Skraldespandsskjuler til 4 spande

Står dine affaldsbeholdere hulter til bulter og skæmmer? Byg selv en skraldespandsskjuler til 4 spande. Her får du en byggevejledning på en stor skraldespandsskjuler med tag til kun 5.000 kroner.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
4 dage
Pris
5.000 kroner
Affaldsskur

Det er nemt at tilpasse størrelsen på skuret, så det passer med det antal affaldsbeholdere, du har. Skuret her har plads til fire.

Intro

Rundt om affaldsskuret

1. Tegltaget er klassisk og pænt, og det kan lægges direkte oven på spær og lægter. Det kræver ikke et undertag.

2. Der er kræset om vindskederne, som har flotte, tætsluttende samlinger i hjørnerne.

3. Tremmerne er sat op med god afstand imellem, så konstruktionen får et let udtryk.

4. Forlængelsen af gulvet foran giver en praktisk overgang mellem skur og grund, der gør det let at køre affaldscontainerne ud og ind.

5. Gulvets hjørner har lækre smigsamlinger.

LÆS OGSÅ: Hvilke bjælkesko skal jeg vælge?

Vejledning

01
Bundramme 5 Trin

Der skal først laves et “fundament” til skuret. Det består af en bundramme, som bygges af bjælker. Den placeres her på lecablokke, der står på jorden, så bundrammen kommer til at ligge lige.

De yderste og den midterste bjælke (B) er 50 cm længere end tværstiverne (D). Den ekstra længde foran skal bruges til at bygge en rampe, så det er let at køre beholderne ind og ud.

Under bundrammen lægges en fiberdug, så der ikke vokser ukrudt op.

1

Byg bundrammen. Placér bjælkerne (A, B og C) på lecablokke, så de ligger stabilt og lige. Tjek, at bundrammen er vinkelret, ved at tage diagonalmålet fra hjørne til hjørne.

2

Montér skråstivere (E) i hjørnerne. De skal bruges om underlag til gulvet. Sav dem til i enderne med et 45-graders snit, og skru dem fast med 5 x 90 mm skruer.

3

Tværstiverne (D) i bundrammen monteres med en afstand på 60 cm. Dog lidt mindre mellem de to yderste, som skal bruges til understøtning af gulvet. Tværstiverne fastgøres med 5 x 90 mm skruer.

4

Markér på bjælken (A), hvor tværstiverne (D) skal placeres. Når du sætter en streg, er det smart at sætte et kryds, der markerer, på hvilken side af stregen de skal gøres fast. Brug to 5 x 90 mm skruer pr. samling.

5

Den sidste tværstiver (D) fastgøres, og bundrammen er færdig og klar til at få monteret stolper i hjørnerne og lagt gulvbrædder.

02
Stolper, gulv og remme 10 Trin

Stolperne køber vi ikke færdige, men laver dem selv af de samme bjælker, som bundrammen er bygget af, så der er få forskellige materialer at købe ind. De er hurtige at samle, og når den ene bjælke er 10 cm kortere end den anden, kommer der et hak til remmen, som vi ellers skulle have savet ud.

Stolperne fastgøres først midlertidigt til bundrammen med skråstivere. Remmene fastgøres også midlertidigt med tvinger, og når det hele er i lod og vater, fastgøres de, og gulvet lægges.

1

Hjørnestolperne (F og G) laves af to bjælker, der samles med 5 x 90 mm skruer. Den ene bjælke skal være 10 cm kortere end den anden, så der bliver et hak foroven, som remmen (H) kan hvile på.

2

Sæt hjørnestolperne (F og G) fast midlertidigt med en skrue forneden, så de står fast. Tjek med vaterpasset, at stolperne står lige. Når de gør det, sikres deres position med to skråstivere skruet fast til bundrammen.

3

Sæt remmen (H) midlertidigt fast i hakket øverst på stolperne (G og H). Længden tilpasses, så det går op med tagstenene.

4

Montér begge remme (H), når de er skåret til på længden. Tilpas også fire skråstivere (J), 55 cm lange, som monteres i hjørnerne. De skæres til med et 45-graders snit og fastgøres med 5 x 90 mm skruer.

