Sådan laver du selv en faskine

En faskine giver din jord tid til at opsuge regnvandet fra en bygning eller en terrasse, så du slipper for at føre det til en kloak. Faskinen kan spare dig for mange tusind kroner, den kan hjælpe naturen og aflaste vores hårdt belastede kloakker. Og så er den så enkel, at du sagtens selv kan bygge den.

Den optimale faskine-konstruktion

Faskinen leder øjeblikkeligt vandet fra taget ned i et nedgravet hulrum, hvor det har tid til at sive ned i jorden. Hvor stor faskinen skal være, afhænger af tagets størrelse og af jordens evne til at opsuge vand.

Intro

Når du bygger en carport eller anlægger en stor terrasse, er en faskine ofte den bedste, mest miljørigtige og langt billigste måde at sikre sig, at et kraftigt regnskyl ikke sætter haven eller huset under vand. Somme tider kan du også lade faskiner tage vandet fra husets tag. Der er ligefrem kommuner, som kræver faskiner ved nybyggeri for at aflaste kloaksystemet.

Faskinen er som en stor, nedgravet regnvandsbeholder, der i første omgang opsamler den regn, som et regnskyl kaster ned over bygningen eller terrassen, og som leder vandet så hurtigt videre ud i jorden, at den også har plads til næste byge.

Flere fordele ved en faskine

Der er store fordele ved at lede regnen ned i jorden frem for at lede den ud i kloakken, som vi gør med det meste vand fra vores tage og indkørsler. Det er for det første meget billigere. Du kan selv anlægge en faskine og derved slippe for at betale en autoriseret kloakmester for at lægge kloakrør og grave brønde ned.

For det andet er det er bedre for miljøet. Både i din egen lille have og i den store sammenhæng. Med en faskine bliver regnvandet et positivt bidrag til vores livsvigtige grundvand, i stedet for at det dyrebare vand føres i kloakker ud til havet.

Den tredje fordel er, at en faskine aflaster vores kloakker. Det er blevet aktuelt med de hyppigere og kraftigere regnskyl, som klimaændringerne fører med sig. De betyder, at vores kloakker mange steder overbelastes ved ekstrem regn. Faskiner er altså med til at forhindre oversvømmelser.

Få styr på jorden og de lokale regler

Men før du kaster dig ud i at grave en faskine ned i haven til det nye udhus, skal du sikre dig, at det rent faktisk er en god løsning hos dig.

SE OGSÅ: TEST SELV - Kan en faskine klare alt DIT regnvand?

Du skal undersøge, hvor god din jord er til at optage vand, for det afgør, om du kan klare dig med en faskine, og hvor stor den i så fald skal være. Du skal også sikre dig, at faskinen kan leve op til de mange regler. Der er regler for, hvor tæt den må ligge på bygninger, regler for dybder og størrelser og lokale regler lige fra at kræve til at forbyde faskiner.

Og endelig skal du få en tilladelse fra kommunen, for først når du har den i hånden, må du kaste dig ud i projektet med at føre regnen ned i jorden.

Så stor skal faskinen være

Jordens evne til at skaffe regnen bort afgør, hvor stor din faskine skal være.

Det kræver lidt arbejde at finde frem til, hvor stor en faskine skal være.

Først skal du kende arealet på det område, der afvandes. Jo større tag eller terrasse, jo større skal din faskine være. Det giver sig selv.

Men du skal også vide, hvor hurtigt vandet synker ned i din jord. Jo langsommere, jo større faskine har du brug for. Her skal du udføre en nedsivnings test, og det finder du både en glimrende vejledning og et smart regneark til på hjemmesiden www.laridanmark.dk/31582.

Mål hvor langt vandet synker

Nedsivningstesten skal vise, hvor hurtigt vandet synker ned i din jordbund, når den er mættet af vand.

Teknikken er at grave et hul, hvor din faskine skal være, til den dybde, kassettens bund skal ligge i. Enkelt sagt fylder du vand i hullet, til jorden er helt mættet, og måler derpå, hvor mange millimeter overfladen på vandet synker på et minut.

Regnestykket er derefter ret kompliceret, men hvis du kender målet på dit tag og ved, hvor hurtigt din grund opsuger vandet, vil folkene på teknisk forvaltning meget ofte godt hjælpe med beregningen.

Vejledning

01
Sådan bygger du faskinen 6 Trin

1

Grav ud til brønd, rør og kassetter. Læg jorden op på en plade eller andet, som du nemt kan løfte den op fra. Hold græstørv, fliser o.l. for sig selv. Læg cirka 10 cm tørt grus i bunden af hele udgravningen.

2

Tilslutningsmuffen trykkes fast i hullet i kassetten. Du skal skære hul til røret, og der er forberedt tilslutning flere steder. Blandt rørlæggere er det god latin, at røret sluttes til i midten eller forneden i kassetten.

3

Stil rensebrønden på plads, så den passer med nedløbsrøret - med tilstrækkeligt fald, hvis der er rør imellem. Fyld grus om den, til den står godt, og fyld så jord på i flere runder, så du undervejs får stampet jorden.

4

Læg fiberdug i hullet, og læg så kassetter og rør på plads, mens du samler dem. Røret passes til i længden med en fintandet sav. Fyld grus rundt om røret og 10 cm op over det. Kassetterne samles undervejs.

5

Fiberdugen pakkes omhyggeligt omkring kassetten og tilslutningerne. Ved røret binder du den tæt til. Derefter kan du fylde jord op om kassetterne og over røret. Husk også her at stampe for hver cirka 25 cm.

6

Rundt om brønden stilles cementkraven, som du køber sammen med den. Den skal justeres i højden, til dækslet ligger nogle centimeter over græsset. Til sidst lukker du af med græstørv og eventuelt fliser.

Tegning

Den optimale konstruktion

Faskinen er et alternativ til kloakken, når regnvand skal føres væk fra et tag, så det ikke giver problemer med vand i haven eller kælderen. Faskinen leder øjeblikkeligt vandet fra taget ned i et nedgravet hulrum, hvor det har tid til at sive ned i jorden. Hvor stor faskinen skal være, afhænger af tagets størrelse og af jordens evne til at opsuge vand.

Den optimale konstruktion

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Haven