Klassisk hegn modstår kraftig blæst

I byggevejledningen til dette klassiske hegn, kan du se, hvordan beklædningen er fordelt på begge sider. Det gør hegnet særdeles modstandsdygtigt overfor blæst.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage/5 m
Pris
575 kr/m

Vi bygger et hegn, der er 180 cm højt. Det betyder, at stolperne skal mindst 90 cm ned i jorden. Kun på den måde kan vi være sikre på, at de også står lodret efter den første storm.

Intro

Du kan ikke hoppe over, hvor gærdet er lavest, når du skal bygge et nyt højt hegn. Men hvis du er grundig, kan du glæde dig over et hegn, der holder i årevis.

Opskriften får du her. Man kan skelne mellem to typer hegn: et fast hegn af træ eller metal – eller et levende hegn. Der er fordele og ulemper ved begge typer. Det levende hegn er i sagens natur “naturligt” og vil derfor ofte falde bedre ind i omgivelserne. Men det levende hegn skal passes og plejes, gødes og klippes.

Og hvis du vælger de hækkeplanter, der er til at betale hos plante-skolen, må du til gengæld affinde dig med, at der går lang tid, før hegnet når op i højden. Et fast hegn af stolper og beklædning mangler naturens grønne blade. Det kan til gengæld bygges, så det straks får den højde og udformning, du ønsker.

Effektivt fra dag 1

Det faste hegn er effektiv afskærmning for vind og vejr, nysgerrige blikke, dyr, og hvad du ellers vil holde ude, fra dag 1.

Men det kræver omtanke og tager både tid og kræfter at bygge et godt hegn. Derfor et det ærgerligt, at man ofte ser endda nye hegn svaje og bugte sig, fordi stolperne ikke er placeret præcist eller ikke er sat ordentligt ned i jorden.

Planlæg dit nye hegn

Skal du “dele” hegnet med en nabo, er det vigtigt, I er enige om både hegnets type og ikke mindst højden. Til gengæld giver placeringen sig selv. Hegn i skel skal stå lige midt i skellet. Skal hegnet stå langt inde på din egen grund, bestemmer du selv. Men i alle tilfælde skal hegnet overholde de regler og eventuelle lokalplaner, der måtte gælde for netop din ejendom.

Når du skal beregne forbrug af materialer, skal du vide, hvor højt og hvor langt hegnet skal være. Når du kender længden, kan du regne ud, hvor mange fag hegnet skal bestå af. Hvis du vælger lodret beklædning til hegnet, kan hvert fag være op til 180 cm bredt. Vælger du en vandret beklædning, skal faget ikke være bredere end 120 cm. Korte fag betyder en stivere og dermed stærkere beklædning. Og jo flere stolper der er til at bære hegnet, jo bedre står det fast.

Vejledning

01
Solide stolper 4 Trin

Begynd med hegnets yderste stolper. Har hegnet flere sider, skal hjørnestolperne også i jorden som nogle af de første. De yderste stolper skal sættes op, før du begynder at grave huller til de øvrige stolper. En snor mellem de yderste stolper viser den lige vej for de mellemliggende huller. Afstanden mellem stolpehullerne afhænger af din udregning for bredden af hvert fag i hegnet.

Der venter en del gravearbejde, hvis stolperne skal stå solidt - men heldigvis kan både jordbor og hulspade lejes i byggemarkeder. Skal du lave mange huller, så lej et motoriseret jordbor. Men det skal holdes af to mand!

1

Hullerne til de yderste stolper graves midt i skellet. Marker skellinjen med en snor.
Tips: Marker den ønskede dybde med et stykke tape på skaftet. Så kan du let holde styr på, hvornår hullet er dybt nok.

2

Hullet skal være 90-100 cm dybt. Det er vigtigt, at især de yderste stolper står godt fast, så hellere lidt for dybt end det modsatte. Det er besværligt at få den løse jord op af et dybt hul med en spade. Her er en hulspade uundværlig.

Hullets diameter skal være ca. 3 gange større end stolpen, så du får plads til at stampe jorden.

3

Skru en lægte fast til støttepinden, og brug en skruetvinge til at fæstne lægten et stykke oppe på stolpen (A). Tips: Brug evt. vaterpas, der kan spændes fast på stolpen.

4

Når stolpen står, hvor den skal, og er i lod, skal den bankes godt fast i jorden. Hullet fyldes med jord 10 cm ad gangen og stampes grundigt på alle sider mellem hver påfyldning. Fortsæt, indtil hullet er fyldt helt op.

Brug et tungt “instrument”, fx en lægte eller et jernrør til at stampe med. Jo tungere, jo færre kræfter skal du selv bruge.

02
Montering af revler 6 Trin

Revlerne danner sammen med stolperne hegnets skelet, som i sidste ende skal bære den endelige bræddebeklædning. Skal hegnet beklædes på højkant, ligger revlerne vandret, på tværs mellem stolperne. Skal hegnet derimod ende med en vandret bræddebeklædning, skal revlerne monteres lodret på siden af stolperne. Skal beklædningen være på skrå, skal skelettet udføres som en kombination af de to første. For at være helt sikker på, at du får den samme afstand mellem alle stolperne, kan du bruge et sæt revler som “afstandspinde”.