5

Sav de yderste gulvbrædder (L) til, så de passer rundt om stolpen (F). Der skal saves et hak, og hjørnet skæres til med et 45-graders snit, så du får en flot samling. Fastgør brædderne med 4,2 x 56 mm skruer.

6

Sæt skråstivere (K) fast nederst på de yderste stolper, så du får en solid konstruktion. Skråstiverne her har en længde på 65 cm og skæres til med et 45-graders snit i enderne. Fastgør med 5 x 90 mm skruer.

7

Montér et gulvbræt (L) mere rundt i kanten. Det skal skæres til i enden, så det passer ved stolpen og har et skråt snit, hvor det støder op til det andet bræt.

8

Skru de resterende gulvbrædder (L) fast, når du har skåret dem til på længden. De fastgøres med 4,2 x 56 mm syrefaste, selvskærende skruer.

9

Sørg for, at der er den samme afstand mellem gulvbrædderne (L). Brug evt. afstandsstykker på 4-5 mm. Hvis træet slår sig, kan det være nødvendigt at vride brættet på plads, fx med et stemmejern.

10

Så er skuret halvt færdigt med stolper, remme, skråstivere og gulv. Nu mangler tag, sider og rampe.

03
Spær og tagsten 7 Trin

Inden du går i gang med at sætte spær op, skal remmene skæres til med et skråt snit, så spærene kommer til at ligge med hele fladen oven på remmen. Det giver en stærkere konstruktion.

Hældningen finder du ved at lægge et spær midlertidigt op oven på remmene og aflæse hældningen med en smigvinkel. Her er det 18 grader. Remmene skæres til med en rundsav, hvor klingen kan save skråt. Enderne af spærene saves også til med et 18-graders snit, så de er lodrette, når de monteres på spærene.

1

Mål op til skrå snit øverst på remmene (H) og for enden af spærene (M). Læg et spær midlertidigt op, og brug en smigvinkel, så du får de nøjagtige mål. Remmene saves til med en rundsav med drejbar klinge.

2

Skru spærene (M) fast, når du har skåret dem til i enderne med en kap-/geringssav. Længden på spærene er tilpasset, så det passer med fem rækker tagsten. Spærene fastgøres med 5 x 90 mm skruer.

3

Spærene (M) kommer til at ligge med en plan flade, når remmene (H) er savet skrå. Så kommer taglægterne (N), der skal ligge oven på, også til at ligge helt plant.

4

Montér den nederste taglægte (N). Den skal vende på højkant, så den nederste række tagsten kommer til at ligge i samme niveau som de øvrige tagsten. Toppen af lægten skal flugte med enden af spærene.

5

Mål op til resten af taglægterne (N). De skal “ligge ned”, for at tagstenene ligger ensartet. Det er lettest, hvis du først markerer, hvor de skal ligge på spærene (M). Så kan du hurtigt skrue dem fast bagefter.

6

Montér et tagfodsbeslag på den lave langside af taget. Bor først for, inden du fastgør med tagpapsøm. Her bruger vi to beslag a 2 m, som ikke skæres til, men blot lægges med overlap.

7

Læg tagstenene op. Det er en fornøjelse, fordi længden og bredden på taget er tilpasset, så det går op med antallet af sten i rækkerne.

04
Vindskeder og sider 7 Trin

Vi bruger to brædder i højden til vindskeden på skuret. Det dækker kanten på tagstenene og ser pænt ud. Det giver lidt udfordringer i hjørnerne, hvor der skal saves hakker på det forreste bræt for at få en pæn samling. Men giv dig selv tid til det, så du får et flot resultat.

Beklædningen på skuret laves af lægter, som vi også brugte til taget. De monteres med en afstand på 5 cm og kun på den nederste del af skuret, så det ikke bliver for kompakt at se på.

1

Montér det nederste vindskedebræt (P) i siden. Vindskeden skal bestå af to brædder, og det første placeres, så det flugter med overkanten af taglægterne.

