Indret dit bryggers på en weekend

Med multiplader kan du nemt lave en flot indretning af dit bryggers, som udnytter pladsen optimalt.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 weekend
Pris
6.000 kroner

Intro

For de fleste af os er der noget bekendt ved et rodet og upraktisk bryggers. Hvis indretningen af dit bryggers heller ikke er optimal, kan du let gøre noget ved det. Bygger du fx en ny, stor reol af multiplader i letbeton, kan du få et nyt funktionelt bryggers på bare en weekend.

Multiplader er både billige og hurtige at bygge med, samtidig tåler de lasten af vaskemaskinen og tåler fugt. Multiplader knækker dog nemt, hvis de anvendes vandret. Derfor lægges der bordplader og hylder af massivt træ ind imellem multipladerne. De er både stærke og dekorative, og ved at stikke pladerne ind mellem letbetonen opnår du en stor styrke på en nem måde.

Normalt samles multiplader med særlige beslag, der skal fastgøres til bagvæggen, men det er langt hurtigere at bruge lange karmskruer. De kan anvendes i stort set alle materialer og sidder ikke i vejen, når næste multiplade skal sættes op.

Det er også hurtigere at sætte multipladerne op, hvis du monterer lodrette styrelister på væggen dér, hvor du vil have dine vægge. Det gør samlingerne så præcise, at arbejdet med slibning og spartling minimeres. Metoden sikrer, at selv den uøvede vil få et flot resultat.

Vejledning

01
Fundamentet 4 Trin

Inden du overhovedet kan komme i gang med opbygningen af multipladereolen i bryggerset, skal du fjerne det gamle.

Vandet til vandhane og vaskemaskine lukkes, og forbindelserne fjernes. De gamle skabe brækkes ned med hammer og koben. Når alle gamle skabe er væk, skal alle fedt-, sæbe- og kalkrester fjernes fra væg og gulv. Brug skuresvamp og grundrengøring. Vask efter med vand.

Nu er du parat til at bygge din nye reol op. Her starter vi med de nederste plader, der skal ligge på gulvet. Det er lettere at starte på den måde frem for at bygge den lodrette væg direkte på gulvet, da nederste plade så skal skæres til forneden.

1

Læg den første multiplade. Streg placeringen af skillevægge op på bagvæggen. Klods så den første multiplade op med plastbrikker, til den er i vage.

2

Fjern multipladen, og kom klatter af lim på gulvet. Multipladens placering er også markeret med tapestykker, så du er sikker på at lægge den det rette sted.

3

Læg den første plade på plads igen, og pres den mod gulvet. Læg de næste plader på samme måde. Kom også lim på kanterne.

4

Monter den første væg af plader inde ved endevæggen. Lav en lodret streg på væggen, som markerer multipladernes forkant. Kom klatter af lim på væggen og kanten af pladerne, og tryk dem på plads.

Her bliver pladen fikseret med en 6 x 120 mm skrue til en gasbetonvæg.

02
Skillevæggene 7 Trin

Når du skal bygge væggene op i multiplader, er det vigtigt, at de står præcist oven på hinanden - i lod og vage. Skal du som her bygge flere høje vægge, sparer du meget tid ved at skrue lister fast på bagvæggen til at sætte pladerne op efter, så du ikke skal tjekke hver plade. Det begrænser desuden spartle- og slibearbejdet, når du benytter dig af styrelister.

Du sparer også tid, hvis du skruer pladerne fast til væggen med en karmskrue i stedet for at bruge de specielle samlebeslag til multiplader. De kræver nemlig, at du skærer ud i næste plade for at få plads til beslaget.

1

Streg op til placeringen af styrelisterne til skillevæggene. Læg et vaterpas eller et lige bræt mod væggen (som kan være ujævn), mens du streger op på bunden, hvor skillevæggene skal være. Brug gerne en stor vinkel.

2

Skru styrelisterne fast. Streg først placeringen af skillevæggene op på bagvæggen også. Skru så listerne (her 21 x 43 mm høvlet) fast på væggen langs med stregerne. Så er du sikker på, at multipladerne bliver placeret korrekt.

