Få mere plads og skjul rodet

Vaskehjørnet i bryggerset gemmer på oceaner af plads. Der er højt til loftet, og det skal udnyttes, så familien får mere plads til opbevaring - og bedre styr på rodet. Det kommer der med en ny mur og to rummelige skabe.

Intro

Familien er træt af sit bryggers. Der skal være plads til både vaskemaskine, tørretumbler, rengøringsmidler og støvsuger, men rummet er trangt med meget lidt gulvplads. Til gengæld er der højt til loftet over vaskesøjlen, og den plads skal udnyttes.

Løsningen er en muret væg, der luk-ker vaskesøjlen inde, og skabe både for-oven og ved siden af vaskesøjlen. På den måde bliver der plads til meget mere - og ikke mindst kan der lukkes af for rodet. Muren bygges af letbetonplader, som er nemme at arbejde med. Den nye mur afgrænser vaskesøjlen fra de skabe, der skal sættes op, og udgør samtidig et so-lidt fundament for overskabene. Bunden i overskabene er nemlig lavet som en stor plade, der hviler på den nyopførte mur og lukker hullet mellem to mure i bryggerset af foroven.

Til overskabene er der valgt skydelå-ger. Det er det mest praktiske valg til skabe, der sidder så højt, at du bliver nødt til at stå på en skammel for at kunne tage ting ind og ud. Skydedørene er bestilt på mål og fås i det lokale bygge-marked eller hos køkkenfirmaer. Din op-gave er at opgive præcise mål - murhul-lets højde x bredde. Indhent tilbud, for det kan være en pebret affære at bestille døre, der ikke holder standardmålene.

Ved siden af vaskesøjlen bygges et skab med masser af hylder båg lågen.

Vejledning

01
Væg i letbetonplader 10 Trin

Vaskesøjlen skal rammes ind af en væg, der føres 70 cm ud fra bagvæggen, og have en bredde på 72 cm. Så er der fin plads til tørretumblerens udluftning og en vandhane. Højden på væggen skal være 214 cm, der svarer til overkanten af rummets døråbninger.

Væggen bygges af 100 mm tykke multiplader i letbeton i standardstørrelse 600 x 400 mm. Det betyder, at en letbetonplade skal skæres ud i 10 cm’s “klod-ser”, så muren kan få den ønskede bred-de. Det gøres nemt med en letbetonsav. De små “klodser” skal sidde forskudt.

Letbetonplader “stables” oven på hinanden med lim imellem. Den færdige væg påføres et tyndt lag fliselim, som filtses. Det giver en jævn overflade, så mu-ren minder om de øvrige vægge i bryg-gerset, som er pudsede og malede. Det er en fordel at bruge hvid fliseklæber, hvis væggen bagefter skal males hvid.

1 VÆG I LETBETONPLADER**Letbetonplader er nemme** at arbejde med, men vær omhyggelig med vaterpasset.

1

Der måles op til væggen. “Hullet” til vaskesøjlen skal være 72 cm i bredden og 70 cm i dybden. Vi streger nøjagtigt op til den nye vægs placering - også på den væg, den skal opmures imod. Det gør det nemmere at få væggen helt lodret.

2

Letbetonplader saves nemt på mål med en letbetonsav. Pladerne er ikke armeret med jern, så der kan saves på kryds og tværs efter behov. Du får en god arbejdsgang med at opbygge væggen, hvis du på forhånd saver de “klodser” til, der skal bruges undervejs.

3

Indboringsbindere skal skrues fast i bagvæggen for hver række letbetonplader. Mærk binderens placering op, og bor hul, inden du begynder at lime pladerne fast. Indboringsbinderne sikrer murens stabilitet.

4

Fugt letbetonpladerne med vand, inden du smører limen på. Det sikrer den bedste vedhæftning. Limen skal røres op med piskeris i boremaskine. Følg producentens anvisning, så du får den rigtige limkonsistens.

5

Letbetonpladerne limes sammen. Smør limen på med en spandeske, og ret den af med en speciel H+H-limske. Den er udstyret med tænder og har en bredde, der nøjagtigt svarer til letbetonpladens bredde.

6

Juster pladernes placering med en gummi-hammer. Det er vigtigt, at den første letbeton-plade står vandret på gulvet, og at alle sider er lodrette. Kontroller med vaterpas. Væggens længde samt hullets bredde tjekkes også.

