Helt i vinkel - hver gang

Tingene skal måles rigtigt op, hvis resultatet skal blive godt. Her kan du se, hvordan håndværkerne gør – uanset om de arbejder med grader, forholdstal eller procenter. Så kig med og kom sikkert i hus med dine egne projekter.

Ved at skrue tre lægter sammen, så indersiden danner en trekant på henholdsvis 150, 200 og 250 cm (altså i forholdet 3:4:5), sikrer tømreren sig, at terrassen får helt rette hjørner.

Hvis hele verden stod lige, og alt skulle være i rette vinkler, så ville mange ting nok se lettere ud. Men lad dig ikke skræmme af skæve vinkler eller af, at indkørslen skal lægges med et fald. Det er nøjagtig lige så let at arbejde i skæve vinkler som i rette ... bare du ved, hvad du gør.

For det første er det meget lettere, end de fleste af os husker fra matematiktimerne. For det andet opdager du hurtigt, at det er de samme få mål og principper, du støder på igen og igen.

At tingene nogle gange skal opgøres i grader og andre gange i promiller eller forholdstal, skal du ikke lade dig skræmme af. Det er der en ganske enkel forklaring på: Vores værktøj til at måle og afsætte grader med er godt og effektivt på de korte stykker, men når du begynder at arbejde med meget små vinkler og store afstande, så er det langt nemmere og mere præcist at arbejde med forholdstal. Og procenter og promiller? Jamen det er bare forholdstal, hvor det ene tal er 100 eller 1000.

Så drop alle betænkelighederne. Når du har læst siderne her, får du aldrig mere koldsved og åndenød, bare nogen begynder at snakke om skæve snit, vinkler i bestemte grader eller fald på en eller anden underlig procent.

Snit i brædder og lister

9 ud af 10 snit skærer du uden så meget som at tænke over, at de har en “vinkel”. Det er de rette snit, som du bare streger op med en tømrervinkel - uden at tænke på, at vinklen også kaldes 90 grader.

Men så snart snittet skal være en smule skråt, skal du i gang med at regne i grader. Det smarte ved grader er, at du kan beskrive en hvilken som helst vinkel hurtigt og præcist som et udsnit af de 360 grader, som en hel cirkel deles op i.

Grader måler og afsætter vi som regel altid med vinkelmålere. Der er fx den lille plastmåler fra skoletiden, der delte en halv cirkel op i 180 grader. Og på værk stedet har du måske en vinkelmåler i en lidt anden udgave, der hjælper til at strege den ønskede vinkel op på dit træ.

Vinkelmålere er fine redskaber, men for os gør det selv’ere er der ingen tvivl! Det hurtigste, letteste og mest præcise redskab til at skære i alle mulige og umulige vinkler er uden sammenligning kap/geringssaven. For den har en indbygget vinkel måler, hvor afstanden mellem hver gradmarkering er 2-3 gange større end de fleste vinkelmålere. Det gør den supernem at indstille - helt præcist.

90 grader kendes også som en ret vinkel. Den er så almindelig, at vi sjældent tænker på den som 90 grader.

45 grader er langt det mest almindelige skrå snit. To stykker træ skåret på 45 grader kan nemlig samles i en ret vinkel (= 90 grader).

60 grader finder du i hjørnerne på en trekant med lige lange sider, og 60 grader deler cirklen i 6 lige store stykker.

To 30 graders snitsamles til et hjørne på 60 grader, men oftest bruger du, at 30 plus 60 grader bliver til 90 grader.

Din mest almindelige samling sker med rette vinkler, fx når to lister samles.

Geringssamlinger med 45 graders snit bruger du meget ofte, fx til rammer, bordplader m.m.

60 grader bruger du fx til den sekskantede ramme, hvor hjørnerne 120 grader (60 + 60 = 120).

Vinkler ses ofte i “familier”. Fx indstiller du af og til saven på 30 eller 120 grader, når du ønsker et snit på 60 grader.

Halve vinkler giver pæne hjørner

Halveringsvinkler kan være meget andet end 45 grader! På taget her mødes vindskederne fx i en vinkel på 120 grader - og de skæres i halveringsvinklen 60 grader.