3

Smør lim på pladerne, først med en murske, derefter med limske. Hold limskeen i en vinkel på 45 grader i forhold til kanten. Træk den hen over kanten, så limen ligger i “pølser” og bliver fordelt.

De kanter, der skal limes, skal vandes med en hvidtekost. Det sikrer, at limen hæfter ordentligt. Limen blandes med vand.

4

Stil multipladen på plads op ad styrelisten. Vand først overkanten på sidste plade, inden du stiller den næste op. Pres pladen nedad, og hold den samtidig mod listen på væggen. Sæt vaterpas på kanten, og tjek, at den er lige.

Slå med en gummihammer, til kanten er i vage. Du kan også bruge en hammer og en træklods.

5

Fastgør pladen til væggen. Spænd først multipladen fast til listen med en skruetvinge. Beskyt evt. pladen med en træklods. Bor et skråt hul gennem pladen ind i væggen med et langt 6 mm murbor. Monter en 7,5 x 132 mm karmskrue i hullet.

6

Søm pladerne sammen i forkanten. Spænd to stykker liste fast om kanten med skruetvinge. Slå en dykker (2,5 x 55 mm) i på skrå, og undersænk den.

7

Fjern overskydende lim. Straks efter monteringen skrabes al overskydende lim af. Får den lov at tørre, bliver den hård og vanskelig at slibe væk.

03
Træpladerne 8 Trin

Undervejs i projektet skal der lægges en bordplade ind på de tre lige høje vægge, du nu har bygget op.

Det er vigtigt, at du ikke gør bordpladen fast med multipladelim, for så vil multipladerne revne. Brug i stedet Sika-flex 11 FC, som giver en mere gummiagtig fuge, der tillader træet at arbejde.

De massive træplader bryder desuden den store hvide flade, når de bygges ind flere steder i multipladereolen. Her er brugt massive egetræsplader.

1

Først skal bordpladen monteres. Når alle tre skillevægge er bygget med ens højde, lægges en pølse Sikaflex 11 FC på overkanten af væggene. Støvsug dem først, så du får ordentlig vedhæftning.

2

Læg bordpladen på plads. Sørg for, at den er skåret helt præcist til og slebet, evt. med afrundede forkanter, og at der er boret for med 7 mm huller med undersænkning. Monter bordpladen med 6 x 120 mm skruer.

3

Læg en pølse Sikaflex oven på bordpladen til næste plade. Monter en liste med skruetvinge ved forkanten til at styre den næste multiplade.

4

Fortsæt opbygningen af væggen oven på bordpladen. Kom lim på bagkanten af næste multiplade. Stil den på plads på bordpladen, og monter en karmskrue foroven i væggen. Monter en skrå dykker i forkanten.

5

De tre vægge føres her lige højt op og afsluttes med en træplade. Træpladen lægges i pølser af fugemasse (Sikaflex) ligesom bordpladen og skrues fast til overkanterne af skillevæggene.

6

Skillevæggen til venstre styres også af en liste på væggen. Den øverste multiplade fastgøres med en skrå dykker til loftet.

7

Monter de sidste multiplader mod loftet. Her skæres de øverste plader igennem til 30 cm’s dybde. Kom lim på bagkanten. Stil så pladen på en pølse Sikaflex, og gør den fast med skrå dykkere.

8

Sprækken mellem pladerne og loftet spartles ud med gipspuds. Den skal være i en ret stiv konsistens. Spartl så plant som muligt, da du ikke kan slibe bagefter. Lad det tørre natten over.

04
De sidste ting: 8 Trin

Nu skal du i gang med at spartle multipladevæggene. Det gør du med gipsspartel. Du skal være opmærksom på, at vandet lynhurtigt suges ud af gipsspartelmassen. Det betyder, at du skal arbejde hurtigt med en spartel, der ikke er for bred. Kan du ikke styre det, må du give multipladerne en gang akrylprimer først.

