Trim kælderen og få et flot nyt rum

Ved at rydde op, reparere pudsen, male alt og lægge fliser på gulvet forvandler vi her et rodet pulterkammer til et nyt stort kælderrum.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 uge
Pris
5.000 kroner

Intro

Det er rart at have et rum i huset, hvor man kan stuve alle de ting af vejen, der måske skal bruges ved en senere lejlighed - men i huset her er det kælderens største og bedste rum, der er endt som pulterkammer.

Så er det, man lukker øjnene, bruger fantasien - og derefter en masse knofedt, mørtel, maling og fliser og til sidst har udvidet huset med et nyt, stort og brugbart rum.

Smid væk med hård hånd

I starten er det sværeste faktisk at rydde op. Det har været så nemt at stille ting ned i rummet, bare for en kort periode. Men efter mange år med den strategi kan vi dårligt komme ind ad døren. Det er ikke bare svært at overskue, det er heller ikke helt forsvarligt, hvis man får skadedyr, vand - eller endnu værre, brand i kælderen. Der er kun en vej frem: at sortere med hård hånd.

Det koster en snes ture på genbrugsstationen, men bagefter er det en pragtfuld fornemmelse at se, at de få sager af værdi vil få plads i det nye rum på nogle få meter reol.

Efter at vi har ryddet op, skal vi nu reparere de pudsede vægge. Ikke pudse dem helt glatte, bare lappe de steder, hvor pudsen er gået løs.

Derefter maler vi i tur og orden lofter, rør, vægge og vinduer.

Så lægger vi fliser på gulvet. Det kan lyde svært, men er faktisk let at gå til, selv hvis det er første gang. Som ved væggene skal du huske, at det stadig kun er en kælder. En flot, velholdt, meget brugbar kælder.

FØR

EFTER

Vejledning

01
Puds væggene 6 Trin

Væggene er i rigtig dårlig stand, sådan på overfladen. Løs og flaget maling, afskallet puds, uheldige gamle reparationer. Men bunden er i orden, tør og fast, så det er bare om at skrabe al løs maling og puds ned og så bygge op igen

Det gamle murværk har bløde tegl og en mørtel med meget lidt cement, så vi reparerer også med en kalkmørtel - en hård cementpuds risikerer nemt at skalle af, fordi den ikke følger underlaget. Men er der dybe huller, kan du godt lægge et ganske tyndt lag cementmørtel først for at sikre god vedhæftning, inden det tykke og derfor tunge lag trækkes på.

1

Vi skraber al løstsiddende maling og puds af med en spartel - og hvad vi ellers finder gavnligt, mens vi arbejder os hen over de slidte vægge: Stålbørster, skrabere, gadekoste, vi skal bare ned til fast bund og maling, der sidder godt.

2

Muren fugtes godt med kost og vand, hvor du vil pudse. Den må ikke være drivende våd, når du lægger mørtel på, men det er vigtigt, at den ikke trækker væden ud af den friske mørtel, så kan den nemlig ikke hærde ordentligt.

3

Den oprørte mørtel trækkes op på væggen. Rør den godt igennem, fx med piskeris på en kraftig boremaskine, så griber den langt bedre fat. Første lag på en gammel bund må ikke være for tykt, for så vil mørtlens egen vægt ofte trække det af.

4

Hullerne fyldes godt op. Har du brug for et tyndt lag inderst, rører du det lidt tyndere op, koster eller kaster det på og lader det sidde, til det er fast, gerne natten over. Derefter fylder du på med murskeen eller med et stålbræt.

5

Når mørtlen har siddet lidt, glatter du den med et fugtet filtsebræt. Bevæg brættet i store cirkulære bevægelser med et let tryk. Prøv dig frem. Når det virker, trækkes mørtlen en smule sej og sammenhængende, mens overf aden glattes under brættet.

6

Vi giver de pudsede vægge en gang bindegrunder, inden vi maler. Den akrylbaserede grunder giver vores akrylmaling et godt greb i underlaget.

TIPS: Havde væggen været kalket, kunne vi grunde med kalkvand og kalke igen.

02
Mal rør, loft og væg 5 Trin

Alle vores anstrengelser til trods ser rummet næsten værre ud end før, men nu går det hastigt i den rigtige retning. Det er blevet tid at male.

Det er smart at begynde med loftet og rørene lige under det, fortsætte ude på væggene og slutte af med træværket - så behøver du ikke at dække gulvet af eller tænke på strint på vægge og træværk.

Vi bruger almindelig mat loftsmaling og på væggene en god diffusionsåben akrylmaling, mens vinduer og døre får en halvblank akrylmaling. Havde loftet været løst i det, havde det også fået en gang bindegrunder først.

1

Vask rør og lofter med grundrens. Du skal nok skifte vand et par gange, det er altafgørende for malingen, at den har en ren og fedtfri bund at binde på.