2

Skru det øverste vindskedebræt (P) fast med 4,2 x 56 mm skruer. Det placeres 4 cm nede på det første bræt, så tagstenene dækkes. Montér evt. et par hjælpeklodser bag på brættet; så er det let at sætte op.

3

Tilpas vindskeden (P) foran, så brædderne passer mellem vindskederne i siden. Det øverste bræt skæres til med et hak i hver side og et skråt snit (18 grader) på toppen, så dækbrættet kommer til at ligge godt.

4

Montér dækbrædder (Q) oven på vindskederne (P). Dækbrættet kommer til at ligge 1 cm ud over kanten og helt tæt til vindskederne, fordi den forreste vindskede er skåret skråt øverst. Det giver en flot samling.

5

Markér, hvor lægterne (R) til beklædningen skal placeres. Det er let, hvis du først afsætter målene på et bræt, som du kan flytte rundt og mærke op med på alle stolper (F og G).

6

Skru lægterne (R) fast, når du har savet dem til på længden, så de passer til sider og bagvæg. Afstanden fra lægtetop til lægtetop er 10 cm. De fastgøres med 5 x 90 mm skruer.

7

Gulvet forlænges foran med brædder (L), der monteres til de ekstra strøer (S). Med en overgang af fliser mellem rampe og græs er det let at køre containere ind og ud.

Materialer

Reglar, 45 x 95 mm

 • Bundramme: 1 (A) a 315 cm, 3 (B) a 185 cm, 2 (C) a 151 cm og 4 (D) a 135 cm
 • 4 skråstivere (E), 35 cm
 • Stolper: 3 (F) a 210 cm og 3 (G) a 170 cm (de yderste samles af to)
 • 2 remme (H), 361 cm
 • 4 skråstivere (J), 55 cm
 • 4 skråstivere (K), 65 cm
 • 4 strøer (S), 40 cm

Lægter, 38 x 57 mm

 • 10 spær (M), 179 cm
 • Taglægter (N), 361 cm
 • Beklædning (R), 130 og 321 cm

Brædder, 28 x 120 mm

 • Gulv (L), 56 m
 • Dækbrædder (Q), 136 og 363 cm
 • Vindskeder (P), 131 og 353 cm

Desuden:

 • Tagfodsbeslag
 • Tagsten, 60 stk.
 • Skruer, 4,2 x 56 og 5 x 90 mm

Specialværktøj

 • Smigvinkel
 • Håndrundsav med drejbar klinge

Tidsforbrug

Ca. 3-4 dage.

Pris

Ca. 5.000 kr.

Sværhedsgrad

Et enkelt projekt, der er let at bygge, når bundramme og remmene øverst er monteret præcist.

Tegning

3D-model

3D-model

Affaldsskjul

Affaldsskjul til at få orden på dine affaldsbeholdere.

Åbn 3D-model

3D-model

Byg bundrammen

Bunden til skuret, består af en bundramme, som bygges af bjælker, påført skråstivere.

Åbn 3D-model

3D-model

Stolper og remme

Stolper og topremme består af samme bjælker type som bundrammen er bygget af.

Åbn 3D-model

3D-model

De yderste gulvbrædder

De yderste gulvbrædder er savet til, så de passer rundt om stolpen, med et 45-graders snit.

Åbn 3D-model

3D-model

Spær

Top remmene er savet skrå, så spærene og taglægterne kan ligge på en plan overflade.

Åbn 3D-model

3D-model

Tilpas vindskeden

Vindskeden er tilpasset med et hak så de mødes i en flot samling også ligger godt.

Åbn 3D-model

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

TIPS: Stopklods til kapsaven

TIPS: Rigtig længde på søm og skruer

VÆRKTØJ: Sådan bruger du skruemaskinen

I videoen her lærer du alt om det mest populære stykke gør det selv-værktøj. Ud over at skrue skruer i og bore huller i en lang række forskellige materialer, findes der masser af tilbehør, der gør dig i stand til at bore store huller, skrue møtrikker og franske skruer i, undersænke skruer, slibe, polere og meget mere.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Skraldespandsskjuler