Efterisolering og ny træbeklædning: Få meget mere glæde af dit anneks

Et anneks får nyt liv med en flot ny træbeklædning. Og med et ekstra lag isolering kan du få endnu mere glæde af huset. To opgaver, det er oplagt at kombinere!

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
5 dage
Pris
19.000 kroner

Intro

Den gamle vægbeklædning på vores anneks skriger efter at blive udskiftet. Beklædningen er revnet og svær at vedligeholde. Samtidig vil vi også gerne kunne bruge annekset i vinterhalvåret. Derfor er vi også nødt til at gøre noget ved de gamle etlagsruder og den dårlige isolering. Elradiatorerne inde i annekset bliver nemlig rødglødende, når det er koldt udenfor.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Anneks

Få meget mere glæde af dit anneks

Så ved udskiftningen af beklædningen vælger vi at kombinere med en efterisolering og tætning. Og nye vinduer og dør. Når du først har fået den gamle vægbeklædning af, kan du tjekke den eksisterende isolering og udbedre skader eller om nødvendigt udskifte den. Hvis dampspærren, der ligger bag den gamle isolering, ikke er helt tæt, skal den udskiftes ved samme lejlighed.

LÆS OGSÅ: Infrarødt termometer - tag temperaturen på alle overflader

Det kan gøres ved at fjerne den gamle isolering og etablere en ny dampspærre udefra - mellem stolperne. Men du kan aldrig opnå fuld tæthed ved stolperne.

Derfor anbefaler vi montering af en dampspærrefolie på indersiden af væggen. Dæk dernæst med et lag af fx 13 mm gipskartonplader.

Før du kan lægge et ekstra lag isolering uden på den gamle, monteres vandrette lægter, hvor de nye isoleringsbatts sættes i spænd. Dernæst monteres et vindtæt lag, der forhindrer vinden i at blæse ind i isoleringen og dermed nedsætte effekten. Her har vi brugt vindtæt pap, der er asfaltimprægneret. Du må aldrig bruge et damptæt materiale på den kolde side af isoleringen. Det vil give skadelige fugtophobninger i selve konstruktionen.

Mellem vindpap og den sidste bræddebeklædning monteres en række vandrette afstandslister. De giver et ventileret hulrum, hvor luften kan “transportere” fugten væk.

LÆS MERE: Vindpap forbedrer din isolering med 10 %

Fleksibel beklædning

Til bræddebeklædningen vælger vi den såkaldte en på to-beklædning med lærkebrædder, hvor det yderste lag dækker mellemrummene i det inderste lag brædder.

God arbejdslyst og god fornøjelse med et varmere og pænere anneks.

Vejledning

01
Klar, parat, start! 5 Trin

De sporede krydsfinerplader var revnet og fik i det hele taget vores anneks til at fremstå kedeligt og grimt. Hele annekset var utæt - især vinduer og dør. Og det var dårligt isoleret. Ikke spændende, hvis man har intentioner om at lade gæster overnatte her!

Når beklædningen er pillet ned, er det en oplagt mulighed at tjekke husets bærende trækonstruktion. Er der tegn på råd og svamp, bør du lade en fagmand vurdere, om noget skal skiftes ud. Under alle omstændigheder kan det anbe fales at behandle udsatte dele med mug- og skimmeldræbende grundingsolie.

1

Når alle materialer er købt ind, kan du gå i gang med huset. Som det første bliver indfatninger rundt om vinduer og dør brækket af.

2

Krydsfinerplader kan drille en del, især hvis de er gjort fast med lange galvaniserede søm. Løsn pladen, og bank den ind igen. Så kan du tage sømmene udefra med et koben.

Det er en fordel at udføre arbejdet i flere etaper, så det “åbne” stykke væg hurtigt bliver lukket igen.

3

Tag vinduet ud af karmen. Med en fukssvans laves derefter et skråt snit i karmen - så kan den nemmere brækkes fra hinanden. Sørg for at save et sted, hvor der ikke er søm eller skruer.

4

Nu er det en smal sag at brække karmen af med et koben. Begynd med den side, der har fået et skråt snit, og fortsæt hele vejen rundt.

