Klassisk carport med trekantet tag

Her får du en fin, klassisk carport med trekantet tag med lav hældning. Håndværkerne bruger kølle, stemmejern og fukssvans, men du må gerne bruge elværktøj :)

Om sommeren står bilen i læ for regnen, og til vinter får et par småbåde glæde af at stå i læ for sol og vand.

Intro

Når rockstjernerne søger tilbage til rødderne, finder de deres akustiske instrumenter frem, trækker stikket ud og sætter sig sammen med nogle udvalgte venner til at improvisere over gamle kendinge i et behageligt, tilbagelænet tempo.

Sådan søgte vi også tilbage til rødderne, da vi skulle bygge en carport til vores lille sommerhus. Vi fandt fukssvansen, trækøllen og en håndfuld nyslebne stemmejern frem, og så begyndte vi tre trofaste træmænd at bygge som i de gode gamle dage, før alt druknede i sømbeslag, fræsejern og hylende kapsave.

Få mere inspiration til at bygge en carport her

En enkelt undtagelse undte vi os selv: vores skruemaskine på batteri, der ikke ændrede på vores byggeteknik, men sparede os for syrende underarme, når spærene blev skruet på remmene med 120 mm lange skruer.

Og stemmejernene sang, vi improviserede, og det svingede, og carporten kom op at stå.

Vejledning

01
Skelettet står solidt i sandet 9 Trin

Man kan ikke uden videre rejse en carport og tro, at kommunen vil lade den stå, så vi forhører os om størrelse, placering og udseende, før vi går i gang. Hvad udseendet angår, er vi nu ret trygge, for vi gør meget for at få carporten til at passe til sommerhuset på grunden.

Den tørre sandjord gør, at vi kan grave stolperne ned og alligevel regne med, at de trykimprægnerede pæle holder i mange år. Det stiver væggene kraftigt af - til gengæld skal der pusles en del for at få stolperne i samme højde, hvis man vil undgå at save dem til i højden bagefter. Og det vil vi, for vi skærer et hak til de vandrette remme, før vi rejser stolperne.

1

Først markerer vi facadens placering med to pæle og en snor. Det er vigtigt, at den løber helt parallelt med huset på grunden.

2

Hullerne til de første hjørnestolper (A) graves med et pælebor til et par hundrede kroner fra byggemarkedet. Boret når hurtigt en lille meter ned i sandet - og styrker vores tro på, at vi kan bygge med enkle midler.

3

Når næste hjørnestolpe placeres, skal de to stolper stå parallelt med huset (som vores snor markerer), i den rette afstand fra den anden hjørnestolpe (580 cm på båndet) og stå i lod. Og så skal deres toppe stå lige højt.

4

Til at placere gavlen vinkelret på facaden bruger vi en 2500 år gammel læresætning, som tømrere og andre bygmestre har brugt, siden grækeren Pythagoras nævnte den som en enkel og praktisk udgave af sin nye formel for retvinklede trekanter: Hvis du måler 3 længder ud ad én side i en trekant og 4 længder ud ad den anden og så retter på siderne, til afstanden mellem de to punkter er 5 længder - så har du en ret vinkel mellem de to sider.

5

Tredje og fjerde hjørnestolpe kan nu sættes. Den tredje sættes 210 cm ude ad den snor, der markerer gavlen. Den fjerde sættes 580 cm fra tredje stolpe og 210 cm fra den første - alle mål taget på stolpernes yderside.

6

Til sidst kontrolleres, at diagonalmålene mellem de to sæt hjørnestolper er nøjagtig ens. Ellers bliver carporten skæv! De sidste fire stolper fordeles på de to facader.

7

Remmene (B) lægges i et hak i stolperne. Hakket er 50 mm bredt som remmen, men kun 120 mm højt, så den 125 mm høje rem altid går fri af stolpeenderne, og spærene ikke risikerer at “ride” på stolperne.

8

Hvor to planker mødes, “skarrer” vi dem sammen med et skråt snit. Det sikrer en god samling mellem de to plankeender - og giver begge et godt fodfæste på stolpen.

9

Remme og stolper låses sammen med bræddebolte på 10 x 125 mm, og alle linjer tjekkes endnu en gang, inden jorden stampes endeligt sammen om stolperne. Hvis stolperne havde stået på stolpefødder i støbte fundamenter, skulle vi have sikret vinklerne med midlertidige skråstivere, inden vi gik videre med næste opgave: at lægge spær op på remmene.

02
Spærene falder i hak 7 Trin

De syv tagspær samler vi på stedet med bladsamlinger - både hvor de to sider af spæret samles i toppen, og hvor hanebåndet krydser siderne.

Bladsamlingerne er helt enkle samlinger, hvor halvdelen stemmes ud af begge de to stykker træ, hvor de skal samles. De fleste er nok enige i, at det er pænere end sømbeslag - og det er stærkere.

