Rotter finder altid en vej

Rotten er snu, og den kan slippe ind i huset gennem selv den mindste sprække eller utæthed. I de seneste år er antallet af anmeldelser af rotter eksploderet. Derfor skal du gå dit hus og din grund igennem, så du gør det så svært som muligt for rotterne at komme ind

Rotter finder altid en vej ind

Rotter finder altid en vej ind

Det er husejerens værste mareridt: rotter i huset! Det er klamt nok, at rotterne bor i kloakkerne under os, men kommer de indenfor, er vi virkelig på den. For det kan være svært at slippe af med rotter igen, når først de er kommet indenfor.

De avler ekstremt flittigt, og får de adgang til huset via eksempelvis et utæt kloakrør, kan der være åbnet en hovedvej for de uønskede gæster. Rotter skal tages alvorligt, for de bærer på sygdomme, bl.a. Leptospira-bakterien, som kan føre til den livsfarlige Weils syge. Desuden kan de gøre stor materiel skade på et hus, bl.a. ved at gnave i ledninger.

De seneste år har landets kommuner oplevet en stigning i antallet af rotteanmeldelser, og det er faktisk din pligt som husejer at melde det til kommunen, hvis dit hus er under belejring. Kommunerne opkræver et gebyr for rottebekæmpelse over ejendomsskatten, og derfor har alle ret til at få hjælp til rottebekæmpelse.

Som husejer er det dog også din pligt at sørge for, at rotterne har svært ved at slippe ind i boligen. Det er vigtigt, at kloakken er i god stand, og at der ikke er brud på kloakledninger eller utætte rør. Men der er mange andre steder, rotten kan komme ind. På de næste sider kan du se alle de steder, rotterne kan bruge til at komme ind i huset.

Men inden da skal du sikre dig, at grunden omkring huset ikke fremstår som et lækkert tag selv-bord for rotter.

Her kan rotterne komme ind i huset

Utætheder, sprækker og rod i kloakkerne. Det kan blive rotternes motorveje ind i dit hjem. Heldigvis kan du relativt nemt gøre meget for at besværliggøre rotternes vej indenfor. Her kan du se, hvor du skal være opmærksom - og hvad du skal gøre.

Her kan rotterne komme ind i huset

1. HULLER I RISTE OG DÆKSLER Hvis dæksler og riste er defekte eller mangler, kan rotterne uden større besvær klatre op gennem brønden og dermed ud af kloakken.

2. UTÆTTE UDLUFTNINGSRØR Hvis der er et hul i udluftningsrøret på loftet, kan rotterne få adgang. Du skal derfor sikre dig, at rørene ikke har utætheder, og husk, at rotter kan komme igennem et hul på størrelse med en tokrone - altså bare to centimeter er nok! Tjek også, at faldrørsudluftningen på taget er afspærret med en rist.

3. SPRÆKKER I SOKKEL OG FACADE Du skal sørge for, at huller i murværk, sokkel og facade er lappet og lukket. Ikke kun for at passe på varmeregningen og fugtskader, men også fordi den slags sprækker kan være en vej ind for rotter og mus.

4. AFLØBSRISTE En rotte kan løfte mere end et kilo, så den kan sagtens fjerne en rist over et gulvafløb, hvis ikke risten sidder ordentligt fast. Så sørg for, at ristene er skruet godt fast, særligt ved gulvafløb i kældre.

5. UBRUGTE RØR Der kan være grene af kloaksystemet, der ikke er i brug. Er der ubrugte rørledninger, vil de være tørre, og her kan rotterne have reder. Ubrugte rør skal blændes ved afgreningen.

6. TRÆER OG BUSKE Sørg for, at rotterne ikke kan kravle op på taget via træer og buske. Rotter er gode til at klatre, og de kan altså også sagtens kravle op på taget via et træ. Vores råd er, at du beskærer buske og træer, så der er mindst 40 cm’s afstand til huset.

7. KLOAKRØR OG FALDSTAMMER Kloakrør og faldstammer kan lukkes af med en rottespærre - en blokade af rustfrit stål, som rotterne ikke kan gnave sig igennem. Den monteres typisk i stikledninger og regnvandsledninger ud til det store kloaknet. Rottespærren forhindrer rotterne i at komme ind, men problemet er, at der allerede kan være rotter i stikledningen, når rottespærren monteres. Rottespærren skal installeres af en autoriseret kloakmester, og prisen løber op i omkring 3.000 kroner - og der kan være udgifter forbundet med TV-inspektion af kloakken.

5 ting, rotterne elsker

1. NEDFALDSFRUGT PÅ GRÆSPLÆNEN Du har måske aldrig tænkt over det, men de rådnende æbler, blommer og pærer er faktisk guf for rotter, som altså ikke lever hele deres liv i kloakkerne. De forvilder sig også op til overfladen efter føde, og haven kan være et veritabelt spisekammer. Derfor skal du jævnligt gå haven igennem og samle nedfaldsfrugt og andet guf for rotter sammen.

2. MADAFFALD I KOMPOSTEN Kompostbunken er endnu en buffet for rotter. I hvert fald hvis du komposterer forarbejdede fødevarer som kogte grøntsager og rester af kød. Hvis kompostbunken ikke skal lokke rotter til, bør den kun indeholde haveaffald og utilberedte grøntsager som kartofler, gulerødder, porretoppe og lignende. Hvis du vil kompostere forarbejdede skal du investere i en rottesikret kompostbeholder. Sådan en kan købes for 500 kroner i byggemarkedet.

3. EN OVERFLOD AF FUGLEFODER Det er hyggeligt med fugleliv i haven, men det gælder om at gøre det så svært som muligt for rotter at komme til fuglefadet. Fuglefrø på et foderbræt er som et pænt opdækket bord for en rotte, som er ganske glimrende til at klatre i træer eller op ad en pæl. Det bedste, du kan gøre, er at placere en tynd, rund stang et godt stykke fra træer og buske. Så er det sværere for rotter at klatre op. Falder der foder på jorden, skal det fejes op, så det ikke tiltrækker rotterne.

4. GODE GEMMESTEDER OG RODEBUNKER Rotter kan godt lide gemmesteder, så derfor bliver grunden omkring huset mere tillokkende, hvis det roder. Er du i gang med en ombygning, vil der ofte stå byggematerialer tæt på huset, og det kan være et godt gemmested for rotter. Derfor bør du så vidt muligt undgå rod tæt på dit hus.

5. HØNSEGÅRDE Et hønsehus og en hønsegård er guf for en rotte. Hønsefoder lokker dem til, og derfor er det meget vigtigt, at du sikrer dig, at rotter ikke kan få adgang til spanden med foder. Desuden bør du hæve hønsehuset et stykke over jorden, så det bliver endnu sværere for rotterne at komme til. Sørg for at bruge finmasket hønsetråd, som rotter ikke kan komme igennem.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Skadedyr