Genial rumdeling

Jagten på dagslys inspirerer til en utraditionel og smart opdeling af pladsen på loftet her. Der må kun være tagvinduer på husets haveside, men med en hems henter vi også dagslys over til det rum, vi indretter på vejsiden.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
5 dage
Pris
1000 kr./m2

Intro

Det begyndte som et problem med at skaffe dagslys ned i et værelse på loftet, men det endte som en original og fantastisk velfungerende opdeling af loftsrummet. Og ikke alene løste den problemet med at skaffe dagslys, den gav også ekstra plads til opbevaring, en populær hule til børnene og to værelser med rigtig meget personlighed.

Udgangspunktet var et helt regulært nyistandsat loftsrum. Tidligere helt ubenyttet, men nu isoleret efter alle de nyeste principper og gjort klar med glatte skråvægge helt op i kippen og en flot række fritlagte hanebånd.

Den ene ende var det nu planen at dele med en skillevæg midt under tagryggen i to lige store rum, et soveværelse og et børneværelse. Begge kommer man til gennem en dør ud mod den fælles gang ved trappen fra stueetagen, begge har i gavlen en glasdør ud til en altan - og begge er så dybe, at de har brug for lys fra et tagvindue i den anden ende.

Lyset hentes fra den anden side

Her kom så problemet: Lokalplanen forbyder tagvinduer i den side af huset, der vender ud mod vejen. Soveværelset var altså dømt til kun at have dagslys ude i gavlen.

Lige til én kom på den tanke, at vi kunne nøjes med at lade skillevæggen gå op til hanebåndene og her knække den over i en hems, der ville blive loft inde i børneværelset.

Så ville et højt placeret tagvindue i den tagflade, der vender mod haven, lyse hen over hemsen og ned i soveværelset. Det ville også give mere plads. Og det ville være lettere at bygge. Vi ville slippe for at bygge en glat væg rundt om hanebåndene, og vi ville slippe for at føre skillevæggen op i kippen, hvor den er næsten umulig at bygge og siden svær at holde pæn.

Og så opstod pludselig den idé, som vi nu gennemfører på siderne her: Hvorfor kun have hems i det ene rum? Midtvejs kan vi jo i stedet bygge hemsen på den anden side, så også børneværelset får kig op til kippen og sin egen hems.

Resultatet er spændende og fungerer på alle måder i både forældrenes soveværelse og børnenes værelse. Og arbejdet er måske lettere, end hvis vi havde valgt en traditionel løsning.

LÆS OGSÅ: En hems giver mere plads

Modellen gør det lettere at se ideen

Når ord og tegninger ikke slår til, kan en model gøre planerne konkrete.

Det kan være svært at forestille sig, hvordan ens ideer til en ombygning vil tage sig ud i virkeligheden. Tekniske tegninger kan være næsten umulige at se for sig, og de færreste af os kan forvandle dem til tredimensionelle tegninger, der er til at forstå.

Men modeller kan vi alle bygge af krydsfiner og pap, og de gør tankerne til en virkelighed, vi langt lettere sætter os ind i.

Vejledning

01
Mål op til skillevæg 2 Trin

Vi begynder med at sætte rammen op til den lange skillevæg mellem de to rum. Den skal dele gulvet midt igennem og i princippet stå lodret under kippen, altså linjen, de to skråvægge mødes i. Men da vi ikke fører væggen helt op, kan vi tage hensyn til, at den følger gulvbrædderne, det vil være pænest.

Rammen bygges af de såkaldte vægskinner - det er aluminiumsskinner med skumbagside, der også bruges mod gulve og lofter, og som griber godt om stolper.

Skinnen oppe under hanebåndene fjerner vi skumlisten på, her har den ingen funktion og er kun i vejen.

1

Rammen på skillevæggen sættes op som det første, her bruges vægskinner (A). Vi begynder med skinnen på gulvet, der lægges lodret under kippen, men rettes ind efter brædderne, før den skrues fast. I begge ender skrues en lodret vægskinne fast.

2

Sidste del af rammen er skinnen under hanebåndene. Den stykkes sammen af flere skinner, som skæres til, så de mødes midt under et hanebånd. Placeringen finder vi med hjælp fra en stolpe og et vaterpas.

02
Luk trekanten 4 Trin

Det er en fordel at bygge den trekantede skillevæg fra hanebåndet op til kippen som det første, mens der er frit omkring den. Det er trekanten her, der lukker endeligt af mellem de to rum - uden den ville man jo kunne se ned i naborummet fra enden af hemsene.

Den bygges efter samme princip som den store skillevæg: Rammen etableres af vægskinner med skumbagside, og derefter fyldes den med lodrette stolper for hver 45 cm, så de 90 cm brede gipsplader kan gøres fast i kanten og i midterlinjen.

Et to meter højt stillads er en ideel platform til arbejdet med trekanten.

1

Rammen om den trekantede væg bygges af vægskinner (A). Skru først en vægskinne fast midt oven på hanebåndet. Hold derefter de næste to vægskinner mod skråvæggene. Når de er i lod, skrues de fast.

