Indret en flot og praktisk vaskeplads

Ved at bygge et åbent skab af træ og MDF-plader op omkring vaskemaskinen og tørretumbleren skaber vi en elegant vaskeplads, hvor vi også får styr på vasketøj og sæbe.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
1.500 kroner

Intro

Den veltjente vaskekælder trænger i den grad til at blive frisket op. Det eneste rigtig gode ved den er, at nogen på et tidspunkt har lavet en forhøjning til vaskemaskinen og tørretumbleren, så man ikke skal helt ned til gulvet for at betjene dem.

Vejledning

01
Skelettet til de to skabsvægge 7 Trin

Vi begynder med at rejse de to skeletter af 45 x 70 mm planker, som alle øvrige dele bygges op om. Eller rettere: Vi måler og lægger planer og prøver os frem og retter til - og først derefter samler vi de to skeletter og gør dem fast i gulvet og i loftet.

Hele ideen med skabet er jo, at det passes til efter stedet. Stolperne (H) må følge højden til loftet, og den yderste vægs bredde er som podiet.

1

Delene til skelettet passes til. Vi skærer de fire hjørnestolper (H) til i længden og kiler dem fast mellem podiet og loftet. Derefter er det let at strege af, hvor revlerne (K og J) skal kortes af.

2

De to skeletter samles på gulvet. Stolperne (H) og de yderste revler (K i den smalle, J i den brede væg ) lægges på gulvet, spændes sammen med tvinger og samles i hjørnerne med 5 x 100 mm skruer.

3

De øvrige revler (J og K) skrues fast mellem stolperne (H) i begge vægge. Vi sætter to 5 x 100 mm skruer i alle samlingerne.

4

Det smalle skelet gøres fast i gulvet. Vi stiller det på plads, og i nederste revle (K) borer vi for til to karmdyvler. Multiboret klarer både træet og fliserne. Hullerne støvsuges, og karmdyvlerne slås og skrues i.

5

Foroven skruer vi skelettet fast til loftet med 5 x 100 mm skruer.

6

Skelettet til den brede skillevæg fastgøres på samme måde i bunden. Her sætter vi også to karmdyvler ind i væggen.

7

Foroven skruer vi også denne væg fast med 5 x 100 mm skruer, men på grund af rørene må vi først skrue et plankestykke (X) på loftet. Skillevæggen kan så skrues fast i det bagefter.

02
Skeletternes sider beklædes 3 Trin

De to skeletvægge pakkes ind bag glatte plader, der senere males hvide. Pladerne er ret tynde MDF-plader - 10 mm er rigeligt, for pladerne fungerer stort set kun som beklædning på træskelettet.

Vi begynder med at dække siderne på de to skeletter.

1

De to vægge beklædes på siderne. Vi skærer de fire plader (A og B) til væggene ud med en dyksav. Du kan klare det med en rundsav langs et lige bræt, men dyksaven er med sin føringsskinne ideel til opgaven.

2

Vi spænder først begge siderne op på skelettet med tvinger. Hold en stump MDF-plade mod stolpen (H), som du kan støde pladerne (A og B) op imod, så de kommer til at sidde helt præcist.

3

Siderne (A og B) skrues fast med 4 x 30 mm skruer i alle revlerne (J og K). Vi sætter tre skruer i hver revle.

TIPS: Slå en vinkelret streg med blyant ud for skruerne i stolpen, så du rammer rigtigt.

03
Panelerne på skabets forside 7 Trin

Fronten af skabet bygges med tre paneler af MDF-plade.

Foroven lukker vi af op mod loftet med et frontpanel, som skæres til omkring nogle rør under loftet. Senere vil panelet her hænge sammen med en loftsplade, som vi sætter over de brede hylder over maskinerne, deroppe hvor det alligevel er svært at nå ind og bruge en hylde.

På fronten af sidevæggene sætter vi to smalle paneler, så fronterne bliver fint glatte.