Halveringsvinklen! Det er et geometrisk begreb, der nok kan få flere af os til at ryste i bukserne. Men i virkeligheden er det enkelt: Når du fx skal samle to lister i dørinddækningen til et flot retvinklet hjørne, skærer du ikke listerne over med to 90 graders snit, men med to 45 graders snit. Lagt sammen giver det 90 grader, og de 45 grader kaldes derfor halveringsvinklen i det rette hjørne.

Strengt taget er det selvfølgelig noget vrøvl at snakke om halve vinkler, men ikke desto mindre støder du ofte på behovet for at kunne arbejde med halveringsvinklen.

Store afstande kræver store vinkler

Din lille tømrervinkel bliver hurtigt til grin, når du går i gang med større projekter. Den er fremragende til at strege et vinkelret snit gennem et bræt op, men når du vil placere nogle lange lister at styre de nye gulv-f iser ind efter, så rækker den ikke. Har du en unøjagtighed på bare 0,2 mm for enden af den 15 cm lange vinkel, så vil fliserne 3 meter ude ad linjen komme til at ligge hele 4 mm forkert - og det ses tydeligt.

Derfor har du brug for større måleværktøjer til de større afstande, så længe du stadig arbejder i grader. Krydslinjelaseren kan være en fremragende hjælp, men den skal være god for at klare opgaven herover, hvor vi skal beregne, hvordan de nye gulvfliser skal ligge. Her er en enkel og sikker løsning at købe en aluminiumsvinkel, der kan foldes ud til en trekant med et ret hjørne og to hjørner på 45 grader.

Du kan selv lave en stor vinkelmåler til at afsætte et hvilket som helst gradmål. Tegner du en cirkel med en radius på 57,3 cm, så bliver omkredsen 360 cm - og 1 cm på cirklen svarer til 1 grad. Når du fx skal skære et 79 graders snit på en plade, kan du måle 79 cm ind langs cirklen.

Præcist arbejde med ukendte mål

Smigvinklen indstilles efter hjørnet og spændes til; så kan du flytte vinklen rundt og strege den op på andre steder.

Ofte arbejder vi pinligt præcist med vinkler uden at have brug for at vide, hvad vinklen måler i tal. Når du fx vil skære en køkkenbordsplade til, så den passer ind i et skævt hjørne, så vil du typisk “flytte” vinklen over til bordpladen uden at kende den.

Der findes forskellige redskaber, der kan stilles i en bestemt vinkel og fastholde den vinkel, mens du flytter redskabet over på det emne, du arbejder på. I en snæver vending kan du endda klare dig med to ark papir, der lægges ind til hver sin væg og derefter tapes sammen.

Du behøver ikke at kende alle vinkler i tal for at kunne arbejde præcist. Fx kan du bruge halveringsvinklen ved at lægge de to brædder til en vindskede over hinanden i den ønskede vinkel og strege midterlinjen op. Så har du de nødvendige markeringer til at save efter.

Brug forholdstal - når terrassen skal have fald

Når du lægger en fliseterrasse og skal sikre, at overfladen har et fald til at lede regnvandet væk, kan du roligt glemme alt om grader. Over lange stræk er det lettere og mere præcist at styre faldet efter forholds tal. Du siger for eksempel, at terrassen skal falde 1 cm for hver 100 centimeter - forholdet mellem faldet og strækningen er altså 1:100.

Hele arbejdet styrer du efter snore, som du spænder ud i en passende højde over den færdige overflade, så snoren har det fald, den færdige terrasse skal have. Og så måler du ellers ned fra snorene til den færdige højde på belægningen.

Teknikken er enkel: Du sætter en pind i hver ende af belægningen og markerer i samme højde på begge pinde med et digitalt vaterpas eller et slangevaterpas. Derefter markerer du det ønskede fald på pinden, der er i den ende, som faldet skal løbe hen mod: Er der fx 300 cm mellem pindene, og du ønsker et fald på 1:100, sætter du det andet mærke 3 cm lavere. Derefter kan du spænde snorene ud og begynde arbejdet.