1

Før du sætter de resterende stolper op, skal du skære to revler (B), så de passer til afstanden mellem det første sæt stolper. Revlerne forsynes med en vinkel (E) i begge ender og sikrer den rigtige afstand mellem de følgende stolper.

2

Når en stolpe skal på plads, sættes de to afstandspinde (revlerne) midlertidigt fast i top og bund mellem den foregående stolpe og den nye. Det sikrer afstanden og styrer stolpen. Sideværts støttes stolpen af en enkelt skråstiver.

3

Mærk op til revlerne på stolperne i samme vandrette plan. Mærk fx op til underkanten af den øverste revle.

TIPS: Du kan bruge et almindeligt slangevaterpas til at flytte højden fra den ene stolpe til den anden.

Du kan også benytte en rotorlaser til at sætte præcis den samme højde af på alle stolperne på en gang.

4

Skru vinklerne (E) fast på begge sider af stolperne (A). De skal holde de øverste revler. Vinklerne skrues fast med 5 x 40 mm beslagskruer, så de flugter med det mærke, du har afsat. (Underkanten af den øverste revle).

5

Revlerne skæres ud, så de passer præcist mellem stolperne. Har du været grundig med at placere stolperne, kan du skære alle revlerne på en gang; de har jo samme mål som de to afstandspinde, du brugte, da stolperne blev sat op.

6

Når revlerne er skruet fast, kan du måle ned fra den øverste revle til den midterste og den nederste. Nu kan du montere de to nederste revler.

VIGTIGT! Maks. afstand mellem revlerne er 90 cm ved vandret bræddebeklædning.

03
Topbræt 3 Trin

Når stolperne er plantet solidt i jorden, og du har monteret revler på hele hegnet, kan du kaste dig over den konstruktive træbeskyttelse. Den konstruktive træbeskyttelse er den beskyttelse, som du indbygger i hegnet, fx ved at montere et topbræt, der beskytter stolpernes endetræ. Stolpernes endetræ er meget sårbart, fordi det let suger vand - det gælder også, selv om træet er trykimprægneret. Et topbræt, som du monterer i en vinkel på 10-15 grader, er en effektiv beskyttelse.

1

Topbrættet (C) skal ligge oven på stolperne (A). Brættet skal skråne så meget, at regnvandet kan løbe af. Start med at mærke alle stolperne op i samme højde. Med en smigvinkel streges op til det skrå snit, som skal være 10-15 grader.

2

Du skal bruge en stiksav med en ekstra lang klinge. Det er den letteste måde at skære af stolperne. Juster stiksaven, så vinklen passer til opstregningen. TIPS: Lad saven skære uden at presse, ellers vil den lange klinge vride sig.

3

For at undgå, at topbrættet kommer til at svaje, dækker det over 2 fag. Brættet placeres midt over stolperne og skrues fast med 2 styk 5 x 70 mm rustfri skruer i hver stolpe. Samlingerne på topbrættet skal ligge midt over en stolpe.

04
Lodret beklædning 4 Trin

Der er et utal af muligheder, når hegnet skal beklædes. I de fleste tilfælde bruges brædder. De kan til gengæld være ru eller glatte, af forskellige træsorter og med eller uden trykimprægnering. Brædderne kan sættes lodret, vandret eller på skrå. Alt sammen op til din smag, din pengepung, lokalplaner og evt. hensynet til samspil med naboernes hegn. Hegnet kan beklædes på den ene side eller på begge sider - som vi gør her - og du kan vælge at supplere beklædningen med fx et topbræt, som vi har valgt til det hegn, vi viser her.

1

Skær alle brædderne (D) til i længden. I den ene ende af brættet skal snittet være vinklet, så det passer til vinklen på det topbræt (C), du har monteret.
TIPS: Vær opmærksom på, at brædderne skal vende rigtigt (se nedenfor).

Vend brædderne rigtigt, før du saver. Kig på årringene i endetræet.

2

Start med at måle op, og marker midten mellem stolperne. Du kan enten slå et bræt op i midten eller vælge at have et mellemrum mellem to brædder i midten. Vælg den løsning, der går bedst op med antal hele brædder.

3

Stød det første bræt op mod topbrættet, og ret det ind efter din opmærkning. Sørg for, at brættet sidder helt i lod, og skru det fast med 2 stk. 4,5 x 50 mm rustfri skruer i hver revle.

4

Nu skal resten af brædderne blot monteres med en afstand, der svarer til ca. halvdelen af brættets bredde.
TIPS: Afstanden skal være ens i hele faget, men du kan godt justere, så målene går op.