2

De lodrette stolper (B) sættes ind i rammen. Vi starter med en stolpe i midten og sætter de følgende i begge sider for hver 45 cm, målt fra midte til midte (eller lidt nemmere, fra højrekant til højrekant). Fikser stolperne oppe og nede.

3

Skru gipsplader (G) på den ene side af trekanten. Det første lag skæres, så det får en 5-7 mm bred sprække ud mod skråvægge og hanebånd, så du kan lukke tæt til med akrylfugemasse som værn mod støj. Andet lag sættes en halv plade forskudt.

4

Trekanten fyldes med isolering (E) og lukkes også på den anden side med to lag gipsplader. Husk støvmaske og handsker, når du trykker måtterne på plads.

VIGTIGT! Gipsskruerne sænkes ned under overfladen, men uden at bryde papiret.

03
De to hemse 7 Trin

Inden vi går videre med den lange skillevæg, bygger vi hemsene. På oversiden skal de have et “gulv” af brædder, mens deres underside dækkes af gipsplader.

Vi lader undersiden af hanebåndene være synlige, så de fortsætter rækken af fritlagte hanebånd. Det giver lidt arbejde med at tilskære gipspladerne og lidt flere kanter at fuge, men er ellers ikke besværligere end at bygge en samlet loftsflade.

Lidt forsimplet er ideen, at vi på siden af hanebåndene fastgør vandrette lister med oversiden lidt højere end båndene. På deres overside lægges gulvbrædder, på deres underside fastgøres gipsen, der får ekstra støtte på tværgående stålprofiler.

1

Først forhøjer vi den øverste del af stålrammen. Skær stykker af dine 45 x 45 mm trælægter (F), så de passer mellem hanebåndene. Gør stykkerne fast på de øverste væglister (A) med gipsskruer nedefra. Listerne passer sammen i bredden.

2

Så skaber vi et vandret plan for hemsene ved at sætte trælægter (F) på siderne. Find det højeste hanebånd, og sæt en lægte på siden med 5 x 80 mm skruer. Alle de øvrige lægter placeres i samme niveau og skrues fast.

3

Mellem trælægterne (F) sætter vi monteringsprofiler (C). (Du kan bruge trælægter, men det er mere besværligt at få dem gjort fast). Placer et profil helt ude ved skråvæggen og et helt inde ved skillevæggen, og fyld så op med et profil for hver ca. 40 cm.

4

For at styrke samlingen mellem væg og hems tilføjes et vinkelprofil (D). Klip profilstykker til, så de passer mellem hanebåndene. Placer dem som på billedet, så de skrues i lægterne (F) - både dem over væggen og dem, der skal bære hemsene.

5

Det første lag gips (G) skrues på undersiden af hemsene. Igen sørger du for en 5-7 mm bred fuge, så du har mulighed for at skabe en tæt lydfuge, og igen sættes første lag blot op med nogle få skruer i kanten og monteringsprof lerne.

6

Luk tæt med akrylfugemasse, og sæt det andet lag gipsplader op. Det andet lag skæres til, så det sidder ret stramt, det skal kun fuges for et syns skyld. Gennem andet lag sættes skruerne for hver 20 cm i strøer og monteringsprof ler.

7

Skelettet, der bærer gipspladerne på undersiden af hemsene, er både af træ (F) og stål (C). Det kan virke rodet, men princippet er enkelt: Pladerne støttes rundt i alle kanter, derefter tilføjes et profil midtvejs.

Stålprofilet C) støtter pladen midtvejs, så den ikke kommer til at hænge med tiden. Trælægten (F) og stålprofilet (C) her har samme funktion: De skal bære gipspladen i kanten.

04
Gulvet på hemsene 2 Trin

Nu kan du gøre hemsene færdige med isoleringsmåtter og gulvbrædder - eller vælge at vente, til skillevæggen er helt færdig. Under alle omstændigheder er det smartest at vente med at skære det yderste bræt til i bredden, til væggen er klar og har fået tilføjet det lodrette bræt foroven mellem hanebåndene.

1

Fyld op med mineraluld (E) i hemsen i felterne mellem monteringsprof ler (C) og strøer. Som varmeisolering har måtterne ikke den store betydning, men sammen med de to lag gips og de tætte fuger i alle kanter er de med til at bremse lydene i huset.

2

Læg gulvbrædder (H) på hemsen med feren udad. Brædderne gøres fast i trælægterne (F) med 5 x 80 mm skruer. Sidste bræt skæres til i bredden, så det rager 1 cm ud over de brædder, der sættes uden på den færdige væg mellem hanebåndene.

05
Skillevæggen 5 Trin

Skillevæggen, der deler loftet på langs midt under kippen, bygges stort set som enhver anden skillevæg. Det eneste lidt specielle er, at den ikke slutter op til et loft, men går op til hanebåndene og her fortsætter over i de to hemse.

Ved hanebåndene har vi allerede fastgjort den skinne, som de lodrette stolper stilles fast i, og forlænget dem på oversiden med en trælægte, som gipspladerne også fortsætter op på.

