Cykelskur med færdige hegnsmoduler

Tilpas stolper og det øvrige træskelet til færdig-producerede hegnsmoduler, her af pileflet. Så kan du bygge et virkelig flot og nemt skur billigt og hurtigt.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 dage
Pris
5.000 kroner

Intro

Cykelskuret her er hurtigt at bygge, fordi du ikke skal bruge meget tid på beklædningen, der består af pileflethegn, som købes færdige. Overdækningen her skal bygges i forlængelse af en carport. Det giver en god stabilitet, men du kan også sagtens bygge cykelskuret fritstående. Gør du det, er det en god idé med et vindkryds i taget.

Moduler afgør størrelsen på dit cykelskur

Størrelsen på cykelskuret bestemmes af de færdige pilefletmoduler. Her skal det være et modul bredt og tre moduler langt. På forsiden af skuret undlades blot modulet i midten, så der er en indgang til skuret, der får plads til 4-6 cykler.

Taget er lagt med ClickLite-plader fra ACO. Det er et forholdsvis billigt tag af plastpaneler, der skal klikkes sammen. Det er stærkere end trapezplader og har samtidig den fordel, at der ikke dannes kondens på undersiden. Du kan selvfølgelig vælge et hvilket som helst tag, fx tegl eller eternit.

Vejledning

01
Stolperne 5 Trin

Stolperne til overdækningen her skal placeres meget nøjagtigt, fordi beklædningen består af færdige moduler, der skrues fast mellem stolperne.

Når du skal grave ud til flere stolper, der skal stå på linje, er det smart at strege stolpeafstanden op på en lægte og lægge den på jorden, så du kan se, hvor du skal grave. Stolperne graves ned i 90 cm’s dybde. De forreste placeres 25 cm højere end de bageste, så der kommer hældning på taget.

Inden du overhovedet går i gang, er det smart at male træværket. Det er meget lettere at male de enkelte dele, frem for når overdækningen er samlet.

1

Der graves ud til stolperne. Hullerne skal være 90 cm dybe. Afstanden mellem stolperne skal tilpasses bredden på de færdige pileflethegn. Hullet skal være så stort, at der er min. 5 cm hele vejen rundt, så du kan komme til at stampe.

2

Stil den bageste stolpe (B) i lod, og stamp jorden omkring den fast for hver 10 cm, du fylder på. Sorter stolperne, så dem i hjørnerne er de mest lige. TIPS: Du kan fint bruge fx en stump lægte til at stampe jorden sammen med.

Sørg for, at dine stolper står i lod både den ene og den anden vej.

3

Placer en murersnor mellem de to yderste stolper (B), som du kan rette dig efter, når de midterste stolper skal placeres, så de kommer til at stå helt lige. Sæt en 3 mm klods bag ved snoren, og placer de øvrige stolper 3 mm fra snoren.

Sæt en klods bag ved snoren, så du ikke risikerer at rykke ved den, når du placerer stolperne.

4

Sørg for, at stolperne i gavlen kommer til at stå vinkelret i forhold til hinanden. Lav evt. en 3-4-5vinkel af et par brædder, og placer den på den bageste række stolper, så den forreste hjørnestolpe er vinkelret på den bageste.

5

De forreste stolper (A) skal være 25 cm højere end de bageste (B), så der kommer et fald på taget mod skellet. Vigtigt! Husk at tjekke, at stolperne er i lod og placeret rigtigt, inden du fortsætter.

02
Remmene 5 Trin

Højden på den bageste vandrette rem bliver her dikteret af taget på den carport, som cykelskuret skal bygges op ad. Hvis du bygger en fritstående overdækning, er det passende med en afstand på 2 meter til underkanten af remmen. Det giver en god ståhøjde.

Der skal saves et hak i hver stolpe, som remmen kan placeres på. Det giver den stærkeste konstruktion.

Det er en rigtig god idé at stive stolperne midlertidigt af med en lægte, inden du begynder at save i stolperne, så du er sikker på, at de bliver stående i den rette position.

1

Mål op, hvor remmen (C) skal placeres. Sæt en skruetvinge fast på endestolpen (B), som remmen kan hvile på, når du skal måle op. Så kan du let justere remmen lidt op og ned ved at dreje lidt på tvingen. Tjek, at remmen ligger vandret.

2

Skær toppen af stolperne (A og B) vinkelret over 12, 5 cm fra undersiden af remmen (C). Så kommer remmen til at stikke 2 cm op over stolpen. Det bliver pænest.

