Nem lydisolering af emhætten

En emhætte med indbygget motor larmer! Vælger du i stedet en med ekstern motor, kan du relativt enkelt bore hul i ydermuren og flytte motoren - og dermed larmen - udenfor.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
18.000 kroner
Emhætte ekstern motor

Emhættens motor er placeret på den anden side af husets ydermur, så larmer det mindst muligt i køkkenet.

Intro

En støjsvag emhætte sikrer stemningen

Stegeosen breder sig i køkkenet, og emhætten larmer og kører på fuld skrue. Du kan næsten ikke føre en samtale med dine gæster eller tænke en klar tanke. Det er et scenarie, de fleste kender til.

Men du kan få ro i køkkenet og blive både støjen og stegeosen kvit, hvis du monterer en støjsvag emhætte.

Emhætte - ekstern motor

Du får en støjsvag emhætte ved at flytte selve motoren til emhætten væk fra køkkenet og hen til et sted, hvor støjen ikke generer.

Du skal altså investere i en ekstern motor til din emhætte, for at den skal blive rigtig lydsvag.

En ekstern motor til en emhætte kan anskaffes for nogle få tusinde kroner.

På loftet, taget eller væggen

Når du har besluttet dig for, at du gerne vil investere lidt penge i at få en støjsvag emhætte, så skal du vælge, hvor du vil placere den eksterne motor til emhætten.

I vores tilfælde, har vi valgt en løsning, hvor den eksterne motor til den støjsvage emhætte er placeret på ydermuren af huset. Du kan også vælge placere motoren på loftet, og hvis der ikke er plads der, så kan du også købe motorer til lydsvage emhætter, der kan monteres på taget.

Sådan optimerer du en støjsvag emhætte

Når du har besluttet dig for, hvor du vil placere din eksterne motor, kan du yderligere optimere din støjsvage emhætte. Det er nemlig ikke helt ligegyldigt, hvordan du laver rørføringen til din støjsvage emhætte.

Røret, der skal transportere madosen ud fra køkkenet, har nemlig stor indflydelse på, hvor meget den støjsvage emhætte kommer til at larme.

Luft giver nemlig støj, når det bevæger sig. Derfor er det vigtigt, at røret til den støjsvage emhætte bliver ført så direkte som muligt hen til motoren og uden for mange bøjninger.

Vælg det rigtige rør til din støjsvage emhætte

Du bør også vælge et rør med en stor diameter. Det giver mindre lufthastighed, der resulterer i mindre støj og dermed en mere lydsvag emhætte.

Det optimale valg er et brandsikkert aluflexrør. Det har en meget lav bølgehøjde, der reducerer luftmodstanden mindst muligt.

Vælg ikke plastflexrør. De har store folder, der giver mere luftmodstand, og dermed mere støj.

Når du skal montere en støjsvag emhætte

Når du monterer den støjsvage emhætte, er det i første omgang vigtigt, at du er omhyggelig med opmålingen. På den måde er du sikker på, at din emhætte for det første kommer til at sidde korrekt over komfuret, og at du for det andet ikke borer hullet i muren det forkerte sted.

Kræver et specielt bor

Hvis du, ligesom os, vælger at montere motoren til din støjsvage emhætte på ydersiden af en mur, så får du brug for et såkaldt kernebor til at lave hullet i muren. Kerneboret kan ikke nå hele vejen igennem muren på én gang, så man borer først for med et langt murbor, og herefter anvender man først kerneboret fra den indvendige side, indtil man er halvvejs igennem muren, og kan bore det sidste stykke fra udvendig side.

Men det er også det sværeste ved at montere en støjsvag emhætte, så hvis man vil støjen i køkkenet til livs, så er projektet relativt enkelt at gå til.

Vejledning

01
Opmåling 3 Trin

Emhætte ekstern motor: Tegn op, hvor emhætten skal placeres 1

Tegn op, hvor emhætten skal placeres. Den skal sidde midt over komfuret, som du markerer med en streg. Hold monteringsrammen op mod loftet, og tegn op langs indersiden af rammen. Det er her, du skal bore hullet til røret.

