Meldug er den mest udbredte svampesygdom blandt roser. Svampen ses som en hvid belægning på bladene, nærmest som om bladene har fået et drys mel. Meldug viser sig først på unge blade og blomsterstilke lige under rosenknopperne.

Den kan brede sig til hele planten, hvis du ikke fjerner de angrebne områder. En meget kalkholdig jord kan fremme angreb af meldug. Det samme kan ske, hvis roserne får for meget kvælstofgødning.

Typisk kommer meldug først, hvor roserne har manglet vand, næring og frisk luft. De første angreb ses i øvrigt ofte efter en tør periode, hvor der har været megen nattedug. Svampesporerne har nemlig brug for fugtighed for at spire på rosenbladene.

Svampen overvintrer i de angrebne rosenskud, knopper eller på de nedfaldne blade. Sørg derfor for, at disse angrebne plantedele fjernes helt – enten med husholdningsaffaldet eller ved at brænde det.