Rummeligt brændeskur

Du kan bygge dette brændeskur på en god lang weekend. Og så er det ellers bare at fylde det op og trygt gå fyringssæsonen i møde.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 dage
Pris
3.000 kroner

Intro

Brænde skal have masser af luft og ligge i tørvejr. Det får det i dette diskrete brændeskur, der kan bygges op ad husets facade.

Skuret kan bygges i moduler og dermed nemt tilpasses, afhængigt af længden på din facade, og hvor meget brænde du har brug for at opbevare.

Du kan bygge det hele på en god lang weekend. Og så er det ellers bare at fylde det op og trygt gå fyringssæsonen i møde.

God fornøjelse!

Vejledning

01
Stolpespyd og bundrem 5 Trin

I stedet for at grave hjørnestolper ned kan du bruge galvaniserede stolpespyd, der slås ned i jorden. De holder for evigt. Mål op, hvor de skal være, og slå så spyddet lidt ned i jorden med spidsen opad. Så får du et fint kvadrat i jorden, som spyddet skal hamres ned midt i.

Når spyddene er på plads, sættes klodser i dem, så bundrammen har noget at ligge på. Brug et vaterpas, og skær klodserne til, så bundrammen bliver helt vandret på begge ledder.

1

Stolpespyddene (A) slås i med en stor hammer. Stik en klods ned i spyddets åbning, før du slår. Så sikrer du, at kanten er helt ren, så klodserne er lige til at sætte i.

2

Brug et langt vaterpas til at få bunden helt vandret. De klodser, som bunden skal fastgøres til, saves til, så højden passer 100 %. Den del er nemlig lidt svær at styre bare med stolpespyddene.

3

Sæt bundklodserne (B) i, og giv dem lidt træbeskyttelse på snitfladerne, før bundremmene (C) lægges på og skrues fast. Husk det, også selvom du har valgt imprægneret træ.

4

Bundremmene (C) lægges op, og tværstykkerne (D) sættes i spænd. Den midterste bundklods tilpasses endeligt nu. Det er blot at strege op langs undersiden af (D) og save klodsen til. Husk træbeskyttelsen igen.

5

Fastgør de tre tværstykker (D) til bundremmene med vinkelbeslag. Den bagerste bundrem fastgøres til muren med lange skruer og dyvler - afhængigt af hvad muren er bygget af.

02
Skelet og beklædning 7 Trin

Siderne til brændeskuret består af to rammer, der samles inden montering.

I bunden er et mellemstykke (G1), og i toppen er et mellemstykke (G2), der saves af i enderne i en vinkel på 11°. Disse mellemstykker forbinder forstolperne (F) med bagstolperne (E). Alle dele samles med lange, rustfri træskruer til udendørs brug.

Når de to sider er samlet, forbindes de med topremmene (H) foran og bagtil. Siderne fastgøres til muren og skrues fast til tværstykkerne (D).

1

Mærk af til bagstolperne (E) på huset. Tjek, at stolperne er lodrette, og bor så igennem dem, så der er noget at bore huller i muren efter. Bor hullerne, og slå dyvler i.

2

Når de to siderammer er samlet, skrues de fast til muren. Rammerne samles af stolper (E og F) og mellemstykker (G1 og G2). Obs.! De øverste stykker (G2) er skåret til i en vinkel på 11°, så taget får fald.

3

Skru den forreste toprem (H) fast. Sæt den på ydersiden af rammerne, og husk at sænke den lidt, så taget bevarer sit fald på 11°. Læg evt. en stump bræt på toppen af siderammen som hjælp.

4

Skru anslagslister (J) til sidebrædderne (K) på stolperne (E og F), så sidebrædderne kan komme til at flugte med indersiden af stolperne. Brug rustfri skruer til montering.

5

Bundbrædderne (K) skrues ned i bundremmen (C) med to skruer pr. samling. Brug 6-8 mm afstandsklodser, så der er samme afstand mellem brædderne.

6

Skru sidebrædderne (K) fast til anslagslisterne (J), så de flugter med stolperne. Det ser ganske vist pænere ud, hvis de flugter udvendigt, men så bliver det sværere at stable brændet pænt langs siderne.

7

Alt er klart - på nær taget. Bemærk, at vi her har bygget to sektioner af vores skur. Det er bare at gentage alt, bortset fra at den ene sideramme bliver fælles for de to sektioner.

03
Tag 2 Trin

Tagfladen består af brædder, der samles med fer og not, og bagefter beklædes med tagpap. Her bruger vi shingles, der skal sømmes på uden klæber.

Først sømmes en alutagfod på tagets forkant. Ude i siderne skrues vindskedebrædder på, og i hjørnet mellem vindskeden og tagbrædderne fastgøres en trekantliste, som tagpappet skal føres op over, hvorpå det skæres af i flugt med vindskeden. Slut af med en alusternkapsel hen over samlingen.

1

Skru tagbrædderne (L) fast til topremmene (H). Brædderne er forsynet med fer og not og bankes sammen med en hammer, inden de skrues fast. Pas på, at fer og not ikke går i stykker, når du slår på dem.

2

Giv siderne træbeskyttelse, og skru vindskeder på. Her er feren og noten savet af, så der er noget at gøre vindskederne fast i. Derfor skal der lige gås efter med træbeskyttelse.

04
Sådan lægger du shingles på taget 4 Trin

1

Start med en alufodplade, så vandet ikke løber ind og ødelægger taget. Fjern så klæbefilmen, og søm en halv række shingles på.

2

Fortsæt med en hel række shingles, som flugter med tagfoden. Lav de lodrette samlinger forskudt, så der ikke bliver åbne revner.

3

Så er det bare at lægge de øvrige rækker. De skal ikke klæbes fast, blot sømmes i toppen. Sømmene dækkes af næste række.

4

Op mod vindskederne føres pappet op over trekantlister. Slut af med en aluminiumssternkapsel, så samlingen er helt tæt.

Materialer

71 x 71 mm galv. stolpespyd:

 • 5 spyd (A) a 75 cm

70 x 70 mm stolper:

 • 5 bundklodser (B) a ca. 20 cm

45 x 70 mm reglar:

 • 2 bundremme (C) a 200 cm
 • 3 tværstykker (D) a 56 cm
 • 2 bagstolper (E) a 180 cm
 • 2 forstolper (F) a 168 cm
 • 2 mellemstykker (G1) a 56 cm
 • 3 mellemstykker (G2) a 56 cm
 • 2 topremme (H) a 200 cm

30 x 30 mm lister*(skåret af 100 x 30 mm brædder):*

 • 4 anslagslister (J) a 168 cm

25 x 100 mm terrassebrædder:

 • 34 bund- og sidebrædder (K) a 68 cm

25 x 125 mm tagbrædder med fer og not:

 • 16 tagbrædder (L) a 100 cm

Desuden:

 • 1 alutagfod, 200 cm
 • 2 trekantlister a 100 cm
 • 2 vindskeder a 11 x 2,2 cm, 100 cm brede
 • 2 alusternkapsler a 100 cm
 • Vinkelbeslag
 • Skruer til udendørs brug

Tidsforbrug

2-3 dage.

Pris

Ca. 3.000 kr.

Sværhedsgrad

Skuret har en helt enkel konstruktion, så du kan roligt gå i gang, også selvom du ikke er erfaren.

Tegning

Multimedia

Video

Lægning af tagshingles

Med shingles i små moduler er det let at lægge tagpap

Video

Skær nemt gennem tagpap

Video

Montering af vinkelbeslag

Vend beslaget rigtigt og giv samlingen optimal styrke

Video

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Brændeskure