Garage i samlesæt

Drømmer du om at bygge din egen garage, samtidig med at du finder projektet en smule uoverskueligt, er en garage fra Igland genial. Garagen leveres som et samlesæt, hvor alt er skåret på mål. Du skal derfor ikke gøre andet end at finde værktøjskassen frem og følge byggevejledningen grundigt.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 uge
Pris
85.000 kroner
Konstruktionen afstives med metalafstivere, som sømmes fast til reglarne samt top- og bundremmen.

Konstruktionen afstives med metalafstivere, som sømmes fast til reglarne samt top- og bundremmen.

Intro

For 85.000 kroner kan du købe en komplet garage på 3,2 x 5,6 meter med automatisk ledhejseport, dør, vindue, beklædningsbrædder, tagpap, tagrender og alt, hvad du skal bruge, ned til mindste søm og beslag. Indvendig beklædning, strøm og isolering står du dog selv for.

Det bedste af det hele er imidlertid, at alt er skåret på mål. Det minimerer risikoen for at lave fejl, og det sparer dig frem for alt for en masse tid og tvivl. En udførlig byggevejledning med store billeder og præcise beskrivelser af samtlige trin gør det til et realistisk projekt for alle gør det selv’ere, der har en uges tid og et ekstra sæt hænder til rådighed.

Vejledning

01
Fundament og klargøring 2 Trin

Fundamenter kan se ud på mange måder. Vi har støbt et klassisk randfundament i beton med to skifter 15 x 15 x 49-cm-lecablokke ovenpå. Inde i fundamentet gravede vi godt ud, så vi kunne lægge et kapillarbrydende lag (lecanødder) på 15 cm og 30 cm styrolit. Herefter støbte vi et 10 cm tykt betondæk indeholdende gulvvarmeslanger og 8-mm-rionet.

Fundamentet tager tid og løber hurtigt op i 20.000 kroner for en lille garage som denne på ca. 15 m2.

1

Inden du går i gang med garagen, skal du have et solidt fundament at stille den på. Vi gravede en 90 cm dyb rende for at komme ned i frostfri dybde, hvorefter vi fyldte den med en blanding af cement og støbemiks i forholdet 1:7 samt vand. Konsistensen skal gerne være som tyk grød. Herefter murede vi to skifter lecablokke og støbte et 10 cm tykt betondæk med indbygget gulvvarme til de kolde vintermåneder.

2

Rul en strimmel murpap ud på toppen af fundamentet, og søm det fast med 2,5 x 35-mm-søm for hver halve meter. Nu kan byggeriet for alvor begynde.

02
Siderne samles og rejses 8 Trin

Garagens langsider består hver især af to vægelementer med en længde på henholdsvis 240 og 300 cm, mens bagsiden udgøres af to smalle vægelementer og en dør. Fronten består af to færdige hjørnemoduler og ledhejse­ porten, der monteres til allersidst.

Vi starter med at samle siderne, hvorefter vi skruer en lægte fast, som kan støtte dem hver især. Når alle siderne står, som de skal, skruer vi de to store sideelementer sammen og fortsætter med hjørnerne og frontelementerne.

1

Læg det 240 cm lange vægelement på betondækket, og læg mærke til, at de yderste afstivere (D) er kortere end de inderste, og skru det sammen med 5 x 90-mm-spånskruer. Ved de midterste afstivere er du nødt til at skrue i en vinkel på cirka 45 grader, da du ikke kan komme til at skrue i endetræet. Gentag processen med de øvrige vægelementer.

2

Når alle vægelementerne er samlet, skal væggene rejses. Sørg for, at murpappet ligger, som det skal, og vær minimum to personer, så der hele tiden er en, der kan holde på væggen. Den er ikke tung, men den vælter let, hvis du slipper den.

3

Ved at lave en støtte af en lægte og et bræt kan din makker slippe elementet og gå videre til det næste.

4

Saml vægelementerne på langsiderne med en tvinge, og skru dem sammen med 5 x 90-mm-montageskruer. Giv dem to skruer pr. halve meter.

