Orangeri med gavlvindue og dobbeltdør

Byg et drivlækkert orangeri med masser af hyggelige detaljer, bl.a et dekorativt gavlvindue. De store ruder og dobbeltdøren sikrer samtidig masser af lys.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 uge
Pris
6.800 kroner

Intro

Her har du huset, der er en kombination af et drivhus og en udestue.

Vi har taget det bedste fra begge og bygget dit nye yndlingssted, så du kan tilbringe mange flere timer i haven.

Det er bygget i moduler, så det er let at samle.

Vejledning

01
Siderne 8 Trin

Lysthuset består af fire sider, der bygges en ad gangen - som moduler - og samles til sidst. Hver side består af en ramme, som er opdelt i fire mindre felter. Disse felter fyldes ud med enten glas eller brædder og på forsiden to døre.

Målene på felterne er beregnet ud fra standardmålet på drivhusglas, der er 61 cm i bredden. Glasset skal kunne komme uhindret ind i felterne i rammerne, så der er beregnet en halv cm ekstra mellem stolperne i rammerne.

Når du skal bygge siderne, er det smart at lave et bræt, hvor du har placeret små stolpestumper i den korrekte afstand, så du kan måle op efter det og sikre dig, at rammerne bliver helt ens.

1

Lav en skabelon, du kan bruge til at måle op efter, så rammerne bliver præcise. Tag et bræt, hvor du måler op, hvor stolperne (B) skal placeres på de vandrette lægter (A) ved at lægge et par stolpestumper på brættet.

2

Tilpas rammernes højdemål efter blokhusbrædderne (F). Læg blokhusbrædderne ud, og marker på stolperne (B), hvor den præcise højde er. Noten på det øverste bræt skal dog skæres af, inden du mærker af.

3

Streg op på alle stolper (B). Det er smart, hvis du tager den første og lægger ved siden af de øvrige og spænder dem sammen med en skruetvinge. Overfør så målene på alle stolper ved hjælp af blyant og vinkel.

4

Skru stolperne (B) fast til de vandrette lægter (A). Det er lettest, hvis du lægger alle delene ud på klodser, så de er hævet over underlaget. Skru rammen sammen med 5 x 80 mm skruer. Der skal to skruer i pr. samling.

5

Skru tværstivere (C) fast i rammens felter. Kort en lægte af i den længde, som passer med højden i de nederste rammefelter. Læg den i, og fastgør tværstiverne.

6

Sav glaslisterne (Q) til af 20 x 95 mm brædder på en bordrundsav, når rammerne er samlet. Det er langt billigere end at købe dem færdige.

7

Søm blokhusbrædderne (F) fast til glaslisterne (Q) med 1,8 x 35 mm søm. De saves først til på længde. Brædderne er falsede, så de kommer til at sidde med overlæg.

8

Så er der to færdige sider. Husk, at siderne skal laves spejlvendte. Drivhusets lukkede bagramme laves på samme måde som de to sider, bare med beklædningsbrædder i alle felter. Forsiden laves som siderne, men med dør i midten.

02
Dobbeltdøren 5 Trin

På forsiden af lysthuset skal der være en dobbeltdør i de to midterste felter. Døren består af to rammer, som monteres til stolperne. Hver dørramme har tre revler, foroven og forneden og en i samme højde som tværstiverne i de to andre rammer.

Det er smart at bore for til skruerne i revlerne, så du ikke risikerer, at træet flækker, når du samler dørene. Når du har samlet rammerne, er det en god idé at tjekke, om de passer i døråbningen. Nu har du stadig mulighed for at rette lidt til, hvis der skulle være brug for det.

1

Mål op til revlerne (E) på døren. Spænd de fire dørstolper (D) fast til stolpen (B) i døråbningen. Mål afstanden til den modsatte stolpe (B). Træk 1 cm fra dette mål, og del med to, så har du længden på de seks revler. Sav dem nu til på længde.

2

Placer dørens midterste revler (E) i samme højde som tværstiverne (C). Læg en dørstolpe (D) i dørhullet, og afmærk placeringen med en vinkel.

3

Bor huller til revlerne (E) i dørstolperne (D). Spænd de fire dørstolper sammen, marker revlernes placering, og bor så to huller i hver samling, så de kan skrues fast, uden at træet flækker.

4

Så kan dørrammerne samles med 5 x 100 mm skruer i de forborede huller. Hold delene sammen med tvinger, mens du skruer.

5

Skru falslisterne (Q) på med 4 x 40 mm skruer. Når de to døre er færdige, er det en god idé at lægge dem i frontrammen og tjekke, om de passer. Ret til, hvis det skulle være nødvendigt.

