Kantsikring giver indkørslen lang levetid

Solid sikring af kanten er afgørende for, at din indkørsel får en stærk flade, der ikke skrider under vægten af tunge biler. Se, hvordan du etablerer indkørslen med kantblokke, der sættes i beton.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
4 dage
Pris
10.000 kroner

Intro

Det belaster en flisebelægning, når der kører biler på den. Fliserne kan nemt komme til at skride, og der kan komme fordybninger i indkørslen. Men det kan du sagtens undgå, hvis du sørger for, at underlaget er i orden, og der er en solid kant rundt om belægningen. Arbejdet er stort set det samme, så det er smart at gøre det ordentligt fra starten.

Kantsikringen er helt afgørende for, at din indkørsel får en stærk og ensartet flade af fliser, der ikke skrider. Når den er i orden, har du en indkørsel, som ikke giver dig problemer med fordybninger o.l., og som holder i minimum 20 år. Så en ordentlig kantsikring er en rigtig god investering.

Du laver den bedste kantsikring med kantblokke, som er store, kraftige sten. Når du sætter dem i jordfugtig beton, får du en virkelig stærk kant.

Det er også vigtigt, at underlaget er i orden. Du skal fjerne muldjorden under belægningen og bygge et nyt underlag op, der kan klare den tunge trafik. Det er et stort arbejde, så det kan godt svare sig at leje en lille gravemaskine.

Vejledning

01
Forberedelsen 3 Trin

Denne indkørsel har allerede været brugt som holdeplads længe med et underlag af stabilgrus og derunder bundsikringsgrus. Så de underste lag er i orden - og vi fortsætter nu til de øverste lag bestående af afretningsgrus og fliser.

Indkørslens areal måles op og markeres med pløkker i hvert hjørne, som du spænder en murersnor op imellem. Så har du en lige kant at grave efter, når du skal lave renden, som kantblokkene skal sættes i. Renden skal være så dyb, at der er plads til et lag jordfugtig beton underneden, som kan holde stenene på plads.

1

Slå pløkker i jorden, der markerer, hvor stor indkørslen skal være. Spænd murersnor ud imellem pløkkerne, så du har indkørslens nøjagtige areal.

2

Lav fald på belægningen, så vandet ledes væk. Et fald på 2,5 cm pr. meter er passende til en indkørsel som denne. Faldet skal etableres helt nede fra råjorden, så alle lagene i underlaget har fald.

3

Grav ud til kantblokkene hele vejen rundt om indkørslen. Renden her skal være ca. 35 cm bred og 25 cm dyb i forhold til snoren, som markerer den endelige højde på indkørslen.

02
Kanten 4 Trin

Kantsikringen bygges af kantblokke, som placeres i jordfugtig beton, så du er helt sikker på, at de store sten bliver på deres plads. Betonen blander du lettest i en blandemaskine, for der skal bruges en del til en stor indkørsel som denne.

Kantblokkene placeres i betonen i renden. De sættes efter en murersnor, så kanten bliver helt lige. Det er en god idé også at fylde beton op omkring siderne på stenene, så du laver en såkaldt trekantstøbning.

Her bruges to slags kantblokke - almindelige sten til sider og den bageste kant, mens de forreste har en skrå kant, så indkørslen er nemmere at køre ind på.

1

Bland jordfugtig beton af støbemiks og cement. Brug gerne en blandemaskine. Det er vigtigt, at betonen er så stiv, at kantblokkene kan sættes ned i den, uden at den flyder ud.

2

Læg beton ned i renden, som kantblokkene skal placeres i. Der, hvor bilen kører ind i indkørslen, sættes blokke med en skrå kant foroven, så det er lettere at køre ind over.

3

Kontroller, at blokkene ligger lige. Tjek med et vaterpas, og tjek også, at de følger snoren.

4

Læg beton på begge sider af kantblokkene, når de ligger korrekt, så du laver en trekantstøbning, og blokkene står ekstra solidt.

03
Underlaget 9 Trin

1

Underlaget af stabilgrus rettes til, så det er så jævnt som muligt og har en passende højde. Her kan ikke rettes af med rør og retskinne, fordi underlaget allerede har været brugt som indkørsel og dermed er for hårdt. I stedet bruges en skovl.

2

Kør underlaget over med en pladevibrator, når det er jævnet ud, så underlaget bliver komprimeret. Brug en 200 kg’s pladevibrator. Det er fint at køre underlaget over en enkelt gang.

3

Langs kantblokkene må bruges en brolæggerjomfru, så underlaget her kan komprimeres manuelt. Du kan evt. lave en brolæggerjomfru af en stolpe, som du sætter en tværstang på som håndtag.

4

Læg afretningslaget ud på underlaget. Fordel det så jævnt som muligt med en skovl. Det færdige lag skal være godt 3 cm. Dette lag skal ikke komprimeres.

5

Læg vandrette rør ned i afretningslaget, så du har noget at rette af efter.

6

Rørene placeres, så laget bliver 3 cm tykt, og stenene kommer til at ligge 2-2,5 cm over kantblokkene. Til slut, når stenene er vibreret, vil de ligge ca. 1 cm over kantblokkene, hvilket er perfekt. Med tiden bliver det mindre pga. sætninger.

7

Ret nu afretningslaget til med en retskinne. Du kan også bruge et langt lige bræt. Retskinnen føres i zigzag-bevægelse hen over laget, så du får en helt jævn flade at lægge fliserne på.

