Fodpaneler hele vejen rundt

At sætte fodpaneler op ser let ud, men problemerne lurer ved hvert et hjørne. Men bare rolig! Følger du snedkerens råd, så har du en løsning på problemerne og kan binde væg og gulv flot sammen.

Intro

Hvis verden var firkantet, og alle lister var lige, så ville der ikke være nogen ben i at sætte fodpaneler op. Men det kræver mere end et sirligt 45 graders snit at binde vægge og gulve rigtig flot sammen. Det ved alle, der har forsøgt det. Derfor er vi taget en tur ud til bladets trofaste snedker og har bedt ham om et godt råd og vanen tro har Søren Stensgård hele værktøjskassen fuld af tips.

Vejledning

01
Indvendigt hjørne: rundt i hjørnet med smigsamling 5 Trin

Vægge, der ikke løber efter en snor. Hjørner, der er lidt ude af vinkel. Lister, der har vredet sig lidt. Nye lister, der ikke har helt samme profil som de gamle. Lister, der ikke er helt så lange som de vægge, de skal sidde på. Gulve, der ikke er helt plane.

Du vil få brug for at improvisere undervejs, men når du kender de grundlæggende teknikker på de 6 kritiske steder, som Søren her fortæller om, så vil resultatet blive så flot, at det ser pærenemt ud!

Vil du samle to nye lister i et indvendigt hjørne, er det enkleste ofte at samle dem i smig - altså skære dem af med skrå snit, så de kan stødes helt ind til hinanden. Er hjørnet præcis 90 grader, kan du skære dem over på 45 grader, men ofte må du justere vinklen. Det skal være “lige skråt” på begge lister, ellers passer de ikke, så du skal bruge halveringsvinklen.

Konturmålet er det fine navn for værktøjet, som Søren Stensgård presser ned over almuelisten. Stifterne låses fast – eller kører bare trægt – så konturen kan flyttes og tegnes over på en anden liste.

1

Tjek vinklen i hjørnet. De fleste hjørner er retvinklede, altså 90 grader, og så kan du skære listerne over med et 45 graders snit. Er vinklen større eller mindre, halverer du den, så de to lister saves med samme vinkel - og får lige store snitflader.

2

Listerne skæres i en skærekasse - hvis hjørnet altså var retvinklet. Har du en kap/geringssav, er den rigtig god. TIPS: Er listerne for høje til skære kassen, kan du hurtigt skrue en skære kasse med højere sider sammen af 16 mm krydsfiner.

3

Tjek, om listerne passer. Selv om snittet er korrekt, kan samlingen gabe, for væggene er ikke altid lodrette og plane. Nogle gange løses det ved at glatte væggen eller med en afstandsklods mellem væg og liste, men her mærker vi skævheden op ...

4

... og saver en smule af listen, hvor vi har mærket op. Søren bruger igen skærekassen, men vipper listen en smule med en kile, så skævheden rager så langt ud i savsporet, at det nye snit går gennem hele listen - ellers bliver samlingen ikke tæt.

5

Tjek igen, om samlingen er blevet som ønsket. Hvis listerne ikke gøres fast nu, så sæt pasmærker på liste og væg, når de sidder rigtigt - man kommer meget let til at forskyde listen en smule, inden man måler op til til næste samling.

02
Indvendigt hjørne: rundt i hjørnet med kontraprofil 9 Trin

I indvendige hjørner kan du også samle med kontraprofil. Her lader Søren den ene liste fortsætte ubeskåret ind i hjørnet, mens den anden liste skæres til, så den kan stødes tværs ind mod sin nabo. Det ser svært ud, men skævheder ses ikke så tydeligt, fordi man ikke ser direkte ned i åbningen - og du kan bruge teknikken, selv om den ene liste sidder på væggen.

1

Princippet i at samle med kontraprofil er at skære endekanten af den ene liste (A) til med et snit, der følger nabolistens (B) kontur, så listen kan stødes “i greb” mod den anden. Det kaldes også at lave en kontursamling.

2

Hvis begge lister er løse, kan du strege profilen op på bagsiden af den fodliste, der skal saves til. Det er der to fordele ved: Det er lettere at strege præcist op på den flade side, og du får et renere snit på forsiden, hvis du saver med stiksav.

3

Hvis den ene liste sidder på væggen, giver et konturmål dig mulighed for at flytte profilen over på det bræt, der skal skæres til kontraprofil. For at give os en chance for at se, hvordan det virker, viser Søren det på en løs liste.