7

Indboringsbinderen dækkes med lim, som lægges på med en spandeske. Bagefter retter du limen af med H+H-limskeen, og du kan sætte næste række ovenpå. Der skal kun lim på den ene af de flader, der limes sammen.

8

Muren kan løbende rettes til med vaterpas og gummihammer, for limen tørrer ikke i samme tempo, som muren vokser i højden. Slå med små, forsigtige slag, så muren ikke slås skæv. Tjek, om muren er i lod og vage, når den sidste sten er placeret.

9

Muren kan overfladebehandles, når den har tørret et døgn. Vi bruger den samme lim, som vi brugte til opmuringen. Den trækkes på med en stålspartel i et millimetertyndt lag. Overfladen skal kun lige dækkes. Limfladen skal tørre ca. 15 min.

10

Limfladen filtses med fugtigt filtsebræt, så overfladen bliver jævn. Vær forsigtig ved kanterne. Vi vælger at “brække” de to kanter lidt og lave et rundet hjørne med let hånd. Så er kanten knap så modtagelig for stød, der kan lave synlige hak i muren.

02
Overskab med skydelåger 8 Trin

Skabet foroven er et stort skab, som vi lukker af med skydelåger og en plade den ene side. Hylden i bunden er 70 cm dyb og 175 cm bred. Fra overkanten af hylden til loftet er der 70 cm. Hylden placeres oven på den nyopførte mur.

Den sættes op uden synlige beslag. Fidusen er, at hylden fremstilles som en “sandwich” af to ens pladestykker, der går 25 mm ud over et træskelet imellem pladerne. De skal ligge præcist over hin-anden, så pladerne danner et spor rundt i alle kanter - undtagen forkanten - som kan gribe fat i bærelister skruet op på væggen. Når hylden skubbes på plads, er bærelisterne skjult. Bærelisterne (J, H, K, L og M) er skåret ud af 21 x 33 mm høvlede lister. De øvrige listestykker (E) hyldens “skelet” placeres med maks. 30 cm’s afstand og har til formål at give hyl-den ekstra styrke.

1

Hylden lægges løst op på muren og bringes præcist i vater. Streg op langs hyldens underkant på begge sider og på bagvæggen. Se konstruktionen på tegningen til højre.

2

Bærelisterne fastgøres til væggen med 5 x 60 mm skruer og murplugs. Husk, at bærelisten skal placeres 6 mm over den streg, du har lavet på væggen langs hyldens underkant. Tjek ofte med vaterpasset.

3

Hylden skubbes på plads på bærelisterne. Hvis der efterfølgende er nogle sprækker mellem hylde og væg, kan du lukke dem med akrylfugemasse. Det er en god idé at male hylden, inden du sætter den op - det er det nemmeste - så kan du altid pletmale, hvis det skulle blive nødvendigt.

4

Her sættes en opretningsliste (N) op til skydedørene. Dette loft er ikke i vater, og da skydedøre kræver forholdsvis stor præcision, er det nødvendigt. Listen fastgøres, så dens forkant flugter med hyldens forkant.

VIGTIGT! Fjern evt. skyggelister, så skydedørene kan komme helt ud til væggen.

5

Topskinnen til skydedørene passes til på længden. Det samme gælder bundskinnen. Skinnerne er af metal, så du skal save med nedstrygerklinge.

6

Topskinnen fastgøres til opretningslisten, så den er i vater og flugter med hyldens forkant. Skinnen fastgøres i de forborede huller med 4 x 25 mm skruer, som følger med skydedørssættet.

7

Bundskinnen fastgøres i hylden. Skinnen skal trækkes ca. 2 cm ind fra hyldens forkant. Den præcise placering vil typisk stå på den medfølgende monteringsvejledning.

8

Skydedørene skubbes på plads i skinnerne - først op i topskinnen, og derefter ned i bundskinnen. Dørenes ruller justeres i højden, og dæklisten (P) skrues på hyldens forkant.

VIGTIGT! Den bageste låge skal på plads først.

03
Underskab med reol 3 Trin

I “hullet” under overskabet skal der være et skab med indbygget reol, som ud over opbevaringsformål også anvendes som “dørstolpe” til skabets låge.

