Mur en flot havegrill

I dette projekt viser mureren, hvordan man bygger en havegrill. Vi opfører grillen indendørs, men arbejdsgangen er præcis den samme, som hvis den var opført hjemme i haven. Mureren viser hele processen fra udgravning til fundament over opmuring til den sidste finish med fugning og filtsning.

I dette projekt viser mureren, hvordan man bygger en havegrill. Vi opfører grillen indendørs, men arbejdsgangen er præcis den samme, som hvis den var opført hjemme i haven. Mureren viser hele processen fra udgravning til fundament over opmuring til den sidste finish med fugning og filtsning. Undervejs lærer du også, hvordan du laver en solid armering, mesterbuer og sten på skæve mål.

Arbejdsgangene og mureteknikken vil lige så vel kunne benyttes, hvis du vil bygge et andet fritstående murværk som fx en læmur. Det samme gælder naturligvis alle de fif, vi viser gennem projektet. Inden man tager det første spadestik, er det nødvendigt at tegne byggeriet op på et stykke ternet papir, som vi har gjort her. Ud over at give et indtryk af det færdige resultat benyttes tegningerne under arbejdet som en slags manual, der viser, hvor stenene skal ligge og i hvilket forbandt. Vi har lavet fire tegninger. Den første er en fundaments- og armeringstegning.

Her angives målene på grillens fundament, dimensioner på lecablokkene, der bruges til fundamentet, og antallet og dimensionerne på armeringsjernet. På denne tegning ses grillen forfra. Nederst er fundamentet, der slutter 15 cm over jordniveau. Herefter er alle lag mursten, det, der i murersproget hedder skifter, tegnet ind. Her svarer fire tern på papiret til den lange side på en mursten, der også kaldes løbersiden.

Denne tegning har alle de enkeltdele, der tilsammen udgør grillen. Her er bl.a. askebakke. Kulrist. Grillrist. To hylder. Bordplade af natursten. Og afslutning af skorsten med en betonflise og tegl. Her ses grillen fra siden, og her ses det tydeligt, at den mures op i det, mureren kalder et halvstensforbandt Murværket består nemlig af hele og halve sten. Først en række hele sten, der i næste skifte forskubbes med en halv sten. På den måde kommer der aldrig to lodrette fuger – eller studsfuger – over hinanden.

Nu er det jo ikke tilfældigt, at siden lige passer med tre hele sten. Vi har simpelt hen bestemt grillens bredde ud fra stenens størrelse. På den måde skal der bruges færrest sten, hvilket gør byggeriet billigere. Den sidste tegning viser det første og andet skifte set ovenfra, det, der i fagsproget hedder et planskifte. Her ses det tydeligt, at med halvstensforbandtet skal deles meget få sten.

I første skifte er der to halvsten mens der er en enkel i andet skifte. Her er dog også det, mureren kalder en pistol, hvor der er skåret et hak ud af stenen, så stenen får form som en pistol. Med sådanne arbejdstegninger er du klædt godt på til det praktiske murearbejde. Når placeringen af grillen er fundet, skal der som det første sættes galger op, der viser grundplanet for grillen. De fire stolper bankes godt ned i jorden ca. 20 cm rundt om, hvor grillens fundament skal være. På den måde er der plads til både snore og til at arbejde på.

Fundamentet skal gå 15 cm over jordniveau, men først skal mureren se, hvilken vej grunden hælder. Afsætning af mål sker nemlig altid ud fra det højeste punkt. Ved hjælp af vaterpasset ses det, at det højeste punkt er til venstre. Med tommestokken sættes der derfor et mærke på 15 cm over jordniveau. Nu lægges vaterpasset op til stregen, og når libellen er i midten, sættes der en streg på den modsatte stolpe.

Der skrues et bræt på, og vi ved nu, at overkanten af dette bræt svarer til toppen af fundamentet. Opmålingen til de andre stolper sker ud fra den første stolpe. Her er vaterpasset ikke langt nok, så mureren benytter en retskinne, hvor vaterpasset lægges ovenpå. Når libellen er i midten, sættes der en streg. Fra denne streg benyttes vaterpasset til at finde det sidste punkt. Nu skrues det sidste bræt på.

Til sidst kontrolleres, at de to brædder er indbyrdes i vage. Der slås et søm i begge brædder, hvor murersnoren fastgøres.

Snoren viser, hvor bagkanten af fundamentet skal være. Fra byggetegningen ved vi, at ryggen på grillen er 155 cm, så for en sikkerheds skyld kontrollerer mureren, at der er plads mellem galgerne. Det er der, og nu er vi klar til at etablere fundamentet.Det kan være en god hjælp at tegne fundament og murværk op på en plade inden der graves ud til grillen.

Der sættes en streg 15 cm oppe på pladen i begge ender. Her lægges retskinnen til, og stregen mellem de to punkter svarer til bagsiden af grillen. Murværket er 71 cm dybt, så det mål sættes af i begge sider. De to streger forbindes. Tømrervinklen lægges op til det ene hjørne, og linjen forlænges med vaterpasset. Fra det rette hjørne måles der 155 cm, som er murværkets andet hjørne. Her sættes der et mærke, som streges op med tømrervinklen.

Nu kontrolleres det, at der også er 155 cm i toppen, hvilket der er her. Nu har vi murværkets facadeplan og alle mål vil udgå fra facadeplanet.. Da murværket skal gå 2,5 cm ud over fundamentet hele vejen rundt, streges der op 2,5 cm inden for den første streg. Nu er der to streger, hvor den yderste markerer murværket, mens den inderste viser fundamentet.

Her har vi lagt fundamentsblokke og mursten op, så de flugter med opmærkningen. Grillen skal have en skillevæg i midten, som der måles ud til. Der måles 72 cm ind på pladen i både top og bund. Når de to punkter er forbundet, slår mureren et kryds, der viser, på hvilken side af stregen stenen skal lægges. Her er opstregningen vist med grafik.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Verdens nemmeste pizzaovn - sådan bygger du selv pizzaovn

    Andre læser lige nu ...