Shelter med grønt tag

Drømmer du om et shelter i baghaven, der kan være den perfekte base til udelivet, er det her noget for dig. Shelteret er bygget i rustikke planker og har en stærk konstruktion, så det kan bære det tunge tag med græs, som passer supergodt til den naturlige stil.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 uger
Pris
20.000 kroner

Intro

Et shelter er et oplagt uderum, hvis du elsker friluftslivet. Med en bålplads foran shelteret har du et ekstra “hjem” med både køkken og soveplads.

Det er nemt at tilpasse shelteret, så det passer præcis til dine behov. Shelteret her er bygget med et stort tagudhæng, der giver godt med ly.

Tagudhænget understøttes nemlig med skråstivere i hver side, op på dette stykke lukkes af med beklædningsbrædder, så der er skærmet godt af for vinden. De kraftige skråstivere giver samtidig en god og nødvendig understøtning til det tunge græstag.

I byggevejledningen får du:

 • Arbejdstegning af shelteret
 • 3D-modeller
 • Grundig trin for trin-vejledning
 • Komplet materialeliste

Vejledning

01
Stolper og remme 5 Trin

Shelteret består af fire kraftige stolper af douglasgran, som hele shelteret er bygget af. Stolperne monteres til kraftige stolpesten, der graves ned i jorden, så shelteret har en solid forankring. Stolperne afbarkes, så de har en glat, men naturlig overflade.

De skæres til på længden - de to forreste stolper er 160 cm, de bagerste 130 cm, så der kommer fald på taget. Der skal laves plane flader på de runde stolper - både foroven og forneden, så remmene sidder ordentligt, men også på ydersiderne i hele stolpens længde, så beklædningsbrædderne kan monteres.

Byg shelter med græstag 1

De runde stolper (A og B) afbarkes, her med en machete. Stolperne skal også saves til i længden - to på 160 cm og to på 130 cm, så der kommer et pænt fald på taget.

Byg shelter med græstag 2

Mål op, og grav ud til de fire stolpesten, som stolperne skal monteres til. Sørg for at stampe jorden godt omkring stenene, når du har fået dem placeret i rette position.

Byg shelter med græstag 3

Sav hak i stolperne (A og B), så der bliver en plan flade både foroven og forneden på stolperne at fastgøre remmene (G og H) til. Foroven skal hakket til topremmene være ca. 20 cm langt, mens det forneden skal være ca. 30 cm. Her skal der nemlig også være plads til, at beslaget på stolpestenen kan få fat i stolpen. De runde stolper skal også saves til på hele ydersiden, så der er en plan flade at sætte beklædningsbrædder op på. Det gøres med en motorsav.

Byg shelter med græstag 4

Hakkene stemmes ud med et skarpt stemmejern. Sav først et par snit, så du kan stemme et mindre stykke ud ad gangen.

Byg shelter med græstag 5

Ydersiden af stolperne skal skæres til, så der bliver én lang plan flade. Her skal laves hak til to skråstivere. En plan flade gør det også muligt at montere beklædningsbrædderne.

02
Spær, gulv, tag og beklædning 6 Trin

Resten af konstruktionen gøres færdig. Der monteres spær og lægges terrassebrædder på gulvet. Konstruktionen forstærkes med skråstivere både i sider og ved udhænget. Tagkonstruktionen skal være stærk til et grønt tag med græs. Siderne lukkes af med brædder af douglasgran.

Byg shelter med græstag 1

Sæt spærene op (K og L), og montér skråstivere. De lange spær placeres oven på topremmene (G og H). De korte spær danner et forholdsvist stort udhæng, der beskytter shelterets åbning. De yderste korte spær (L) understøttes af en kraftig skråstiver (J), der er lavet et hak til i stolpen (A). Der laves også hak i stolperne (A og B) til skråstivere (P) i begge sider og på bagsiden af shelteret. Spærene placeres med en afstand på 46,5 cm, skæres i hak og fastgøres med skruer og pladebeslag.

Byg shelter med græstag 2

Læg terrassebrædder (N) på gulvet. Mellem bundremmene (C og D) er monteret strøer (E), som terrassebrædderne kan fastgøres til. De sørger samtidig for en god understøtning af brædderne.

Byg shelter med græstag 3

Der laves hak i spærene (K og L), så de får ordentligt fat i remmene (G og H).

Byg shelter med græstag 4

Krydsfinerplader (T) monteres oven på spærene. Dernæst lægges en kraftig membran, fx grundmurplade, der danner et solidt underlag for det grønne tag.

Der er trukket strøm ud til shelteret, så børnene kan se Disney Sjov på den bærbare. Den kan ligge på en liste monteret mellem to spær.

Byg shelter med græstag 5

Der lægges rullegræs på taget. Sørg for at holde græsset fugtigt i starten, så rødderne ikke tørrer ud, og det får godt fat. Sæt også beklædningsbrædder op, så der bliver lukket af bagtil og i siderne.

