Sikre huller gennem bjælker og spær

Når du skærer hul i loftet for at få plads til en trappe, må du ofte skære i de bærende bjælker. Det kræver, at du genopretter styrken med en såkaldt udveksling, og det kræver en vis ydmyghed.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 dag
Pris
300 kroner

Intro

Når du vil skyde en ny trappe op gennem en etageadskillelse, bliver du næsten altid nødt til at skære noget af bjælkerne væk – og så skal du tænde alle advarselslamper og søge råd og vejledning hos en byggesagkyndig eller ingeniør, inden du går videre i dit arbejde. Bjælkerne indgår i husets konstruktion og ikke kun ved det åbenbare: at bære loft og gulv i etageadskillelsen, men også som en del af det bærende og afstivende system.

Den slags skal vi lægfolk først pille ved, når fagfolk har fortalt os, hvordan vi genopretter styrken uden om trappen. Det sker typisk med det, der kaldes en udveksling. Og som du ser her, kan du ofte selv opbygge den, bare du får at vide, hvordan du skal gøre.

Her kan du få brug for veksler

Ved tagvinduer og kviste. Når du vil sætte et stort tagvindue eller en kvist ind i dit tag, må du meget ofte fjerne et stykke af et eller flere spær. Spørg altid fagfolk til råds, før du begynder på den slags.

Ved loftslemme. Selv forholdsvis små loftslemme er du ofte nødt til at vende, så du må fjerne en del af spærkonstruktionen eller loftsbjælkerne. Spørg altid fagfolk til råds.

Ved trapper. Da de fleste trapper er 80-90 cm brede, og da du også skal have plads til håndlister – og luft bag dem – må du stort set altid gribe ind i bjælkerne i etageadskillelsen for at etablere en ny trappe i dit hus. Spørg altid fagfolk til råds, før du går i gang.

Vejledning

01
Vi åbner hullet gennem loftet 3 Trin

Det er gerne en fordel at have fjernet lidt ekstra af gulvet, både når vekslen skal ned på plads, og når den skal gøres fast. Det er ikke noget problem, hvis du som her skal lægge nyt gulv bagefter.

Vil du bevare gulvet, må du arbejde ind i etageadskillelsen og nøjes med at gøre vekslen fast på den ene side, ud mod trappehullet. Så skal ingeniøren tage højde for det i sine beregninger.

1

Vi fjerner et lille stykke af gulvet midlertidigt, hvor vekslen skal ligge - ud over, naturligvis, i selve trappehullet. Brædderne skæres over midt over bjælken, så de afskårne stykker nemt lægges tilbage.

2

Vi brækker så meget af gulvet fri, at der bliver god plads at arbejde på, også bag vekslen. Vi vil lægge et nyt gulv oven på de gamle brædder, så lidt ridser gør intet.

3

Indskud og isolering fjernes, før loftet skæres til efter trappehullet.

TIPS: Gem begge dele, så du kan lægge det på plads igen, inden gulvet lukkes.

02
Vi sikrer vores veksel solide kontaktflader 10 Trin

Nu skal vi sikre vores veksel rigtig gode kontaktflader. Ingeniøren har beregnet, at vi i bredden kan fjerne op til 8 cm af de kraftige bjælker. Det betyder, at vi på den bjælke, der bliver bevaret (C), kan skære bomkanterne af, så vekslen får en plan flade at støde op imod.

I den modsatte side, hvor vi i trappehullet helt må fjerne bjælken (B2), laver vi et hak i muren, som vekslen kan hvile i. Sådan en sadel giver vekslen en god og solid understøtning.

1

Bjælken, der skal skæres over, understøttes med en stolpe, som klemmes i spænd mellem gulv og loft. Et tværbræt i hver ende fordeler trykket.

2

Først markerer vi på loftet, hvor vores veksel skal sidde. Vores veksel er 100 mm bred, og dem sætter vi plads af til i forhold til trappehullet.

3

Ud for mærkerne på loftet streger vi op på bjælkerne i begge sider (B og C) med støtte fra en loddestok. Som du ser, har vi udnyttet bjælkens over størrelse til at skære en plan side i trappehullet.

4

Vi skærer forsigtigt ind i den blivende bjælke (C) med en bajonet­ sav, hvor vekslen skal støde til. Dybden af snittet afhænger af, hvor meget bomkant bjælken har. Her skærer vi 4 cm ind.

5

Med et stemmejern fjerner vi den runde side af bjælken, som saven har skåret fri. Sørg for, at hakket bliver helt lodret, og tag kun så store bidder ad gangen, at du ikke flækker træet unødigt.

6

Så mærker vi op på den bjælke (B), som skal skæres igennem for at skabe plads til trappen. Husk plads til vekslen.

Vigtigt! Før du skærer bjælken over, skal den del, der bliver siddende, understøttes!

7

Bjælken skærer vi igennem i flere omgange, fordi der er så lidt plads ind mod muren. Vi begynder med at fjerne et stykke af bjælken ude over trappehullet og tager derefter den sidste bid over loftet.