2

Rørene males nemmest med rulle. Især på oversiden af rørene er det nemt at komme til med rullen. Vi bruger vægmalingen, der er en anelse blankere end loftsmalingen og derfor en anelse lettere at holde ren senere.

3

Loftet rullemaler vi to gange. Kanten lukker vi af med pensel først. Pas på, at malingen i kanten ikke bliver for tør, før du kommer med rullen, så ses den gennem loftsmalingen.

Tips: Et langt skaft letter arbejdet enormt.

4

Ved væggene tager vi også kanten med en pensel, inden vi følger op på fladerne med rullen. Igen er det bedst ikke at gå så langt, at malingen i kanten tørrer, før du kommer med rullen, så vil kanten lyse hvidt ud gennem næste lag maling.

5

Væggene males to eller tre gange. Tynd evt. malingen de første gange, det sparer maling - og ofte tid. Rullen, den lange stang og malerspanden gør arbejdet let og hurtigt. Du skal kun lige køre rullen et par millimeter ned i den våde maling.

03
Mal træværket 3 Trin

1

Vi sliber det malede træværk let - når væggene er tørre. Det er slet ikke nødvendigt at slibe alle flader, kun hvor der er skrammer, der skal jævnes ud. Du tager det grove med groft slibepapir og slutter af med fx korn 120, det er godt at male på.

2

Huller og rifter spartles ud, og så vaskes træværket af med grundrens. Det er fristende at stå og arbejde længe for at få fladerne helt glatte og fine, men det er stadig en kælder, og tingene behøver ikke at være perfekte.

3

Træværket males med pensel og rulle. Meget finhårede ruller kan give helt glatte flader, og du kan vælge at smøre malingen på med rulle og bagefter glatte den ud med en pensel. Regn med, at træværket skal males mindst to gange.

En mørk maling kan du med fordel give en hvid grundmaling i det første lag.

04
Mål op til fliserne 5 Trin

Nu kommer vi til en helt ny fase, der vil forvandle rummet næsten lige så meget som de nymalede vægge: Vi lægger flotte fliser ud over det afskallede støbte gulv.

Gulvet er næsten plant, så vi kan nøjes med at slibe løs maling og småtoppe af. Havde der været store lunker, måtte vi derefter fylde ud med selvnivellerende spartelmasse.

For at få fliserne lagt pænt måler vi først, om det går bedst op med en fuge eller en fliserække i rummets midterlinjer. På den måde kan vi altid få mindst en halv flisebredde ved alle vægge.

Derefter klæber vi en fliserække fast midt gennem rummet i hver retning, lagt efter snor, så rettes resten ind efter dem.

1

Gulvet slibes med groft slibepapir. Gulvet er næsten jævnt, og det er ikke nødvendigt at slibe ned til ren beton, for fliseklæberen binder på hvad som helst. Men det er vigtigt at fjerne ujævnheder. De grove kan du først tage med hammer og mejsel.

2

Så beregner vi, hvordan fliserne vil ligge pænest. Fra midten af gulvet lægger vi fliser løst ud mod væggen med fugesnor imellem og ser, at vi får næsten en hel flise i hver side, når vi vælger at lægge en fuge i midterlinjen.

3

På en liste mærker vi vores løse række fliser op med en streg på begge sider af hver fuge. Den liste kan vi nu bruge til hele tiden at tjekke, om vores fliser kommer til at holde samme afstand - det er sikrere end kun at lægge efter fugesnor.

4

Vi bruger nu listen til at mærke kanten af den midterste række fliser op i begge ender af rummet. Det kan virke lidt omstændeligt, men da vægge næsten altid er lidt skæve, får du problemer, hvis du tager udgangspunkt i væggene.

5

Vi kan nu spænde en snor ud, hvor kanten af den midterste række fliser skal ligge. Du kan bore for og sætte en skrue i gulvet, men det er lettere at binde snoren om et par betonsten. Løft snoren fri af gulvet med en klods i hver ende.

05
Læg de hele fliser 5 Trin

Vi har nu en snor at lægge den første række fliser efter. På den anden led kan vi vente med at spænde snoren ud, bare vi sørger for at lægge fliserne i første række, så vi også på den led ender med omtrent lige store fliser i begge ender.

Denne første række fliser retter vi meget omhyggeligt ind, og vi lader limen få godt fat, inden vi lægger den første række fliser på den anden led - igen i midten af rummet, så risikoen for, at mønsteret løber, er mindst.

Når de to rækker ligger helt rigtigt, går resten hurtigt. Risikoen for, at mønsteret skrider, er langt, langt mindre, end hvis vi var begyndt ude langs en væg.

