34 tips til præcise mål - hver gang!

Først når tingene passer præcist sammen, får du for alvor glæde af al den energi og erfaring, du lægger i dit gør det selv-arbejde. Her får du de bedste tips.

Præcisionen er ofte den afgørende forskel på, om vores gør det selv-projekt står som en succes eller en fiasko. Hånden var fast som en klippe, øjet var skarpt som et stemmejern, og alligevel endte vores anstrengelser med, at listen stumper trekvart millimeter, at hylden gaber i hjørnet, og at det ene skab hænger lidt lavere end de to andre.

Præcision handler om viden

Og så misunder vi de erfarne håndværkere deres eminente håndelag, hvor vi måske bare skulle have afluret nogle helt enkle rutiner for at tage mål, at mærke op og at arbejde ud fra en opmærkning.

For præcision handler i høj grad om viden. Det handler om at vide, hvordan du gør ting lettere, så du undgår fejl. Bare ét led i præcisionens kæde er for svagt, bliver resultatet ikke, som du ønskede.

1. Det gode, det smarte og det mest præcise indvendige mål

Vil du tage det indvendige mål i bunden af et skab med en tommestok, afsætter du først et mærke, fx 30 cm, fra den ene side. Så måler du til mærket fra den anden side og lægger de 30 cm til. Et langt mere præcist mål får du med et målebånd med en veldefineret bagkant på sin kasse, hvor du lægger kassens længde til båndets længde. To stumper liste kan også hjælpe: Læg dem sammen, skyd dem til hver side, tape dem sammen - så har du målet.

3. Tag mål i den skæve vinkel

Oftest arbejder du i en skæv verden. Fx er en vindueslysning typisk smallere ved vinduet end ude ved væggen, og de to sider er ikke lige skæve. For at måle præcist op til vinduespladen går du ud fra langkanten ved karmen og måler skævheden i begge sider.

Med en vinkel måler du let en lysnings skævheder og fører dem over til vinduespladen.

4. Sikkert mål mellem hullerne

Det er svært at måle den præcise afstand mellem centrum af to lige store huller - så lad hellere være med det. Mål i stedet afstanden mellem kanterne hen over centrum af det ene hul. De to afstande er præcis lige store, og det er meget lettere at måle på de skarpe kanter end at sjusse sig frem til to centre!

Det er lettere at måle fra kant til kant - og afstanden er den samme.

7. Arbejd ud fra et måleplan

Måleplanet er som hjælpestregen et fast udgangspunkt for andre opmålinger. Når du lægger fliser, støber gulv og sætter loft op, har du stor gavn af en snor spændt ud som måleplan, oftest vandret, som alle højder måles og tjekkes ud fra.

Opbygningen af terrassen styres ud fra en snor spændt ud med det ønskede fald.

8. Præcis samling af skæve vinkler

Når to lister skal samles i en 90 graders vinkel, skæres begge i en vinkel på 45 grader: Så bliver de skrå sider lige lange og passer sammen. Lidt mere kompliceret er det, når listerne ikke mødes i en ret vinkel - som fx vindskederne oppe ved tagryggen. Princippet er det samme: Hvert bræt skal skæres i en vinkel, der er halvt så stor som vinklen på samlingen. Ved lige netop vindskederne kan du finde den halve vinkel ved at låse en smigvinkel i vinklen mellem tagfladen og en loddestok, men du kan halvere vinklen og skabe præcise samlinger på mange andre måder. Her ser du fire gode muligheder.

Du kan lægge listerne i den ønskede vinkel og strege skæringerne op på alle fire kanter.

Den elektroniske smigvinkel sætter tal på vinklen, så du nemt halverer den.

Smigvinklen kan fastholde en vinkel, som du så kan aflæse på vinkelmåleren.

Til kapsaven kan du få en smigvinkel, som viser den halve vinkel med et lille “flag”.

Sådan overfører du målet

Præcise opmålinger er guld værd, men de nytter intet, hvis præcisionen går tabt, når du overfører målene til det sted, du skal skære og bore. Heldigvis er der mange rutiner, der vil lette opmærkningen og sikre, at dine mærker svarer præcis til dine opmålinger og ønsker. Hver gang.

