Genvej til en flot udestue

At bygge en udestue bliver til at overskue, når du bestiller alle materialerne som en pakke. Hver en planke og hver en skrue ligger klar som i et møbel fra Ikea, så det er bare at gå i gang fra en ende af.

Intro

Den korte skandinaviske sommer bliver flere måneder længere, når du føjer en lukket udestue med glasvægge til dit hus. Det siger sig selv, at der er rigtig mange penge at spare på selv at bygge så stort et projekt – men det siger også sig selv, at det kan virke lidt voldsomt for selv rutinerede gør det selv-folk.

Så er løsningen måske at slå ind på den genvej, som du ser her: Her rejser vi nemlig udestuen på egen hånd, men af stumper, som alle er omhyggeligt valgt ud, målt af, skåret til og leveret byggeklare hjemme på vores grund. Hver en limtræsplanke, hver en skrue viser sig undervejs at passe og ligge klar.

Ikke en eneste gang måtte vi ringe efter en stump, der manglede. Det gør arbejdet overskueligt og lige til at gå til: De store overvejelser ligger i at vælge den rette model og selv finde frem til et godt fundament.

SE BYGGEVEJLEDNINGEN: Byg selv orangeri

Vejledning

01
BUNDEN: Støbt ramme på skum 6 Trin

Udestuen kan bygges på en hvilken som helst stabil og fast bund. På den stenede grund vælger vi at støbe et lavt randfundament oven på en bund af isoleringsplader.

Vi er nu hævet over problemer med fugt og frost, og inden for fundamentet lægger vi betonfliser, som vil holde på dagens varme.

Nederst et lag afrettet grus, så polystyrenskum og så et lavt fundament.

Når grunden er stenet og fugtig, kan det være for besværligt at gå efter at grave et fundament ned i frostfri dybde. Derfor sikrer vi en stabil bund på en helt anden vis:

Vi graver jorden af til cirka 65 cm under udestuens planlagte gulv. Så fylder vi op med stampet bundsikringsgrus, der rettes af og dækkes med 100 mm isoleringsplader. Oven på dem støbes og mures fundamentet.

Byg selv udestue: Bunden

En lejet gravemaskine er luksus - og hver en krone værd i sparet tid og slid.

Byg selv udestue: Den isolerende bund under udestuen lægges 1

Den isolerende bund under udestuen lægges som 10 cm tykke plader af EPS-isolering, s kendt som flamingo, lagt på 20 cm afrettet grus. Til randfundamentet bygger vi en forskalling af 45 mm reglar.

Byg selv udestue: I forskallingen bygger vi en armering 2

I forskallingen bygger vi en armering af 10 mm armeringsjern. De fire gennemgående stænger samles for hver 60 cm med en ring af samme jern. Det hele løftes 5 cm op på plastholdere, så jernet ikke ruster.

Byg selv udestue: Fundamentet støbes 3

Fundamentet støbes af færdigblandet beton, som vi får leveret i betonkanon. Med en lejet vibratorstav sikrer vi, at betonen fyldes helt tæt ned omkring armeringen og danner en vandret flade.

Byg selv udestue: Oven på det støbte fundament 4

Oven på det støbte fundament mures tre lag af Lecablokke, når betonen har hærdet i tre døgn, og vi har fjernet forskallingen. Blokkene skal stå præcis, hvor vi vil rejse udestuens vægge.

Byg selv udestue: Lecablokkene mures op med tynde fuger 5

Lecablokkene mures op med tynde fuger, så den øverste del af fundamentet kommer til at holde godt på varmen. Når gulvet bliver af sand og betonfliser, vil dagens solvarme række længe.

Byg selv udestue: Fundamentet fyldes op med sand 6

Fundamentet fyldes op med sand, der rettes af 7 cm under oversiden af blokkene, så der er plads til at lægge betonfliser.

02
SKELETTET: Limtræ med stor styrke 6 Trin

Skelettet bygges af limtræsbjælker. Det er et fantastisk stærkt og stabilt materiale, og det gør, at de brede vægge kan bygges som hele rammer, hvor dørene af glas kan skydes hen i den ene ende.