3

Sav hak i stolperne (A og B) til remmen (C). Den skal sidde glat med den udvendige side af stolpen, så hakket skal her være 4,5 cm, målt fra forkanten af stolpen. Det er en fordel at stive stolperne af med en lægte, når du skal save hakkene.

4

Læg remmen (C) på plads, og gør den fast til stolperne (A og B) med 10 x 120 mm bræddebolte. Bor for med 10 mm bor. Slå bolten i fra remsiden, så skive og møtrik kommer til at sidde på den indvendige side.

5

Når begge remme (C) er monteret, afstives konstruktionen midlertidigt med lægter, både i begge sider og i gavlene. Remmene skal være parallelle, og stolperne (A og B) skal stå i lod.

03
Spærene 5 Trin

1

Læg spærene (D) på remmen (C), og mål op, hvor de skal ligge. Spærene skal stikke ud i begge sider, så du får det ønskede udhæng. Når spærene er rigtigt placeret, streger du op til de saddelhak, der skal saves ud til.

2

Sav saddelhak i spærene (D) med en fukssvans eller stiksav. Det er vigtigt, at hakket skæres af i vinkel. Det bevirker, at spæret kommer til at ligge mere stabilt, da det ligger på hele remmens bredde og ikke kun på det ene hjørne.

3

Monter spærene på remmen. Hvert spær fastgøres med et vinkelbeslag til hver rem. Vinklen gøres fast med 4 x 40 mm beslagskruer til både rem og spær. Her er spærafstanden 72 cm; så ligger hvert andet spær over en stolpe.

4

Spærene skæres til i enderne, når alle spær er gjort fast, så de er lige lange. For at få en lige linje kan du måle ud i begge ender og slå en streg med en kridtsnor. Sav med en god, skarp fukssvans, så du får pæne, lodrette snit.

5

Skru lægterne (E) fast oven på spærene. De fire lægter fordeles, så afstanden imellem dem bliver lige stor, her med 60 cm. Lægterne monteres med 5 x 100 mm skruer.

04
Taget 7 Trin

Nu er træskelettet færdigt, og du skal til at lægge tagplader på. Taget her skal lægges med tagpaneler i plast, der klikkes sammen med samlinger, der presses ind i hinanden.

Her støder taget op til en carport, derfor skal der startes med en kantliste. Når den er monteret, og første tagplade er på plads, klikkes de øvrige tagpaneler blot fast et ad gangen og fastgøres med en skrue i hver lægte.

Hvis du bygger din overdækning, så den er fritstående, skal du bruge en aluprofilliste til start og afslutning.

Tagpladerne klikkes sammen ved at presse samlingen sammen. Det er lettest, hvis du har en hånd på hver side af tagpladen og slår dem sammen.

1

Sæt en kantliste fast, hvor taget skal begynde, hvis det støder op imod en anden bygning som her. Kantlisten sættes fast med de medfølgende skruer.

2

Monter et 3 mm ilmodbånd i kantlisten. Det tætner imellem kantlisten og den første tagplade og sikrer, at der ikke kan løbe vand om bag pladen.

3

Skær tagpladerne til med en fintandet sav eller en vinkelsliber med metalskive. Her er købt plader med en længde på 420 cm. De skal bare skæres over på midten, så er der to tagplader - og et minimalt spild.

Brug helst en vinkelsliber. Du kan risikere, at plasten “springer”, hvis du bruger en sav.

4

Skru den første tagplade fast. Den stikkes ind i kantlisten og skrues fast i den yderste af de to render, der er i tagpladerne, med en skrue i hver lægte. Der bores for med et 5 mm bor.

5

Der fuges mellem kantlisten og den tilstødende vindskede med transparent silikonefugemasse. Fugen glittes med fugepind.

6

Tagpanelerne monteres et ad gangen. Tjek, at du har den samme afstand mellem forkanten af tagpladen og den forreste lægte. Der skal være plads til, at du kan montere sternbrædder bagefter. Tagpladerne klikkes sammen.

7

Sav lægterne (E) til, når du er ved at have lagt hele taget, og du kan se, hvor det sidste tagpanel skal være, og dermed hvor vindskeden skal være.

05
Tagets afslutning 10 Trin

Nu mangler du kun de sidste detaljer. Fortil skal taget tætnes med alutape og en aluliste. Der skal også monteres stern-brædder på forsiden af overdækningen og vindskeder i gavlen. Oven på disse brædder fastgøres en alukapsel, der beskytter træet og hindrer, at der kan trænge fugt ned her.