5

Nu kan du komme til at måle tykkelsen af den eksisterende isolering. Den er i vores tilfælde på 100 mm. Med de ekstra 50 mm isolering, som kommer udenpå, er det fint til et anneks.

02
Byg udenpå 5 Trin

Når den gamle beklædning er væk, kan du efterse den gamle isolering. Dernæst skal væggens tykkelse øges, så der bliver plads til ekstra isolering. Under beklædningen består væggene af en række lodrette stolper. Uden på dem monteres vandrette lægter. Ved denne metode bliver der kun kuldebroer dér, hvor lodrette og vandrette dele krydser.

På vores anneks trængte vinduer og dør til udskiftning, men er det ikke tilfældet hos dig, skal du være opmærksom på konsekvenserne. Eksisterende vinduer og døre kommer til at ligge længere inde i facaden, og husets tagudhæng bliver mindre, når du bygger udenpå.

1

Er den eksisterende isolering mangelfuld eller i dårlig stand, bør den udskiftes. Her kunne vi nøjes med at udbedre den eksisterende isolering ved at stoppe lidt ny isolering ind et par steder.

2

Skru en vandret lægte fast på bundremmen, og fortsæt opad. Brug to lodrette lægter, der er 1 cm kortere end bredden af isoleringsbatten, så du får den rigtige afstand. Skru de vandrette lægter på de eksisterende lodrette stolper.

3

Fastgør lægter rundt om vindues-og dørhul, så disse bliver rammet ind. Brug ekstra mange skruer i de lodrette lægter, som karmen skal fastgøres til.

4

Det nye vindue skal på plads. Lav streger på karmen 5 cm fra forkanten. Sæt vinduet i hullet, så stregerne på karmen flugter med forkanten på de lodrette lægter, og juster med kiler eller winbags, så det er fint i lod og vage.

5

Bor for i vindueskarmen med 6 mm bor. Gør dernæst karmen fast med to karmskruer i hver side. Vi anvender de såkaldte winbags, der er luftpudekiler. De er et godt hjælpe middel, når du monterer døre og vinduer.

Skal du montere en dør, skal den have tre skruer i hver side!

03
Ny isolering 5 Trin

1

Fyld ud med mineraluld mellem lægterne. Det går hurtigt - og med et minimalt spild, da isoleringsbattsene står i spænd mellem lægterne.

2

Nu skal der lukkes af med vindpap. Det fastgøres til lægterne med hæfteklammer. Overlæggene skal være mindst 15 cm. Omkring vinduer og dør monteres selvklæbende fugebånd.

Husk at sætte ekspanderende fugebånd rundt om vinduer og døre.

3

Placer vandrette afstandslister ud for lægterne, og skru dem fast. Lav forinden blyantsmarkeringer på vind pappet, så du nemmere kan finde lægterne bag vindpappet.

4

Tryk afstandslisterne mod det komprimerede fugebånd, og skru dem fast rundt om vinduer og dør.

5

Et aluprofil skubbes op i noten i bundkarmen og sømmes fast til afstandslisten. Brug riflede alusøm, så der ikke opstår korrosion.

04
Beklædning 6 Trin

Til den udvendige beklædning på annekset har vi valgt en en på to-beklædning. Det har flere fordele. Du kan bruge “luften” mellem brædderne som elastik, så du kan få et helt antal brædder overalt mellem hjørner, vinduer og døre - og det er pænest. Desuden er der naturlig ventilation i hullerne mellem brædderne.

Når du skal sætte brædderne op, skal du finde ud af, hvor langt der skal være imellem brædderne i det inderste lag, for at det går op med hele brædder. Du kan regne dig frem til det, men det er langt nemmere og hurtigere at lave en måleliste med 5 og 10 cm mærker (se også nederst på siden, hvor princippet er nærmere beskrevet).

1

Streg op på afstandslisterne, hvor det første bræddelag skal sidde. Drej en måleliste (med hhv. 5 cm og 10 cm mærker), indtil der afsluttes med hele yderbrædder i begge sider. Overfør mærkerne til afstandslisten ved hjælp af et vaterpas.