1

På frontpanelet E tegnes rørenes placering op. Vi løfter panelet op under loftet og fører med en vinkel rørene ned.

2

Rørene tegnes ind på panelet (E) - brug en passer eller et glas eller en dåse i passende størrelse. Afstanden fra pladens overkant til rundingen er som afstanden fra loftet ned til røret.

3

Udskæringen saves ud med en stiksav med smal klinge. Hele røret skæres fra, og den rest (EX), der nu er tilovers, gemmes til at fylde ud med, når pladen er ført op om rørene.

4

Det tilskårne frontpanel (E) skrues op på de to vægge med 4 x 30 mm skruer.

5

De små pladerester (EX) over rørene limes op. Vi skruer først en listestump bag på panelet ved hver udskæring, så de små afskårne rester har noget at sidde på.

6

Frontpanelerne F skrues på de to vægge påført en stribe hvid trælim.

TIPS: Skær panelerne en smule for brede, så du kan slibe dem i niveau med siderne til sidst.

7

Du sikrer en perfekt finish ved at skære fronterne F lidt for brede og slibe dem ned til sidst.

04
Bagklædning og loft i skabet 5 Trin

Skabet har nu et smalt rum ved kældervæggen og et bredt rum mellem de to nye vægge.

Det smalle rum lukker vi af med en fast bagvæg, men i det brede rum vil vi holde åbent bag de to maskiner, og bagklædningen over dem skal ligesom de brede hylder være let at fjerne, så vi kan nå ind til rør og ledninger.

Ud over bagvæggen i det smalle rum og loftet over det brede skal vi nu skabe anlæg for den løse bagklædning.

1

Bagklædningen (G) til det smalle rum skæres til, så den foroven rækker 5 cm ind i det brede rum. Det ekstra stykke foroven vil danne anlæg for bagklædningen (G).

2

Bagklædningen (G) skæres til og gøres fast med 4 x 30 mm skruer bag på skillevæggen. Forneden flugter den med væggen, oppe danner den et 5 cm bredt anlæg.

3

Nu sætter vi de skjulte lister (L, N og M) op på indersiden af sidevæggene og frontpanelet E med 4 x 35 mm skruer. Den bageste bæreliste (L) skrues på enden af de korte bærelister (N).

4

Loftspladen (D) skrues op på bærelisterne (L og N) med 4 x 30 mm skruer. De sidste anlægslister (P) skrues på kanten af den nederste hylde (R) og bag på loftet, så bagklædningen (C) vil få støtte hele vejen rundt.

5

Skabet males hvidt. Først grunder vi pladerne, så spartler vi over alle skruer samlinger. Spartlingen slibes og males med endnu et lag grunder, før de afsluttende lag slutmaling sikrer et flot skab.

05
Løse hylder og bagklædning 8 Trin

Det har taget nogle dage at spartle og male skabet. Nu er malingen tør og hård nok, til at vi kan gå i gang med at skubbe maskinerne på plads, sætte de løse hylder ind på hyldebærere og lægge den sidste bagklædning op - den, der holdes mod anlæggene med den øverste løse hylde.

Mens malingen tørrer, kan du jo oliere hylderne, så olien får mere tid til at hærde.

1

Vi borer huller til alle hyldebærerne med et 4,5 mm bor. Vi er meget omhyggelige med at få boret præcist, så hylderne ikke kommer til at ligge og vippe.

2

Hyldebærerne slås i hullerne. Vi bruger små runde metalbærere med krave. modsætning til flade udgaver kan de hindre hylderne i at glide, hvis hylderne har riller til dem.

3

I kældervæggen sætter vi små vinkler til de smalle hylder (S). Vinklerne, der også kaldes rigeljern, fastgøres med skruer og murplugs.

4

Med et bor skaber vi de riller i hylderne (R og S), som får dem til at ligge fast på deres hyldebærere. Det gør vi ved at spænde hylderne sammen og bore ned lige midt i samlingen med et 8 mm bor.

