Pavillon med pejs uden synlige beslag

Pavillonen er en drøm af en overdækning – med en flot trækonstruktion, lækre udskæringer og uden synlige beslag. Med en muret pejs har den også en varmekilde.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 uger
Pris
18.000 kroner
Pavillon med pejs uden synlige beslag

En fritstående pavillon giver et ekstra rum i haven.

Intro

Konstruktionen er bygget op omkring fire solide hjørnestolper, der forbindes med remme. Taget er et såkaldt valmtag, der er skråt i enderne. Det er beklædt med tagshingles, der både er pænt og nemt at lægge.

To af pavillonens sider er beklædt med brædder, så der er læ under taget. I den ene ende er der muret en pejs op i kantsten, så der er mulighed for at tænde op på de kolde dage/aftener.

Du får en udførlig arbejdstegning med detaljer af de specielle ting. Det gælder fx samlingerne, der er lavet med hakker og tapper og nagler. Så der er ingen synlige beslag i pavillonen.

I byggevejledningen får du:

 • Arbejdstegning
 • Video
 • 3D-modeller
 • Grundig trin for trin-vejledning
 • Komplet materialeliste

Vejledning

01
Stolper og remme 5 Trin

Pavillonen består af fire kraftige hjørnestolper, der forbindes med topremme med udskæringer i enderne. Der laves hak i både remme og hjørnestolper, så delene kan samles uden brug af beslag. Det er en tidskrævende, men flot løsning.

1

Grav ud til de fire stolpesten, som de kraftige hjørnestolper skal monteres til. Stolpestenene skal placeres i den samme højde. Det sikres ved at fastgøre en bjælke midlertidigt, så det er nemt at lægge et vaterpas ovenpå og se, hvornår stolpestenene står, som de skal. Siden graves ud til fem stolpesten mere til fastgørelse af beklædningen.

2

I hver hjørnestolpe saves et hak foroven. Her skal være plads til topremmene, som der også skal saves hak i, så de kan samles her - helt uden brug af beslag. Hakkene saves først ud i siderne med en fukssvans, og bagefter fjernes det overflødige træ med et skarpt stemmejern.

3

Remmene skæres til i længden, og der laves hak halvt ind i alle remme i begge ender. Der laves også en buet afslutning i begge ender med en stiksav. Det giver konstruktionen en flot finish.

4

Sæt remmene på plads i hakket på hjørnestolperne. Inden de samles, har både hjørnestolper og remme fået grundingsolie og mørk, transparent træbeskyttelse.

5

Hjørnestolperne støttes midlertidigt med et par brædder, der holder stolperne på plads i den rigtige position, indtil alle remme er på plads i hakkene.

02
Tag med shingles 5 Trin

Pavillonens tag er et såkaldt valmtag med fire skrå flader. Tagkonstruktionen består af spær, der først beklædes med brædder, som kan ses på den indvendige side, og dernæst lægges OSB-plader og tagshingles. Brædderne males hvide, og spærene mørke, så tagkonstruktionen bliver fremhævet.

1

Spærene saves til, så de kan sættes op. I enderne, der vender ned mod topremmen, skal hovedspærene skæres til med et skråt snit, så de har fuld kontakt og ligger stabilt, når de hviler på remmen. Spærene holdes midlertidigt på plads med et par hjælpebrædder, til de allesammen er skruet fast.

2

Hovedspærene skal også saves til med 3 skrå snit op mod tagryggen, og der laves en tapsamling, der styrkes yderligere med en nagle. I tagets ender mødes de tre spidsspær foroven med de yderste hovedspær. Det kræver også nogle skrå snit, for at de kan mødes i en pæn samling.

3

Oven på taget lægges nu brædder, der fastgøres til spærene med skruer. De skal alle saves til med skrå snit i enderne, så du får pæne samlinger. De mange snit klarer du lettest med en kap-/geringssav.

4

Der lægges krydsfinerplader oven på tagets bræddebeklædning, så der er et jævnt underlag at lægge tagshingles på. Shingles er tagpap i moduler, der er lette at lægge. Inden du går i gang med at lægge shingles, monteres en tagfodsliste.

5

Montér shingles uden “tunger” på tagets rygning og over de skrå kanter i enderne, så taget bliver fuldstændig tæt.

03
Muret pejs 5 Trin

I den ene ende af pavillonen skal der bygges en pejs, så der er en varmekilde til de kølige aftener. Pejsen mures op i kantblokke i beton med ildfast mørtel. Efterfølgende lukkes pejsevæggen samt pavillonens ene langside med beklædningsbrædder.