Byg shelter med græstag 6

Beklædningsbrædderne (Q) er monteret efter en på to-princippet. Beklædningsbrædderne med bark på kanterne og det grønne tag giver et rustikt og naturligt look, der passer perfekt til shelteret.

03
Det rette underlag til grønt tag 3 Trin

Ud over at et grønt tag kræver en stærk tagkonstruktion, er det også vigtigt, at underlaget oven på taget er tæt, så fugten ikke kan trænge ned i trækonstruktionen, og så græssets rødder ikke kan vokse ned igennem det. Tagpap eller grundmurplade er et fint underlag til grønt tag. Her kan du lægge en jordblanding ud, som enten passer til græs eller såkaldte sedummåtter, der er særligt velegnede til grønt tag, da det er meget hårdføre planter. Sedummåtter findes også i bakker, lige til at stille op på taget.

Byg shelter med græstag 1

Tagpap rulles ud oven på krydsfinerpladerne. Sørg for, at der er et passende overlap, så laget bliver tæt. Du kan evt. også bruge grundmurplade.

Byg shelter med græstag 2

Rodbeskyttelsesfolie lægges ud, derefter jordblandingen, kompost blandet med grus, der giver et godt dræn.

Byg shelter med græstag 3

Ovenpå lægges sedummåtter eller græs. Jorden skal passe til de planter, du vælger øverst på dit grønne tag. Læg sedummåtter eller rullegræs så hurtigt som muligt, så de ikke risikerer at tørre ud.

Materialer

Alt tømmer er douglasgran

Træstammer:

 • 2 stolper (A) a 160 cm
 • 2 stolper (B) a 130 cm

Planker, 75 x 200 mm:

 • 2 bundremme (C) a 310 cm
 • 2 bundremme (D) a 230 cm
 • 1 kiprem (G), 310 cm
 • 1 rygstøtte (S), 310 cm

Spærtræ, 50 x 140 mm:

 • 7 strøer (F) a 220 cm
 • 1 toprem (H), 310 cm
 • 2 skråstivere (J) (til udhænget) a 140 cm
 • 7 lange spær (K) a 245 cm
 • 7 korte spær (L) a 115 cm
 • 1 tværgående stykke spærtræ (M), 310 cm

Terrassebrædder, 27 x 145 mm:

 • Gulvbrædder (N), 310 cm

Lægter, 40 x 60 mm:

 • 2 tværstivere (E) a 310 cm (til understøtning af strøer)

Reglar, 50 x 75 mm:

 • 4 skråstivere (P) (til sider og bagvæg)

Planker, 30 x 360-400 mm:

 • Beklædningsbrædder (Q)
 • Sternbrædder (R)

Tagkrydsfiner, 15 mm:

 • Tagplader (T)

Desuden:

 • 4 stolpesten
 • Pladebeslag og vinkelbeslag
 • Skruer
 • Grundmurplade/tagpap
 • Rullegræs/sedummåtter
 • Tagrende

Specialværktøj

 • Motorsav

Tidsforbrug

Ca. 2 uger.

Pris

Cirka 20.000 kroner.

Sværhedsgrad

Det kræver lidt håndelag at afbarke og lave hak i stolperne og stemme dem ud.

Tegning

Multimedia

Det rette underlag til grønt tag

Det rette underlag til grønt tag

3D-model

Byg shelter med græstag
3D-model

Den bærende konstruktion

Stolperne er monteret til stolpesten, der graves ned i jorden. Oven på spærene lægges tagkrydsfinerplader, som det grønne tag etableres på.

Åbn 3D-model

Byg shelter med græstag
3D-model

Gulv med rygstøtte

Gulvet består af kraftige strøer, der er monteret med en afstand på 46,5 cm. Oven på lægges terrassebrædder og ved shelterets åbning fastgøres en rygstøtte til gulvet, så det bliver mere behageligt at sidde der.

Åbn 3D-model

Byg shelter med græstag
3D-model

Hak i stolperne

Der er lavet hak i stolpen forneden til den kraftige skråstiver, der understøtter det store tagudhæng. Også bundremmen er der skåret ud til i stolperne.

Åbn 3D-model

Byg shelter med græstag
3D-model

Spærenes samling

I toppen af stolpen er skåret ud til kipremmen, som spærene hviler på. Der er skåret et hak i enderne af spærene, så de får godt fat i remmen.

Åbn 3D-model

Byg shelter med græstag
3D-model

Det grønne tag

Den underliggende konstruktion består af 50 x 140 mm spær, der er beklædt med 15 mm tagkrydsfiner. Her oven på lægges tagpap og en rodbeskyttelsesfolie, så jordlaget til græs/sedummåtter ikke trænger igennem konstruktionen.

Åbn 3D-model

Byg shelter med græstag
3D-model

Beklædningen

Beklædningsbrædderne er monteret efter princippet en på to. Beklædningsbrædderne bruges også som sternbrædder foroven og afslutter taget i enderne.

Åbn 3D-model

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Shelter