Sådan fikser du selv et gulv der knirker

Knirker dit gulv, så er der noget, der gnider mod noget. Årsagerne kan være mange, og du må prøve dig frem for at løse problemet - her får du en smart plan for tre gulvtyper.

Knirkende gulve er virkeligt irriterende, særligt hvis knirkeriet bliver så voldsomt, at det er umuligt blot at overhøre det.

Når gulvet knirker, skyldes det, at to ting gnider mod hinanden.

Det kan være, at gulvbrædderne slutter for tæt omkring et rør, så trægulvet knirker, når røret udvider sig på grund af varme, eller når du træder på gulvet i nærheden af røret.

Gulvet kan også knirke, fordi et søm har løsnet sig, eller fordi selve konstruktionen under gulvet ikke understøtter det godt nok.

Uanset årsag skal det knirkende gulv tie stille, og det kan det heldigvis komme til i de fleste tilfælde.

Først skal du dog afklare, hvordan dit gulv er bygget op: Er det lagt på bjælker, på strøer eller som et svømmende gulv?
Når du ved det, kan du gå systematisk til værks.

Start med den løsning, der virker mest sandsynlig i dit tilfælde. Er du i tvivl, så start med den mindst indgribende indsats. Løser det ikke problemet med de knirkende gulve, må du prøve en mere indgribende løsning, indtil knirkeriet stopper.

Her gennemgår vi, hvordan du stopper knirkeriet i følgende 3 gulvtyper:

1. Gulv på strøer

Selv hvis en strø har mistet sin opklodsning, kan du klare det uden at lægge gulvet om.
Knirker et gulv på strøer, kan du i de heldige tilfælde finde årsagen på overfladen og udbedre den ovenfra. Enklest, hvis gulvet gnider mod et rør, men normalt kan du også ret enkelt få det gjort bedre fast på strøerne.
Mere kompliceret bliver det, hvis problemet stammer fra strøerne. En strø kan have vredet sig – men oftest er problemet, at tømrersvenden har sjusket med at fiksere opklodsningerne. En eller flere er skredet ud, og strøen giver derfor efter, når du går hen over den manglende opklodsning.

Skær gulvet fri af varmerørene

Knirkende gulve skæres fri af varmerørene 1

Gnider gulvbrædderne mod rør eller andre gennemføringer, kan du stemme eller skære dem fri med multicutteren. Sørg for cirka 5 mm luft omkring røret. Streg dækrosetten op først.

Slå de synlige søm bedre fast

Synlige søm i knirkende gulve slås en smule ned 1

Synlige søm slås en smule ned, til de atter bider i strøerne. Find en dyknagle i den rette størrelse til arbejdet, så hullerne bliver mindst mulige. Ofte er det nok at eftersømme gangarealerne.

Sømhuller i knirkende gulve lukkes med lak 2

Sømhullerne kan lukkes med lak. Dykkede søm efterlader huller, som du kan lukke med en lakstift. Den opvarmes fx med loddekolbe, så lakken drypper ned og lukker hullet. Lakstifter findes i adskillige farver.

Slå de skjulte søm bedre ned i strøerne

Ofte er brædderne sømmet med skjulte – fordækte – søm. De slås skråt i nede ved feren og dykkes, så der bliver plads til næste bræt, der skjuler sømmene. Du kan derfor ikke slå på dem, hvis de løsner sig, men er træet hårdt, kan du få dem ned ved at slå tungt på gulvet over dem.

Skjule søm i knirkende gulve findes med magnet 1

Find de skjulte søm. Kan en magnet spore nogle stykker, ved du, hvor resten er.

Strøer i knirkende gulve findes under fodlisten 2

Du kan finde strøerne under fodlisten, hvis din magnet ikke afslører dem.

Slå på knirkende gulve over de løsnede søm 3

Slå på gulvet over de løsnede søm. Beskyt fladen med en klods af hårdt træ.

Gør gulvet helt fast på strøerne med skruer

Hvis det ikke lykkes at få gulvet stabilt og tavst ved at slå sømmene bedre i, forsøger du med skruer.

Ulempen ved skruer er, at deres hoveder er meget synlige.

Skal gulvet blive pænt, må du sætte træpropper over dem. De kan købes færdige, men ved at investere i et propborsæt kan du skære så mange, du vil, i den ønskede træsort. Bruges stykker af en rundstok, vil endetræet ses.