9. Træk stregen op

Når tømreren skal strege op langs en kant, holder han ofte blyanten for enden af tommestokken med den ene hånd og lader en finger på den anden hånd følge kanten lige på det mål, han ønsker. Det er en hurtig og temmelig præcis fidus. Umiddelbart kan det se svært ud, men med bare en smule øvelse går du din tømrer i bedene og kan med god grund imponere familie og nabo med håndelaget.

Den hurtigt trukne streg er ofte lige så god at skære efter som en mere klassisk streg.

11. Lige streger på runde emner

En rigtig svær opstregning møder du, når du har brug for en lige linje på langs ad et rundt emne - fx hvis du vil bore huller på linje i en rundstok eller male halvt ind på et rør. Det klarer du let næste gang: Læg et vinkelprofil om rundingen, og slå en streg langs kanten!

Med hjæp fra et vinkelprofil i passende størrelse er det nemt at slå en præcis streg på langs ad rundstokken.

13. Et rids er det mest præcise

Et rids er tyndere end en blyantstreg og giver den mest præcise opmærkning. En del af snedkerens finere værktøj mærker op med en ridsespids, og ridser du med en kniv eller et stemmejern, kan ridset være første trin af udskæringen. Nogle steder har du dog mere brug for at kunne se mærket klart - og vælger så blyanten.

Talmeterets særlige spids ridser let og præcist et mærke - men nogle steder kan du bedre se en blyantstreg.

15. Mærk op for enden af stokken

Du kan lægge tommestokkens ende ved emnets kant og strege af ved målet - men har du plads, er det lettere og derfor mere præcist at lægge stokken, så du justerer dit mål ind ved kanten og derefter streger op for enden af stokken.

Ret tommestokken præcist ind ude ved kanten - og slå så en streg for enden af den.

16. Slå store cirkler med patentpasseren

Små cirkler streges let og præcist op med en passer. Til de store cirkler kan du som passer bruge en snor eller en liste. Men du laver en mere præcis og justerbar passer til store cirkler af et patentbånd med en skrue og møtrik til justering.

En skrue med møtrik justerer let og præcist radius på din patentbåndspasser.

18. Tyngdekraften er altid til at stole på

Et af de ældste måleinstrumenter er en lodsnor. Værktøjet består af et spidst lod, hængt op i en snor. Tyngdekraften sikrer, at snoren hænger lodret, og et helt uautoriseret lod som en møtrik for enden af en snor er ofte den letteste og mest præcise måde at føre et punkt lodret op eller ned i fri luft.

Når midten af bordet er fundet, tager det kun et øjeblik at mærke op, hvor lampen skal hænge.

19. Lige streg rundt om et rør

Vil du skære et rør eller en rundstok lige over, skal du have en streg at følge hele vejen rundt. Du finder den lige vej rundt ved at rulle et ark papir stramt om røret eller stokken, så kanterne ligger præcis over hinanden. Lige til at strege efter.

Rul papiret rundt om røret - og træk en streg at skære præcist efter.

Sådan skærer du så det passer

Når du har målt op og har sat dine mærker, skal du skære og bore. Den del af arbejdet er naturligvis lige så vigtig for præcisionen som målene. Igen får nogle gode rutiner dine huller og snit til at sidde, præcis hvor de skal. Hver gang.

21. Skift saven ud med en saks

Tynde og bløde materialer som små lister i træ og tynde kabelkanaler er svære at skære præcist og pænt med en sav, fordi materialet giver efter, og du får nemt et upræcist og flosset resultat. I stedet kan du let og præcist klippe de spinkle sager over med en listesaks.

Listesaksens anlæg støtter listen, mens du klipper - og gradmarkeringer gør det let at klippe i rette smig.

22. Sikkert smig til fodpanelerne

Snedkeren skærer sjældent i smig, når han samler paneler i indvendige hjørner. Det bliver nemlig kun godt, når væggene er helt lodrette og i vinkel. I stedet støder han den ene del ind i hjørnet og skærer den anden, så den passer til den første.

Både moderne lister og almueprofiler skæres, så den ene liste griber ind over den anden.