1

Pejsen bygges op i kantblokke på et støbt betonfundament med en stor granitsten foran. Pejsen måler ca. 75 x 100 cm i grundplan, og den første række sten skal gå hele vejen rundt. De næste rækker mures op, så der er en åbning foran.

2

Der laves en bue rundt i åbningen. Buen bygges af kileformede kantblokke. For at buen bliver ensartet, bygges den op omkring en plade i støbekrydsfiner, der er skåret til i den ønskede buede facon. Pladen er klodset op i bunden, så den står stabilt på nogle sten i den rigtige højde.

3

Resten af pejsen mures op i kantblokke. Den har samme bredde, 100 cm, fra grundplan op til topremmen. Stenene lægges i forbandt, lidt forskudt, da det giver den stærkeste konstruktion. Der er brug for at skære stenene til undervejs - det kan du gøre med en vinkelsliber.

4

Pejsen spidser til i toppen til en skorsten. Der er hul foroven i begge sider, så røgen kan komme ud. Toppen af skorstenen er dækket til med en flise, så der ikke kan trænge vand ned.

5

Der sættes ildfaste sten op på den indvendige side af pejsen med mørtel, der også er ildfast, så begge dele kan tåle den høje varmepåvirkning fra ild.

Materialer

Til pavillonen:

 • 9 stolpesko støbt i beton
 • 4 hjørnestolper i kernetræ, 160 x 160 mm
 • 5 stolper, 80 x 80 mm
 • 4 remme, 80 x 160 mm
 • 3 spær, 80 x 80 mm
 • 6 spærstykker, 80 x 80 mm (til tagets skrå ender)
 • 8 skråstivere, 80 x 80 mm
 • Rundstok, 12 mm, og trækiler (til samlinger)
 • Forskallingsbrædder, 12 x 100 mm (til den indvendige side af taget)
 • OSB-plader, 12 mm Trælim
 • Skruer (til fastgørelse af spær, forskallingsbrædder og OSB-plader)
 • Tagshingles inkl. tagpapsøm og tagfodslister i sort aluminium
 • Træbeskyttelse, mørk transparent og hvid heldækkende

Til pejsen:

 • 1 granitblok, 16 x 33 x 100 cm
 • Kantblokke, 14 x 14 x 21 cm
 • Ildfaste sten, 25 x 114 x 230 mm
 • Ildfast mørtel
 • En stor betonflise, 5 x 60 x 60 cm

Specialværktøj

 • Stemmejern
 • Murske
 • Pudsebræt

Tidsforbrug

Ca. 2-3 uger.

Pris

Ca. 18.000 kr.

Sværhedsgrad

Det kræver præcisionsarbejde, når du laver en trækonstruktion uden brug af beslag og i stedet laver hak- og tapsamlinger.

Tegning

Multimedia

TAGETS TRE LAG

Taget er tredelt – det underste lag er forskallingsbrædder, det midterste lag er 12 mm OSB-plader, og det øverste lag er tagshingles. Inden der lægges shingles, er der monteret en sort tagfodsliste i aluminium.

TAGETS TRE LAG

3D-model

3D-model

Beklædning på to af siderne

Beklædningsbrædderne fastgøres på bagsiden af stolperne, så der kommer en tydelig konstrast mellem de mørke stolper og de hvidmalede brædder.

Åbn 3D-model

3D-model

Hak-samlingerne i remme og stolper

Der er skåret hak i både remme og hjørnestolper, så samlingerne kan laves uden beslag.

Åbn 3D-model

3D-model

Skråstivere nagles fast

Skråstiverne fastgøres med to nagler i hver ende. Naglerne går helt igennem skråstiverne og halvt ind i rem/hjørnestolpe.

Åbn 3D-model

3D-model

Spidsspær i enderne

Spidsspærene i enderne støder op til det lige hovedspær. Det ene spidsspær monteres vinkelret på hovedspæret, mens de to spidsspær skal saves til i enderne med et 45-graders snit.

Åbn 3D-model

3D-model

Samling af spæret

Hovedspærene i midten af valmtaget samles foroven med en tap og en nagle, der skal placeres midt i tappen.

Åbn 3D-model

3D-model

Tag i tre lag

Det underste lag er forskallingsbrædder, det midterste lag 12 mm OSB-plader og det øverste lag tagshingles.

Åbn 3D-model

3D-model

Skorsten er muret op i kantblokke

Skorstenen snævrer ind foroven, så hullet bliver mindre, og kan dækkes med en stor betonflise.

Åbn 3D-model

Video

Lægning af tagshingles

Med shingles i små moduler er det let at lægge tagpap

Video

Skær nemt gennem tagpap

Video

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Havepavillon