5

Montér to 48 x 98-mm-stolper (F) i hjørnerne, og skru dem fast til sideelementerne med 5 x 90-mm-montageskruer.

6

Stil frontelementerne (G) på plads, så de “går i hak” med stolperne (F). Elementerne leveres færdigsamlede og fuldt isolerede og skrues fast i stolperne (F) med 5 x 90-mm-montageskruer.

7

Det er en god idé at bore for, når du monterer frontelementerne, for at undgå at de flækker. Ved at kravle op på en stige og kigge ned kan du bedre se, om skruen får fat i hjørnestolperne, som den skal.

8

Løft overliggeren på plads, og skru den fast i frontelementerne oppefra med x 90-mm-montageskruer. Placeringen af overliggeren giver sig selv, og når først den ligger der, bliver fronten virkelig stabil.

03
Konstruktionen afstives 4 Trin

For at stabilisere langsiderne og bagsiden af garagen monterer vi en række skråstivere, som egentlig bare er et langt, tyndt stykke stål med en T-profil, som bankes ind i reglarne. Men inden de kan bankes ind og sømmes fast, skal der skæres en rille, som T-profilet passer i. Du kan godt bruge en håndsav, men det går væsentlig hurtigere med en rundsav eller dyksav, hvor du også kan indstille dybden, så den passer med T-profilet.

1

Mærk op til skråstiverne (H), sådan at de kommer til at strække sig over 2-3 reglar og både kan fæstnes i den øverste og nederste rem.

2

Indstil skæredybden på rundsaven, så den er et par mm dybere end det stykke af skråstiveren, som skal bankes ind i reglarne. Tjek dernæst skæredybden en ekstra gang, så du ikke risikerer at kappe reglarne over.

3

Læg rundsaven til, og skær efter opmærkningen. Ved bundremmen, hvor du ikke kan komme til med rundsaven, kan du evt. bruge en multicutter eller et stemmejern.

4

Tryk skråstiveren ind i rillen, og søm den fast med 2,5 x 65-mm-søm. Er rillen lidt for snæver, kan du banke skråstiveren på plads med en træklods og en hammer. Gentag processen på de øvrige vægelementer.

04
Gør plads til dør og vindue 3 Trin

Området omkring døren og vinduet bliver udsat for en belastning, hver gang der åbnes eller lukkes, og derfor skal det naturligvis forstærkes. Vi monterer derfor et overstykke og to sidestykker for at stive konstruktionen yderligere af. Der kan forekomme lidt tilpasning, alt efter hvilken dør eller hvilket vindue du vælger, ligesom længden på reglarne under vinduet også skal tilpasses vinduets placering.

1

Tryk overstykket helt op til den øverste rem, og spænd det fast med to lange skruetvinger. Skru det herefter fast oppefra med 6 x 150-mm-montageskruer.

2

Tilpas de lodrette reglar, så de står let i spænd mellem overstykket og fundamentet. Afhængigt af dørens bredde kan du placere afstandsklodser mellem de lodrette reglar.

3

Processen ved vinduet er den samme. Igen skal overstykket skrues fast, og de lodrette brædder stå i spænd.

05
Vindpap, klemlister og betonskruer 5 Trin

Beklædningsbrædder er ikke nok til at gøre en garage tæt og dermed behagelig at opholde sig i. Den skal også pakkes ind i vindpap, så vinden holdes effektivt ude. Er I to, går det hurtigt med at rulle vindpap på langsiderne og bagsiden af garagen. Herefter er det bare at montere klemlisterne, som både holder på vindpappet og fungerer som forskalling for beklædningsbrædderne. Herefter tjekkes, at hele konstruktionen er i vinkel, inden bundremmen skrues fast til fundamentet med kraftige betonskruer.

1

Rul vindpappet (K) på, og lad der være et overlap på cirka 50 cm. Fastgør med 2,5 x 35-mm-søm, og skær hul til dør og vindue i vindpappet.

2

Søm klemlisterne (R) fast med 2,8 x 65-mm-søm. Listerne sømmes fast i de bagvedliggende vægelementer og skal fæstnes til både top- og bundremmen.

3

Montér en skrue i bundremmen i hver ende af garagen, og træk en murersnor mellem de to.

