Toilettet løber … Stop det!

Har du et toilet, der løber, så skal det stoppes hurtigt, for det er store mængder vand, der går til spilde, og det er dyrt. Et kig ned i cisternen på et moderne toilet kan godt forvirre, men det er faktisk nemt at stoppe vandspildet.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
30 minutter
Pris
100 kroner

Du kan prøve at fastgøre et stykke tørt toiletpapir i kummen et stykke over vandet. Bliver det vådt, så siver vandet langsomt ud, og du må i gang – forbliver det tørt, er alt i orden.

Intro

Det virker måske ikke som det store problem, hvis dit toilet løber en smule. Måske løber det så lidt, at du ikke umiddelbart ser det, og så kan det vel være lige meget?

Det kommer lidt an på, hvordan du ville have det med at skylle en 100-kroneseddel ud i toilettet en gang om ugen. For det er i grove træk resultatet: en ekstraregning på 5.000 kroner på et år for et toilet, der næsten ikke løber.

Er der tydelige krusninger i overfladen af vandet i kummen, kan du miste op mod 20.000 kroner om året (eller cirka en 50’er hver eneste dag). Så start lige med at se, hvordan dit toilet har det: Hold et stykke tørt toiletpapir ind mod kummens bagkant. Bliver det vådt af rindende vand, så brug lige en halv time på at fikse det.

Løber indløb eller udløb?

Der er to muligheder, når vandet løber. Det er enten udløbsventilen eller indløbs ventilen, der trænger til rensning eller til at blive forsynet med en ny pakning, og det er ganske nemt at finde ud af, hvor problemet er.

Du skal lukke for vandtilførslen til cister nen, og det gør du på hanen henne ved væggen - det er typisk en Ballofix-hane.

Når du lukker for hanen, skal du kigge på vandet i kummen. Stopper toilettet med at løbe, så er problemet indløbsventilen. Fortsætter vandet med at løbe ud i kummen, er det udløbsventilen, du skal kigge på.

Det skyldes næsten altid pakningerne, der er blevet for stive eller er kalket til, så de ikke kan slutte tæt. En udskiftning eller afkalkning løser problemet.

I grove tilfælde er det ikke nok. Så kan det være nødvendigt at skifte hele ind- eller udløbsventilen.

Materialer

Pakning til ind- eller udløbsventil.

Tidsforbrug

Regn med en halv times tid.

Pris

Pakning/membran til indløbs- eller udløbsventil ca. 50 kr. pr. stk.

Sværhedsgrad

Det er overraskende nemt, når blot du holder styr på stumperne undervejs. Her er det et toilet fra Gustavsberg, men de fleste moderne toiltetter er bygget op på næsten samme måde.

Vejledning

01
Luk op for cisternen og få plads til at arbejde 6 Trin

Når du har lukket for vandtilførslen og skyllet vandet ud af cisternen, skal du lukke op, så du kan komme til. På mange nye stående toiletter kan du tage hele porcelænskåben af. På ældre må du nøjes med låget.

1

Modeller med kåbe
Løsn de to skruer, der holder porcelænskåben. Der sidder en skrue på begge sider af toilettet.

2

Modeller med kåbe
Træk ned i indløbsrøret, så det hænger et par cm ud. Der sidder et lille metalbeslag på røret inde i kåben, der holder fast i kåben, hvis du ikke trækker røret ned.

3

Modeller med kåbe
Løft kåben af, og sæt den til side. Du har nu fri adgang til plastcisternen og begge ventiler.

1

Modeller med låg
Løft trykknappen op med en skruetrækker. Vær forsigtig, så du ikke laver hakker i knappen.

2

Modeller med låg
Løsn den lille møtrik, der sidder under knappen og holder låget fast.

3

Modeller med låg
Løft låget af. Nu har du adgang til cisternens indmad. Du kan få brug for en lygte, så du kan se, hvad du foretager dig nede i cisternen.

02
Indløbsventilen - sådan skifter du membranen 7 Trin

Hvis vandet stopper med at løbe, i samme øjeblik du lukker for hanen, er det indløbsventilen, der er utæt. En ny membran eller rensning af den gamle løser problemet.

1

Fjern først bundventilen, så du lettere kan komme til indløbsventilen.

2

Skru den store plastmøtrik, der holder slangen fast, af.

3

Træk slangen fri fra indløbsventilen.

4

Fjern indløbsventilen fra cisternen. Den sidder på denne model fast med to beslag, som kan klikkes fri.

5

Træk det første plaststykke af. Læg mærke til de to røde streger, som skal sidde ud for hinanden, når du efterfølgende skal samle indløbsventilen igen.

6

Fjern plastringen, der holder membranen på plads. Ringen er forsynet med et lille hul, der skal sidde ud for et lignende hul i ventilens topstykke, når du samler ventilen efter at have renset membranen.

7

Du kan nu tage gummimembranen ud og rense den eller skifte den ud til en ny. Når du sætter den på plads igen, skal du forsigtigt sætte den på plads på den tynde pind i midten af topstykket. Efterfølgende samler du indløbsventilen i modsat rækkefølge: Oven på membranen sættes plastringen og plaststykket med den røde streg. Klik indløbsventilen fast på plastcisternen. Montér slangen ved at skrue den store plastmøtrik fast igen. Nu kan du montere bundventilen igen.

03
Udløbsventilen - sådan skifter du pakningen 5 Trin

1

Tag fat om udløbsventilens top, og drej den en kvart omgang med uret. Du kan mærke, at den slipper.

2

Løft ventilen op af cisternen. Husk dens placering, så du nemt kan sætte den på plads igen. Tag evt. et foto.

3

Fjern pakningen fra den nederste del af udløbsventilen. Gør den ren under vandhanen, eller skift ud til en ny, hvis den er mør eller ødelagt.

4

Sæt den nye eller den rengjorte pakning tilbage i rillen. Er der et firma-logo præget på pakningen, skal logoet vende opad, så pakningen holder tæt.

5

Placér ventilen, som da du løftede den op. Drej en kvart omgang mod uret.

04
Sæt kåbe eller låg på igen 4 Trin

Nu kan du lukke cisternen igen og tænde for vandet. Tjek, at alt virker, inden du lukker helt.

1

Modeller med kåbe
Sæt porcelænskåben på igen, og tryk indløbsrøret på plads.

2

Modeller med kåbe
Skru skruerne i begge sider fast. Spænd dem skiftevis, og brug kun håndkraft, så du ikke overspænder dem.

3

Modeller med låg
Spænd møtrikken. Den skal blot spændes til, brug ikke for mange kræfter.

4

Modeller med låg
Klik knappen fast igen, så den kan vippe til begge sider.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...