Vi skærer ikke træet til efter en tegning, men klapper et prøvespær sammen på stedet, lægger det op på remmene og streger op til de sadelhak, der giver de skrå spær en vandret flade at hvile på. Så samles spæret for alvor, og de øvrige spær laves som kopier af det første.

1

Opmålingen til bladsamlingerne sker, ved at plankerne til spæret (C) og hanebåndet (D) lægges over hinanden efter prøvespæret. Kanterne skæres halvt ned med en fukssvans - med en række tilsvarende snit ind imellem.

2

Og så kommer stemmejernet i arbejde! De tætte savspor halvt ned gennem plankerne betyder, at vi med et skarpt stemmejern og en trækølle på få minutter kan fjerne det nødvendige materiale i den rette dybde.

3

Bladsamlingerne skrues sammen med 8 skruer i størrelse 4,5 x 45 mm i hver samling. Hvis du har skaffet fyr eller gran, der ikke er trykimprægneret, kan du nøjes med gode udendørs skruer, fx Climate eller Ruspert, men ved alt trykimprægneret træ og lærk bør du ofre rustfri skruer - det er det eneste, der holder og ikke giver misfarvning i længden.

OBS: Pas på, at skruerne ikke sættes for yderligt, især for tæt på endetræet, der let flækker.

4

Sadelhakket på spæret skærer tømrerne efter traditionen to femtedele ind i materialet. Vores spærtræ er 10 cm bredt, og derfor skærer vi hakket 4 cm ind.

5

Hvert spær gøres fast med skrå skruer fra begge sider i begge remme. Det er vigtigt, at du ikke nøjes med en enkelt af de 120 mm lange skruer ved hver rem - styrken kommer ved samarbejdet mellem de krydsende skruer.

6

De to yderste spær rejses først, så vi kan trække en snor ud mellem toppene. Med snoren at styre efter er det pludselig meget enkelt at sikre, at alle spærene kommer til at stå fuldstændig på linje.

7

Spærene vender vi på hovedet, når vi lægger dem op på remmene - så er det meget nemmere at rejse dem bagefter.

03
Tagpladerne styrer lægterne 8 Trin

Oven på carporten lægger vi sort bølgeeternit med betegnelsen B7 - den slags plader ligger nemlig på det eksisterende hus på grunden.

Det er vigtigt, at tagkonstruktionen er dimensioneret efter tagbeklædningen, og for en sikkerheds skyld bør du altid se i producentens anvisninger.

Den nye type lægter på 38 x 73 mm kan bære eternitpladerne over spænd på op til en meter, og vores prøveoplægning viser, at med fem lægter på hver side går det hele fint op.

Både spær og lægter skærer vi først til i enderne, når konstruktionen er ved at være helt færdig.

1

Lægterne (E) fordeles op over spærene og skrues foreløbigt fast - med mulighed for at rette dem ind. Vi bruger 6 x 80 mm skruer.

2

En række tagplader lægges op for at se, om alle mål passer. B7-pladerne skal stikke 6 cm ud over nederste lægte for at passe med tagrenden. Prøven skal også vise, om fladerne er i vinkel - her bruger vi 3-4-5-reglen igen.

3

Spærene skæres lodret af i enden, så sternbrædderne kommer til at sidde lodret. Ved først at skære nu kan vi trække en snor mellem yderspærene og få snittene på linje.

4

Lægterne skæres til i enderne, og også her har vi den fordel, at vi måler på de to yderste og skærer de øvrige efter en snor. Samtidig kan udhænget tilpasses tagpladerne - bredden afgøres først ved prøveoplægningen.

5

En stump spærtræ (K) skrues fast under hver lægte. Den skal danne fæste for det inderste vindskedebræt (H). Stumpen er 19 mm kortere end lægtens udhæng, så næste bræt kan hvile på det første og på lægteenden.

6

Vindtrækbånd monterer vi i et kryds på tagfladerne. Båndet skrues fast i det ene hjørne og strækkes med fx et koben i den modsatte ende, mens det skrues fast så mange steder som muligt på lægterne.

7

Endelig fastgøres taget efter det mønster, vi fandt frem til ved prøveoplægningen. De lange skruer, der hører til pladerne, sættes med spændskiver og pakninger gennem bølgetoppene, hvor der vil være mindst vand.

8

Nederste vindskedebræt (H) skrues fast på klodserne af spærtræ, og øverste bræt skrues fast i enden af lægterne. Længden gør, at enden af tagrenden skjules. Sternbrædder sættes op med plastklodser op mod pladerne.

04
Solide planker på de tre sider 2 Trin

Carporten lukker vi af på tre sider - og da vi også lukker gavltrekanten på den sidste side, er det kun et spørgsmål om at sætte en port op, så har vi faktisk bygget en garage.