03
Spærene 5 Trin

1

Mål op til spærene. Centrer pladen til gavlbeklædningen (F1) over den forreste ramme. Mål 81 cm op fra midten af rammen - så bliver taghældningen 30 grader. Læg den ene del af gavlspæret (B1) ud, og marker, hvor det skal kortes af. Sav så spæret til.

2

Spænd to hjælpeklodser fast - en på hver side af rammen. De skal angive tykkelsen på siderne, som skrues uden på frontrammen senere, så der kan måles op. Lad spærets overkant stikke 1 cm op over rammen, så der er plads til glas og kitbånd.

3

Mål op til spærfoden (A1). Læg de to spærdele på plads, og streg op til spærfoden. Sav den ud, og læg delene på plads. Hold dem midlertidigt sammen med brædder, der skrues udenpå. Skru hanebåndene E1 fast i toppen af spæret.

4

Sav hak i de tre midterspær (C1). De “rider” over siderammerne, så der skal saves et hak ud nederst, der griber om rammerne. Streg op, og sav ud. Skær også hanebåndsstiveren (E1) til, og saml alle dele med 5 x 100 og 6 x 120 mm skruer.

5

De tre midterste spær skal alle have hak i enderne til siderammerne. I toppen samles de med afstand med plads til tagrygningen (G)

04
Gavlvinduet 5 Trin

Nu skal du i gang med at lave gavlvinduet, der har form som en halvcirkel. Vinduet skal laves i en krydsfinerplade, der placeres i gavlen over døren. Den skal først skæres til. Det gør du ved at lægge gavlspæret oven på pladen og tegne op efter det, så du ved, hvor du skal save.

Når pladen er skåret til, måles op til buen i frontpladen. Buen tegnes op med en liste efter samme princip, som når du bruger en passer, og hullet saves ud.

Glasset, der skal placeres i halvcirklen, monteres til pladen mellem to rammer, som du måler op og saver ud. Hvis træet skal males, er det smart at gøre, inden glasset kommes i. Her males to gange med heldækkende træbeskyttelse.

1

Tegn buen i gavlvinduet op. Mål først op på pladen (F1), der skal bruges til beklædning, og tegn buen op. Den laves med en liste, som sættes fast mellem to stolpestykker, der er midlertidigt fastgjort midt på rammen.

2

Monter gavlpladen (F1), når du har savet ud til vindueshullet med rundsav og stiksav. Søm gavlpladen med hullet fast med 1,8 x 35 mm dykkere. Det andet gavlspær beklædes på samme måde, dog uden udskæring til vindue.

3

Mål op til en buet ramme (H1), som skal fungere som falsliste for vinduet. Læg det malede gavlspær oven på en ny krydsfinerplade, og tegn buen op. Der skal være en kant forneden på 5 cm. Sav hullet i pladen ud med stiksav.

4

Sav den buede ramme (H1) ud. Læg pladen med det udsavede hul oven på en ny plade. Tegn en streg 5 cm uden om hullet hele vejen rundt, og sav ud i begge plader. Tegn så op til en ny buet ramme (J1) i nye plade 2,5 cm fra kanten.

5

Monter kitbånd i kanten af de to rammer (H1) og (J1) til vinduet, når de er malet. Læg den mindste buede ramme (J1) rundt om hullet i pladen. Glasset lægges oven på rammen med den anden (H1) ovenpå. Skru så gennem begge rammer.

05
Tagvinduerne 3 Trin

1

Saml rammerne til tagvinduerne. Sav lægterne A2 og B2 til på længde, og skru en ramme sammen med 5 x 80 mm skruer. Det er en god idé at bore for til skruerne. Mål op til falslister (E2) til glasset, og sav dem til.

2

Monter falslister E2 og kitbånd på rammerne, når delene er malet. Falslisterne skal monteres, så glasset kommer til at ligge ca. 3 mm under overkanten af rammen. Monter kitbånd, læg glasset i, og klæb kitbånd ovenpå.

3

Læg glasset i, og skru brædderne C2 fast ovenpå med 4 x 40 mm skruer. Listerne D2 og F2 skrues også fast samt de to hængsler øverst.

06
Monter siderne 4 Trin

Nu er alle de større dele til lysthuset færdige og malet hvide, så nu er det tid til at sætte siderne op.

Inden du går i gang, er det en god idé at montere falslisterne (Q) til dørene på frontsiden. Det er lettere at gøre, inden siden monteres. Falslisterne skrues på rammens indvendige side rundt om døråbningen. Falsen rundt om døren skal være ca. 2 cm bred og skrues fast med 4 x 40 mm skruer. Skru også en slagliste (P) på den ene dør, inden den monteres.

Når siderne skal sættes op, skal du starte med den bageste. Derefter de to langsider og til sidst fronten.