8

Vandrørene fjernes, og rillerne fyldes med grus, når afretningslaget er rettet til. Tag lidt afretningsgrus på en skovl, og hæld det forsigtigt i rillerne.

9

Fordel gruset i rillerne med en asfaltrager, så de bliver fyldt helt op og fladen jævnet helt ud. Du kan evt. bruge bagsiden af en rive.

04
Fliserne 5 Trin

Til belægning her har vi valgt herregårdssten. De lægges diagonalt på arealet, så der er en del skærearbejde til sidst langs kanten, hvor “hullerne” skal fyldes ud med fliser i mindre stykker. Derfor er det en god idé at få fat i en fliseklipper.

Fliserne lægges efter en murersnor, du spænder ud fra kant til kant, så du har en lige linje at lægge efter. Snoren spændes ud for hver 4.-6. række, så du har mulighed for at rette op, hvis afstanden mellem rækkerne skulle forskyde sig.

Stenene lægges med et vilkårligt forbandt, der bevirker, at uregelmæssigheder ikke ses så tydeligt - det gør de nemlig, hvis du vælger halvstensforbandt.

1

Spænd en snor ud, som du kan lægge stenene efter. Snoren sikrer, at fugerne bliver helt lige. Den spændes ud for hver 4.-6. række. Her sættes snoren på skrå, da stenene lægges diagonalt.

2

Stenene lægges med vilkårligt forbandt. Det betyder, at forskydningen mellem stenene varieres fra række til række, så det i nogle rækker kun er 1/4, mens det er 3/4 i andre. På den måde kan du sløre unøjagtigheder.

3

Stenene lægges, så fugen mellem dem er 2-5 mm. Det er en god idé at fuge løbende med fugesand, så stenene ikke ligger og vipper, når du går på dem. Især hvis du lægger et større areal som her.

4

Mål op, hvor fliserne skal skæres til langs kanten. Når du lægger fliser diagonalt, er der en del opmålings-og skærearbejde rundt i kanten. Læg den sidste flise i en række langs snoren, og marker med tusch, hvor du skal skære.

5

Skær stenen over med en fliseklipper. Det er effektivt til et projekt som her med meget skærearbejde. Ellers kan du også bruge en vinkelsliber.

05
Fugegruset 3 Trin

1

Hele arealet fuges med ovntørret fugegrus, når alle sten er lagt. Fej diagonalt på fugerne, så de bliver fyldt helt op. Bagefter fejes indkørslen ren.

2

Kør nu hen over stenene med pladevibratoren, så hele indkørslen bliver vibreret. Bagefter fyldes fugerne efter med fugegrus igen, så du er sikker på, at de bliver fyldt helt op. Kør så en gang mere med pladevibratoren.

3

Stenene skal ca. ligge 1 cm over kantblokkene, når du er færdig med at vibrere. Det bliver reduceret yderligere, fordi det er uundgåeligt, at der kommer nogle sætninger med tiden.

Materialer

• Bundsikringsgrus, 8 m³
• Stabilgrus, 7 m³
• Afretningsgrus, 1,5 m³
• Fugegrus, 10 sække
• Kantblokke, 14 x 14 x 21 cm, 135 stk.
• Herregårdssten, 50 m²
• Støbemiks, 0,5 m³
• Cement, 10 x 25 kg

Specialværktøj
• Fliseklipper
• Pladevibrator, 200 kg

Tidsforbrug

Cirka 3-4 dage til en indkørsel på 50 m²

Pris

Cirka 10.000 kroner

Sværhedsgrad

Vær omhyggelig med opbygningen af underlaget og kantsikringen. Det er ikke svært at lægge fliserne.

Tegning

Underlaget er vigtigt

Er du ikke sikker på, hvad der ligger under indkørslen, kan du ikke skyde genvej og blot lægge nyt læggegrus og nye fliser. En indkørsel kræver solid fundering pga. den tunge trafik og skal bygges rigtigt. En havesti eller andre arealer, hvor der ikke er tung trafik, kan bygges op uden bundsikringslaget.

A: 3-5 cm afretningsgrus, ikke stampet.
B: 10 cm stampet stabilgrus med 2-2,5 % fald.
C: Faststøbte kantblokke sikrer, at belægningen ikke skrider ud.
D: 10-15 cm bundsikringsgrus med 2-2,5 % fald.
E: Råjord med 2-2,5 % fald.

Underlaget er vigtigt

Tips & Tricks

Sådan skærer du kantblokkene til i hjørnerne

Kantblokkene, der afgrænser belægningen foran - hvor bilerne kører op på indkørslen - er skrå foroven, så det er lettere at køre ind over. Hvis du bruger skrå kantblokke og vil lave en pæn samling i hjørnerne, kan du skære dem skrå i enderne.

Stenene kan skæres til med en vinkelsliber. Du kan også bruge en vådskærer med diamantklinge. Sådan en kan du evt. leje i et byggemarked.

Husk sikkerhedsudstyr. Pas også på med ikke at svine på belægningen. Støvet fra fliserne kan binde fast til fliserne, når der kommer fugt til.

Video

Sådan bruger du pladevibratoren

Pladevibrationen er en relativ simpel maskine, til gengæld er den helt uundværlig, når du skal sikre en fast og jævn bund under fliser og belægningssten. I denne video kan du se, hvordan du betjener maskinen.

Afretningslag til fliser

Med to rør og et lige bræt bliver det helt plant

Kantsikring

Med faststøbte kantblokke ligger fliserne helt fast

Fugning af sten og fliser

Med rigtigt fugesand bliver belægningen stærk

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Indkørsel