2

Hold brædderne til mærkerne, og gør dem fast til afstandslisterne med en 55 mm lang skrue. Lav dem i et par cm’s overlængde forneden. Husk, at brædderne buer lidt, når de tørrer. Vend dem med den smilende kerneside udad.

3

Med en vinkelformet skabelon af to lister kan du hurtigt sætte mærker af på første bræddelag og få placeret andet lag brædder pænt over mellem rummet. Vi har 10 cm brede brædder, så det passer med 2,5 cm fra kanterne.

4

Andet lag brædder holdes til mær kerne og gøres fast til afstandslisterne med to 75 mm lange skruer pr. liste. Skruerne skal sidde i forskellig højde på listen - hvis der opstår revner i underlaget, løsnes kun den ene skrue.

5

Brædderne under alusålbænken holdes op mod sålbænken. Derefter sænkes de et par mm, inden de gøres fast. Ellers presses sålbænken opad. Derefter kan du dække det øverste af aluprofilet med en liste, der skrues fast.

6

Der er slået to fluer med ét smæk: En flot, ny bræddebeklædning er kombineret med en tiltrængt efterisolering. Desuden er taget renoveret med vindskeder og sternbrædder i 25 x 150 mm lærketræ. Og der er lagt tagshingles på taget.

Materialer

• Vandrette lægter, 50 x 50 mm
• Afstandslister, 25 x 50 mm trykimp. fyr
• Beklædningsbrædder, 25 x 100 mm lærk
• 50 mm mineraluld
• Grunder og olie til lærketræ
• Climate-skruer, 4 x 60 mm og 5 x 80 mm
• Rustfri skruer, 4,2 x 55 mm og 4,8 x 75 mm
• Karmskruer, 7,5 x 112 mm
• Ekspanderende fugebånd
• Aluinddækninger og alusøm
• Vinduer og dør
• Vindtæt pap

Tidsforbrug

3-5 dage for et anneks som vores på 12 m2

Pris

Cirka 19.000 kroner (eksklusive vinduer og døre). Erstatter du lærkebrædderne med tryk imprægneret fyr i en god kvalitet, falder prisen til cirka 12.000 kroner.

Sværhedsgrad

Vær omhyggelig, når brædderne fordeles på væggen. Forskellige mellemrum ser ikke godt ud.

Tegning

Ydervæggens mange lag

Her kan du se de mange lag, som en typisk bræddevæg vil være opbygget af.

Den bærende konstruktion består af remme og stolper - samt en indvendig beklædning og en dampspærre. Bemærk, at det i fritidshuse er en vindspærre. Den eksisterende (gamle) isolering erstattes eventuelt fuldstændig af ny isolering, hvis den gamle er meget medtaget. Uden på den gamle isolering monteres vandrette lægter og dernæst ekstra isolering.

I vores anneks anvendes 50 x 50 mm lægter og 50 mm mineralulds isolering, men 45 x 95 mm tømmer og 95 mm mineraluld er også velegnet. Herpå monteres dampspærre eller vindspærre efterfulgt af 25 x 50 mm afstandslister. Og yderst altså bræddebeklædningen.

Ydervæggens mange lag

Få brædderne fordelt rigtigt

Når du skal have plads til et helt antal brædder - med lige lang luft imellem, er en måleliste en rigtig stor hjælp.

Eksempel: Der skal monteres et helt antal brædder (10 cm brede) på en 49,5 cm bred væg. Ved at inddele en måle liste i hhv. 5 og 10 cm stykker og derpå holde den på skrå kan du “komprimere” 55 cm på målepinden til ca. 49,5 cm på væggen. Cirklerne på tegningen markerer, hvor brædderne skal placeres.

Få brædderne fordelt rigtigt

Sådan sidder brædderne

Her kan du se, hvordan en på to-beklædningen sidder. Til højre viser vi opbygningen af et hushjørne, og til venstre kan du se opbygningen af en tilslutning til en karm: en lodret lægte. Derpå en lodret afstandsliste, der presses mod fugebåndet. Et halvt bræt støtter det yderste beklædningsbræt.

Sådan sidder brædderne

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Anneks