1

Sæt først den bageste ramme op. Skru et langt bræt på siden af rammen midlertidigt; så kan den stå selv, indtil de øvrige rammer er sat op. Rammen monteres med 5 x 80 mm skruer med en afstand på 50 cm.

2

Siderammerne sættes på plads og spændes fast med et par tvinger. De skrues uden på forramme og bagramme med 5 x 80 mm skruer. Sørg for, at de to rammer står helt i vinkel. Skru dem så fast til platformen gennem de nederste lister.

3

Frontrammen monteres til sidst. Rammen fastgøres til gulvet med 5 x 80 mm skruer ned i brædderne.

4

Når rammerne samles, spændes de midlertidigt fast med tvinger, mens der skrues.

07
Sæt spærene op 8 Trin

Inden spærene løftes på plads, skal du montere to bjælkesko på gavlspærene til tagrygningen (G). Det er også smart at skrue falslister på, inden spærene rejses.

Når du skal sætte spærene op, er det en god idé at bruge to hjælpebrædder, der kan støtte gavlspærene, indtil du får sat de midterste spær op og tagkonstruktionen er komplet. Hjælpebrædderne skrues midlertidigt fast til rammerne og fjernes igen, når spærene er fastgjort.

Nu kan du sætte lister op på tagrygningen også, så falsen til vinduerne er på plads. Når du har monteret kitbånd i falsen, kan glasset lægges op.

1

Skru en bjælkesko fast øverst på gavlspærene, inden de rejses. Den skal holde den gennemgående tagrygning (G). Falslisterne (L) skrues fast, inden spærene rejses. Listerne placeres 1 cm fra overkanten, så der bliver plads til kitbånd og glas.

2

Skru gavlspæret fast til den bageste ramme med 5 x 100 mm skruer. Skru evt. et støttebræt bag på den ramme, som gavlspæret skal fastgøres til, så det støtter spæret, mens du skruer det fast gennem bagrammen op i spærfoden.

3

Løft gavlspæret med vinduet på plads, og skru det fast. Skru også et støttebræt fast på forsiden, som gavlspæret kan spændes midlertidigt fast til, mens du skruer det fast. Gavlspæret skrues fast med 5 x 100 mm skruer.

4

Læg tagrygningen (G) på plads i de to bjælkesko, når galvspærene er monteret. Overliggeren skrues fast med 4 x 40 mm skruer.

5

Sæt de mellemliggende spær op. De løftes op og drejes på plads i lodret position. Sørg for, at spærene sidder i lod, og at afstanden mellem dem er 61,5 cm, så der er plads til glasset. Spærene fastgøres til siderammerne med 5 x 80 mm skruer.

6

Skru falslisterne (M) fast til tagrygningen (G). Listerne skal flugte med listerne (L) på siden af spærene. Disse lister danner fals for glasset til taget.

7

Monter selvklæbende kitbånd oven på listerne (M og L), så der er gjort klar til at lægge glasset på plads. Nu kan du afmontere hjælpebrædderne.

8

Skru de to brædder (J) fast på hver side af spærene øverst med 4 x 40 mm skruer. Bagefter saves de af i flugt med gavlen. Huset tager form - nu mangler kun glas og dør.

08
Vinduer og døre 5 Trin

Så er det tid til at montere glasset i lysthuset. Begynd med de store ruder til taget. Når de er lagt i, skruer du listerne (H) fast til tagspærene, som kan holde glasset på plads. Du skal også montere de to tagvinduer - et i hver side. De placeres også mellem spærene og fastgøres til brættet (J) i tagryggen.

Når taget er færdigt, kan du sætte glas i resten af lysthuset. Der sættes kitbånd på rundt i alle falslister, og når ruderne er placeret, fastgøres de med glaslister, som du har skåret, så de passer.

Døren skal også sættes i, og der monteres dørgreb og kroge på vinduerne, så der kan luftes ud i lysthuset.

1

Skru listerne (H) fast til spærene, når du har lagt glasset i. Inden listerne skrues fast, skal du putte kitbånd på undersiden, så de holder glasset i spænd. Listerne skrues fast med 4 x 40 mm skruer.

2

Tagvinduets hængsler skrues fast til brættet (J) med 4 x 20 mm skruer. Monter et tagvindue på tilsvarende måde på den anden side af huset.

3

Skru slaglisten (N) fast mellem spærene med et par vinkeljern. Når alt glas og begge tagvinduer er skruet fast, monteres listen (K) oven på tagryggen (G) med 5 x 60 mm skruer. Så er taget færdigt.

4

Sæt døren i. Skru først tre hængsler fast til hver af dørene. Løft så dørene på plads i falsen. Sørg for, at de klodses op, så afstanden foroven og forneden er lige stor, og spænd dem fast med et par tvinger. Fastgør hængslerne med 4 x 40 mm skruer.

