Grundprincippet for brolægning med støbte fliser er det samme, uanset om du lægger en gangsti, en terrasse eller en indkørsel: Al muldjord graves væk, på det opbygges et plant, solidt lag stabilgrus, og på det fordeles et tyndt lag læggegrus; her lægges belægnings-stenene, der fuges med fugesand.

Bundsikringsgruset giver en stabil bund, hvor der er risiko for fugt.