Solid badebro

Har du egen strand eller egen sø, er det oplagt at anlægge en bade- og bådebro. Broen, som vi bygger her, er en fast bro, solidt forankret på søens bund til glæde for alle, der vil nyde sommeren ved vandet.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 uge
Pris
16.000 kroner

Intro

Skal du bygge en bro, må du først gøre dig klart, hvilken model der passer bedst til forholdene. Er det ved en sø eller ved kysten? Er der risiko for, at vandet fryser til is om vinteren?

Der er flere måder at bygge en bro på. Første valg står mellem en flydebro og en fast bro. Flydebroen er praktisk, hvis der er stor forskel på flod og ebbe, eller hvis vandet fryser til, så broen skal hives op på land om vinteren. En fast bro er mere stabil og et bedre valg, hvis du også vil bruge broen til at sidde og nyde kaffen på. Den faste bro kan fx hvile på en “stenkasse”, på bukke eller stolper.

Dine valg afhænger altså af de lokale forhold. Vores bro ligger i en stille indsø med hård sandbund. Derfor vælger vi at bygge tre stenkasser, som konstruktionen kan hvile på.

Vejledning

01
Byg stenkasserne 9 Trin

Den solide forankring

Broen hviler på tre stenkasser, der står på søens bund. Stenkassen i hjørnet, hvor de to dele af broen mødes, skal svare til begge brodeles bredde, så den bliver større end de to andre. Vi bygger i 50 x 150 mm planker, som kan spænde op til cirka 250 cm. Spørg i tømmerhandelen, hvilke dimensioner du skal bruge.

Start med at måle søens dybde de steder, hvor stenkasserne skal stå.

1

Plankerne (B og C) til rammen skal saves i de ønskede længder. Stenkasserne skal være så høje, at de minimum når op til vandoverfladen, og så brede som broen. Længden afhænger af broens størrelse.

2

Stenkasserne skal samles. Stolperne (A) placeres længst ude i hvert hjørne. Plankesiderne skrues fast på indersiden af stolperne med franske skruer. De lange sider (B) nederst og dernæst de korte sider (C) osv.

Plankerne skal sidde på stolpernes inderside af hensyn til styrken.

3

Vær forsigtig med de franske skruer. Sørg for at bore for, så træet ikke flækker, og sæt en skive - helst en firkantet - under, så skruen ikke borer sig ind i træet.

Med en slagnøgle går det lidt lettere. Men kun på land!

4

Bunden af stenkasserne forsynes med to planker (D), som stenene kan lægge sig på. På den måde bliver stenkasserne presset ned mod bunden, når der kommer sten i.

VIGTIGT! Vent med at save stolperne til.

5

Stenene skal i kasserne. Der skal mange sten til, så det er rart at være mindst to om arbejdet (det er også en fordel, hvis vandet ikke er for koldt). Vær omhyggelig med stenkassernes placering, for om lidt er de for tunge til at flytte.

6

Vælg en højde på din bro. Vi har taget udgangspunkt i den ønskede højde ved strandkanten. Sæt slangevaterpassets ene rør fast i denne højde. Når vandet i det andet glas når samme mærke, er glassene i vage (vater).

7

Tværplanken, der skal bære brodækket, skal skrues fast. Den skal sidde i vage. Herude på vandet er elektrisk værktøj farligt, så du må bruge skraldenøgle eller akkumaskine.

8

Nu kan stolperne saves til. De skal saves i niveau med tværplanken og gerne lidt på skrå, så vandet lettere kan løbe af og ikke bliver liggende på træet.

9

Så er stenkasserne klar. Det samme er de tværplanker, der skal bære bjælkelaget under brodækket. Det er klogt at lægge rigeligt med midlertidige planker ud til at gå på.

02
Læg bjælkelaget 6 Trin

Det bærende bjælkelag

Til at bære brodækket skal der lægges et bjælkelag ud, ligesom på et gulv. Vi bruger igen planker som til stenkasserne, dog en lidt kraftigere dimension og samler dem forsvarligt, når de ikke er lange nok i sig selv. Broen her er ni meter lang, hvorefter den knækker og fortsætter cirka fem meter. Sørg for at have godt med planker at bevæge dig på under arbejdet.

