Læg klikgulv med god akustik

Vinylkorkgulvets bløde korklag og termopladerne under det gør, at støjen holdes på et minimum – både i rummet, hvor det lægges, og på etagen under.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 dag
Pris
500 kroner pr. m²
klikgulv

Er du omhyggelig med den første række og tilpasninger ved døre, rør og andet, så går resten som en leg.

Intro

Det kan være en god idé at tænke akustik ind, hvis du skal lægge et nyt gulv. Især hvis det som her skal lægges på en førstesal, hvor eventuel trinstøj ofte kan høres på etagen under.

Derfor har vi valgt et vinylkorkgulv. Overfladen ligner træ. Men sammenligner du med et klassisk trægulv, gør kombinationen af vinyl og kork gulvet blødere og er derfor med til at dæmpe støjen.

LÆS MERE: Vil du læse mere om klikgulv? Her har vi samlet alle vores artikler om klikgulv.

For at forstærke de støjdæmpende egenskaber har vi valgt også at lægge et underlag af termoplader, der tilmed er med til at holde på varmen.

I denne vejledning viser vi, hvordan du:

 • gør klar til at lægge gulv
 • lægger det lyddæmpende lag
 • lægger gulvet i forbandt
 • saver pæne snit
 • tilpasser indfatninger til den nye gulvhøjde
 • får den sidste række på plads uden at ødelægge gulvet og sætte mærker på væggen.

Vejledning

Sådan gør du klar til at lægge gulv

Inden du går i gang med at klikke gulvet sammen, er der nogle ting, du skal have styr på. De gør det nemmere at lægge gulvet og giver et bedre resultat.

1. Akklimatisér det nye gulv. Åbn pakkerne med klikgulvet, og placér dem i rummet, gulvet skal lægges i. Hvor længe de skal ligge her, fremgår af indpakningen.

2. Tjek, om underlaget er plant nok, med en retskinne. Overholder det ikke gulvproducentens forskrifter, skal underlaget først rettes op eller jævnes ud.

3. Mål op, så du sikrer dig, at den sidste række brædder bliver mindst 5 cm bred. Hvis det er nødvendigt, kan du starte den første række med et halvt bræt eller blot skære nogle centimeter af.

4. Find en lige linje at sigte efter, så gulvet ikke bliver skævt. Hvis væggene ikke er lige, kan du fx slå en streg på gulvet med en kridtsnor.

5. Husk fugtspærre, hvis der er behov for det. Det kan være tilfældet, hvis det nye klikgulv skal lægges oven på et betongulv.

Læg det lyddæmpende lag

De lyddæmpende termoplader er lavet i træfiber, og de er nemme at skære til med en hobbykniv.

Inden du lægger den første række plader ud, skal du sikre dig, at du har en lige linje at rette dit gulv ind efter. Er væggen ikke helt lige, kan du evt. slå en kridtstreg på gulvet.

1

Den første række plader lægges ud på undergulvet. Termopladerne skal ligge helt op til væggen.

2

Den sidste termoplade skæres til med en hobbykniv, så pladen støder helt op til endevæggen.

Læg den første række

Når du skal til at lægge klikgulv, er det vigtigt, at du har afstand til væggen, så gulvet kan arbejde. Afstanden varierer en smule fra producent til producent, men som tommelfingerregel skal du regne med 1,5 mm pr. meter gulv, du skal lægge - dog min. 6 mm.

Bredden på den første række skal desuden sikre, at den sidste række ikke bliver smallere end 5 cm.

Vær omhyggelig med at få lagt den første række, da det er den, der bestemmer, hvordan resten af gulvet bliver.

1

Feren skæres af på den første række, da den skal vende ind mod væggen. Her er den så blød, at det kan gøres med en hobbykniv. Alternativt gøres det med en stiksav.

2

Den første række klikkes sammen af hele længder. Typen her skal lægges fra højre mod venstre. Andre fabrikanters gulve skal lægges fra venstre mod højre.