Her skal også monteres en bagplade mdf over vasken for at skjule nogle rør, og vasken skal sættes i bordpladen. Det er smart at gøre, efter at du har givet multipladerne vævfylder, så du udnytter tiden, mens du venter på, at det tørrer, og du skal i gang med akrylmalingen.

1

Slib alle flader og kanter jævne på multipladerne. Brug en slibeklods med slibepapir korn 40. Det er en god idé at afrunde eller “brække” alle hjørnekanter, så de bliver mere robuste over for stød.

2

Spartl alle flader og kanter med gipsspartel. Dæk plader og gulv af med afdækningstape eller pap, inden du går i gang. Når spartlen er tør (efter en time), skal du slibe fladerne med korn 100.

3

Rul nu en gang vævfylder på multipladerne. Mal også bagpladen af den 12 mm mdf-plade, der skal sidde over vasken. Mal den, efter at du har lavet forborede og undersænkede huller i den til monteringen.

4

Skær ud til vasken. Bor et par 8 mm huller inden for stregen, så du kan komme ned med stiksaven, og skær ud til vasken, mens vævfylderen tørrer. Tegn op på afdækningspappet, som allerede ligger der. Så undgår du at lave mærker på træet.

Tegn op på afdæknings-pappet, som allerede ligger på bordpladen. Så undgår du at lave mærker på træet.

5

Sæt bagpladen op over vasken. Styrelisterne af 21 x 43 mm høvlet fyr kan genbruges til underlag for bagpladen. Monter bagpladen på listerne med 4 x 40 mm skruer. Der er 5 mm luft i siderne og mod loftet, så det kan give sig lidt.

Listerne skrues fast til multipladerne med 7,5 x 72 mm karmskruer og til loft og bordplade med 5 x 80 mm skruer.

6

Mal nu alle multipladevægge med akrylmaling, også bagpladen. Her er valgt en maling med glans 25, som er halvblank og alligevel nem at vaske af.

7

Bor karmskruer i til hylderne. Find hyldernes placering ud fra de ting, der skal stå på dem. Bor 6 mm huller, og monter 7,5 x 72 mm karmskruer som hyldebærere.

8

Læg nu hylderne på plads. Hylderne bliver kronen på værket. Det er flot, at egetræet bryder den store, hvide flade, som multipladevæggen ellers udgør.

Materialer

• 75 mm multiplader, 40 x 60 cm
• Multipladelim
• Bordplade, her 40 mm stavlimet eg
• 12 mm mdf-plade
• Lister, 21 x 43 mm høvlet fyr
• Skruer: 4 x 40, 5 x 80 og 6 x 120 mm
• Karmskruer: 7,5 x 72 og 7,5 x 132 mm
• Dykkere, 2,5 x 55 mm
• Sikaflex 11 FC
• Gipspuds og gipsspartelmasse
• Vævfylder og akrylmaling, glans 25
• Hvidpigmenteret olie
• Vask, blandingsbatteri og sanitetskit

Specialværktøj

• Limske, 75 mm
• Evt. letbetonsav og gummihammer
• Evt. afstandsklodser
• Langt 6 mm murbor

Tidsforbrug

1 weekend

Pris

6.000 kroner

Tegning

Lav en skitse over opbygningen

Her er den viste indretning som inspiration. Du skal selvfølgelig lave en skitse af din egen indretning. Multipladerne har numre efter den rækkefølge, de er monteret i. Åbningen til vaskemaskinen er 61 cm i bredden, 86 cm i højden, (1 cm mere end maskinen). Systemet er i halv dybde foroven, da der er en loftslem. Pladen på bagvæggen er kun nødvendig, hvis rør skal skjules.

Lav en skitse over opbygningen

Tips & Tricks

Sav i multiplader

Der findes flere forskellige måder at skære multipladerne til på, bl.a. en letbetonsav udviklet specielt til opgaven. Du kan også bruge en ganske almindelig fukssvans, men vær opmærksom på, at tænderne bliver slidt ned.

Med en særlig letbetonsav med grove, hærdede tænder er det nemt at skære pladerne til.

Du kan også bruge en rundsav, forsynet med en 230 mm diamantskæreklinge. Den giver et meget præcist snit.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Bryggers