Vi har givet 3000 kroner for at få alt træ leveret på mål, og alt passer på mindste millimeter.

De udskårne bjælker og stolper skal sidde helt præcist, så døre og vinduer passer.

Præcision er udfordringen, når vi sætter skelettet op og samler limtræsdelene med beslag. Den mindste skævhed vil forplante sig til resten af skelettet, og så vil vinduer og døre ikke passe og glide frit.

Op mod huset bevarer vi en lille fuge, dels for at være fri af skævheder i huset, dels for at kunne lukke tæt - ligesom vi kender det fra de brede fuger om døre og vinduer.

Byg selv udestue: Skelettet

Midterstolpen i fronten giver støtte for den tunge bjælke i tagryggen.

Byg selv udestue: En bundrem af trykimprægneret træ 1

En bundrem af trykimprægneret træ lægges ud på fundamentet. For at mindske risikoen for fugt lægges de på en bane murpap. Remmen skrues eller sømmes fast med skråsøm.

Byg selv udestue: Sættets tynde stolper skrues på huset 2

Sættets tynde stolper skrues på huset. Med kiler skyder vi dem ud fra facaden, så de står lodret til alle sider og holder mindst 10 mm luft til facaden. Husk at tage højde for beklædningens to bræddelag.

Byg selv udestue: Den kraftige stolpe til det ene hjørne rejses 3

Den kraftige stolpe til det ene hjørne rejses. Med to skrå skruer gøres den fast til bundremmen, og med skråstivere til begge sider låses den i den rette position, inden den skrues bedre fast forneden.

Byg selv udestue: Tagremmen lægges op 4

Tagremmen lægges op og gøres fast. Det er klart bedst at være to om arbejdet, for det er store og tunge elementer, og de skal ligge millimeterpræcist.

Byg selv udestue: Stolpe og rem samles, og processen gentages 5

Stolpe og rem samles, og processen gentages i den anden side. Vi sætter kun få skruer i i første omgang, for når vi har alt på plads, skal alle beslag forsænkes, da de ellers vil være i vejen for glaspartierne.

Byg selv udestue: Beslagene sænkes ned i limtræstømmeret 6

Beslagene sænkes ned i limtræstømmeret, inden de skrues rigtigt fast.

03
SPÆRRENE: Skråspær og lette skinner 7 Trin

Når bygningens største limtræsbjælke er lagt op som kip, kan spærene føjes til som helt enkle skrå spær ned til hver side, så rummet indvendigt ligger helt åbent.

På oversiden af spærene lægges de aluminiums prof ler, som tagpladerne gøres fast på. Det hele skal ligge præcist, så går det nemt.

Forbindelsen til husets træfacade giver styrke - og kræver omhu.

Den tungeste af bygningens bjælker skal naturligvis løftes højest, og det er en god idé at være tre eller fire, når kipbjælken placeres.

På forsiden af udestuen hviler den på en kort stolpe oppe i gavltrekanten, der står i forlængelse af stolpen lige under den. Inde ved huset må vi skabe den nødvendige styrke ved at forstærke gavlen indefra.

Byg selv udestue: Spærrene

To mand er faktisk for lidt, når den tunge kipbjælke løftes op og gøres fast.

Byg selv udestue: Når kipbjælken er lagt op, skrues en lægte på hver side 1

Når kipbjælken er lagt op, skrues en lægte på hver side. Den skal støtte de skrå spær, som blot er planker, der hviler på kipbjælken og tagremmene i hver side.

Byg selv udestue: Beklædningen på husets facade skæres til 2

Beklædningen på husets facade skæres til, så det inderste spær kan få plads - og så vi kan sikre en overgang, der fører regn sikkert væk. Dyksavens skinne er skruet på facaden, så det går som en leg.

Byg selv udestue: Spærene lægges op og skrues fast 3

Spærene lægges op og skrues fast. Spærene gøres fast i kip og tagrem. Ved facaden skruer vi også ind i væggen. Beklædningen lader vi sidde løs, så vi kan få et profil ind bag den til at lede regnen ud på taget.

