Byggevejledning
Let
Svær

Familien her har et gammelt og faldefærdigt hegn med en låge, der ikke kan lukke. Skraldespandene har plads ved hegnet, og det giver en kedelig udsigt fra husets terrasse. Derfor skal der bygges et nyt hegn med en stabil låge. Hegnet forsynes med en “vinge”, der står vinkelret på hegnet. Den skærmer af for skraldespandene og giver samtidig ekstra støtte til den stolpe, lågen hænger på. Så selv om lågen er tung, kan den ikke komme til at *vælte hegnet på grund af den afstivning, vingen giver.