4

Placér en klods mellem snoren og bundremmen i hver ende. Nu hvor snoren er kommet et stykke ud fra bundremmen, kan du lettere vurdere, om langsiden er helt lige, eller om den skal justeres lidt.

5

Skru bundremmen fast i fundamentet med en 8 x 240-mm selvborende letbetonskrue for hver lodrette reglar. Vi bruger en slagnøgle og monterer skruerne uden at forbore.

06
På med beklædningen 4 Trin

Når du skal montere beklædnings-brædderne, er det altafgørende, at det nederste (og første) bræt er i vater, så resten af beklædningsbrædderne også kommer til at sidde lige. Derudover skal du huske kun at skrue i toppen af brædderne. Hvad værktøj angår, så er en kapsav uundværlig. Beklædningsbrædderne hører nemlig til blandt de få dele, du selv skal tilpasse, og her skal snittene gerne være snorlige.

1

Start med at montere det nederste beklædningsbræt (G) på langsiden, og tjek med et langt vaterpas, at det sidder helt lige. Her er det en fordel at være tre personer. Brættet monteres med 4,2 x 55-mm rustfri terrasseskruer.

2

For at få et pænt mønster i forhold til samlingerne starter vi med at bruge et beklædningsbræt i fuld længde (G1). Herefter skærer vi en stump af det næste bræt (G2), som vi monterer i forlængelse af det første bræt (G1) for at dække hele længden af garagen. Resten af det andet bræt (G2) bruger vi nu som start på den næste række osv.

3

Afslut portåbningen med et lodret beklædningsbræt i hver side. Montér brædderne med 4,2 x 55-mm rustfri terrasseskruer.

4

Montér ligeledes et udvendigt beklædningsbræt i hver side for at lukke overgangen mellem de vandrette beklædningsbrædder og selve portåbningen.

07
Spær og tagplader 10 Trin

Når først du får lagt spær og tagplader, begynder det at føles som en garage. Spærene leveres færdige og er lige til at montere. Det er dog rart at være to, når de skal placeres, og det er endnu bedre at være to, når der skal sømmes tagplader fast. Det kræver nemlig mange søm og en formiddag, hvor nabolaget må finde sig i en del larm. Herefter kan du montere tagpap og topbrædder, og så har du faktisk en tør garage.

1

Mærk op til spærene (L), og montér derefter et ad gangen. Gør dem fast med 50 x 70-mm-beslagskruer gennem vinkelbeslagene, så de står pænt i en vinkel på 90 grader. Sørg for, at de ligger oven på de lodrette reglar. Vinkelbeslagene kan ikke holde spærene på plads alene. De sørger blot for, at spærene står korrekt.

2

Fastgør spærene med forankringsjern. Jernene holder spærene nede, og de vandrette skruer i reglarne kan klare et enormt vertikalt træk, hvis vinden en dag tager alvorligt fat i taget.

3

Læg tagpladerne (M) til rette, så de mødes oppe ved tagryggen. Pladerne er med fer og not, så det er vigtigt, at du får banket dem godt sammen, inden du sømmer dem fast til spærene (L) med 2,5 x 65-mm-søm.

4

Når det sidste søm er slået i tagpladerne, kan du skære siderne rene med en rundsav eller dyksav, så du får den korrekte længde på udhænget.

5

Fej tagpladerne helt rene for støv og savsmuld, og søm tagfoden fast med 2,6 x 25-mm-alusøm. Fordelen ved disse søm er, at du kan sømme gennem tagfoden.

6

Når den første bane tagpap (N) ligger lige og slutter helt tæt, skruer du den fast. Du skal bruge de medfølgende specialskruer med store skiver. Den stiplede linje på tag-pappet angiver, hvor de skal monteres.

7

Ude ved tagfoden laves et skråt snit i tagpappet der, hvor den næste bane skal overlappe. Snittet gør, at de to baner lettere “flyder sammen”.

8

Opvarm tagpappet med en gasbrænder, men pas på, du ikke beskadiger selve overfladen. Læg næste bane, og løft op i tagpappet, så du kan varme overlappet grundigt op. Fortsæt sådan hele vejen.

