Den optimale faskine-konstruktion

Faskinen leder øjeblikkeligt vandet fra taget ned i et nedgravet hulrum, hvor det har tid til at sive ned i jorden. Hvor stor faskinen skal være, afhænger af tagets størrelse og af jordens evne til at opsuge vand.

Det kan en faskine hjælpe dig med:

  • En faskine er en nem og billig måde at tage hånd om regnvandet på.
  • En faskine lader regnen fra dit tag blive et bidrag til vores grundvand.
  • En faskine aflaster kloakken og de vigtige rensningsanlæg.
  • En faskine er med til at hindre oversvømmelser

Når du bygger en carport eller anlægger en stor terrasse, er en faskine ofte den bedste, mest miljørigtige og langt billigste måde at sikre sig, at et kraftigt regnskyl ikke sætter haven eller huset under vand. Somme tider kan du også lade faskiner tage vandet fra husets tag. Der er ligefrem kommuner, som kræver faskiner ved nybyggeri for at aflaste kloaksystemet.

Faskinen er som en stor, nedgravet regnvandsbeholder, der i første omgang opsamler den regn, som et regnskyl kaster ned over bygningen eller terrassen, og som leder vandet så hurtigt videre ud i jorden, at den også har plads til næste byge.

Flere fordele ved en faskine

Der er store fordele ved at lede regnen ned i jorden frem for at lede den ud i kloakken, som vi gør med det meste vand fra vores tage og indkørsler. Det er for det første meget billigere. Du kan selv anlægge en faskine og derved slippe for at betale en autoriseret kloakmester for at lægge kloakrør og grave brønde ned.

For det andet er det er bedre for miljøet. Både i din egen lille have og i den store sammenhæng. Med en faskine bliver regnvandet et positivt bidrag til vores livsvigtige grundvand, i stedet for at det dyrebare vand føres i kloakker ud til havet.

Den tredje fordel er, at en faskine aflaster vores kloakker. Det er blevet aktuelt med de hyppigere og kraftigere regnskyl, som klimaændringerne fører med sig. De betyder, at vores kloakker mange steder overbelastes ved ekstrem regn. Faskiner er altså med til at forhindre oversvømmelser.

Få styr på jorden og de lokale regler

Men før du kaster dig ud i at grave en faskine ned i haven til det nye udhus, skal du sikre dig, at det rent faktisk er en god løsning hos dig.

SE OGSÅ: TEST SELV - Kan en faskine klare alt DIT regnvand?

Du skal undersøge, hvor god din jord er til at optage vand, for det afgør, om du kan klare dig med en faskine, og hvor stor den i så fald skal være. Du skal også sikre dig, at faskinen kan leve op til de mange regler. Der er regler for, hvor tæt den må ligge på bygninger, regler for dybder og størrelser og lokale regler lige fra at kræve til at forbyde faskiner.

Og endelig skal du få en tilladelse fra kommunen, for først når du har den i hånden, må du kaste dig ud i projektet med at føre regnen ned i jorden.

Download hele artiklen og få en udførlig vejledning til, hvordan du selv anlægger den optimale faskine.**