8

Med et stemmejern fjerner vi det stykke af bjælken, som er skåret fri. Skær lidt igen, og stem ud igen. Ved at gøre det lidt ad gangen undgår du at ødelægge loftet, som er sømmet fast på undersiden.

9

Med en vinkelsliber skærer vi ind i murværket både i siderne og i bunden for at skabe en sadel, som vores veksel kan hvile på. Den skal gå mindst 10 cm ind.

10

Med hammer og mejsel fjerner vi mursten og mørtel, så der bliver plads til vekslen. Bunden af hakket skal flugte med oversiden af loftsbrædderne.

03
Vekslen gøres fast til de resterende bjælker 7 Trin

Nu er du så nået til det, det hele handler om: det tværgående stykke tømmer, vekslen, som skal bære den afbrudte bjælke. Du skal altid have en fagmand til at beregne en løsning, som passer til lige de forhold, der gælder i din bolig.

De anvisninger, vi viser dig her, gælder kun for vores projekt. Men du kan overføre principperne for arbejdet med beslag, bolte, sadler osv. til de fleste situationer.

1

Med ingeniørens beregninger i hånden går vi på indkøb. Den rummer præcise angivelser af vekslens dimension, beslagenes type, størrelse og antal samt størrelse på skruer og bolte.

2

Vekslen (A) skæres til på mål, så den præcis passer i det hul, vi har forberedt. Hvis siden på de bjælker, som vekslen skal støde op imod, ikke er lodret, skæres vekslen tilsvarende skrå.

3

Vekslen lægges ned på plads. Juster om nødvendigt med stykker af murpap mellem vekslen og bunden af hakket i murværket, og sørg for, at vekslen støtter på muren og ligger vandret.

4

Et kraftigt vinkelbeslag (F) skal binde vekslen (A) fast til den hele, blivende bjælke (C). Beslaget skrues fast med 5 x 50 mm beslagskruer.

VIGTIGT! Sæt skruerne midt i hullerne.

5

Antallet og placeringen af skruerne er vigtig. Ingeniøren viser, præcis hvor du sætter skruerne, så du dels har nok, dels undgår at svække træet ved at sætte dem for tæt eller for nær endetræ.

6

Vi borer for til de franske skruer (D), der skal binde vekslen (A) til bjælken (B1). Til hovederne med et 40 mm forstnerbor, gennem vekslen med et 16 mm sneglebor og ind i bjælken med 12 mm.

7

De kraftige skruer og tilhørende skiver sættes i hullerne og skrues i bund med en topnøgle eller en fastnøgle. Spænd skruerne godt til.

04
Vekslen gøres fast ude ved murværket 5 Trin

Da vi har fjernet lidt ekstra af gulvet, kan vi binde vekslen (A) og den overskårne bjælke (B1) yderligere sammen med en vinkel i det indvendige hjørne, modsat de franske skruer.

Da vi fortæller det til ingeniøren, fortæller han, at vi faktisk kan undlade at binde vekslen direkte til muren. Vi bliver enige med ham om at sikre ekstra og bevare det beslag (E), som binder vekslen direkte til murværket.

1

Til murværket fæstnes vekslen med et vinkelbeslag (E), som har bolthuller i den ene flig. Det skrues først på vekslen (A) med beslagskruer, i en højde, så bolthullerne ligger ud for murstenene.

2

Gennem beslagets bolthuller bores huller i murstenene. Brug et bor, som passer til de anviste klæbeankre.

3

Hullerne renses for borestøv, fx ved at puste dem rene med et sugerør - ellers er dine klæbeankre intet værd.

TIPS: Find et sugerør, der kan bukkes, ellers blæser du støvet lige i øjnene på dig selv.

4

Klæbeankrene (G) stikkes ind i hullerne, og med en skruemaskine køres de tilhørende gevindstænger ind i stængerne, så glasampullen knuses, og limen blandes rundt.

5

Beslaget spændes fast på gevindstængerne med møtrikker, når klæbemassen er hærdet. Det stykke af stangen, som stikker ud af møtrikken, kan skæres af med en nedstryger.

Materialer

100 x 200 mm konstruktionstømmer:

  • 1 veksel (A), cirka 100 cm

Desuden:

  • 2 franske skruer (D) a 16 x 200 mm
  • 1 BMF-vinkel (E), 120 x 80 x 2,5 x 120 mm
  • 1 BMF-vinkel (F), 90 x 48 x 3 x 116 mm
  • 45 beslagskruer a 5 x 50 mm
  • 3 klæbeankre M10 (G)

Specialværktøj

  • Dyksav (evt. rundsav, stiksav eller bajonetsav)
  • 40 mm forstner- eller pladebor
  • 12 og 16 mm sneglebor
  • Topnøgle

Tidsforbrug

1 dag

Pris

Cirka 300 kroner i sagen her.

