Støb fundament til skur og garage

Du kan hurtigt og nemt støbe fundament til skur og garage.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
8 dage
Pris
12.500 kroner

Intro

Støb selv fundament til skur

Når først minigraveren er lejet, containeren er på plads, og alt er mærket op, går det stærkt med at støbe fundament til skur eller lignende. Det tog os bare fire timer at støbe 21 meter rende, som udgør vores fundament til skur.

Inden du går i gang med støbning af fundament, skal du forberede dig. Følg disse forberedende steps, inden du går i gang:

  1. Få lavet en jordbundsprøve, så du er sikker på at støbe i råjord
  2. Lej en minigraver til at hjælpe med udgravning
  3. Lej en container til det jord, som graves væk
  4. Lej en motorbør til at flytte det tunge jord
  5. Mål op og træk snore, hvor dit fundament skal udgraves

I artiklen får du en trin for trin vejledning til, hvordan du hurtigst muligt støber et fundament til skur, garage eller en anden uopvarmet bygning.

LÆS OGSÅ: Sådan arbejder du med lecablokke

Grav dybt - støbning af fundament til garage eller skur

Når du skal støbe fundament til skur, garage og andre uopvarmede bygninger, må fundamentet graves lidt længere ned end de 90 centimeter, man normalt regner med. Det skyldes, at frost kan trænge længere ned, når der ikke er et støbt gulv og et isoleret fundament til at holde på jordvarmen. Ifølge reglerne er frostfri dybde så 120 centimeter, selvom de fleste stadig vælger at nøjes med 90 centimeter.

LÆS MERE: Hold dig fri af frosten

Få en jordbundsprøve

Det er vigtigt, at du støber dit fundament på en bæredygtig bund (råjord). Nogle steder finder du ikke en sådan bund, selv om du graver 90-120 centimeter ned. Kender du ikke jordbundsforholdene dér, hvor du skal bygge dit fundament til skur eller garage, kan du få lavet en jordbundsundersøgelse. Få et geoteknisk firma til at undersøge, hvor langt nede den bæredygtige bund er. En undersøgelse koster typisk mellem 5000-8000 kroner, og de penge kan være godt givet ud. Ligger den solide bund meget langt nede, kan du opbygge en bund af bundsikringsgrus og/eller stabilgrus, som du kan støbe dit fundament til skuret ovenpå.

LÆS OGSÅ: Fundablokke – vejen til et solidt fundament

Når du graver ud til fundament

Når du skal grave ud til dit fundament til skur, sparer du både tid og undgår ondt i ryggen, hvis du lejer en minigraver. Har du aldrig arbejdet med gravemaskine, så lærer du det hurtigt. Funktionerne er ret logiske, så efter få grabfulde går det let med at fjerne jorden. Og det går under alle omstændigheder hurtigere end at grave med en spade.

Du får også brug for en container, medmindre du står og mangler 8 kubikmeter jord et andet sted i haven. Så meget jord blev der gravet væk inden støbning af fundament til garage eller skur i projektet her. Lej eventuelt en trillebør med motor (motorbør), hvis containeren ikke kan stå dér, hvor du arbejder med minigraveren.

LÆS OGSÅ: Støb verdens nemmeste fundament

Komplet byggevejledning: Hurtigt fundament til garage og skur

I artiklen får du en trin for trin vejledning til, hvordan du hurtigst muligt støber et fundament til skur, garage eller en anden uopvarmet bygning.

LÆS OGSÅ: Smart og billig garage i byggesæt

Vejledning

01
Mål op og grav ud 2 Trin

Støbning af fundament 1

Før du graver, måles op og trækkes snore, som fastgøres til pløkke. Her skal længde og retning tilpasses et eksisterende hus, så højden afsættes med nivelleringsinstrument, men ofte kan du klare dig med målebånd og vaterpas (evt. snorevaterpas).

Støbning af fundament 2

Grav ud med minigraveren. Containeren bør placeres, så du kan læsse direkte. Kan minigraveren ikke nå hen til containeren, er det nemmest og hurtigst at benytte en motorbør, der kan rumme næsten en halv kubikmeter.

02
Støb fundamentet 9 Trin

Støbning af fundament 1

Al løs jord skal fjernes fra renderne. Når det er fjernet, klodses armeringsjernene op, så der overalt er plads til mindst 3 cm beton under jernene.

Støbning af fundament 2

Armeringsjernene skal bukkes rundt i hjørnerne, så der er god sammenhæng mellem de enkelte dele af fundamentet.

Støbning af fundament 3

Betonen kan leveres direkte til stedet med betonkanon: Renden fyldes hele vejen rundt - op til terræn. Stød i den våde beton med en lægte for at sikre, at der ikke er luftlommer. Skal det være helt optimalt, skal du bruge en stavvibrator.