Beklædningen sker med tommetykke høvlede planker, såkaldte blokhusbrædder, som sommerhuset på grunden også er beklædt med. Feren vendes opad, så der ikke samles vand i noterne, stødsamlinger lægges over stolperne, og de skrues op med 5 x 50 mm skruer.

Enderne skæres til på én gang, efter at de er sat op, og endetræet beskyttes bag lodrette brædder af samme slags, hvor feren er fjernet.

1

Trekanten i begge gavle dækker vi med sildebensmønster, så her skæres hver planke omhyggeligt til, før den sættes op - resten af beklædningen skæres til efter opsætningen. En smigvinkel sikrer nøjagtige tilpasninger.

2

For at stabilisere carporten skruer vi et kryds af lægtetræ (F) fast i den lukkede gavl.

05
Tagrenden klikkes op 7 Trin

Aluminiumstagrenderne er meget enkle at sætte op. Det afgørende er faktisk at få konsoljernene placeret helt rigtigt, så giver resten næsten sig selv med endestykker, der klemmes fast med en specialtang, og særlige samlebøjler, der på én gang holder to rendeender sammen og tætner dem med en gummipakning.

Vandet ledes på grunden her til en faskine, men der kan være forskellige regler lokalt, så tjek med kommunen for at være på den sikre side.

1

Først tjekker vi placeringen af tagrenden og konsoljernene en ekstra gang - det er altid godt at se renden på stedet og med det planlagte fald, inden man går videre.

2

De to yderste konsoljern skrues op først, så der kommer et fald på 2,5 mm pr. meter. Faldet kontrolleres med en murersnor, som også sikrer, at de øvrige jern sættes på linje.

3

Endestykkerne klemmes fast om tagrenden med en specialtang. Falsen i endestykket indeholder tætningsmasse, så samlingen bliver helt tæt.

4

Hullet til nedløbet skæres med en nedstryger.

5

Renderne klikkes på konsoljernene, når de er forberedt med endestykker og hul til nedløbet. Det er utrolig nemt, må man sige.

6

Samling af to stykker tagrende foregår ved at klemme et samlestykke fast om de to ender. Her sørger gummipakningerne, der sidder i samlestykket, for en vandtæt samling.

7

Bøjninger og nedløbsrør monteres nemt på carporten, hvor vi kan sætte skruerne til beslagene i blokhusbrædderne, lige hvor vi vil have dem til at sidde.

Materialer

OBS! LÆNGDERNE ER INDKØBSMÅL

Træet købes på overmål i de standardlængder, trælasterne sælger dem i. Efter gammel byggetradition skæres langt det meste træ først til, når det er sat op. I listen ser du derfor ikke materialernes endelige mål, men de længder, træet er købt ind i.
100 x 100 mm trykimprægneret fyr:
• 8 stk. a 300 cm til stolper (A)

50 x 125 mm reglar (gran, fyr eller lærk):
• 6 stk. a 330 cm til remme (B)

50 x 100 mm reglar (gran, fyr eller lærk):
• 14 stk. a 240 cm til spær (C)
• 7 stk. a 180 cm til hanebånd (D)

38 x 73 mm lægter:
• 28 stk. a 300 cm som taglægter (E)
• 2 stk. a 360 cm til kryds i gavl (F)

25 x 135 mm beklædningsbrædder:
• 230 meter i alt til beklædning (G)

19 x 100 mm fyr, gran eller lærk:
• 8 stk. a 270 cm til vindskeder (H)
• 14 stk. a 300 cm til sternbrædder og udhæng (J)

Desuden:
• 48 eternitplader, B7
• 6 eternitrygninger, 25 grader
• Tagskruer m. spændskiver og pakninger
• 12 plastklodser til tætning mod tagplade
• 2 pk. 4,5 x 45 mm skruer (saml. af spær)
• 2 pk. 5 x 50 mm rustfri skruer til beklædning
• 1 pk. 6 x 120 mm skruer (mont. af spær)
• 1 pk. 6 x 80 mm skruer (mont. af lægter)
• 8 stk. 10 x 125 mm bræddebolte
• 5 liter maling

Pris: Cirka 14.000 kroner før tagrender

TAGRENDER

Til de to 6 meter lange facader på carporten har vi brugt:
100 mm aluminiumstagrende:
• 4 render a 3 meter
• 4 endestykker
• 2 samlinger
• 4 bøjninger
• 1 nedløb på 3 meter (deles i to)
• 14 konsoljern

Pris: Cirka 1300 kroner
Forhandler af aluminiumstagrenderne fra norske Grøvik: Ring 75 61 30 00 Læs mere på: www.alutagrender.dk

Pris:

I alt 15.300

Tegning

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Carport