Sværhedsgrad

Der er ikke vildt svære detaljer at udføre, men du skal forstå din ingeniørs beskeder og kunne improvisere, når der dukker overraskelser op undervejs.

Tegning

Vores udveksling til en trappe

Hver opgave kræver en speciel løsning, det er derfor, du ikke bare kan slå op i en bog eller Gør Det Selv og se, hvordan du opbygger en udveksling. I tilfældet her vil vi føre en trappe op på første sal ude i et hjørne mellem to mure.

Det betyder, at vi må fjerne en del (B2) af den bjælke, der ligger tværs gennem huset nærmest gavlen. Den resterende del af bjælken (B1) hviler på ydermuren i den anden ende, nu skal vi have den sikret, hvor den blev skåret over. Det gør vi ved at samle den med en ny bjælke, en såkaldt veksel (A), som lægges på tværs fra nabobjælken (C) til gavlmuren og gøres solidt fast begge steder.

Vores udveksling til en trappe

To beregnede forbindelser

Ingeniøren tegner og beskriver, hvordan vi skal opbygge den vigtige veksel. Ikke med så flot en tegning som her, men med helt præc ise forklaringer.

De franske skruer (D) binder vores veksel (A) sammen med enden af den overskårne bjælke (B1). De sættes ikke bare vinkelret ind, så vil de nemlig sidde på langs ad fibrene i bjælkens endetræ, men på skrå, så de får fat på tværs af fibrene. For at de ikke trækkes skæve på vekslens yderside, skal vi bore en forsænkning med plads til skruens hoved og skive - og den topnøgle, vi skal skrue den solide skrue ind med.

Det kraftige vinkelbeslag (E) skal fastgøres i murstenene med tre klæbeankre (G). Løsningen kræver, at vekslen hviler i en sadel, så beslaget ikke skal bære vægten, kun holde vekslen inde.

Havde en sadel ikke været mulig, ville ingeniøren have sænket beslaget 2 cm ind i murværket og lagt den lange fig ud ad bjælken for at få skruerne væk fra endetræet og klæbeankrene tæt på vekslen i den gennemgående mur. Det nævner vi blot for at understrege, hvor vigtigt det er at følge ingeniørens instruktion i mindste detalje - og tjekke enhver ændring med ham.

To beregnede forbindelser

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du dyksaven

I denne video lærer du tømrerens favoritsav at kende. Dyksaven føres altid langs med en føringsskinne, der sørger for et præcist snit - uanset om det skal være lige eller vinklet, Om det skal være gennemgående eller ej. Eller om det starter ved kanten eller midt på et emne. Det gør saven oplagt til alt fra riller i et bræt til renskæring langs kanten, når terrassebrædderne er lagt.

VÆRKTØJ: Sådan bruger du bajonetsaven

Saven har masser af kræfter og er uovertruffen til nedrivningsarbejde og andre grove opgaver. Forsynet med den rigtige klinge gnaver den sig ubesværet gennem alt fra træ og jern til tegl og beton. I denne video kan du se alle klingerne, og lære hvordan du bruger saven optimalt.

Tips & Tricks

Tømmer i de helt rette mål

I gamle huse er bjælkerne ofte meget kraftige - som i vores hus, hvor de måler 200 x 200 mm. Så kraftig behøver du meget sjældent at gøre din veksel. Typisk vil du have rigelig styrke til den korte afstand med et langt spinklere stykke tømmer, som kræver mindre plads og er lettere at skære til og gøre fast. Husk: Det er ingeniøren, der skal sige god for din løsning.

Når det gælder højden på vekslen, er det til gengæld en fordel at ramme omtrent samme højde som de gamle bjælker. Ikke alene er den lettere at gøre fast, den fælles højde betyder også, at det bliver meget lettere at inddække trappehullet og genopbygge gulv og loftsbeklædning. Det ved ingeniøren naturligvis, og han foreslår her en bjælke på 100 x 200 mm.

Sådan finder du bjælkerne

Hvis overetagen ikke udnyttes, og der ikke er gulv på den etageadskillelse, trappen skal bryde igennem, kan du uden videre se bjælkerne og indrette placeringen af trappen og beskrivelsen til ingeniøren efter bjælkernes placering og mål. Så heldig er du ikke altid, og så må du gå på jagt efter bjælkerne.

Er der brædder eller plader på dit gulv, kan du ofte se, hvor de er sømmet eller skruet fast - og så ved du, hvor bjælkerne ligger. Kan du ikke se søm eller skruer, kan det ofte lade sig gøre at stikke fx en nedstrygerklinge ned i sprækken mellem gulv og væg og mærke, hvor bjælkerne er placeret.

Du kan også gå udendørs og se, hvor sternbrædder og udhæng er gjort fast, og så måle ud fra fx et vindue.

Du kan også skære et hul i gulvet der, hvor trappehullet skal være. Hullet skal være så stort, at du kan komme til at måle dig frem til bjælkerne til begge sider nede i etageadskillelsen.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...