Byg selv udestue: Når alle spær er oppe, maler vi træets overside 4

Når alle spær er oppe, maler vi træets overside. Ellers vil træets rå side kaste sin egen kulør op på de halvt gennemsigtige tagplader, når de engang kommer op.

Byg selv udestue: Metalprofilerne til tagpladerne gøres klar 5

Metalprofilerne til tagpladerne gøres klar. Modsat det meste andet er de ikke på mål, og her skal vi skære til og sætte tætningslister på det nederste profil, så de kan lukke tæt, når vi lægger tagplader op.

Byg selv udestue: Profilerne forsynes med huller 6

Profilerne forsynes med huller for hver 30 cm. De består af en underdel og en overdel, og de to dele samles, mens vi borer for - så er hullerne klar i begge lag, når profilerne skrues sammen om tagpladerne.

Byg selv udestue: Den nederste del af metalprofilet gøres fast 7

Den nederste del af metalprofilet gøres fast. Den skal virkelig ligge præcist - der er næsten ingen mulighed for at passe til, når vi kommer med tagpladerne.

04
TAGET: Isolerende plastplader 6 Trin

Tagpladerne, som vi lægger på udestuen, er bygget op af kanaler i mange lag, så de isolerer godt og er helt fri for kondens.

Du kan få dem i flere tykkelser, og med den større isoleringsevne kommer også større styrke til at bære sne. Da de er opaliserede, beskytter de mod solen.

Tagpladerne skæres til med stor omhu, for de er dyre at skære forkert i.

Alt er nu klar til tagpladerne, som vi også selv må skære til. Pladerne er dækket af blå beskyttelsesplast, som vi lader sidde, til de er monteret - den kan vi også nemt skrive og mærke op på med en tusch.

Pas på, det er dyre sager, og det vil være ærgerligt at skære forkert eller ridse pladerne undervejs.

Byg selv udestue: Taget

Vi får brug for lange stiger og lange arme for at række ind og gøre pladerne fast.

Byg selv udestue: Tagpladerne skærer vi til 1

Tagpladerne skærer vi til med en fintandet japansav, der ikke river de fine kanaler i stykker. Savsmuldet støvsuger vi ud af kanalerne, inden de lukkes med et net, så de ventileres, men ikke invaderes af insekter.

Byg selv udestue: Tagpladerne gøres fast 2

Tagpladerne gøres fast med øverste del af de aluprofiler, som vi gjorde klar til spærene. Pladernes øverste kant dækkes af et profil, så det afsluttende profil på tagryggen kan trækkes tæt ned uden at mase kanalerne.

Byg selv udestue: Den yderste tagplade 3

Den yderste tagplade skærer vi også til i længden med japansaven, resten bruges på den modsatte side. Vi lader den blå folie sidde, til pladerne er helt klar - løsner kun lige i kanten, hvor profilerne skal sidde.

Byg selv udestue: Overgangen til husets facade sikres 4

Overgangen til husets facade sikres med et profil, som føres op bag beklædningsbrædderne og ud over pladerne. Vi lægger først en plade ud, så vi ikke skader tagpladerne. Facadebeklædningen skrues fast igen.

Byg selv udestue: Det vinklede profil til tagryggen får en stribe silikone 5

Det vinklede profil til tagryggen får en stribe silikone at trykke ned på i begge sider, så det vil lukke helt tæt. Vand løber nedad, men blæser det, kan regnen presses op under en utæt samling.

Byg selv udestue: Rygningspladen skrues på 6

Rygningspladen skrues på, og så er udestuen under tag ved resten af arbejdet.

05
VINDUERNE: Skydedøre åbner helt 6 Trin

Udestuens sider lukkes med skydedøre i glas, så du har alle muligheder for at lukke mere eller mindre af for vejret, samtidig med at du kan sidde ude i naturen.

Dørene glider i skinner, og i facaderne glider hele fire døre i hver sit spor i skinnen, så tre fjerdedele af væggen kan trækkes til side.

Arbejdet med skydedøre og vinduer bør i være to mand om.