Bor for midt over strøen på gulv der knirker 1

Bor for midt over strøen med det særlige undersænkersæt. Undersænkeren bores 5-7 mm ned, det tynde bor godt ned i strøen. Skru brættet tæt til strøen.

Propper til knirkende gulve bores ud 2

Bor propper i den ønskede træsort. Boret kan styres i hånden, men styres lettere i en stander.

Propper slås ned i hullerne i knirkende gulve 3

Propperne slås ned i hullerne efter at være dyppet i en klat snedkerlim.
De lange propper rækker normalt til to eller tre huller.

Propper til gulv der knirker kortes af og slibes 4

Propperne kortes af og slibes, så de går i plan med gulvet. Du kan stikke dem med et skarpt stemmejern eller skære dem af med multicutteren.

Erstat en opklodsning med en gulvjack

Hvis gulvet stadig gynger, når du har tjekket ved rørene og sikret, at alle brædder og strøer ligger tæt, må årsagen findes længere nede.

Formentlig mangler der støtte under en eller flere strøer, fordi de har slået sig, eller mere oplagt: en opklodsning er skredet.

Håbet er, at vi kan understøtte strøen fra oversiden af gulvet med en såkaldt gulvjack.
Ellers er der nemlig reelt kun to muligheder tilbage: at fjerne en del af gulvet, eventuelt lægge alt om – eller at leve med lidt knirk.

Når gulvet knirker, bores et hul til en gulvjack 1

Hullet til gulvjacken bores. Først borer du til træproppen 1 cm ned med et 20 mm bor. Så borer du gennem gennem strøen med et 12 mm bor.

Find en gulvjack i den rigtige længde til det knirkende gulv 2

Find en gulvjack i rette længde ved at måle ned til underlaget med en pind. Gulvjacken skal have godt fat i strøen, men nå at slippe gulvbrættet.

Gulvjack skrues i knirkende gulve 3

Gulvjacken skrues ned gennem bræt og strø med en sekskantnøgle. Skru, til den rører undergulvet, og juster så, til du kan gå på stedet, uden at det synker.

Træprop slås ned i hullet i knirkende gulv med snedkerlim 4

En 20 mm træprop slås ned i hullet med snedkerlim. Propperne kan købes med gulvjacken, hvis du ikke har et 20 mm propbor og selv skærer den.

Prop i knirkende gulv skæres til med multicutter 5

Multicutteren skærer proppen til, når limen er tør – eller stikkes med et stemmejern. Derefter slibes området, til propperne går i et med gulvet.

2. Gulv på bjælker

Ofte kan du få bjælkegulvet gjort tavst ved at gøre plankerne bedre fast, men tjek først ved rørene.
Gulve på bjælker får de samme skavanker som gulve på strøer. Når de knirker, er teknikken med at finde årsagen og afhjælpe problemet langt hen ad vejen den samme:

  • Først prøver du de enkle muligheder, som at gulvet gnider mod et rør.
  • Hjælper det ikke, prøver du at få gulvbrædderne til at ligge tæt til bjælkerne.
  • Løser det ikke problemet, må du længere ned – og her er der ved bjælker kun én mulighed, nemlig at fjerne et eller flere brædder og rette på tingene.

Bjælkerne kan have slået sig, en fastgøring ved væggen er gået løs – og væggene kan have sat sig. Ofte må du næsten begynde forfra, så de løsninger kommer vi ikke ind på her.

Skær gulvet fri af varmerørene

Knirkende gulve skæres fri for varmerør 1

Er der kontakt mellem gulvet og rør eller andre gennemføringer, kan du stemme eller skære gulvet fri med multicutteren.

Streg rosetten op først. Sommetider kan du fjerne støjen endnu enklere fra etagen nedenunder ved at sætte en kile ind mellem røret og loftet.

Slå de synlige søm bedre fast

Synlige søm slås bedre ned i de knirkende gulve 1

Synlige søm slås bedre ned i bjælkerne i det berørte område med en dyknagle.

Når gulvet knirker, lukkes sømhuller med lak 2

Luk evt. hullerne over sømmene med en lak, der smeltes ned i hullet og slibes glat. Lakstifter fås i flere kulører.