Bagtil skal der monteres hultape og en tagfodsliste. Hultapen sørger for, at vandet kan løbe væk, samtidig med at tape og liste beskytter taget.

Til sidst mangler du kun at montere de færdige pileflethegn, der blot skrues fast mellem stolperne. Undtagen mellem de midterste stolper på forsiden - for denne åbning skal fungere som indgang.

1

Gør klar til montering af vindskede i tagets gavl, så sidste tagplade kan lægges op. Her skal monteres en lægte på højkant under lægteenderne, så der er noget at sætte vindskeden fast i. Bor for, så træet ikke fjækker.

2

Sæt alutape fast på den øverste ende af tagpladerne. Den beskytter taget, så der ikke kommer skidt ind i de huller, der er i enden af tagpladerne.

3

Klem en aluliste fast på tagpladerne uden på alutapen. Listen hører sammen med den alukapsel, der siden skal monteres for at beskytte stern og vindskeder. Alulisten sidder så fast, at den ikke behøver yderligere fastgørelse.

4

Sæt sternbrædder (F) op på forsiden af taget. Det øverste bræt monteres først og placeres 3 cm over taget, så det passer med alukapslen. Det nederste bræt bankes på plads i øverste bræts not. Fastgør med 5 x 100 mm skruer.

Sternbrædderne har fer og not. Nederste bræt bankes på plads med en klods, så der ikke kommer mærker.

5

Sæt vindskeden (G) op i gavlen, når sternbrædderne (F) er sat op. Hold brættet op, og mål, hvor langt det skal være. Vindskeden skal monteres i samme højde som sternen, da alukapslen skal dække både stern og vindskeder foroven.

Vindskeden monteres med 5 x 60 mm skruer.

6

Skær sternbrættet (F) til, når vindskeden er på plads. Sternen skæres til med et lodret snit, så den er glat med vindskeden.

7

Monter en alukapsel over stern (F) og vindskeder (G) med et alusøm. Det placeres i overlægget, så den næste kapsel dækker sømmet. Her er brugt en 32 mm alukapsel, som kan nå ind over alulisten, så der ikke kan trænge vand ned.

8

Monter hultape på den nederste del af taget, tagfoden. Hullerne i tapen bevirker, at vandet kan løbe væk fra den kanal, der er mellem pladerne, og dækker samtidig af, så der ikke kan komme skidt i kanalerne. Tapen klistres fast.

9

Sæt tagfodslisten op uden på hultapen. Den klemmes blot ind over tagpladerne og behøver ikke at gøres yderligere fast.

10

Pileflethegnene skrues fast mellem stolperne. Her bruges 5 x 60 mm skruer, tre i hver side. Der er købt pileflethegn i to forskellige højder. De høje skal sidde forrest og i gavlen. De lave bagest. De placeres 15 cm over jorden.

Materialer

• 4 stolper (A) a 97 x 97 mm, 335 cm lange
• 4 stolper (B) a 97 x 97 mm, 310 cm lange
• 2 remme (C) a 45 x 145 mm, 420 cm lange
• 6 spær (D) a 45 x 120 mm, 210 cm lange
• 4 lægter (E) a 38 x 73 mm, 390 cm lange
• Sternbrædder (F)
• Vindskeder (G)
• 5 lægter til midlertidig afstivning og fastgørelse af vindskeder
• 8 bræddebolte a 10 x 120 mm
• Pileflet, 3 a 120 x 180 cm, 4 a 120 x 140 cm
• 12 vinkelbeslag
• 4 x 40 mm beslagskruer
• 5 x 60 og 5 x 100 mm skruer
• ClickLite-tag (fra ACO inkl. skinner, tape)
• 7 alukapsler, 32 mm
• Ilmodbånd og bagstopbånd
• Silikonefugemasse

Specialværktøj
• Pladesaks
• Murersnor,
evt. kridtsnor

Tidsforbrug

3 dage

Pris

Cirka 5000 kroner

Sværhedsgrad

Et overkommeligt byggeprojekt. Vær omhyggelig med at placere stolperne i lod.

Tegning

Overdækningen her skal bygges i forlængelse af en carport. Derfor er remmene forlænget i den ene ende.

Video

TEKNIK: Vinkel til større projekter

Den laver du nemt selv af tre brædder

TIPS: Fast afstand mellem stolperne

TIPS: Monter lange brædder - ene mand

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Cykelskur