Ved at tømme en tankfuld vand ned over fliserne demonstreres her, hvor effektivt den drænende belægning suger vandet til sig. Et kun 15 cm tykt lag drængrus kan uden problemer rumme et voldsomt skybrud med 50 mm regn, og fra gruset trækker vandet lige så hurtigt ned i undergrunden som før.

Ved at tømme en tankfuld vand ned over fliserne demonstreres her, hvor effektivt den drænende belægning suger vandet til sig. Et kun 15 cm tykt lag drængrus kan uden problemer rumme et voldsomt skybrud med 50 mm regn, og fra gruset trækker vandet lige så hurtigt ned i undergrunden som før.

Med nye, smarte typer fliser og grus kan du lægge indkørsler og fliseterrasser, der suger regnen til sig langt hurtigere, end hvis området var dækket af græs eller almindeligt grus.

Det sparer dig, der lægger indkørslen, for en masse besvær – og ofte for en kostbar tilslutning til kloaknettet.

Og når også naboerne har fornyet deres gamle indkørsler med drænende belægninger, tikker gevinsterne ind i stor skala. De overbelastede kloakker aflastes, vi undgår kostbare oversvømmelser, og grundvandet får et godt skud nedbør.

At vi i dag overhovedet kan finde på at sende vores regn ud i kloakken, er et levn fra fortiden. Det hænger sammen med, at klassisk stabilgrus bliver blødt og svampet, hvis det bliver vådt, og så vil overfladen før eller siden skride sammen. Derfor har kunsten været at gøre flisebelægninger så tætte, at regnvand blev ledt væk så hurtigt som muligt. Lettest direkte ud i de offentlige kloakker.

LÆS OGSÅ: Vælg det rigtige grus!

Hent artiklen

I artiklen kan du blandt andet læse om de fordele, flisebelægningen har for dig som husejer. Du kan også læse om følgende fire slags drænende belægninger, der suger regnen:

  • Massive fliser
  • Sugende fliser
  • Græsarmering
  • Granitskærver