1

Bland en portion fliseklæber, og smør den ud på gulvet til den første række fliser. Det bedste er først at trække klæberen ud med en glat spartel, så du er sikker på, at den har fat i gulvet, og bagefter rette mængden til med tandspartlen.

2

Læg de første fliser med fugesnor som afstandsmål. Som du ser, har vi kun lagt klæber ud, hvor den første række skal ligge, klæberen vil nå at tørre, før vi vender tilbage med nabof iserne.

3

Fliserne trykkes og vrides en anelse, så der ikke er luftlommer under dem. Den første flise bør du løfte op igen og tjekke, at klæberen rører hele flisen og ikke kun i striber fra tandspartlen. Gør den det, kan du evt. røre klæberen lidt tyndere.

4

Så lægger du midterrækken på den anden led. Igen spænder du først en snor ud, så de to rækker ligger helt præcist.

5

Nu kan du fylde ud med hele fliser i de fire åbne felter. Her smører du fliseklæber på et større område ad gangen, så det går meget hurtigere, og med fugesnoren og din målepind til at rette til efter kan det næsten ikke gå galt.

06
Læg fliser i kanten 3 Trin

1

Nu kommer vi til fliserne langs kanten, der skal skæres til. Alle de lige snit klarer du med en fliseskærer. Den hurtigste er typen her, der bare ridser flisen, hvorefter du knækker den af. En vådskærer kan lettere skære tynde striber af flisen.

2

Til skæve udskæringer bruges en vinkelsliber med en skive til fliser. Det støver meget, så det er en god idé at skære fliserne udendørs, fx på græsplænen eller endnu bedre i en bunke grus eller lignende, der holder på flisen.

3

De tilskårne fliser klæbes på gulvet. Ofte er det svært at komme til at trække et jævnt lag klæber på gulvet ude i den smalle stribe langs væggen, og så er det lettere at smøre klæberen på fliserne. Rør ikke for meget klæber op ad gangen.

07
Fyld fugerne ud 5 Trin

Dagen efter at vi har lagt fliser, kan vi fylde fugerne ud. Det kan drille lidt i begyndelsen, men så snart du har fornemmelsen af, hvor længe fugemassen skal nå at tørre, før du vasker den overskydende masse af, hvor meget vand du skal bruge, og hvor hårdt du skal trykke, går det faktisk ret hurtigt.

Inden vi fuger, skal gulvet være helt fri for urenheder, som kan sætte sig i fugens overflade, så først støvsuger vi grundigt.

Vi har valgt en ret lys fugemasse, så før vi støvsuger, tjekker vi omhyggeligt, om noget af den mørkere fliseklæber står så højt, at den ses gennem fugen - er det tilfældet, skraber vi først fugen ren.

1

Vi støvsuger gulvet og tørrer det over med en fugtig klud, så der ikke kommer mørke korn i vores lyse fugemasse. Derefter rører vi fugemasse ud efter anvisningerne på posen. Ikke for meget ad gangen, den må ikke blive for hård, før den er på plads.

2

Fliserne fuges ud med fugemasse, der skal arbejdes godt ned i fugerne. Skrab fugemassen diagonalt hen over fugerne med dit gummibræt i alle fire retninger, så vil du snart se, at fugerne er fyldt helt i bund og op i plan med fliserne.

3

Overskydende fugemasse vaskes af med en fugtig svamp. Den skal først være så hård, at du ikke uden videre kan trykke en finger ned i den. Fugemassen synker til bunds i spanden, så det er ikke nødvendigt at skifte vandet hele tiden.

4

Fugearbejdet sluttes af med at polere fliserne helt rene med tørre klude. Her skal du lade fugen blive så hård, at du kan polere rundt og polere på langs ad fugerne uden at fjerne fugemassen - på den måde glatter og runder du dem også.

5

Så trækker vi kanten mellem væg og fliser op med en pensel og vægmalingen. Vil du have en helt fin kant, kan du bruge afdækningstape, men en frihåndskant passer til rummet.

Materialer

• Reparationsmørtel – sørg for, at den ikke indeholder mere cement end underlaget
• Evt. svummemørtel med lidt cement til et tyndt første lag
• Murgrunder (bindegrund)
• Maling til mur (eller hvidtekalk)
• Maling til loft
• Maling til træværk
• Fliser til gulv
• Fliseklæber
• Fugemørtel

Specialværktøj

• Stålbræt
• Murske
• Murerkost
• Tandspartel (her 5 mm)
• Fugebræt

Tidsforbrug

5-6 dage fordelt over 2 uger

Pris

Cirka 3000 kroner til puds og maling. Cirka 150 kroner pr. m2 for flisegulvet.

Sværhedsgrad

Er det første gang, du lægger fliser og reparerer puds, står du naturligvis foran en stor opgave, men helt perfekt behøver resultatet jo ikke at være. Det er stadig en kælder.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Kælder