Byggevejledning
Let
Svær

De holder de mindre belægningssten på plads, så indkørslen forbliver pæn og stærk i mange år. Men kantsikringen gør det ikke alene. En forudsætning for, at din indkørsel kan holde i mindst 20 år, er også, at underlaget er i orden. Det er vigtigt, at det er opbygget korrekt. Du skal fjerne det øverste jordlag, så der er plads til bundsikringsgrus, derefter stabilgrus og til sidst et afretningslag, som stenene lægges i.

Det betaler sig at være omhyggelig med underlaget, for så undgår du, at indkørslen "synker", og der opstår kørespor. Her er forarbejdet lavet for flere år siden, så nu skal stabilgruset blot rettes af, så afretningslaget kan fordeles, og der kan lægges sten i indkørslen.