Slå til de usynlige

Skjulte søm kan du ikke slå direkte på, men kan du lokalisere dem, vil du med lidt held få dem til at bide ved at slå på brættet, lige hvor de sidder.

Når dit gulv knirker, finder du strøerne ude under fodlisterne 1

Find strøerne ude under fodlisten. På en god dag finder en magnet de skjulte søm.

Slå på brættet over sømmene i de knirkende gulve 2

Slå på brættet lige over sømmene. Læg en slagklods imellem til at beskytte gulvet.

Gør brædderne fast med skruer

Du kan kun slå de skjulte søm ned i den dybde, de allerede har løsnet sig fra, så løsning 3 rækker sjældent længe.

Næste mulighed er at skrue plankerne fast på bjælkerne. Det er effektivt, men skruehovederne er mere synlige end dykkere. Derfor dækker du dem med propper, du køber eller skærer ud med et propbor.

Bor for til propperne til knirkende gulve 1

Bor for til propperne 10 mm ned med et bor i proppens diameter. Bor også for til skruerne selv.

Brædderne i gulv der knirker skrues fast med skruer 2

Skru brædderne fast med skruer så tæt på de løsnede søm, du kan komme – uden at ramme dem.

Skruer i knirkende gulve dækkes af propper 3

Skruerne dækkes af propper, som du limer, korter af, fx med et skarpt stemmejern, og sliber ned.

3. Svømmende gulv

Gulvet kan have bevæget sig, så det gnider mod noget. I så fald fjernes problemet ofte nemt.
Knirk i svømmende gulve skyldes typisk, at gulvet gnider mod et varmerør, at gulvet ligger for tæt til væggen, eller at der er lunker og toppe på undergulvet, så den svømmende plade fjedrer, når du går hen over den. De knirkende lyde stammer så fra gnidninger plankerne imellem.

Hvor det er ret enkelt at få gulvet bragt fri af rør og vægge, er det mere kompliceret, hvis underlaget ikke er i orden.
En fold på det støjdæmpende mellemlæg eller ujævnheder i det bærende gulv kan næsten kun løses ved at fjerne det svømmende gulv.

Vi viser dog en teknik med skum, du med forsigtighed kan forsøge.

Skær gulvet fri af varmerørene

1

Gnider gulvet mod et rør, fjerner du med et stemmejern eller en multicutter en bid rundt om røret, så der er 5 mm luft. Streg rosetten op, så du ser, hvor den vil dække.

Skaf luft ude ved væggene

Når gulvet knirker, skubbes gulvet fri af væggene 1

Forsøg at skubbe gulvet fri af alle vægge, hvis det støder helt op til dem. Det svømmende gulv ligger netop løst, så det kan bevæge sig. Først fjerner du fodlisten.

Når det knirkende gulv ikke kan skubbes fri, skæres den yderste del af planken faf 2

Det yderste af planken skæres af, hvis du ikke kan skubbe gulvet fri. Nogle dyksave kommer så tæt, så du får 10 mm luft, ellers kan du bruge multicutteren.

Fyld skum i en fordybning

Er en lunke under gulvet så dyb, at du trykker gulvet ned i den, vil det hurtigt give støj, og der er stor risiko for, at fer og not brister.

Bortset fra at lægge gulvet om er bedste løsning at fylde lunken med ekspanderende skum.

Den operation anbefales normalt kun til fagfolk, som arbejder med skum og ved, hvordan de undgår at løfte gulvet for meget. Så prøver du selv, så pas på, og vær klar til at lægge gulvet om.

Når gulvet knirker, bores et hul over lunken 1

Bor et hul over lunken lidt større end dåsens dyse. Find det sted, hvor gulvet presses længst ned. Dæk af med folie, og tape af tæt mod det borede hul.

Læg en solid plade med hul over lunken i gulv der knirker 2

Læg en solid plade med et hul over lunken, og hold den mod gulvet med fx fliser eller en stolpe op mod loftet – uden at trykke gulvet ned.

Tryk lidt skum i hullet i knirkende trægulve 3

Tryk lidt skum gennem hullet med dysen. Hellere for lidt end for meget.
Fjedrer det, når skummet er hårdt, gentager du, til gulvet er stabilt. Prop af.

    Andre læser lige nu ...