Solid løsning til dobbeltlåge

En dobbeltlåge skal enten støttes på midten eller sættes på to solide stolper. Her viser vi, hvordan du støber stolper i størrelse XXL.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 dage
Pris
750 kroner

Intro

Det er ikke usædvanligt, at du har to stolper i din indkørsel, men ingen låge, og at du derfor skal bygge en låge, der passer. Her stod vi i den omvendte situation: Vi fandt en flot gammel dobbeltlåge, og den skulle vi have et par solide stolper til.

Stolper i størrelse XXL kan man ikke købe. De skal støbes på stedet, så vi bygger først et fundament på 70 x 70 cm med dræn under, mens stolperne ender med at blive 30 x 30 cm.

Skal du støbe stolper til en enkelt låge, behøver du ikke at bygge i så store dimensioner. Men en dobbeltlåge kræver noget ekstra på grund af det tryk, der kommer midt på lågen. Den skal enten hænge på solide stolper eller støtte på jorden på midten. Ellers vil den hurtigt blive skæv.

Har du ikke støbt før, kan det være en fordel at støbe en stolpe ad gangen. Så kan du montere den ene låge, inden du støber til stolpe nummer to.

Vejledning

01
Gør hullerne klar 2 Trin

Start med at måle op, hvor stolperne skal stå. Lågernes bredde kender du, men du er også nødt til at vide, hvilke hængsler lågerne skal sidde på. Og du er nødt til at kende målene på låsen. Så kan du regne lågernes samlede bredde ud.

Her vil vi bruge gevindjern i stedet for almindelige stabelhængsler i siderne. Det giver en stor fordel : Afstanden mellem stolpe og låge kan reguleres, hvis det skulle blive nødvendigt.

Hullerne til stolperne graver vi 90 cm dybe. Det er garanteret frostfri dybde. Og hvert hul skal være 70 x 70 cm. I bunden lægger vi et dræn, inden støbe formen til stolpens fundament bygges.

1

Mål op, hvor stolperne skal støbes, og marker placeringen på jorden. For at finde den nøjagtige placering er du nødt til at kende målene på lågernes hængsler og lås.

2

Grav et hul ad gangen, og fyld grus eller småsten i bunden. Det giver lidt dræn og en god bund at støbe på. Grus eller småsten stampes lidt, så overfladen bliver helt jævn.

02
Buk armeringsjern 3 Trin

1

Armeringsjern spændes fast i et arbejdsbord og bukkes med et rør. Jernene stabiliserer betonen - ikke mindst overgangen mellem fundament og stolpe. Når beton størkner, svinder den lidt og slår revner. Det modvirker jernene.

2

Jernet bøjes, så der dannes en kvadratisk ramme. Rammen ønsker vi at forme, så den er 100 mm mindre end stolpens udvendige mål. Her skal rammen altså være 20 x 20 cm.

Rammen bindes sammen med metaltråd.

3

Buk fire jern med en krog i toppen - den bruges senere til at trække armeringsjernene en smule op. Husk at korte armeringsjernene af, så de dækkes af mindst 3 cm beton. Her vil vi være på den sikre side, så vi regner med 5 cm.

I bunden vendes jernene, så de peger diagonalt mod et hjørne.

03
Byg støbeformen 4 Trin

Støbeformen bygger vi af 12 mm støbekrydsfiner. Den er dyrere end almindelig krydsfiner, men er nem at arbejde med på grund af den glatte, mørke overflade.

Indvendigt skal formen måle 30 x 30 cm, så to af siderne skal være 300 mm brede, mens de to andre skal være 300 mm plus to gange pladens tykkelse. De to sider skal altså være 324 mm brede.

Højden tilpasses hullets dybde og stolpens højde. Her skal stolperne stå 110 cm over jordniveau. Fundamentet ligger 60 cm under jord, så støbeformen skal være 170 cm høj.

Lægterne, der skal holde støbeformen sammen, laver vi 55 cm lange.

1

Skær krydsfiner og lægter på mål. Krydsf neren skrues fast til lægterne med 20 cm’s afstand. Brug 4 x 45 mm skruer. Lægterne er så lange, at der er god plads til at skrue dem sammen i krydsene med 6 x 80 mm skruer.

2

De indvendige samlinger på krydsfineren tapes sammen. Vi gør det med malertape. Den skal give en pænere kant og sikre, at der ikke løber fugt ud gennem siderne under støbningen.

3

Vi sætter kvartstaflister på et stykke af støbeformens sider. Det er ren kosmetik, så stolperne ikke er helt firkantede fra top til bund. Listerne skrues eller sømmes fast. Her sømmer vi dem fast med 1,7 x 40 mm galvaniserede søm.

4

Det sidste sidestykke lægges på plads, og lægterne skrues fast. Her er der ikke meget plads at arbejde på.

TIPS: Monter pyntelisten (her en kvartstaf-liste), inden du lægger sidestykket på plads og skruer det fast. Det er nemmere.

04
Støb fundamentet 2 Trin

Betonen til fundamentet blandes af cement, grus og sten i forholdet 1:3½:5. Blandingen må gerne være lidt tyk, så du skal spare på vandet.

Små portioner kan blandes i murerbaljer, i en trillebør eller på en stor, glat plade, der er lagt på jorden. Vi valgte at leje en fin ny tromleblander i det nærmeste byggemarked.

Du kan få færdigblandet betonmiks, men det er normalt betydeligt billigere at blande betonen selv.

Beton skal hærde i cirka tre uger, før den er oppe på fuld brudstyrke.

1

Sten, grus og cement fyldes i tromleblanderen. Derefter fyldes vand i - på cementposen står der normalt, hvor meget vand du skal bruge. Tromle-blanderen kan du leje i et byggemarked.