Også i siderne og nede har vi tidligere sat vægskinner op, og rammen forsynes nu med lodrette stolper for hver 45 cm. Derefter gør vi som ved trekanten - en side lukkes med gips, isoleringsmåtterne sættes ind, og den anden side lukkes.

1

Vi mærker op til lodrette stolper (B). Fra gavlvæggen sættes et mærke med en spritpen for hver 45 cm på vægprof lerne (A), både på gulvet og foroven. De 45 cm er den halve bredde af vores gipsplader.

2

Klip stolperne (B) til i længden, og sæt dem lige ud for mærkerne på vægprof lerne (A) på gulvet og foroven. Husk at vende deres åbning samme vej, så isoleringsmåtterne passer.

3

Ret stolpen (B) til i vægprofilet (A), og gør den fast, så den står lige ud for midten af sit mærke og vinkelret på vægprof let. Du kan nu skrue den fast med en kort skrue, men det er lettere at fæstne den med en fiksertang.

4

Sæt gipsplader (G) på den ene side af skelettet, og fyld isolering (E) i. Som ved trekanten gælder det, at det første lag gipsplader sættes med nogle få skruer. Begynd med en hel plade ved væggen, så du kan begynde med en halv i det yderste lag.

5

Så sætter vi de sidste gipsplader (G) op. Igen begynder vi med en hel plade i første lag og lukker i kanten med en 5-7 mm bred akrylfuge. Andet lag kan vi så starte med en halv plade, derved undgår vi at få en bred spartelfas ude ved nabovæggen.

06
Gipsvægge spartles 3 Trin

Når begge lag gipsplader er skruet op, skal væggene armeres og spartles med gipsmasse. Det handler ikke kun om at skabe en plan overflade, men også om at samle pladerne i en robust helhed.

Som det første stryger vi gipspladerne med en hæftegrund (der kaldes meget forskelligt, lige fra akrylprimer til blå-vand).

Den gør det lettere at spartle, lime og male, og så får den kartonens fibre til at rejse sig nu, hvilket er meget bedre, end at de rejser sig med malingen.

Når sidste lag spartelmasse er slebet glat, kan du male væggene, men de bliver mere robuste, hvis de først dækkes med filt, væv eller anden armering.

1

Samlingerne mellem gipspladerne armeres, før de spartles glatte. Meget rutinerede folk bruger papirtape, men vi bruger det selvklæbende armeringsnet, som de fleste uøvede laver både pænere og stærkere samlinger med.

2

Kom rigeligt med spartelmasse over samlingen. Pres den grundigt ned gennem nettet, ind mellem pladerne. Fyld efter, og træk massen glat med en bred spartel. Lad den hærde, skrab knolde væk med spartlen, og gentag processen.

3

Hjørnerne tætnes og lukkes med akrylfugemasse. Der skal helst være en sprække på 4-5 mm, smallere sprækker er svære at lukke helt til. Glat efter med en spartel eller brik af silikonegummi.

Materialer

• 45 mm vægprofiler med skumside (A)
• 45 mm stolper (B)
• 25 mm monteringsprofiler (C)
• 50/50 mm vinkelprofiler (D)
• 45 mm mineraluld (E), 45 x 90 cm
• 45 x 45 mm trælægter (F)
• 90 x 240 cm gipsplader (G), 13 mm
• Gipsskruer til træ, 35 og 45 mm
• Gipsskruer til stål, 25 og 35 mm
• Skruer til træ, 5 x 80 mm
• Gipsspartelmasse
• Armeringstape til samlinger
• Akrylfugemasse
• Grunder og maling
• Gulvbrædder (H)

Tidsforbrug

3-5 dage efter størrelsen af rummet, plus tørretider

Pris

Skillevæg: Cirka 400 kroner pr. kvadratmeter. Hems: Cirka 300 kroner pr. kvadratmeter plus gulv. To stiger: Cirka 1000 kroner

Sværhedsgrad

Det ser avanceret ud, men det er nærmest lettere at knække skillevæggen over i en hems, end det er at føre den helt op i kippen i spidse vinkler.

Tegning

Sådan bygges hemse og vægge

Lige så original opdelingen af loftsrummet i to rum med hver sin hems er, lige så traditionel er teknikken.

Når beslutningen først er taget om at dele loftsrummet i to stort set identiske rum, der begge skyder en hems ind over det andet, så er resten i bund og grund simpelt håndværk efter velkendte principper.

Den lange skillevæg, som skiller de to rum på langs af huset, bygges som en helt traditionel gipsvæg med et skelet af stålskinner, isolering i midten og to lag gipsplader på begge sider. Det eneste usædvanlige er, at den ikke slutter oppe under et loft, men op mod rækken af tværgående hanebånd. Først når de to hemse føjes til, finder væggen en egentlig afslutning foroven.

For at skille de to rum helt må vi også lukke trekanten over det hanebånd, som hemsene slutter ved. Det gør vi også med gips på et stålskelet.

Sådan bygges hemse og vægge

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Indretning