1

Alle delene til broens bjælkelag skal måles op og skæres til. Tjek, at alle planker er rette i enderne, ellers må du passe dem til.

2

Hvis plankerne (E) forlænges, skal de samles solidt med forstærkningsstykker (F). I midten skal der være et 80 cm stykke på hver side af samlingen. Langs broens kanter er der kun plads til ét stykke, der til gengæld skal være 120 cm langt.

Alle plankestykker til forstærkning af samlinger monteres med 100 mm galvaniserede søm.

3

De samlede planker skal sættes op. De skal ligge 7,3 cm fra yderkanten af de tværgående planker, der skal bære brodækket. Forstærkningen skal vende ind mod broen. På ydersiden lægges en planke uden samlinger.

4

Nu skal der afstandsstykker (G) imellem de lange planker (E). De sikrer den afstand, der skal bruges til at bære det kommende kantbræt, og vil desuden støtte brodækket.

5

Forsøg at placere samlingerne midt på en tværgående planke. Du kan enten tilpasse stenkassernes bredde eller plankernes længde. Det giver en større styrke i det ellers svage samlingsled.

6

Alle planker mødes i hjørnet. Her skal plankerne fra begge broer nå ud og føjes solidt sammen med søm eller skruer i rigelige mængder.

03
Læg brodækket 6 Trin

Det elegante brodæk
Til dækket bruger vi 25 x 125 mm trykimprægnerede terrasse brædder (klasse NTR-A). Vi lægger dem på tværs af broen og indrammer dem hele vejen rundt.

Brædderne stødes op mod det yderste kantbræt og saves til i den anden side senere.

1

Nu skal kridtsnoren i brug. Marker midten på den inderste planke i den dobbelte ramme. Kantbrættet, der skal indramme broen, kommer til at stikke lidt ud over kanten og vil skjule ujævnheder.

2

Kantbrædderne (J) skal skæres til, så de kan samles i hjørnerne med 45 graders samlinger. Tjek, at broen er helt i vinkel. Er den ikke det, må du justere samlingen lidt.

3

Kantbrædderne skal fortsætte på den anden del af broen. Også her markeres midten af inderste planke med kridtsnor. Sørg for, at rammen bliver samlet pænt i hjørnet.

Monter kun kantbrædder på den ene side (her ydersiden) af dækket. Øvrige brædder monteres, når selve dækket er lagt.

4

Nu skal terrassebrædderne (H) skæres til. Forsøg at undgå samlinger, og sav gerne brædderne lidt for lange. For at slippe for at måle alle brædder kan du lave et længdestop til kapsaven.

5

Brug rustfri skruer. Sæt brædderne fast med et par skruer i hver, indtil du er sikker på, at brædderne ligger rigtigt. Sæt så de resterende skruer i.

To led af tommestokken er en passende - og praktisk - afstand mellem brædderne.

6

Den sidste finish. Når alle terrassebrædder er lagt, beklædes broens sider med to brædder (K) oven på hinanden med cirka 2 centimeters afstand. De bliver skjult oppefra af kantbrædderne (J).

Når alle brædder er lagt, er det lettest at skære dem til med en dyksav med føringsskinne.

04
Byg bænken 6 Trin

Den hyggelige træbænk
Ingen bro uden en bænk. Vi konstruerer den af 97 x 97 mm stolper a en meters længde. De skal passes til som på billedet til højre, så de kan sidde fast på broen.

1

Enden af stolpen (L) skal skæres i smig. Det giver en pænere afslutning. Det er lettest med en kap/geringssav, men kan naturligvis klares med en fukssvans.

2

Der skal bores for til de franske skruer. Ellers risikerer du, at træet flækker, når skruen sættes i. Brug et 10 mm bor - og hold godt fast i maskinen (det gjorde vi ikke, og det kostede en tur på søens bund!).

