Led regnvandet ned i en faskine

Den øgede nedbørsmængde kombineret med tilstoppede, gamle stenfaskiner giver flere og flere oversvømmelser og øger behovet for nye og større faskiner.

Og det er faktisk ikke det store problem at etablere en ny faskine. Især ikke, hvis man har en minigravemaskine eller har lejet en. Først skal der graves ud til en ny samlebrønd. Den skal 140 cm ned, og afløbet skal ligge mindst 70 cm under jordoverfladen.

Før i tiden etablerede man faskinerne ved at smide en masse sten i et hul. I dag bruger man for det meste plastic-regnvandskassetter. Samlebrønden, der har en diameter på 31,5 cm, placeres nu i hullet, og jorden stampes lidt til.

Fra samlebrønden skal der nu graves ud til røret, der skal føre vandet videre til regnvandskassetterne. Røret, der har en diameter på 11 cm, skal ligge i en dybde på mindst 70 cm og have et fald ned mod kassetterne på 1 centimeter for hver løbende meter.

Røret skal dækkes med sand, der er godkendt til kloak. Sandet stampes godt fast omkring røret, og det kontrolleres, at faldet på en cm pr. løbende meter er korrekt.

I dette tilfælde skal der bruges 2 regnvandskassetter, der hver måler 100 x 40 x 50 cm, og som hver kan afvande 29 kvadratmeter. Også her skal der være 70 cm til jordoverfladen. Med et mellemstykke og et samlerør skal kassetten forbindes til røret.

Der skal tilpasses et stykke rør, og til det brug benytter fagmanden en rørskærer. Den indstilles til rørtykkelsen og køres hen til markeringen, hvor røret skal skæres.

Ved at klemme og dreje er røret hurtigt savet over. Og snittet er helt lige. Rørstumpen, der er smurt med et vandbaseret glidemiddel med teflon, sættes på plads. Den første kassette er forbundet. Den pakkes ind i fiberdug, så der ikke kan komme noget jord i, når den bliver dækket til.

Den anden kassette lægges ved siden af den første. Den behøver ikke at blive tilsluttet røret, da vandet fordeler sig jævnt i begge kassetter.

Begge kassetterne overdækkes grundigt med fiberdugen. Der smides sand på – især omkring samlingerne. Og der stampes grundigt omkring rørsamlingerne. Så kan faskinen og rørene dækkes til. Nu skal der bare etableres forbindelse til regnvandsafløbet.

For ikke at skade fliserne med minigraveren bruger fagmanden en skovl til at grave ud til afløbsrøret. Også det skal falde med en centimeter pr meter. Det godkendte kloaksand smides på, og der stampes godt til omkring røret.

Rørstykkerne samles, og det kontrolleres hele tiden, at der er det rigtige fald. Først nu saver fagmanden hullet ud i opsamlingsbrønden. En krave monteres, og tilløbsrøret tilsluttes. Vand hældes i afvandingsrenden. Så man kan se, om systemet virker, inden man lukker det til.

Og det gør det.Der skal være mindst 10 cm fra vandspejlet i opsamlingsbrønden og op til tilløbsrørets kant. Jorden kan smides af og stampes.

Nu skal røret skæres lige over, så der er brug for et vaterpas. Der markeres, hvor der skal skæres med vinkelsliberen. Fagmanden monterer en gummring, så sand og grus ikke kan falde i brønden.

Dækslet kan lægges på, og området stampes godt, inden fliserne lægges tilbage. Med det nye dræn og en opsamlingskloak, der er placeret et godt stykke fra huset, skulle der ikke komme nogen oversvømmelser i de næste mange år.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Haven