Konturmålets stifter presses ned over listen og fastholder profilen.

4

Konturmålet flyttes til den nye liste, og profilen streges op. Pas godt på, at skabelonen ligger, så bagsiden af den liste, du kopierer, vil stå vinkelret på den nye liste, ellers kommer det ikke til at passe i den sidste ende.

5

Det kurvede snit saves pænest ud med en løvsav. Det kræver øvelse at føre saven med den tynde klinge nøjagtigt i stregen, og er profilen ikke alt for kringlet, kan en stiksav med klinge til kurver klare opgaven rigtig fint.

6

Så fint passer listerne sammen, når de saves med løvsav - og de små sprækker ses stort set kun, når man kigger unaturligt ind som her. Samling med kontraprofil er derfor især det bedste, når fodlisterne ikke spartles og males.

7

Den enkle profil på en moderne fodliste streges op fra en stump - her har konturmålet faktisk svært ved at give et præcist billede af den vinkel, der rettes af på oversiden, så en lille flig rækker ind over den skrå overkant.

8

Den enkle profil saves fint med stiksav, især snittet til den lille flig. Når du har savet det, kan du fortsætte med stiksaven - men du kan også gå efter at sikre et virkelig rent snit ved at bruge en fintandet sav i en skærekasse.

9

Hjørnet er enkelt og pænt - og lidt sårbart. Den lille flig er nemlig ret spinkel, og derfor skærer snedkere somme tider en millimeter eller to ned i den ene liste (A) med et 45 graders snit og fjerner lidt træ, så fligen kan gøres kraftigere.

03
Udvendigt hjørne: med smig rundt om hjørnet 3 Trin

Mens du i indvendige hjørner har valget mellem at samle i smig og at samle med kontraprofil, så foreslår snedkeren dig altid at samle i smig i udvendige hjørner. Igen skæres i halveringsvinklen - ved et hjørne på 90 grader altså i 45 grader. Men også skævheden i forhold til gulvet skal du tage højde for og måle ud og skære til, så listerne mødes og monteres lodret.

1

Hjørnet skæres lodret - og normalt er gulvet så tilpas vandret, at du kan måle ud fra det med en vinkel for at finde ud af, hvor listen skal skæres. Sæt et mærke på listens bagside, hvor vinklen er ude at flugte med væggens yderste punkt.

2

Løft listen væk, slå en vinkelret streg ved mærket - og tjek lige for en sikkerheds skyld, at den lodrette streg flugter med det yderste punkt på væggen. Når du streger op på den tilstødende liste, skal stregen flugte i samme punkt.

3

Med en tynd streg markerer du retningen på snittet på listens overkant. Vinklen skal i princippet være halveringsvinklen - i praksis skærer du 45 grader i skærekasse eller med kapsav og justerer om nødvendigt en smule bagefter.

04
Sat i forlængelse: skrå snit skjuler samlingerne 3 Trin

Det pæneste og letteste er naturligvis at bruge fodlister, der rækker fra hjørne til hjørne, men ofte må du lægge to lister i forlængelse af hinanden. Det gør du pænest med skrå snit, uanset om panelet i den sidste ende males, så du har mulighed for at spartle revner ud, eller skal stå med synlige årer, hvor chancen for at skjule unøjagtigheder er mindre.

1

Skrå snit giver pænere samlinger, når du sætter to lister i forlængelse af hinanden. Her har Søren sat de to lister langt fra hinanden for at vise, hvor meget mindre sprækken synes, end hvis den havde været skåret vinkelret over.

2

En hurtig og sikker metode er at skære begge lister på én gang i skærekassen - så gør det faktisk ikke det fjerneste, om snittet er 42 eller 48 grader, eller om du lige rammer de 45 grader, man typisk regner som en god vinkel.

3

Så fint lukker de to lister sammen. Det er nemt at skjule smigsamlingen fuldstændig med spartelmasse og maling, og selv hvis panelet står umalet, får du en flot samling, uanset om træet varierer i farve og tegning.

05
Ved døråbning: tilpasning ved dørindfatning 3 Trin

Hvor fodpanelet møder en indfatning om en dør, lader man altid indfatningen køre igennem til gulvet. Derfor skal fodlister altid tilpasses indfatningen. De klassiske almuelister har typisk en bred, lige kant, som fodpanelet stødes ret ind på, mens de nyere enkle indfatninger ligesom fodlisterne har en skrå overkant, som panelet må tilpasses.