Materialer

100 x 100 mm trykimprægneret stolpe
• Hegnsstolper (A)

38 x 73 mm trykimprægneret lægte
• Revle (B)

25 x 125 mm trykimprægneret bræt
• Topbræt (C)

19 x 125 mm ubehandlet fyr, Kvinta (vta)
• Beklædning (D)

Desuden:
• 40 x 3,0 x 90 x 90 mm vinkler (E)
• 5 x 40 mm beslagskruer
• 4,5 x 50 mm rustfri A4-skruer
• 5 x 70 mm rustfri A4-skruer

Specialværktøj:

• Jordbor
• Hulspade
• Kapsav
• Stiksav med ekstra lang klinge
• Langt målebånd
• Slangevaterpas eller rotorlaser

Tidsforbrug

1-2 dage pr. 5 meter hegn ekskl. malerarbejdet

Pris

Ca. 575 kroner pr. meter hegn

Sværhedsgrad

Princippet for at bygge et hegn er enkelt. Til gengæld skal du være grundig, når stolperne skal placeres og gøres fast i jorden.

Tegning

Sådan er hegnet bygget op

Vi bygger et hegn på 180 cm. Revlen (B) er monteret midt på stolpen (A), og hegnet er beklædt med lodrette brædder (D) på begge sider. Topbrættet (C) beskytter endetræet på stolperne (A) og brædderne (D) mod fugt.

Beklædningen på hegnet kan udføres på mange forskellige måder. Til lodret beklædning bruges vandrette revler med en maksimal afstand på 90 cm og en stolpeafstand på 180 cm. Afstandene sikrer, at træet ikke kan vride sig for meget. Desuden sikrer det, at hegnet kan modstå påvirkningen fra kraftig blæst.

Sådan er hegnet bygget op

Tips & Tricks

6 tips og tricks til hegnet

Det er ikke stor kunst at lave et hegn, der holder. Men alligevel er der en række fif og teknikker, der gør hele arbejdet lidt lettere, og som sikrer dig et bedre og mere holdbart resultat. Her får du de bedste tips.

1. Stolpen skal stå solidt i jorden

Når kraftig vind presser mod den øverste del af hegnet, bliver hegnets stolper udsat for et meget kraftigere vrid på det punkt, hvor stolpen går ned i jorden. I løs jord kan selv det lave hegn derfor kræve, at stolpen får en klods om benet eller klamper af træ for at stå tilstrækkeligt fast. Se opskrifterne her til højre.

STAMP JORDEN FAST
Er der tale om almindelig lerjord, kan du for hver 10 cm stampe jorden direkte omkring stolpen.

TØRBETON GIVER ANKER
Er jorden løs, kan du give stolpen ankre med tørbeton, der består af 1 del cement og 5-7 dele grus.

KLAMPER ØGER STABILITET
Af 35 cm lange trykimprægnerede brædder kan du lave klamper, som du sætter på stolpen.

2. Hvor langt skal stolpen ned?

Når du skal gøre en stolpe fast i jorden, er det først og fremmest vigtigt, at hullet er dybt. Herefter er det jordens beskaffenhed, der afgør, hvad der er nødvendigt. Når du graver stolper direkte ned i jorden, skal de være trykimprægnerede, også i stolpe-enden. Har du kortet stolpen af eller fx delt en lang stolpe i to mindre, er det vigtigt, at du vender den ende af stolpen nedad, hvor trykimprægneringen er intakt.

UNDGÅ ET VÆLTET HEGN
Hvor langt skal stolperne graves ned i jorden? Det afhænger af, hvor højt dit hegn skal være.

3. Vælg det rigtige design til dit hegn

Når du skal beslutte, hvordan hegnet skal beklædes, skal du tage hensyn til hegnets funktion, din egen smag og lokalplaner. Del hegnet op i lige lange fag, som er maks. 180 cm (lodret og skrå beklædning) eller maks. 120 cm (vandret beklædning).

Til lodret beklædning bruges vandrette revler med en maksimal afstand på 90 cm.

Til vandret beklædning skal revlerne monteres lodret på siden af stolperne.

Til skrå beklædning monteres revler både lodret og vandret.

4. Træbeskyttelsen ligger i opbygningen

Vi bruger trykimprægnerede stolper, revler og topbræt til hegnet. Men der er ingen grund til at vælge trykimprægnering, når det drejer sig om beklædningen. Trykimprægnering belaster miljøet, og du kan ikke male straks. Det indeholder langt mere vand end ubehandlet træ, som du kan male med det samme. Den vigtigste træbeskyttelse ligger i opbygningen af hegnet. Det handler om at lede vandet væk og sørge for, at træet ikke suger vand.

5. Vend brædderne rigtigt

Husk at tjekke brædderne til beklædningen. Det gælder om, at årringene vender rigtigt. De fleste brædder vil med tiden vride sig mere eller mindre. Hvilken vej de vrider, kan du forudse ved at se på årerne i endetræet.

HVIS DER KUN ER ÉT LAG BRÆDDER, skal marvsiden vende udad, og så vil brættet vride kanterne ind mod underlaget.

VED TO LAG BRÆDDER kan du med fordel vende det inderste lag med splintsiden udad og yderste lag den modsatte vej.

6. Et læhegn må ikke være for tæt

DET BEDSTE LY FOR VINDEN giver et hegn, hvor vinden bliver bremset, men stadig kan slippe igennem.

DET TÆTTE PLANKEVÆRK bremser støjen fra naboen, men bag ved hegnet opstår der områder med turbulens.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Hegn