3

Stolpen skal sættes fast. En fransk skrue (10 x 120 mm) med en skive bag holder godt fast på delene.
VIGTIGT! Stolpen skal være fuldkommen i lod, inden den skrues fast.

4

Nu skal rammen bygges. Rammen bygger vi af 50 x 75 cm reglar (M). Hold et stykke reglar i den vinkel, du ønsker, og marker, hvor det møder bænken. Sav den ene ende i smig.

5

For at passe den anden ende til holder du den mod rammen og markerer de dele, der skal saves væk. Når du har savet, passer reglaren ind under bænken, hvor det V-formede hak støder op mod rammens forreste reglar.

6

Hjørnet kræver understøtning, for her mødes sædebrædderne (N). Læg derfor en lidt for lang reglar oven på rammen, og tegn savsnittene op nedefra. Midten af reglaren skal være ud for hjørnesamlingen.

05
Gør stigen fast 2 Trin

Den smarte badestige
Den mest udsatte del på broen er badestigen. Den skal være skridsikker og stabil og må meget gerne kunne tages op om vinteren. Derfor har vi købt en fabriksfremstillet stige i aluminium. Den sidder fast på særlige skinner, så den er nem at afmontere. Stigen bør have tre trin under vandoverfladen, for at den bliver rar at bruge.

1

To skinner skal skrues fast i broen. De gør det let at montere stigen uden at skulle lave nye huller hvert år. Sæt skinnerne på stigen, sæt stigen, hvor du vil have den, og mærk op, og skru dem fast.

2

Stigen sættes på skinner. Fire rustfri unbrakoskruer gør det let at spænde og løsne stigen. Nu er det bare at hoppe i vandet.

Materialer

Trykimprægneret træ (NTR-A):
• Stolper (A), 95 x 95 mm
• Sider til stenkister (B, C + D), 45 x 145 mm
• Bærende planker (E) +forstærkninger (F), 45 x 170 mm
• Afstandsstykker (G), terrrassebrædder (H) + kantbrædder (J), 28 x 120 mm
• Sidebrædder (K), 22 x 95 mm
• Bænkstolper (L), 95 x 95 mm
• Rammelister (M), 45 x 70 mm
• Sæde + ryg (N + P), 28 x 95 mm

Desuden:
• Franske skruer, 10 x 120 mm + skiver
• Rustfri skruer, 4 x 55 og 5 x 100 mm
• 100 mm varmgalvaniserede søm

Tidsforbrug

En uges tid, hvis man er to, der hjælpes ad med arbejdet.

Pris

Materialer til bro: cirka 12.000 kroner.
Stige: cirka 4.000 kroner

Sværhedsgrad

Den største udfordring er at tænke det hele igennem, inden du går i gang.

Tegning

Vores bro danner et L med en side på ni meter og en side på fem meter. Tre “trækasser” fyldt med sten placeres i hver ende af broen og der, hvor de to brodele mødes. De udgør fundamentet.

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

TIPS: Stopklods til kapsaven

VÆRKTØJ: Sådan bruger du slagskruemaskinen

Slagskruemaskinen kan bruges til det samme som skruemaskinen og lidt til. For den er meget stærkere. I denne video viser vi, hvordan du bruger maskinen til nemt at bore store, dybe huller i træ og montere lange skruer, møtrikker og kraftige franske skruer. Det kræver blot det rigtige tilbehør og den rigtige indstilling.

VÆRKTØJ: Sådan bruger du dyksaven

I denne video lærer du tømrerens favoritsav at kende. Dyksaven føres altid langs med en føringsskinne, der sørger for et præcist snit - uanset om det skal være lige eller vinklet, Om det skal være gennemgående eller ej. Eller om det starter ved kanten eller midt på et emne. Det gør saven oplagt til alt fra riller i et bræt til renskæring langs kanten, når terrassebrædderne er lagt.

Tips & Tricks

Det lange vaterpas

Slangevaterpasset består af to små glas, som du køber og forbinder med en haveslange. Så kan du måle over meget lange afstande.

Når vandet i begge glas når samme mærke, er glassene i vage (vater).

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Badebro