PROBLEM:

Jeg er ved at renovere mit køkken og er stødt på en udfordring: Jeg vil gerne samle to bordplader med afrundet forkant i en lige vinkel, men det virker svært?

LØSNING:

Det er måske ikke helt lige til, men det kan godt lade sig gøre.

Problemet er, som du nok har bemærket, at den rundede forkant betyder, at du skal samle en rund kant med en skarp kant. Hvis du støder et lige bræt op mod en afrundet bordplade, kan du se problemet: Der opstår en kløft, som er særdeles velegnet til at opmagasinere krummer i.

Så derfor skal du have fat i håndoverfæseren og et tilhørende notjern. Ved at fræse en runding, der svarer til forkantens runding, i sammenstødet mellem de to bordplader, får du en tæt samling uden kløft. Brug et notfræsejern i dobbelt størrelse af rundingen.