3

Afstanden til væggen sikres med små klodser. Vi bruger glasklodser, men du kan også bruge små stumper af fx masonit. Læg klodser i samlingerne og for hver 60-70 cm.

4

Mål op til det sidste bræt, og skær det til med en stiksav. Læg en afstandsklods mellem væggen og tommestokken for at få det helt rigtige mål.

5

Det sidste bræt vippes på plads, når det er skåret til. Husk at lægge afstandsklodser i både samlingen og mod endevæggen.

De næste rækker lægges i forbandt

For at sikre et stærkt og stabilt gulv er det vigtigt, at det lægges i forbandt. Det vil sige, at samlingerne i hver række skal være forskudt med mindst 30 cm og meget gerne mere.

For at mindske spild starter række to med det afskårne stykke fra den første række. Giver det ikke det ønskede forbandt, startes anden række med et halvt bræt. Det afskårne fra første række bruges så i række tre. Det afskårne fra anden række bruges i række fire osv.

1

De næste rækker lægges, så der sikres et forbandt på mindst 30 cm. Hvis det kan gå op, undgår du spild ved at starte hver række med det afskårne stykke fra rækken før.

2

Slå hver række på plads, når den er lagt. Brug en slagklods, der fordeler trykket jævnt, så gulvet ikke ødelægges.

Tilpas ved indfatningen

Når indfatningen skal tilpasses den nye gulvhøjde, gøres det nemmest og hurtigst med en multicutter. Har du ikke adgang til sådan en, kan det gøres med en sav eller et stemmejern.

Når du skærer, skal du huske at tage højde for klingens tykkelse. Ellers kommer du til at få 2-3 mm luft i bunden af indfatningen.

1

Afkort gerigten ved at lægge passende afstandsklodser under klingen. Vores vinylog termogulv er tilsammen 17,5 mm. Højden på klodserne er derfor 15 mm, så der tages højde for klingens tykkelse.

2

Brættet tilpasses, så det både følger væggen under indfatningen og samtidig kan nå ind under dørens bundstykke. Det gøres ved at klikke brættet på, strege op og passe til med en stiksav.

3

Låsen skæres af på ca. 20 cm af det allerede lagte gulv med en hobbykniv. Det næste bræt kan nemlig ikke vippes på plads på grund af indfatningen.

4

Hvor låsen er fjernet, påføres hvid snedkerlim. Det gøres for at holde brædderne sikkert sammen.

5

Gulvbrættet skubbes ind under gerigten og vippes på plads resten af vejen. Efterfølgende bankes brædderne sammen med en slagklods.

Afslut med den sidste række

Når den sidste række skal skæres til, er det vigtigt, at du tager højde for eventuelle ujævnheder i væggen. Derfor tages der både mål i enderne og for hver halve meter. Når du måler op, er det vigtigt, at du husker, at der skal være luft til væggen hele vejen. Bruger du afstandsklodser, allerede når du måler op, slipper du for at trække afstanden fra senere.

1

Mål op til det sidste bræt ved først at placere en afstandsklods op ad væggen. Målene tages i begge ender og for hver 50 cm og afsættes på brættet, der skal saves til.

2

Streg op mellem de afsatte mål, så du har noget at save efter hele vejen.

3

Brædderne vippes på plads. Hvis du har været omhyggelig med opmålingen fra starten, vil den afsluttende række være minimum 5 cm bred.

4

Slå den sidste række på plads. Det bør altid gøres med et slagjern, da du ellers risikerer at ødelægge både gulv og væg.

Materialer

 • Vinylkorkgulv
 • Termo-/akustikplader
 • Glasklodser, masonitplade eller andet til afstandsklodser

Specialværktøj

 • Slagjern
 • Slagklods

Tidsforbrug

Hvis underlaget er plant, kan gulvet lægges på en dag.

Pris

Ca. 500 kr. pr. m²

Sværhedsgrad

Er du omhyggelig med den første række og tilpasninger ved døre, rør og andet, så går resten som en leg.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...