Emhætte ekstern motor: Bor hul i muren fra køkkenet 2

Bor hul i muren fra køkkenet. Først med et langt bor, der har samme diameter som det kernebor, du skal bore det store hul med bagefter. Hullet skal placeres 10 cm nede fra den øverste streg, så diameteren på det store hul bliver 20 cm.

Emhætte ekstern motor: Bor det store hul med kerneboret 3

Bor det store hul med kerneboret. Det kræver en kraftig boremaskine. Indstil den på lav hastighed og lavt moment, så maskinen kobler ud, hvis boret sætter sig fast. Du kan kun bore halvdelen at hullet indefra, resten bores udefra.

02
Sæt motoren op 5 Trin

Når motoren til emhætten skal sættes op på ydermuren, skal du bore et gennemgående hul i muren. Det er nemmest, hvis du borer fra begge sider.

Der følger et teleskoprør med motoren, som skal placeres i murhullet. Røret beskytter den aluflexslange, som luften fra køkkenet skal suges ud igennem.

Hullet i ydermuren er mest besværligt i murede huse. Det skal bores med et kernebor, som kan lejes i et af de store byggemarkeder. Du kan også bore en række huller og dernæst hugge hul med mejsel og hammer. Men du risikerer, at murstenene omkring hullet løsner sig. I træhuse saver du hullet med en stiksav.

Emhætte ekstern motor: Studsen på bagsiden af motoren skæres til 1

Studsen på bagsiden af motoren skæres til. Den er 125 mm i diameter ved leveringen, men aluflexrøret, der skal tilsluttes emhætten, er 150 mm. Derfor skæres det yderste stykke af studsen med en nedstryger, så delene kan passe sammen.

Emhætte ekstern motor: Monter aluflexrøret på motoren 2

Monter aluflexrøret på motoren. “Rynkerne” på den nederste del af røret trækkes ud, så det næsten bliver glat. Tryk så røret ned over motorens studs, og gør det fast med et spændebånd.

Emhætte ekstern motor: Bor hul i muren udvendigt, og monter et teleskoprør 3

Bor hul i muren udvendigt, og monter et teleskoprør. Det gør det lettere at føre aluflexrøret igennem muren. Når du skal bore i muren udefra, skal du igen bruge kerneboret.

Emhætte ekstern motor: Skru moterens bagplade fri, og stik rør og kabel ind i hullet 4

Skru moterens bagplade fri, og stik rør og kabel ind i hullet. Bagpladen afmonteres ved at løsne to skruer i bunden. Tryk pladen fast mod muren, og marker, hvor der skal bores huller til pladen. Bor så huller, sæt plugs i, og skru pladen fast.

Emhætte ekstern motor: Sæt kappen med motoren på plads på pladen 5

Sæt kappen med motoren på plads på pladen. Den fastgøres med to skruer i bunden. Ved monteringen griber et stik på bagpladen ind i et stik bag på kappen med motoren, så der kommer strøm til motoren.

03
Sæt emhætten op 7 Trin

Nu kan du koncentrere dig om at sætte emhætten op inde i køkkenet. Emhætten skal hægtes på en boks, der skrues fast på væggen over komfuret. Udover boksen skal der sættes en todelt inddækning op, som dækker aluflexrøret, der skal forbinde den udvendige motor med emhætten over komfuret.

Emhætten skal placeres med en sikkerhedsafstand på mindst 35 cm, målt fra kogepladerne til underkanten af emhætten. Du skal selvfølgelig sikre dig, at den todelte fleksible inddækning til flexrøret kan nå op til loftet, når du vælger, hvor emhætten skal placeres.

Støjsvag emhætte: Skru rammen til emhætten fast til væggen 1

Skru rammen til emhætten fast til væggen. Rammen holdes helt op til loftet, og underkanten trækkes ned til den rigtige højde. Mærk op til de seks huller, og bor dem. Der sættes bøsninger i hullerne, og rammen spændes fast med seks skruer.

