Lav en brostenskant

Den ene af to rækker brosten, der danner siderne om haveindgangen, har sat sig i en sådan grad, at de nærmest ligger hulter til bulter.

Brolæggeren starter med at fjerne alle brostenene op til flisegangen. Der bankes to spyd i jorden, så man dels kan følge flugten fra bedet længere ned ad havegangen, og dels så der kan sættes en højde af.

Det næste spyd sættes 30 cm inde i forhold til første spyd. Afstanden svarer til bredden på to rækker brosten. Det samme gøres i den anden ende.

Der sættes en snor mellem de to spyd. Den forreste brosten skal være i samme niveau som fortovet. Så for at få den rigtige hældning sættes snoren vandret ved hjælp af vaterpasset.

Der bankes et spyd ned i jorden, hvor faldet på den første del af kanten skal gå til. Snorene markerer de to ydersider af brostensrækkerne, og de skal naturligvis være i vage i begge ender.

Der skal graves af, så der er plads til mindst 5 cm og gerne 10 cm beton. Hvis der fx skal køre biler, skal der være minimum 10 cm. Her har vi gravet 25 cm ned, hvilket svarer til 10 cm beton og stenen på 15 cm. Betonblandingen består af 5 dele grus og en del cement, der blandes i tør tilstand.

Andre læser lige nu ...