LIGE OG STABILT: Når stabilgruset er vibreret, lægges et lag afretningsgrus, så belægningen ligger lige og stabilt

LIGE OG STABILT: Når stabilgruset er vibreret, lægges et lag afretningsgrus, så belægningen ligger lige og stabilt

HVORDAN BRUGES GRUS?

Vi bruger primært grus under belægninger. Når gruset er fordelt, skal det vibreres med en pladevibrator. Det gælder både stabilgrus og bundsikringsgrus. Tykke lag på mere end 10-15 cm bør du vibrere to gange – første gang når halvdelen af laget er spredt ud.

Efter vibreringen skal gruslaget jævnes, så det næste lag bliver nogenlunde lige tykt overalt. Og det sidste lag – afretningsgruset – skal ikke vibreres, men blot trædes sammen og rettes af.

Efter vibreringen skal gruslaget jævnes, så det næste lag bliver nogenlunde lige tykt overalt. Og det sidste lag – afretningsgruset – skal ikke vibreres, men blot trædes sammen og rettes af.

Gruset skal sikre, at belægningen i form af fliser, sten eller grus ligger lige og stabilt i mange år. Og det gør den kun, hvis der er tilstrækkeligt dræn under belægningen. Stabilgrus og specielt bundsikringsgrus danner et fornuftigt dræn.

Gruset skal sikre, at belægningen i form af fliser, sten eller grus ligger lige og stabilt i mange år. Og det gør den kun, hvis der er tilstrækkeligt dræn under belægningen. Stabilgrus og specielt bundsikringsgrus danner et fornuftigt dræn.

VIGTIGT OM GRUS!

Skal du ikke bruge alt dit grus med det samme, er det bedst at bestille det i en bigbag. Det er dyrere, men du kan nemmere holde gruset fri for ukrudtsfrø, nedfaldsblade, kattelort og andet organisk affald.

SÆRLIGT VED GRUS

Grus hentes i naturen og kommer to steder fra: Er det gravet op af havet, kaldes det et sømateriale. Her har kornene runde kanter.

Kommer gruset fra land, er det et bakkemateriale, som har skarpe kanter. I dag kan du også få grus, der er genbrug (knust beton).

**BUNDSIKRINGSGRUS
Kornstørrelse: 0-63 mm**
Skal du lægge fliser i fx en indkørsel eller andet, der skal kunne holde til tung trafik, skal du grave ud, fjerne muldlaget og lægge 15-30 cm bundsikringsgrus i bunden. Laget skal vibreres hårdt.

BUNDSIKRINGSGRUS Kornstørrelse: 0-63 mm Skal du lægge fliser i fx en indkørsel eller andet, der skal kunne holde til tung trafik, skal du grave ud, fjerne muldlaget og lægge 15-30 cm bundsikringsgrus i bunden. Laget skal vibreres hårdt.

**STABILGRUS
Kornstørrelse: 0-32 mm**
Stabilgrus bruges under alle typer af belægninger – fx under fliseterrasser, havegange og oven på bundsikringsgruset i en indkørsel. 10-15 cm grus stabiliserer belægningen og virker som drænlag.

STABILGRUS Kornstørrelse: 0-32 mm Stabilgrus bruges under alle typer af belægninger – fx under fliseterrasser, havegange og oven på bundsikringsgruset i en indkørsel. 10-15 cm grus stabiliserer belægningen og virker som drænlag.

**AFRETNINGSGRUS
Kornstørrelse: 0-8 mm**
Afretningsgrus er det grus, vi lægger lige under fliserne. Laget bør være 2-4 cm. Fordi gruset kun indeholder små korn, kan det ikke vibreres – du kan højst træde det lidt sammen. Minimal dræneffekt.

AFRETNINGSGRUS Kornstørrelse: 0-8 mm Afretningsgrus er det grus, vi lægger lige under fliserne. Laget bør være 2-4 cm. Fordi gruset kun indeholder små korn, kan det ikke vibreres – du kan højst træde det lidt sammen. Minimal dræneffekt.

**FUGEGRUS
Kornstørrelse: 0-2 mm**
Fugegrus bruges mellem fliserne, brosten, chaussésten og andre belægninger. Tidligere brugte man ofte strandsand til opgaven, men fugegrus pakker bedre, så ukrudtet får sværere livsvilkår.

FUGEGRUS Kornstørrelse: 0-2 mm Fugegrus bruges mellem fliserne, brosten, chaussésten og andre belægninger. Tidligere brugte man ofte strandsand til opgaven, men fugegrus pakker bedre, så ukrudtet får sværere livsvilkår.

**MURERGRUS
Kornstørrelse: 0-4 mm**
Murergrus bruger vi fx til at blande en pudsemørtel eller til en finkornet beton. Skal du fx pudse en nybygget sokkel, blander du en mørtel af murergrus med cement og vand.

MURERGRUS Kornstørrelse: 0-4 mm Murergrus bruger vi fx til at blande en pudsemørtel eller til en finkornet beton. Skal du fx pudse en nybygget sokkel, blander du en mørtel af murergrus med cement og vand.

**LERET GRUS
Kornstørrelse: 0-8 mm**
Leret grus er det materiale, vi bruger på en havegang, sti eller terrasse, hvor vi ønsker en grusbelægning. Når gruset vibreres, danner det en hård overflade, du kan gå på uden at synke ned.

LERET GRUS Kornstørrelse: 0-8 mm Leret grus er det materiale, vi bruger på en havegang, sti eller terrasse, hvor vi ønsker en grusbelægning. Når gruset vibreres, danner det en hård overflade, du kan gå på uden at synke ned.

**STØBEMIX
Kornstørrelse: 0-16 mm**
Støbemix kaldes også ærtegrus. Det bruger vi, når vi skal støbe kantsten fast. Der skal blot tilsættes cement og vand. Det er også støbemix, vi kan bruge til at støbe stolper fast i jorden.

STØBEMIX Kornstørrelse: 0-16 mm Støbemix kaldes også ærtegrus. Det bruger vi, når vi skal støbe kantsten fast. Der skal blot tilsættes cement og vand. Det er også støbemix, vi kan bruge til at støbe stolper fast i jorden.

**FALDUNDERLAG
Kornstørrelse: 0-2 mm**
Faldunderlag er grus uden kanter på kornene, og hvor kornene er næsten lige store. Derfor pakker gruset ikke, og det kan slet ikke vibreres. Fås også i en grovere udgave med korn på 2-8 mm.

FALDUNDERLAG Kornstørrelse: 0-2 mm Faldunderlag er grus uden kanter på kornene, og hvor kornene er næsten lige store. Derfor pakker gruset ikke, og det kan slet ikke vibreres. Fås også i en grovere udgave med korn på 2-8 mm.

**PARKGRUS MED SKÆRVER
Kornstørrelse: 0-8 mm**
Parkgrus indeholder ler, så gruset pakker godt. Skærverne er knust granit, som også pakker godt, fordi kornene er kantede. Tilsammen giver det en blanding, der ofte bruges i parker til gange og stier.

PARKGRUS MED SKÆRVER Kornstørrelse: 0-8 mm Parkgrus indeholder ler, så gruset pakker godt. Skærverne er knust granit, som også pakker godt, fordi kornene er kantede. Tilsammen giver det en blanding, der ofte bruges i parker til gange og stier.