Støjsvag emhætte: Boksen til emhætten hægtes på rammen 2

Boksen til emhætten hægtes på rammen. Tjek, at den sidder lige. Der er stilleskruer på boksen, så den er let at justere. Når boksen sidder rigtigt, spændes den fast med kontramøtrikker. Indvendigt holdes den fast med to skuer forneden.

Støjsvag emhætte: Styrekablet kobles sammen 3

Styrekablet kobles sammen, så den udvendige del fra motoren kobles med den til emhætten. Ledningen til emhætten sættes på plads i stikdåsen på væggen. Der må ikke være strøm på stikdåsen endnu.

Støjsvag emhætte: Træk røret ned til emhætten 4

Træk røret ned til emhætten, og skær det til på længden med en hobbykniv. Træk rynkerne ud på de nederste 5 cm af røret. Der skal også monteres en tilbageslagsklap, inden røret spændes fast til studsen med et spændebånd.

Støjsvag emhætte: Sæt inddækningen fast til rammen 5

Sæt inddækningen fast til rammen. Den består af to dele. Først sættes den øverste, mindste del op. Derefter klæbes tre beskyttelsesark fast, så den øverste del ikke bliver ridset, når den nederste del sættes på plads.

Støjsvag emhætte: Skærmen hægtes på plads på inddækningen 6

Skærmen hægtes på plads på inddækningen. Her skal to ledninger på skærmen sættes i stikkene på kanten af boksen, inden emhætten vippes ind på skrå, og gøres fast til boksen med seks skruer. Til sidst monteres fedtfilter og sugeplader.

Støjsvag emhætte: Så er emhætten sat op 7

Så er emhætten sat op og klar til at suge madosen ud – uden at larme imens.

Materialer

  • Emhætte (her Miele DA 489-4 EXT Zenit)
  • Vægmotor (her Miele AWG 102)
  • 150 mm aluflexrør
  • Skruer og plugs (følger typisk med)
  • Langt bor (skal passe til kerneboret centerbor)

Specialværktøj

  • Kernebor, diameter 20 cm

Tidsforbrug

Ca. 1-2 dage

Pris

Cirka 18.000 kr. Men det kan gøres langt billigere. Prisen på en udendørs motor starter ved 4500 kr.

Sværhedsgrad

Det eneste lidt vanskelige er at lave hul i ydervæggen til at føre flexslangen igennem.

Video

TEKNIK: Hul til rør i murværk

En mejsel og et lille murbor klarer opgavem

VÆRKTØJ: Sådan bruger du slagskruemaskinen

Slagskruemaskinen kan bruges til det samme som skruemaskinen og lidt til. For den er meget stærkere. I denne video viser vi, hvordan du bruger maskinen til nemt at bore store, dybe huller i træ og montere lange skruer, møtrikker og kraftige franske skruer. Det kræver blot det rigtige tilbehør og den rigtige indstilling.

Tips & Tricks

3 muligheder, når motoren skal placeres lydløst

Hvis du skal sætte en ny emhætte op i dit køkken, er der typisk tre forskellige måder at gøre det på, hvis du ønsker en så lydløs løsning som muligt. Det gælder om at få motoren, og dermed larmen, rykket så langt væk fra køkkenet som muligt.

Motoren kan enten placeres på ydermuren, på loftet eller taget. Hvilken løsning, der er bedst, afhænger af de forhold, der er hos dig.

Støjsvag emhætte med motor på loftet

Motoren står på loftet og sender madosen via et flexrør ud gennem en taghætte.

Støjsvag emhætte med motor på taget

Er der ikke plads til en motor på loftet, kan du sætte den på taget: i en taghætte med indbygget motor

Støjsvag emhætte med motor på væggen

Flexrøret kan føres ud gennem muren til en udvendig motor, hvis køkkenet er placeret ved en ydermur, som det er her.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Lydisolering