Der er gode grunde til at være to om at sætte skydedørene og de faste vinduer i udestuen.

Dels er rammerne lidt vakkelvorne og dørene ret tunge, dels er det en stor fordel at være to, når du prøver af, om afstanden mellem skinnerne i top og bund er helt rigtig: Er bundskinnen sunket en smule, kan døren glide ud foroven og falde til siden.

Byg selv udestue: Vinduer

Den store ramme løftes forsigtigt op på planken i bunden og vippes ind.

Byg selv udestue: Rammerne til skydedørene samles 1

Rammerne til skydedørene samles. Du må selv skære skinnerne foroven og forneden til i længden, det går nemmest med en klinge til aluminium på kapsaven, men en håndsav kan gøre det.

Byg selv udestue: Rammerne stilles op i skelettet 2

Rammerne stilles op i skelettet. Inden vi kan sætte dem på plads, placerer vi en række beslag i rammen, så alt er klar til skinnerne. Rammen er noget usikker, så I skal være to om dette arbejde.

Byg selv udestue: Nogle få skruer er nok 3

Nogle få skruer er nok til at låse aluminiumsrammerne fast, når først de er på plads i beslagene. Tjek omhyggeligt, at du har fået vendt alle delene rigtigt, så vandet ledes den rette vej væk fra træværket.

Byg selv udestue: Dørene løftes op i den øverste skinne 4

Dørene løftes op i den øverste skinne og sænkes forsigtigt ned i bundskinnen. Et lille beslag i siden justeres, og nu burde døren være klar til at glide frem og tilbage - men tjek det hele vejen, inden I slipper den.

Byg selv udestue: Den yderste dør får et håndtag 5

Den yderste dør får et håndtag, når alt er på plads, sikret og tjekket - de andre døre går fri, da de skal kunne glide ind bag hinanden og den yderste. Og så mangler vi kun at gøre de skrå vinduer i gavlen fast.

Byg selv udestue: De faste vinduer øverst i gavlen glider let 6

De faste vinduer øverst i gavlen glider let på plads i deres ramme og fæstnes.

06
GULVET: Klassisk brolægning 4 Trin

Gulvet i udestuen giver vi en helt enkel flisebelægning som på en udendørs terrasse. Det betyder, at solen om dagen kan varme sandet og fliserne op, så stuen er lun langt ud på aftenen.

Ind mod huset genopretter vi væggen og sætter en altandør i, så der er direkte adgang fra huset til stuen.

Fliserne lægges som enhver brolægning, men du behøver ikke tænke på regnvand.

Arbejdet med at lægge fliser i udestuen foregår som med enhver anden brolægning, men du slipper for at tænke på fald og risiko for, at vand får underlaget til at synke.

På den stampede bund lægger vi 3-4 cm stenmel - du kan også bruge almindeligt læggegrus - og når det er rettet af, placeres betonfliserne og fuges som normalt.

Byg selv udestue: Gulv

Betonfliserne understreger, at udestuen er en del af haven, selv om den er beskyttet mod vind og vejr.

Byg selv udestue: Et lag stenmel eller grus rettes af 1

Et lag stenmel eller grus rettes af med et bræt, så overfladen er en stens tykkelse lavere, end gulvet skal være. Vi lægger to vandrette vandrør i gruset, som brættet trækkes hen over - rørene fjernes bagefter.

Byg selv udestue: Betonstenene lægger vi med forskudte rækker 2

Betonstenene lægger vi med forskudte rækker. Det betyder, at vi til sidst skal skære en stak fliser over med en stor vinkelsliber, men det gør brolægningen god og stabil. Fugerne lukkes med fugesand.

Byg selv udestue: Som en fin detalje graver vi en potte ned 3

Som en fin detalje graver vi en potte ned i belægningen og planter en humle i den - men du kan naturligvis nøjes med krukker, når du planter liv i din udestue.

Byg selv udestue: Så er udestuen klar 4

Så er udestuen klar. Sommeren er forlænget med flere måneder, og vi har mere glæde af haven.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Bygninger