Grus: Vælg det rigtige GRUS!

LIGE OG STABILT: Når stabilgruset er vibreret, lægges et lag afretningsgrus, så belægningen ligger lige og stabilt

HVORDAN BRUGES GRUS?

Vi bruger primært grus under belægninger. Når gruset er fordelt, skal det vibreres med en pladevibrator. Det gælder både stabilgrus og bundsikringsgrus. Tykke lag grus på mere end 10-15 cm bør du vibrere to gange – første gang når halvdelen af gruslaget er spredt ud.

Grus: Afretningsgrus trædes sammen og rettes af

Efter vibreringen skal gruslaget jævnes, så det næste lag grus bliver nogenlunde lige tykt overalt. Og det sidste lag grus – afretningsgrus – skal ikke vibreres, men blot trædes sammen og rettes af.

Grus: Bundsikringsgrus danner et dræn under belægningen

Grus skal sikre, at belægningen i form af fliser, sten eller grus ligger lige og stabilt i mange år. Og det gør den kun, hvis der er tilstrækkeligt dræn under belægningen. Stabilgrus og specielt bundsikringsgrus danner et fornuftigt dræn.

VIGTIGT OM GRUS!

Skal du ikke bruge alt dit grus med det samme, er det bedst at bestille det i en bigbag. Det er dyrere, men du kan nemmere holde dit grus fri for ukrudtsfrø, nedfaldsblade, kattelort og andet organisk affald.

SÆRLIGT VED GRUS

Grus hentes i naturen og kommer to steder fra: Er dit grus gravet op af havet, kaldes det et sømateriale. Her har kornene runde kanter.

Kommer dit grus fra land, er det et bakkemateriale, som har skarpe kanter. I dag kan du også få grus, der er genbrug (knust beton).

Grus: Bundsikringsgrus

BUNDSIKRINGSGRUS Kornstørrelse: 0-63 mm Skal du lægge fliser i fx en indkørsel eller andet, der skal kunne holde til tung trafik, skal du grave ud, fjerne muldlaget og lægge 15-30 cm bundsikringsgrus i bunden. Gruslaget skal vibreres hårdt.

Grus: Stabilgrus

STABILGRUS Kornstørrelse: 0-32 mm Stabilgrus bruges under alle typer af belægninger – fx under fliseterrasser, havegange og oven på bundsikringsgruset i en indkørsel. 10-15 cm grus stabiliserer belægningen og virker som drænlag.

Grus: Afrettergrus

AFRETNINGSGRUS Kornstørrelse: 0-8 mm Afretningsgrus er det grus, vi lægger lige under fliserne. Laget af grus bør være 2-4 cm. Fordi gruset kun indeholder små korn, kan det ikke vibreres – du kan højst træde det lidt sammen. Minimal dræneffekt.

Grus: Fugegrus

FUGEGRUS Kornstørrelse: 0-2 mm Fugegrus bruges mellem fliserne, brosten, chaussésten og andre belægninger. Tidligere brugte man ofte strandsand til opgaven, men fugegrus pakker bedre, så ukrudtet får sværere livsvilkår.

Grus: Murergrus

MURERGRUS Kornstørrelse: 0-4 mm Murergrus bruger vi fx til at blande en pudsemørtel eller til en finkornet beton. Skal du fx pudse en nybygget sokkel, blander du en mørtel af murergrus med cement og vand.

Grus: Leret grus

LERET GRUS Kornstørrelse: 0-8 mm Leret grus er det materiale, vi bruger på en havegang, sti eller terrasse, hvor vi ønsker en grusbelægning. Når gruset vibreres, danner det en hård overflade, du kan gå på uden at synke ned.

Grus: Støbemix

STØBEMIX Kornstørrelse: 0-16 mm Støbemix kaldes også ærtegrus. Denne type grus bruger vi, når vi skal støbe kantsten fast. Der skal blot tilsættes cement og vand. Det er også støbemix, vi kan bruge til at støbe stolper fast i jorden.

Grus: Faldunderlag

FALDUNDERLAG Kornstørrelse: 0-2 mm Faldunderlag er grus uden kanter på kornene, og hvor kornene er næsten lige store. Derfor pakker gruset ikke, og det kan slet ikke vibreres. Fås også i en grovere udgave med korn på 2-8 mm.

Grus: Parkgrus med skærver

PARKGRUS MED SKÆRVER Kornstørrelse: 0-8 mm Parkgrus indeholder ler, så gruset pakker godt. Skærverne er knust granit, som også pakker godt, fordi kornene er kantede. Tilsammen giver det en blanding, der ofte bruges i parker til gange og stier.