Let adgang til loftet med en loftstrappe

For at få plads til en loftslem med foldetrappe er det ofte nødvendigt at skære en loftsbjælke over, og så må du forstærke konstruktionen. Her kan du se, hvordan du gør.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 dage
Pris
4.200 kroner

Intro

Der er en verden til forskel på at klatre op på loftet ad en vakkelvorn stige ude fra haven og at træde op ad en stabil trappe, som du med en enkelt bevægelse har foldet ned fra en solid, fastskruet loftslem på hængsler.

Sådan en lem med indbygget trappe kan du købe i mange udgaver, og er du heldig, er det helt enkelt at sætte den op.
Og fordelen er ikke kun, at det bliver lettere at stille julepynten væk på loftet. Gode udgaver som den Timberman, vi her sætter op, rummer også isolering og slutter tæt i kanten, så du både undgår at spilde en masse varme og at lukke den fugtrige indeluft op på det kolde loft, hvor den nemt kan give fugtskader.

Vi har valgt en ret stor lem på 80 x 120 cm. Den hører til i den dyre ende, men bredden betyder, at den dækker hullet fra den gamle lem helt, så vi undgår at reparere loftets underside efter at have sat den nye lem på plads.

Men vi er ikke så heldige, at vi kan nøjes med at skære hullet, gøre den nye lem fast og lukke samlingen mellem loft og lem.

Bjælkelaget forstærkes

Bjælkelaget, som den nye lem skal sidde i, ligger på tværs af den gang, hvor loftstrappen går ned. For at få vendt trappen rigtigt bliver vi nødt til at skære en af bjælkerne over. Det kan man ikke gøre uden videre - bjælken bærer jo ikke bare loftsbrædderne, men er også en væsentlig del af den konstruktion, der bærer taget.

Derfor må vi forstærke bjælkelaget, så kræfterne flyttes over i de hele nabospær. Det kaldes at etablere en udveksling. Det er absolut til at finde ud af, men du skal få råd om netop dit loft hos en fagmand, før du går i gang.

Det gamle legetøj bæres nemt og sikkert op på loftet, og samtidig har du fået en varmere og mere tæt loftslem.

Vejledning

01
Hullet mærkes op 3 Trin

1

Området ryddes og måles op, inden vi køber loftslemmen. Vi bestemmer os for en lem, der kræver, at hanebånds bjælken forrest i billedet må skæres over, så vi skal også skaffe tømmer, beslag og skruer til den udveksling, der forstærker konstruktionen.

2

Rammen om den gamle lem fjernes forsigtigt. Det sparer masser af arbejde, hvis vi ikke skal reparere loftets underside, når den nye lem er sat op. Derfor skærer vi langs den gamle indfatning med hobbykniv, inden vi skærer den op og lirker den ned.

3

Hullet til den nye lem tegnes op og skæres for på undersiden. Også her handler det om at hindre, at loftets underside bliver skadet, når vi skal til det grove arbejde med at save gennem brædder og bjælker.

02
Loftet forstærkes 5 Trin

For at få plads til den nye lem i hane-båndsloftet må vi fjerne et stykke af en loftsbjælke. Det kan vi ikke gøre uden videre. Ikke alene bærer den brædderne i loftet, den forbinder også to tagspær og stiver dem af mod tagets vægt og vinden. Derfor opbygger vi en udveksling, der flytter belastningerne på den overskårne bjælke ud til de to nabobjælker, før vi skærer det nye hul.

Udvekslingen skal også bære de lofts-brædder, der kortes af - og bære den ramme, som den nye loftslem med dens indbyggede trappe skal gøres fast i.

1

Vi fører placeringen af det nye hul op på oversiden ved at bore gennem loftet i alle fire hjørner. Husk, at hullet skal være lidt større end den nye lem, 15-20 mm på begge ledder, så der er plads til at få trappen på plads og lukke fugerne tæt af.

2

Oppe i loftsrummet markeres de fire huller fra boret. Nu kan vi bygge hele udvekslingen op, før vi begynder at skære det nye hul. Det betyder, at vi ikke skal understøtte loftet under arbejdet, og derved slipper vi helt for at skade det.

3

Nu bygger vi udvekslingen. De to veksler (B) skal række mindst 15 cm ud over nabobjælkerne (X). Den nye trempel (A) skal gå tilsvarende ud forbi de to veksler. Sidestykkerne (C) passes til i åbningerne.

4

Vekslerne skrues fast i bjælkerne med 6 x 120 mm spunskruer - både i den nye bjælke (A), de overskårne bjælker og de to nabobjælker samt i sidestykkerne (C). For at sikre styrken bores for med 4 mm bor.

5

Loftsbrædderne gøres fast til den nye trempel (A) med vinkelbeslag og beslagskruer - vælg en længde, der ikke går gennem brædderne. Udvekslingen er færdig, og vi kan skære ud til den nye lem.

03
Det nye hul skæres 3 Trin

1

Nu kan vi roligt save hullet til den nye loftstrappe med en stiksav. Vi følger det snit, vi før skar med kniv for at undgå, at vi river mere end ønsket med ned. Hullets størrelse finder du i manualen til din trappe; der skal være plads til en tæt fuge.