Det smarte ved at bruge forholdstal på de store afstande er, at du lynhurtigt omregner forholdstallene til lige netop den længde, du arbejder på. Det betyder, at du arbejder mere og mere præcist, jo større afstande du arbejder på - modsat arbejdet i grader, hvor selv bittesmå unøjagtigheder vokser sig store på store afstande.

Systemet med forholdstal er enkelt: Når du ganger to tal med samme tal, bliver faldet (eller vinklen) det samme. Ønsker du et fald på 1 cm for hver 50 cm (1:50), og er din terrasse 200 cm lang, kan du altså gange begge tallene med 4, så du i stedet får forholdstallet 4:200. Det fortæller dig, at du skal sænke den ene ende af terrassen med 4 cm.

Først mærkes samme højde op på en pind i hver ende af belægningen. Start med den ende, hvor faldet skal “løbe væk” fra ...

... marker så samme højde (A) på pinden i den anden ende ...

... og til sidst markerer du det ønskede fald (B) - stadig på pinden i den anden ende - og en snor spændes ud mellem de to pinde.

Find tagets hælding

Et digitalt vaterpas er oplagt, når du skal måle hældningen på et tag.

Taghældninger kan du både se angivet som grader og som forholdstal. Det skal du ikke lade dig forvirre af. Men du skal bare undgå at blande de to måleformer sammen, for så går det helt galt.

Du har typisk brug for at kende tallet på taghældningen, når du skal vælge tagbeklædning. Et næsten fladt tag kræver fx to lag svejset tagpap for at være helt tæt, et tag med hældning på 14 grader (1:4) kan nøjes med et enkelt lag selvklæbende tagpap - mens de smukke vingetegl måske kræver en hældning på 45 grader (1:1).

Skal du bygge en carport, regner du muligvis i grader eller procenter under planlægningen, men i sidste ende arbejder du i forholdstal, uden at du tænker over det - du har en højde og en længde på spæret, og dem tænker du ikke på som forholdstal!

Taget med en hældning på 1:1 er så stejlt, at teglsten kan holde tæt. I grader kaldes hældningen 45 grader.

Taget med en hældning på 1:4 (eller 14 grader) vil du typisk lægge fx eternitplader på.

Taget med en hældning på 1:6 (eller 9 grader) kræver en endnu mere tæt løsning, fx tagpap.

Tagrendens fald måles i promiller

Når du kun skal måle op til et svagt fald, fx til tagrenden, er en almindelig gradmåler helt ubrugelig. Her går du ud fra en vandret linje og afsætter faldet i den ene ende.

Den tætte tagrende behøver kun et ganske svagt fald, og derfor opgives det i brugsanvisningen typisk i promiller ( fx 3 promille). Men det skal du ikke lade dig forvirre af.

Fald i promiller (eller procenter) er fuldstændig det samme som fald med forholdstal. Du regner bare med enten 1000 (promille) eller 100 (procent) som din længdestrækning.

Et fald på 3 promille svarer altså til 3:1000, og som ved forholdstal kan du regne videre ved at gange eller dele med samme tal på begge sider af kolon. Er dit tag 1000 cm (10 m) langt, skal faldet altså være 3 cm. Et 15 meter (1500 cm) langt tag er 1,5 gange længere, og derfor skal faldet også være 1,5 gange større, dvs. 4,5 cm.

Perfekt vinkel til arbejde over store afstande

Ved at skrue tre lægter sammen, så indersiden danner en trekant på henholdsvis 150, 200 og 250 cm (altså i forholdet 3:4:5), sikrer tømreren sig, at terrassen får helt rette hjørner.

I dagligdagen bruger håndværkerne ofte et redskab, der udnytter forholdstallenes styrke over store længder, til at sikre rette vinkler i arbejdet. Trekanten er enkel, den er sikker, og den er helt gratis. Og du kan næsten ikke leve uden den, når du fx sætter stolperne til den nye træterrasse.

Det hele handler om, at når du laver en trekant, hvor forholdet mellem siderne er 3:4:5, så vil vinklen mellem de to korte sider altid være 90 grader. Og da du her arbejder med forholdstal, kan du gange op eller dividere, til trekanten passer lige til størrelsen på dit arbejde. Og resultatet bliver ofte langt mere præcist end det, du kan opnå med andet værktøj.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Håndværker-teknikker