Reolen fremstilles af 19 mm mdf-plade. Den samles først og monteres til væg-gen. Hylderne (C) fastgøres til siderne (A) og (B) med lim og to 4 x 45 mm skruer i hver samling. I hyldernes højre hjørne forrest saves et 25 x 25 mm “hak”. Det giver plads til en 21 x 21 mm høvlet fyrretræsliste (F), der fastgøres med lim og stifter. Listen ligger præcis i flugt med sidens forkant og forstærker hjørnet - det er nemlig her, lågen skal sidde fast.

Lågen hænges op med tre skabshængsler, som kendes fra køkkenskabe. De er ikke synlige på forsiden, og skabslågen sidder plant med reolens side. Hængslernes monteringsplader gøres fast til en 7 x 214 cm liste (D) savet af 19 mm mdf-plade og fastgøres til reolens front. Lågen (E) er også af 19 mm mdf-plade og måler 72 x 211 cm. Inden du monterer lågen, skal du bore ud til hængslerne. Typisk følger der en boreskabelon med til hængslerne, som du kan måle op efter.

1

Den færdige reol skubbes på plads og gøres fast til væggen med 3 rigeljern, murplugs og 5 x 40 mm skruer. VIGTIGT! Skær reolen til forneden, hvis der er sokkelkant eller fodpanel.

2

Anslagslister gøres fast på undersiden af overskabet og på siden af muren. De placeres i flugt med forkanten af mdf-pladestykket (D) og forhindrer lågen i at lukke ind i skabet.

3

Hængslets undersænkede runde del placeres i det forborede hul i lågen og fastgøres med skruer. Den malede låge “klikkes” på plads og justeres i lod på justeringsskruerne. Til slut skrues et greb fast på lågen.

Materialer

TIL VÆGGEN

• Multiplader, 7 stk. 600 x 400 x 100 mm
• Alfix fliselim, hvid
• Indboringsbindere, 5 stk.

Desuden:
• Forankringsgrunder
• Vægmaling, glans 20

VÆRKTØJ

• Letbetonsav
• Piskeris på boremaskine
• Spandeske
• H+H-limske
• Stålstartel
• Filtsebræt
• Vaterpas
• Evt. plastkiler

TIL OVERSKABE

6 mm mdf-plade:
• 2 plader (A) a 70 x 175 cm
• 1 plade (B), 38,4 x 70 cm

21 x 33 mm høvlet fyrretræsliste: (til “sandwich”-hylden)
• 1 liste (C), 175 cm
• 1 liste (D), 145 cm
• 6 lister (E) a 63,3 cm
• 1 liste (F), 25,5 cm
• 1 liste (G), 38,4 cm
(til væglisterne)
• 1 liste (H), 150 cm
• 1 liste (J), 65,8 cm
• 1 liste (K), 27,1 cm
• 1 liste (L), 22,9 cm
• 1 liste (M), 40,9 cm

21 x 92 mm høvlet fyrretræsliste:
• 1 opretningsliste i loft, 175 cm (N)

9 x 56 mm høvlet liste:
• 1 dækliste til hylden, 175 cm (P)

Desuden:
• Snedkerlim
• 25 mm stifter
• 5 x 60 mm skruer, 4 x 25 mm skruer
• Grunder og akrylmaling glans 40

Skydedørssæt:
• 2 låger inkl. skinner, ruller og skruer

TIL UNDERSKAB

19 mm mdf-plade:
• 1 side (A), 25 x 174 cm
• 1 side (B), 25 x 214 cm
• 5 hylder (C) a 25 x 27,2 cm
• 1 monteringsstykke (D), 7 x 214 cm
• 1 dør (E), 72 x 211 cm

21 x 21 mm høvlet liste:
• 1 forstærkningsliste (F), 214 cm

21 x 43 mm høvlet fyr:
• 1 anslagsliste (mur), 213 cm
• 1 anslagsliste “loft”, 68,2 cm

Desuden:
• 3 skabshængsler, 3 rigeljern, 1 greb
• Lim, skruer, murplugs, grunder, maling

Pris

Cirka 4000 kroner

Tegning

Multimedia

De nederste 40 cm af den ene reolside er fjernet, så der er adgang til en service-lem til en faldstamme, der sidder i en kasse på bagvæggen.

Hyldernes højre side saves et 25 x 25 mm hak. Det giver plads til en 21 x 21 mm høvlet fyrretræsliste, der går fra top til bund og forstærker hjørnet, hvor lågen skal sidde.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Bryggers