt toilet, der skyller med 8-9 liter, til et nyere, der kan nøjes med 2-4 liter pr. skyl, kan du spare cirka 1000 kroner pr. år - det svarer til tilbudsprisen på et nyt toilet.
  • Et toilet, der løber blot en smule, kan nemt koste dig 5000 kroner om året - til den pris kan du købe dig et meget dyrt toilet.

Et eksempel
Familien Storm, der består af to voksne og tre børn, har for nylig købt hus i en forstad til København, hvor vandprisen er 50 kroner pr. kubikmeter. Det månedlige vandforbrug lå på 12 m2 inklusive to ældre enkeltskylstoiletter. De to toiletter blev udskiftet til lavt-skylstoiletter - og forbruget er nu faldet til 8 m2 vand pr. måned.

Regnestykket ser således ud:

2 styk Ifö Sign-toiletter set til 1937 kroner stykket:

3874 kroner

besparelse: 12 m3 - 8 m3 = 4 m3 /md. x 12 = 48 m2 x 50 kroner:

2400 kroner.

Hvis vi forudsætter, at de nye toiletter har en levetid på 10 år, tjener du hvert år 61 procent i afkast på din investering.

Hvad kan du selv gøre?

  • Tjek din vandmåler jævnligt. Gerne mindst én gang om måneden.
  • Luk alle vandhaner i huset, sluk for opvaske- og vaskemaskine. Hvis vandmåleren stadig kører, er der noget galt. Måske et løbende toilet.
  • Reparer det defekte toilet så hurtigt som muligt.

Løber toilettet?
Du kan teste, om dit toilet er utæt, ved at sætte et stykke toiletpapir rundt om kummens kant foroven, hvor vandet løber ud. Hvis papiret bliver vådt, selv om det er længe siden, toilettet har været anvendt, er toilettet sikkert utæt.

Vidste du ...
... At det gennemsnitlige vandforbrug pr. år for helårshuse er cirka 120 m3 og pr. person cirka 45 m3?

Vidste du ...
... At hvis du har haft et unormalt stort vandforbrug, hænger du på regningen, hvis vandspildet har været synligt, og hvis det spildte vand er løbet i kloakken?

REDAKTIONEN ANBEFALER: 3 grunde til at vælge væghængt toilet

Vejledning

01
Fjern det gamle 7 Trin

Forudsætningen for at skifte toilettet er, at du kan afbryde vandet til cisternen på en kuglehane eller anden ventil, der sidder lige ved cisternen. Kan du ikke det, skal du have fat i en vvs’er.

Mange ældre toiletter er monteret i en støbejernsmuffe, der sidder fast i gulvet. Og ofte vil toilettet være sat så godt fast, at du må starte med at slå toilettets rør i stykker med en hammer.

Inden du kan montere det nye toilet, kan det være nødvendigt at rense støbejernsmuffen og spartle de gamle skruehuller ud. De fleste nye toiletter fylder mindre end de gamle, og så dækker de ikke nødvendigvis alle skader på gulvet.

1

Fjern skruerne, og vip toilettet løs. Vær sikker på, at vandet er koblet fra, ved at lukke for kuglehanen eller Ballofixen.

2

Fjern rester af porcelæn, pakgarn og tætningsmateriale fra muffen. Brug hammer og mejsel eller eventuelt et gammelt stemmejern.

3

Slib de sidste rester væk med en roterende stålbørste i boremaskinen for at opnå tæthed.

Vigtigt! Brug støvmaske under dette arbejde, da afløbet er fyldt med bakterier.

4

Slib hullerne fra skruerne jævne. Monter en slibeskive eller en diamantslibekop på vinkelsliberen. Slib hullet ned til “frisk” materiale.

Prøvemonter det nye toilet, og slå en streg langs kanten, så du kan se, hvad det dækker.

5

Fyld skruehullerne ud med kemisk metal. Du kan også bruge cementmørtel (cement/sand 1:3), men så skal du indregne tørretid i planen.

6

Slib det kemiske metal ned. Det hærder på et kvarter og skal slibes ned i niveau med det øvrige gulv. Slib også mørtelrester og lignende af gulvet til et par cm inden for stregen.

7

Kom smørefedt på indersiden af muffen, og tryk den nye plasttilslutning ned i muffen. Giv muffen en rustbeskyttende maling (fx Hammerite).

02
Monter det nye 5 Trin

Det nye toilets placering er til en vis grad dikteret af muffen i gulvet. Men det ser jo pænest ud, hvis det står lige, så start med at lave en skabelon af papir, så du kan måle den præcise placering ud.

Du skal bore huller til plugs, så du kan skrue toilettet fast. Men har du varme i gulvet, må du enten have fat i en multisøger, der kan skanne gulvet for rør eller kabler, eller klæbe toilettet fast i en stærk multifuge/-klæber, fx Sikaflex 11 FC.

For at få toilettet til at slutte helt tæt og plant til gulvet monterer du en plastliste, der kan købes i byggemarkedet.

Til sidst skal du montere toiletsædet og slutte vandet til cisternen.

1

Gør et stykke pap fast med tape foran muffen. Lav en midterstreg lige ud for muffen til at styre placeringen af toilettet. Mål ud til væggen ved siden af to steder, så toilettet ikke står skævt.

2

Monter toilettet midlertidigt. Kom smørefedt på toilettets afgangsrør, og stik dette ned i muffen. Ret toilettet ind efter midterlinjen. Mærk de fire skruehuller ned på pappet med en blyant gennem hullerne.

3

Bor 10 mm huller i opmærkningerne på pappet. Hullerne skal være lidt skrå, svarende til hullernes hældning på toilettet. Fjern pap, og bank bøsninger i.

4

Monter en U-formet plastliste på underkanten. Hold den fast med tapestykker, som du fjerner, imens du stiller toilettet ned på gulvet. Plastlisten sikrer en tæt og stabil kontakt med gulvet.

5

Når toilettet er sat på plads, mangler du blot at montere de fire skruer og skjule dem med dækpropper. Så kan vandet sluttes til.

Materialer

•Toilet (Ifö Sign)
• Toiletsæde
• Plasttætningsliste
• Evt. kemisk metal
• Rustbeskyttende maling
• Smørefedt
• Tape

Tidsforbrug

Vi skiftede toilettet her i løbet af et par timer.

Pris

Et nyt toilet kan fås fra cirka 1000 kroner og opefter.

Sværhedsgrad

Hvis du kan afbryde vandet til cisternen på en kuglehane/ Ballofix, er det ret nemt at skifte toilettet ud med et nyt.

Video

Skift toilet

Med afstandsbrikker er det nemt at få det i vater

Brug fiskeline til det fastlimede toilet

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...