1

Ved den nyere enkle type lister skal du skære fodlisten skråt til, så fodpanelet kan stødes helt og tæt ind til den skrå kant på dørens indfatning.

2

Hold den lille vinkel ind på væggen, og mærk op på fodlistens overkant, hvor dørens indfatning møder væggen. Du skal bare sætte et lille mærke, hvor listen er højest.

Listen sættes i hjørnet, mens snittets placering markeres.

3

Læg vinklen op ad den skrå kant, og skyd listen til siden, til mærket flugter med indfatningens skrå kant. Nu kan du strege det skrå snit direkte ned på fodlistens overkant - pas på, at du holder blyanten lodret.

Listen forskydes, så snittets vinkel kan markeres det rette sted.

06
Tilpas ved gulvet: underkanten skæres til 2 Trin

Er gulvet ikke helt jævnt, kan du tilpasse fodlisten gulvets skævheder, så du slipper for fejelister. Det gør du ved at sætte listen ned på plads og køre en blyant hen langs gulvet, så gulvets ujævnheder føres over til listen. Derefter skærer du det overskydende af - men husk at tage højde for de sænkede kanter, når flere lister skal mødes.

1

Gulvets ujævnheder overføres til listen ved at holde blyanten i en fast vinkel og køre den hen over gulvet, mens den streger gulvets overside op på listen. Blyanten holdes, så du lige netop ikke fjerner træ, hvor der er størst afstand.

2

Fodlisten saves nemmest til med en stiksav, der fint følger de bløde kurver uden at køre skævt, bare den ikke presses fremad. Den skarpe skærekant rundes med slibepapir, og til sidst lægger fodlisten sig perfekt ned til gulvet.

Nabolisterne skal måske også sænkes, for at de kan samles pænt!

07
Fastgørelse: panelet gøres fast i væggen 5 Trin

Fodpaneler fastgøres i væggen, så gulvet kan bevæge sig uafhængigt af dem. Som udgangspunkt sættes panelerne selvfølgelig tæt til væggen, men da væggene ofte er lidt skæve og ujævne, er det nogle gange bedst at rette dem op, fx med afstandsbrikker, så de står lodret i hjørnerne. Det giver en sprække ind til væggen, og den lukkes med fugemasse.

1

Samler du indvendige hjørner i smig, så skal du samle hjørnerne med snedkerlim og stifter, før listerne gøres fast til væggen. Brug endelig rigeligt med lim - trænger der noget overskydende lim ud fra samlingen, fjernes den med en fugtig klud.

2

I udvendige hjørner samles panelerne med lim og stifter, fx firkantede dykkere. Søm fra begge sider (to søm fra den ene side, et fra den anden), så samlingen er helt tæt. Ofte er det bedst at samle udvendige hjørner før montering.

Stifterne dykkes 1-2 mm ned i træet.

3

Listerne trykkes tæt ned til gulvet, inden de gøres fast i væggen. Gør de modstand, kan du få en hjælper til at sætte en fod på et bræt, der trykker ned på fodlisterne, så skal de nok blive presset helt ned i plan med gulvet.

4

Hjørner med kontraprofil samles normalt først, når den ene liste er oppe. Hvis panelet skal spartles og males, kan du lime og spartle i én arbejdsgang ved at samle det med akrylfugemasse. Massen fylder dog mere, end den binder.

5

Sprækken mellem væg og fodliste lukkes med akrylfugemasse. Det er hurtigt og nemt, og bare enten væggen eller panelet males, kan fugen males i samme farve. Mens du har fugepistolen fremme, lukker du over søm og skruer.

Materialer

  • Montagelim
  • Træskruer
  • Dykkere
  • Sømplugs
  • Montageskruer

Lister til fodpaneler fås som standard i fyr. En hel del finder du også i bøg, mahogni, eg og ask – de er lidt dyrere og tænkt til at stå uden maling. Det samme gælder de lister, du får i jatoba, ask, kirsebær og merbau. Malerarbejdet kan være lidt langtrukkent – det slipper du hurtigt om ved med lister, der købes hvidmalede. De vil ofte være af mdf og derfor helt lige.

Når listerne gøres fast i væggene, kan du på træ frit vælge mellem at sømme, skrue eller lime. Også i murværk kan du gøre panelet fast, efter at du har sat det op på plads – uden at flytte det for at bore og sætte plugs i. Både montageskruer og sømplugs monteres nemlig i muren direkte gennem panelet.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Tømrer