2

Så mangler vi at skære bjælken fri. Det gør vi ovenfra med en fukssvans. Når vi har skåret bjælken over i den ene side, samler vi stedet med et vinkel beslag, så vi kan skære bjælken over i den anden side uden at holde det afskårne stykke oppe.

Når første side er skåret fri, hæfter vi den midlertidigt på med et vinkelbeslag.

3

Det afskårne stykke løftes ned, efter at vores midlertidige beslag er fjernet. Nu har vi et hul på 80 x 120 cm, klar til den nye loftslem med trappe - med en solid ramme at gøre lemmen fast i og med den nye tømmerkonstruktion helt færdig.

04
Lemmen sættes op 5 Trin

1

Tætningsbåndet klæbes på de lange sider af loftstrappen og på de to korte sider i hullet i loftet. De komprimerede bånd klæber selv, når du fjerner den gule strimmel. Sæt først en streg på ramme og hulkant, så båndene sidder lige og mødes tæt i hjørnet.

2

Vi skruer et bræt op på undersiden af loftet i hver ende af hullet, så vi kan lægge loftstrappen på dem og vide, at den sidder glat med loftet, når den skrues fast. Støttebrædderne skal sidde så langt ude, at lemmen kan åbne, mens den ligger på dem.

3

Trappen løftes op i loftsrummet og lægges ned på de to støtte­ brædder. Det er en god idé at være to om opgaven, for tætningsbåndene må ikke blive ødelagt.

4

Karmen klodses på plads i siderne og gøres fast med monteringsskruer på 7,5 x 92 mm. Der skal sidde tre i hver ende og to fordelt på langsiden. Afstanden til siderne fordeles jævnt, og klodserne sættes, hvor skruerne skal sidde.

5

Nu kan lemmen lukkes ned, og trappen foldes ud. Det hele kommer samlet, du skal bare montere fjedre og bærearme, som bærer langt det meste af vægten, når du fremover slår lemmen ned for at komme op på loftet.

05
Trappen kortes af 3 Trin

1

Nu skal du finde ud af, hvor meget trappen skal kortes af for at passe til loftshøjden. Trappen foldes ned, med nederste led foldet bagud. Så holder du den, så trinene ligger vandret, og måler i vangens retning afstanden ned til gulvet.

2

Trappens nederste led kortes af, så det svarer til den længde, du målte før - minus 2 cm til de plastfødder, der følger med trappen. Fødderne, der skal beskytte gulvet, sikrer selv den rette vinkel forneden, så du skærer vangen vinkelret af.

Plastfødderne skrues på de afskårne vanger.

3

Fjedrene finjusteres efter den nye længde på trappen. De er stillet, så de passer, når trinene er vandrette, og hvis du må ændre vinklen på trappen lidt for at undgå at skære i et trin, skal fjedrene ofte rettes til, fx ved at dreje krogen en omgang.

06
Kanten lukkes af 3 Trin

1

Det røde plastovertræk trækkes forsigtigt af tætningsbåndet, så det kan ekspandere. Hold lidt øje med, at det ikke vokser helt skævt, og tjek, at båndene lukker tæt sammen i hjørnerne.

2

Vi slutter af med en hvidmalet inddækning, der stiftes på karmen med små dykkere. Hjørnerne har vi skåret pænt i smig, og samlingerne får en stribe lim, så de ikke åbner sig med tiden.

Samlingerne i hjørnet sikres med lim.

3

Til sidst får revner og sømhoveder lidt akrylmasse inden et hurtigt lag maling. Du behøver ikke at sætte et greb på lemmen, for den lukker med en snaplås, så nu er den nemme, sikre og tætte adgang op til loftsrummet færdig.

Akrylmassen glattes med en plastbrik - eller en fugtig finger.

Materialer

45 x 145 mm spærtræ
• 1 trempel (A), cirka 120 cm
• 2 veksler (B) a cirka 210 cm
• 4 sidestykker (C) – i alt cirka 230 cm

Desuden:
• En loftstrappe (her Timberman de luxe, 80 x 120 cm, med tætningsbånd)
• Vinkelbeslag, 50 x 50 mm
• Beslagskruer
• Spunskruer, 6 x 120 mm
• Monteringsskruer, 7,5 x 92 mm
• 2 støttebrædder a 120 cm (til at bære trappen, mens den skrues fast)
• Inddækningslister, fx 14 x 65 mm fyr 15 (eller inddækning i plast fra Timberman)

Tidsforbrug

1 god dag, afhængigt af om der er brug for en udveksling - og forudsat at du ikke skal reparere undersiden af loftet.

Pris

4200 kroner, men du kan få mindre trapper til det halve.

Sværhedsgrad

Lemmen med trappen er ret enkel at sætte op. Er der brug for en udveksling, skal du søge råd fra en sagkyndig, men arbejdet klarer du fint.

Tegning

For at få plads til trappen skal du ofte skære en bjælke over, og så må du forstærke konstruktionen

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Loft