Byg en støttemur

Anlægsgartneren vil her demonstrere, hvordan du bygger en solid støttemur.

Mål ud til muren

Først banker anlægsgartneren to spyd i jorden og spænder en snor ud mellem dem. Snoren angiver forkanten og højden på den nederste sten i vores støttemur og skal sidde ca. 10 cm over jorden på det laveste sted.

På den måde kommer den nederste sten til at ligge en smule under jordniveau. Når snoren er på plads, skal der graves ud til fundamentet. Der skal graves ca. 5 cm foran snoren og 15 cm bagved. Anlægsgartneren graver renden så dyb, at der er 30 cm fra snoren og ned til bunden af renden.

Når renden er gravet ud, fylder anlægsgartneren ca. 15 cm stabilgrus ned i renden og fordeler det jævnt ud. Herefter stampes gruset med en håndstøder. Stabilgruset bliver stampet ca. 5 cm ned, så der er 20 cm fra snoren til gruset.

Støb et fundament

Oven på gruset skal der lægges et lag beton, som stenen skal stå i. Betonen består af en færdigblanding af sten og grus, som kaldes støbemiks, som tilsættes cement. Forholdet mellem støbemiks og cementen er 6:1, tilsat en lille smule vand.

Blandingen skal være forholdsvis tør, eller det som fagmanden kalder for jordfugtig.Anlægsgartneren lægger ca. 8-10 cm beton oven på gruset, så er der mulighed for at arbejde stenen en smule ned i betonen.

Vær omhyggelig med første række

Den første række skal lægges meget præcist, da den danner grund for resten af støttemuren. Anlægsgartneren bruger en mukkert med gummihoved til at banke stenen ned i betonen.

Stenen skal selvfølgelig flugte med snoren, og på den anden led bruger anlægsgartneren et lille vaterpas til at tjekke, at stenen ligger lige. Den næste sten lægges lige op ad den første og justeres ind på samme måde. Det er en god idé efter nogle sten at kontrollere, at stenen nu også ligger i vage.

Når første skifte er sat, skal vores snor flyttes. Der skal nemlig være en baglæns hældning på ca. 12 % for støttemure. Anlægsgartneren placer derfor to sten i hver ende og rykker dem ca. halvanden cm tilbage.

Brug eventuelt betonlim

Herefter justere han spyddene, så snoren kommer til at flugte mellem de to sten. Næste række sten lægges nu op efter snoren, så fugerne er forskudt med en halv sten. Du kan godt lime stenen fast med betonlim, men så længe støttemuren ikke skal være højere end en halv meter, er det ikke nødvendigt.

Hver gang der er lagt et skifte kontrolleres det, at skiftet er i vage. Til gengæld skal der altid lægges beton på bagsiden af støttemuren halvt oppe på den øverste sten. Anlægsgartneren lægger betonen bagved og klapper den fast.

Læg beton bag muren

Når du lægger betonen, skal du bagefter sikre dig, at du ikke har skubbet stenen frem. Tredje skifte sættes på samme måde, og igen fyldes der op med beton på bagsiden.

Anlægsgartneren bruger sin mukkert til at banke på betonen og komprimere den. Støttemuren skal nu stå i et døgn, inden du kan lægge jord op ad den. Denne teknik kan du bruge, både hvis der allerede er forskellige højdeniveauer, eller hvis du vil lave det.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Haven