5

Hylderne (R og S) får olie til bordplader. Olien smøres på det friskslebne træ og arbejdes ned med vådslibepapir eller en grov svamp til formålet. Efter 20 minutter poleres den overskydende olie af med klude.

6

Maskinerne stilles ind, og nederste hylde (R) lægges op. Sørg for, at begge maskiner står stabilt i vater. På hyldens bagkant sidder den fjerde og sidste anlægsliste (P) for bagklædningen (C).

7

Bagklædningen (C) skubbes ind på plads. Den gøres ikke fast, men presses ind mod anlægslisterne (P og M), når den øverste hylde (R) lægges på bærerne. De smalle hylder (S) lægges op, og så er vi færdige.

8

Den øverste brede hylde holder den løse bagklædning på plads - og det er let at komme ind bag maskinerne, hvis behovet opstår.

Materialer

10 mm MDF-plade:
• 2 sider (A) a 69 x 190 cm
• 2 sider (B) a 39 x 190 cm
• 1 bagklædning (C), 81,4 x 122 cm
• 1 loftsbeklædning (D), 39 x 122 cm
• 1 frontpanel (E), 20 x 170 cm
• 2 frontpaneler (F) a 9 x 170 cm

12 mm melaminplade:
• 1 bagklædning (G), 44 x 190 cm

45 x 70 mm planker:
• 4 stolper (H) a 190 cm
• 5 revler (J) a 60 cm
• 5 revler (K) a 30 cm

20 x 45 mm lister:
• 2 bærelister (L) a 122 cm
• 1 anlægsliste (M), 80 cm
• 2 bærelister (N) a 31 cm
• 2 anlægslister (P) a 113 cm

26 mm stavlimet nyatoh-bordplade:
• 2 hylder (R) a 40 x 122 cm
• 3 hylder (S) a 30 x 40 cm

Desuden:
• 5 x 100, 4 x 35 og 4 x 30 mm skruer
• 5 x 100 mm karmdyvler • 6 rigeljern
• 14 hyldebærere
• Trælim
• Grunder
• Snedkerspartel
• Blank maling
• Træolie

Til gulv og væg:
• Fliseklæber
• Fliser
• Fugemørtel
• Gipsspartel
• Vægmaling

Tidsforbrug

1-2 dage plus tørretid for vaskeskabet alene

Pris

Cirka 1500 kroner for skabet

Sværhedsgrad

Det er ikke stor kunst at få skabet op at stå, men du skal klare mange slags arbejde og improvisere og tilpasse efter dine egne forhold.

Tegning

Vaskeplads omkring to maskiner

Skelettet i væggene bygges af 45 x 70 mm planker, der dækkes med 10 mm MDF-plade. Hylderne skæres af 26 mm nyatohplade. Hylderne kan være 60 cm dybe, men vi gør dem kun 40 cm dybe - sammen med den inderste væg - så vi kan nå ind på øverste hylde. Bagpladen over maskinerne er løs, så vi kan komme til rør m.m. bag dem.

Vaskeplads omkring to maskiner

Tips & Tricks

Sådan lysnede vi væggen og gulvet

Det nye skab sørger for orden, men vaskepladsens forvandling begyndte med gulvet og væggene.

Den nedslidte kælder var ikke bare rodet, men også mørk og dyster trods de kraftige farver på væggene og gulvet. Så her begyndte arbejdet.

Væggene blev først og fremmest malet hvide. Efter at have grundet dem spartlede vi huller og skrammer ud med gipsspartel. Herefter blev de slebet og malet to gange.

På gulvet lagde vi lyse gulvfliser. Det er lettere, end det kan lyde, for de gamle fliser sad godt og var et ideelt underlag for de nye fliser.

Efter en afvaskning blev væggene spartlet og malet.

Fliserne blev rettet til efter soklen, først en række i hver retning.

Fliserne på soklen skæres til og klæbes en ad gangen.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Bryggers