5

Så skal der glas i vinduerne. Glaslisterne (Q) skæres til, så de passer i vindueshullerne. Der monteres kitbånd på falslister og glaslister. Sæt så ruderne på plads, og skru glaslisterne fast til rammerne.

Materialer

Dør- og siderammer

45 x 45 mm lægter:
• 8 vandrette (A) a 268,5 cm
• 19 lodrette (B) a 185 cm
• 14 tværstivere (C) a 61,5 cm
• 4 dørstolper (D) a 184 cm

45 x 95 mm reglar:
• 6 revler (E) a 54,2 cm

19 x 95 mm blokhusbrædder:
• 174 brædder (F) a 61,5 cm

Tagkonstruktion

45 x 70 mm lægter:
• 2 spærfødder (A1) a 254 cm
• 4 gavlspær (B1) a 161 cm
• 6 spær (C1) a 158,5 cm
• 3 hanebånd (D1) a 197 cm
• 3 hanebåndsstiver (E1) a 34 cm

12 mm vandfast krydsfiner:
• 2 plader a 122 x 244 (F1) til gavl,
• 2 runde rammer (J1 og H1) – ikke vist på tegning

45 x 95 mm reglar:
• 1 tagrygning (G), 259,5 cm

Et tagvindue

45 x 45 mm skillerumslægter:
• 2 rammedele (A2) a 56,5 cm
• 2 rammedele (B2) a 47,5 cm

20 x 95 mm brædder:
• 2 slaglister (C2) a 61 cm

20 x 45 mm lister:
• 1 slagliste (D2), 56,5 cm

17 x 20 mm falslister:
• 4 falslister (E2) a 47,5 cm

8 x 21 mm lister:
• 2 lister (F2) a 47,5 cm

Tilbehør til tag, dør, vinduer

20 x 95 mm brædder:
• 10 dækbrædder (H) a 155,5 cm
• 2 brædder til rygning (J) a 268,5 cm

20 x 45 mm lister:
• 1 rygningsliste (K), 268,5 cm
• 16 falslister (L) a 156 cm
• 8 falslister (M) a 61,5 cm
• 2 slaglister (N) a 57,5 cm
• 1 slagliste (P), 184 cm

17 x 20 mm fals/glaslister (Q), skæres af 20 x 95 mm brædder:
I alt til hele drivhuset ca. 80 m

Glas

3 mm drivhusglas:
• 8 ruder til sider a 61 x 127,5 cm
• 2 ruder til dør a 53 x 117,5 cm
• 2 ruder til dør a 53 x 36 cm
• 6 ruder til tag a 61 x 162 cm
• 2 ruder til tag a 61 x 98,5 cm
• 2 ruder til tagvindue a 46,5 x 46,5 cm
• 1 buet vindue, 38,5 x 129 cm

Desuden:
Skruer, 4 x 30, 4 x 40, 5 x 60,
5 x 80, 5 x 100 og 6 x 120 mm
• 3 skudrigler, 50 x 120 mm
• 6 hængsler til døre, 70 x 170 mm
• 2 bjælkesko til 45 x 95 mm bjælke
• Kitbånd, 4 x 10 mm (ca. 150 m)
• 4 hængsler til vinduer, 45 x 90 mm
• Søm, 1,8 x 35 mm
• 3 stormkroge
• 2 udskyderbeslag
• 2 dørgreb
• Heldækkende træbeskyttelse

Tidsforbrug

En uges tid

Pris

Cirka 6800 kroner

Sværhedsgrad

Der er mange dele at holde styr på, og du skal være omhyggelig med opmåling og udskæring, så glasset passer i rammerne.

Tegning

Lysthusets konstruktion

Huset står på en solid platform af træ fastgjort til fire betonklodser. Siderne består af fire rammer, bygget af lægter, så huset er nemt at samle. False til glas og træbeklædning laves ved at skrue lister fast inden i rammerne, så du kan montere glasset.

Lysthusets konstruktion

Tips & Tricks

Giv lysthuset en ekstra flot finish

Det giver en flot finish med to små spir i toppen af gavlspærene. De saves ud af 10 mm vandfast krydsfiner. De har den praktiske funktion, at fuglene ikke kan sidde der og svine gavlene til.

Det er let at udnytte pladsen i hjørnerne til trekantede hylder. Tre 20 x 95 mm lister er skåret til og monteret til et par 20 x 20 mm lister fastgjort til siderne.

For enden står der tre kapillærkasser, da huset også bruges som drivhus. Kasserne er skjult af en ramme i husets bredde, som er beklædt med blokhusbrædder som de øvrige rammer.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Drivhus og orangeri