2

Fyld betonblandingen i din støbeform. Armeringsjernene løftes op, så de er cirka 5 cm over støbeformens bund. Stamp betonen, så luftbobler forsvinder. Her bruger vi skovlen til at stampe med. Du kan også bruge en lægte.

05
Støb stolperne 5 Trin

Når fundamentet har tørret et par døgn, kan du begynde at støbe stolperne.

Støbeformen transporteres hen til fundamentet. Formen er ret uhåndterlig, så den er nemmest at flytte rundt på, hvis du har en sækkevogn.

Beton til stolperne blandes af en del cement til tre dele støbegrus, men inden du hælder betonblandingen i, skal du bore hul til den gevindstang, der skal holde hængslerne på lågen. Hullet skal gå hele vejen gennem støbeformen, så du kan trække elektrikerrør gennem det.

Så er du klar til at støbe. Efterhånden som støbeformen fyldes, vibreres betonblandingen, så alle luftbobler forsvinder.

1

Sæt støbeformen på fundamentet. Tjek, at den står korrekt i forhold til armeringsjernene. Når formen står korrekt, skal du bore ud til lågens hængsel (gevindjern). Mål først hængslernes placering på lågen, og overfør målene til støbeformen.

2

Træk et 16 mm elektrikerrør gennem hullerne. Røret skal senere fjernes for at give plads til et gevindjern i samme tykkelse.

3

Betonen vibreres. Vi valgte at leje en betonvibrator til arbejdet. Luftbobler vil svække betonen.

VIGTIGT! Både mens du fylder beton i, og mens du vibrerer, skal du holde øje med, at støbeformen ikke flytter sig.

4

Når støbeformen er næsten fyldt, sættes armeringsjern i betonen. Brug 8, 10 eller 12 mm jern. Vi sætter fire jern i. De går næsten fra top til bund, men der skal være mindst 3 cm beton over og under hvert armeringsjern.

5

Den sidste portion beton må gerne være lidt mere tør end resten, fordi fugten stiger op, når betonen tørrer. Vi former toppen med afrundede kanter. Det er pænt, og det sikrer, at vand løber hurtigere af.

06
Fjern støbeformen 5 Trin

Støbeformen kan fjernes efter et par døgn. Mens betonen hærder, er det fornuftigt at lirke lidt ved elektrikerrøret. Så er det nemmere at trække ud, lige inden støbeformen fjernes.

Støbeformen skal fjernes forsigtigt, fordi betonen stadig kan være skrøbelig i kanten. Hvis du kan komme til det, er det bedst at trække formen af - enten opad eller til en af siderne. Så er risikoen for skader på kanterne mindre.

Tilbage er kun at bukke det gevindjern, der skal sættes i hullet, hvor elektriker røret sad. I den ene ende bukkes det i en vinkel på 90 grader.

1

Elektrikerrøret trækkes ud. Hvis du undervejs under hærdningen har lirket lidt ved røret, er det nemt at trække ud nu. Ellers må du bruge en eller to rørtænger til at lirke det fri med.

2

Skil støbeformen forsigtigt ad. Stolpen kan stadig have ret skrøbelige kanter, så pas på. Skruerne kan genbruges, hvis du støber stolperne en ad gangen.

3

Her måtte støbeformen saves i stykker for at slippe betonen. Hvis det bliver nødvendigt, saves lægterne over en for en på en side ad gangen.

4

Buk den ene ende af gevindjernet i en vinkel på 90 grader. Gevindjernet med møtrik og afstandsblik på sættes i hullet og skrues fast med en møtrik på den anden side. Så kan lågen sættes på plads.

5

Selve stabelen på et stabelhængel skrues eller slås normalt fast på stolpen. Her vælger vi at føre hængslet hele vejen gennem den støbte stolpe. Det er en mere solid løsning. Stabelen laves af et gevindjern, som fastgøres med bolte på begge sider af stolpen.

Materialer

• Cement
• Evt. betonmiks (færdigbeton)
• Grus eller småsten (til dræn)
• 12 mm støbekrydsfiner
• Reglar (eller lignende)
• Evt. pynteliste (her kvartstafliste)
• 4 x 45 mm og 6 x 80 mm skruer
• 1,7 x 40 mm galvaniserede søm
• 16 mm gevindjern med møtrikker og skiver
• Armeringsjern og metaltråd
• 16 mm elektrikerrør

Specialværktøj

• Tromleblander
• Betonvibrator

Tidsforbrug

2-3 dage med tørretider

Pris

Cirka 750 kroner

Sværhedsgrad

Det er sværere at støbe på stedet end blot at støbe en stolpe. Du bør være ekstra omhyggelig med opmåling. Det kan være en god idé at støbe stolperne en for en.

3D-model

3D-model

Solid dobbeltlåge

Dobbeltlågen er hængt på to solide stolper.

Åbn 3D-model

3D-model

Støbeformen bygges

Støbeformen er bygget af 12 mm støbekrydsfiner og lægter.

Åbn 3D-model

3D-model

Fundamentet

Armeringsjernene er sat i betonblandingen, og placeret cirka 5 cm over støbeformens bund.

Åbn 3D-model

3D-model

Fjern støbeformen

Elektrikerrøret trækkes ud og støbeformen skilles ad.

Åbn 3D-model

3D-model

Gevindjernet monteres

Gevindjernet er monteret i hullet fra elektrikerrøret og monteres med en vinkel på 90 grader.

Åbn 3D-model

Video

TIPS: Beton uden lufthuller

TIPS: Nemt dybdestop med tape

TIPS: Mæt støbeformen med olie

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Murer