Støbning af fundament 4

I den våde beton sættes der nu fundablokke. Retning og lod er altid vigtige. Højden justeres senere - her skal der blot være plads til et ekstra skifte fundablokke og mellem 2 og 10 cm beton.

Støbning af fundament 5

Her har vi planlagt at støbe oven på fundablokkene. Derfor brugte vi ikke tid på at sikre, at overkanten var i vater. Rækken af blokke skulle blot være lige, og hver blok skulle stå lodret (i lod). Denne metode er nemmere, når det skal gå stærkt.

Støbning af fundament 6

Retningen og lod kontrolles med vaterpas og de udspændte snore. Hvis du bygger op til et eksisterende fundament, skal du huske at trække blokkene 10 mm tilbage, så der senere er plads til sokkelpuds.

Støbning af fundament 7

Dagen efter sættes andet skifte af blokke. Sæt dem i halvforbandt. Læg to armeringsjern midt i blokkene, og spænd et bræt på hver side i den endelige højde. Sæt første bræt efter snoren - andet bræt efter et vaterpas. Fikser med tvinger.

Støbning af fundament 8

Nu er du klar til at fylde den sidste beton i. Den mængde, du skal bruge, vil typisk være mindre end første portion, så du kan selv blande den i en tromleblander. Stød betonen med en lægte, så bobler forsvinder (eller lej en stavvibrator).

Støbning af fundament 9

Oversiden rettes af med en stump bræt. Inden brættet trækkes, fjernes tvingerne på et stykke af forskallingen. Sæt tvingerne på igen, inden du fjerner de næste tvinger og trækker af på det næste stykke.

03
Puds soklen 8 Trin

Støbning af fundament 1

Dagen efter fjernes brædderne, og efter en uges tid, afhængigt af vind og vejr, kan du mure ovenpå. Som det ses, er unøjagtighederne i højden blot udlignet ved at variere tykkelsen på betonlaget. Det skjules senere af et lag sokkelpuds.

Støbning af sokkel 2

Bland sokkelpudsen med piskeris på en kraftig boremaskine. Vi bruger færdigblandet cementpuds 0-2 mm. Ved større mængder kan du blande mørtel af 3 dele støbesand og 1 del cement. Så bruges en tvangsblander.

Støbning af sokkel 3

Normalt pudses soklen først, når muren er bygget, men vi gør det med det samme. Sokkelpudsen består altid af tre lag. Første lag svummes på med en kalkkost (pudsen er en tynd vælling af cementpuds og vand).

Støbning af fundament 4

Umiddelbart efter påføres andet lag - et tyndt lag (cirka 3 mm), som kastes på, fordi det sikrer en god vedhæftning. Laget udjævnes med det samme med bagsiden af murskeen. Dette lag skal tørre én dag, inden du fortsætter.

Støbning af fundament 5

Dagen efter kan du fjerne de værste knolde og grater, fx med en mur- eller fugeske, men overfladen må gerne være ujævn/rå. Det er en god bund for det yderste lag sokkelpuds.

Støbning af fundament 6

Derefter påføres tredje lag puds - et tykkere lag på cirka 7 mm. Mørtlen er nemmest at arbejde med, hvis den ikke er for tynd. Den bør have konsistens som en tyk grød.

Støbning af fundament 7

Laget rettes af med kanten af et bræt eller trækbræt. Forneden jævnes laget med murskeen, så der bliver en god (tæt) afslutning ind til fundamentet. Der må ikke kunne trænge vand ind bag pudslaget.

Støbning af fundament 8

Pudslaget skal sidde, indtil det er fingertørt. Herefter pudses det med cirklende bevægelser med et pudsebræt. Og så er soklen færdig!

Materialer

Til 21 meter fundament:

• 9 kubikmeter beton
• Fundablokke
• 12 mm armeringsjern, 100 meter
• 12 sække cementpuds
• 10 sække cement a 40 kilo
• 1 kubikmeter støbemiks

Desuden:
• Snor og pløkker

Specialværktøj
• Gravemaskine
• Container
• Motorbør eller trillebør

Tidsforbrug

4-5 arbejdsdage med lange pauser (hærdetider), så arbejdet vil strække sig over mindst 7-8 dage.

Pris

Cirka 12.500 kroner + leje af maskiner

Sværhedsgrad

Når du bygger fundament på denne måde, kræver det, at du bruger store maskiner. Men du slipper nemmere omkring det grove arbejde.

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du cirkellaseren

I denne video lærer du at indstille og betjene cirkellaseren. Den kan både kaste en ubrudt lasermarkering 360 grader rundt og sætte en knivskarp laserprik i én retning. Når du har styr på betjeningen, bliver det nemt at afsætte præcise højdemål over længere afstande, fx når du skal nivellere gulv eller bygge terrasse.

Video

TIPS: Undgå ætsningsskader

Video

TIPS: Red den tynde mørtel

Video

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Fundament