9

Skru den sidste bane tagpap fast med specialskruer, og montér to trekantlister klods op ad vindskederne. Læg herefter en strimmel tagpap henover, så fremtidigt regnvand bliver ledt ned på taget.

10

Skru dækbrædderne fast med 4,5 x 55-mm rustfri terrasseskruer. Nu er taget færdigt, og du behøver med al sandsynlighed ikke spekulere mere på det de næste 30 år.

08
Montering af vindue og dør 5 Trin

Nu er tiden inde til at få sat vindue og dør i garagen. Fremgangsmåden er i store træk den samme, bortset fra at vinduet fæstnes i karmen med et lille beslag, mens døren på klassisk vis skrues fast gennem karmen. Det vigtigste i processen er, at både døren og vinduet er i vater og ikke hælder ind- eller udad.

1

Montér de medfølgende beslag på vinduet. Når du har gelejdet dem skråt ind i rillen på vinduet, kan du ved håndkraft rette dem op, så de sætter sig i spænd.

2

Skru beslagene, og dermed vinduet, fast til karmen med de medfølgende beslagskruer, når du har sikret dig, at vinduet er i vater. Du kan både bruge klodser og oppustelige kiler til at justere højden.

3

Skær bundremmen over i døråbningen, og søm en hvid dækliste af metal fast i den afskårne rem. Stil døren på remmen, og skru den fast i karmen med de medfølgende karmskruer, når den er i vater.

4

Dæk enderne af beklædningsbrædderne med en liste, og søm ligeledes en liste fast i toppen af døråbningen med 2,8 x 90-mmsøm. Nu kan du montere døren med de medfølgende karmskruer.

5

Når du har klodset døren op og skruet den fast i karmen, kan du montere indfatningerne med 2,8 x 90-mm-søm.

09
Isolering og indvendig beklædning 5 Trin

Garagen leveres med alt fra tagrender og tagpap til lægter, vindue og port. Isolering, indvendig beklædning og strøm skal du imidlertid selv sørge for. Kabelføring og alt elarbejde overlader vi til en elektriker, mens vi selv isolerer garagen med 100 mm i vægelementerne og 150 mm i loftet, som vi slutter af med at beklæde med lyddæmpende træbetonplader fra Troldtekt.

1

Når der er trukket strøm til lys og stikkontakter, fyldes væggene med 100 mm isolering (P). Her er en rigtig isoleringskniv god at have ved hånden.

2

Beklæd væggene, og husk at trække alle kabler ud gennem pladerne. Vi har valgt at beklæde væggene med 15-mm-krydsfiner med fer og not, så vi altid har noget at skrue i.

3

Skru forskallingsbrædder fast i spærene, og husk at tilpasse afstanden mellem forskallingen til det loftsmateriale, du vælger at benytte. Vi monterer Troldtekt-plader for at få en god akustik og for at lysne rummet.

4

Montér Troldtekt-pladerne i forbandt. Hver plade skrues fast i forskallingen med seks specialskruer fra Troldtekt, som næsten går i ét med pladerne.

5

Sådan! Efter en uges tid og en hulens masse søm og skruer er garagen færdig og klar til brug.

Materialer

Tidsforbrug

Ca. en uge for to personer.

Pris

85.000 kr. ekskl. isolering, indvendig beklædning, loftsplader og el, som for os løb op i ca. 15.000 kr.

Sværhedsgrad

Selve byggeprocessen er enkel og meget ligetil, da alt er skåret på mål, og byggevejledningen meget pædagogisk. Garageporten kræver dog lidt snilde og tålmodighed.

Tegning

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du rundsaven

I videoen her lærer du alt om om rundsavens muligheder, klinger og funktioner. Rundsaven er bomstærk og kan med den rigtige indstilling klare alt fra grove til helt fine snit - både lige og forskellige vinkler. Og med den rigtige klinge kan du bruge saven i både træ, metal, gasbeton, murværk og kunststof.

TEKNIK: Montering af vinkelbeslag

Vend beslaget rigtigt og giv samlingen optimal styrke

TIPS: Undgå flækkede lister

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...