24. Skær fra bagsiden med stiksaven

Normalt vil vi både mærke op og save fra forsiden, men skærer du med stiksav, kan det sikreste være at skære fra bagsiden. Ved at holde stiksaven på undersiden af emnet kan du lettere føre klingen præcist langs stregen, fordi savsmuldet ikke dækker stregen, og fordi du ser, om klingen begynder at skære skævt. Samtidig bliver snittet renere.

Stregen ligger på forsiden, men saven fører du på bagsiden.

26. Skær på den rigtige side af stregen

Når du har mærket rigtigt op, ligger stregen inde på det stykke af emnet, der skal skæres væk. Så kan du ikke save midt i stregen, for er savsporet bredere end stregen, skærer du ind i det emne, du lige har målt op. Placer i stedet savklingen, så den kun lige præcis fjerner stregen ind mod den del, du vil bruge.

Både stregen og savsporet lægges, så de lige netop rammer den del, du skal bruge.

27. Stopklods sikrer emner i præcis samme længde

Når du skærer flere emner i samme længde på kapsaven, er der tid at spare ved at sætte en stopklods i den rette afstand fra klingen - men samtidig giver det faste anlæg en større præcision, end hvis du skal save efter et mærke hver gang. Til korte emner spændes stoppet på savens land, men det kan også sidde fast længere ude på bordet.

Alle de afskårne dele bliver lige lange, når de stødes ind mod samme stopklods.

28. Kør saven langs et land

Selv den mest rolige hånd kan ikke skære lige med rundsaven, heller ikke selv om der er en streg at skære efter. For at få et præcist snit skal du have noget at støtte dig til. Sæt et lige bræt eller en retskinne at føre saven langs - det kaldes et “land”. Landet gør det let at styre rundsaven og for den sags skyld stiksaven og overfræseren, og resultatet bliver et perfekt lige snit. Mange moderne værktøjer kan køre i sporet på en føringsskinne, der styrer snittet endnu mere præcist.

En fastspændt liste giver dig noget at føre saven langs - og renere linjer.

30. Skær enderne på stedet

Når du bygger terrasse, sætter hegn op eller beklæder gavlen, er det mest præcise og letteste ofte at blæse på, om brædderne er lidt for lange, mens du sætter dem op. Først når alle brædder er monteret, skæres de til med rundsaven langs et land eller på en skinne. Resultatet er præcist, og du sparer en masse tid.

Terrassen skæres først til, når alle brædder er oppe.

Sådan retter du småfejlene

Det er ærgerligt, når man får skåret forkert, men ikke altid en katastrofe. Små fejl kan ofte rettes - eller skjules elegant.

31 kunstigt træ på det umalede
Hak, huller og skadede hjørner i træ, der ikke males, kan du ofte skjule med plastisk eller kemisk træ. Plastisk træ er længe om at tørre, til gengæld fås det i mange farver, så du ofte finder en, der ligner dit træ. Kemisk træ er tokomponent, hærder hurtigt og kan bruges til selv store reparationer.

32 akryl lukker sprækkerne
Helt tætte samlinger giver altid en god finish. Hvis hylden gaber lidt eller samlingen i panelet ikke slutter helt tæt, kan du lukke med en stribe akrylfuge, før du maler, eller bedst mellem grund og slutmaling.

33 brug din helt egen træmasse
Har du fået lavet et lille hak eller boret et forkert hul, kan du selv lave en træfiller, der passer til dit træ. Gem noget af det savsmuld eller slibestøv, du har lavet under arbejdet, og bland det med lidt PVAc trælim. Kom blandingen i hullet, og lad det tørre. Det kan være nødvendigt at efterfylde. Når der er fyldt op, sliber du, og hullet er næsten væk.

34 dæk overgangen med en liste
Lister er ofte glimrende til at dække over samlinger, der er svære at få helt tætte, fx mellem køkkenets bordplade og væggen eller mellem nye paneler og et gammelt trægulv. Ofte er det en god idé at dække samlinger mellem forskellige materialer eller bygningsdele. Selv om du har lavet et præcist arbejde, vil de arbejde forskelligt og skabe revner. Listen fæstnes kun i den ene af delene.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Håndværker-teknikker