Det geniale skoskab

Sportssko, pæne sko, sandaler, hjemmesko – og alle mulige andre sko! Det er stort set umuligt at få bragt orden på dem, eller... Vi har taget udfordringen op og har udviklet den ultimative løsning til dig og hele din familie.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
1.700 kroner

Skoene er på plads i skabet. Fars står øverst, mors er lige under. Og nederst - i børnevenlig højde - er der plads til børnefodtøj.

Intro

Uendelig mange sko – hulter til bulter i entreen. Det er den ubarmhjertige virkelighed hos langt de fleste af os. Men det er slut nu! For her er løsningen: et skoskab med en karrusel hvor der er plads til ikke mindre end 45 par sko, som du alle sammen nemt kan komme til. En unik løsning, som er tilgængelig for os alle. For karruselen er nemlig tilpasset målene i et helt almindeligt højskab.

Bortset fra en høj grad af præcision i både opmåling og boring er der til gengæld ikke “mange ben” i at fremstille karrusellen og få den på plads i skoskabet. Den største udfordring bliver formentlig at lære familien at sætte skoene på plads!

Vejledning

01
De store rondeller 5 Trin

Skokarrusellen er fremstillet af 22 mm mdf-plade. Skoholderne er af 22 mm rundstok. Og rondellerne roterer om en 40 mm stålstang.

Mdf-pladerne skæres op i kvadratiske stykker på 56 x 56 cm, inden du med et stykke liste og en passer måler op og finder de punkter, hvor hullerne til rundstokkene skal bores.

For at udnytte pladen effektivt laver vi to forskellige opmålinger. Tre af rondellerne deles op, så de kan bære 12 par mindre (børne) sko - den sidste har “kun” plads til 9 par større sko.

1

Opdel pladestykket i “lagkagestykker”, og find centrum. Når rondellens yderkant skal optegnes, kan du anvende et listestykke. Sæt en stift i centrum, og streg op med en radius på 27 cm - og derefter med en radius på 24 cm.

2

Med en passer opdeles rondellen yderligere i 12 eller 16 lige store stykker. Skær rondellen ud, og slib kanten med en slibeklods (bruger du båndpudser eller en anden elektrisk slibemaskine først, bliver efterslibningen lettere).

Skær på stregens udvendige side, når du saver rondellerne ud med en stiksav.

3

Fastgør rondellen med tvinger, og fikser den med en skrue gennem centrum. Så kan du konstant arbejde i den rigtige afstand, mens den yderste række huller bores. Og rondellen kan nemt roteres, når tvingerne løsnes.

Rondellen placeres i borestanderen. Klods rondellen op på pladestykker, så den understøttes og er i plan med borestanderen.

4

Hullet i midten bores ud med en 41 mm hulsav (rondellen skal gå stramt omkring stålrøret). Til denne opgave kan du ikke bruge borestanderen, så du må lave en præcis, helt lodret boring med håndholdt boremaskine.

Bor fra begge sider, og slib let i det opborede hul.

5

Brug rondellens centerhul som centrum for borestanderen, når du skal bore den inderste række huller med et 22 mm spadebor (se Vigtigt-boks om borestander). Dybdestoppet sikrer, at samtlige huller bliver præcis 15 mm dybe.

02
De små rondeller 6 Trin

De små rondeller skal bruges til at holde stangen og de store rondeller på plads - i den rigtige højde og misdt i skabet.

Også de små rondeller fremstiller vi af 22 mm mdf-plade. Der skal bruges ni rondeller i alt - alle med en diameter på 12 cm. Centerhullet skal også her have en diameter på 41 mm.

To rondeller (styrerondeller) skal monteres i henholdsvis top og bund i skabet, så de holder stangen på plads. De øvrige monteres over eller under de store rondeller. På de tre bærerondeller, der skal sidde under de store rondeller og holde dem i den ønskede højde, skal der monteres to små vinkeljern - et på hver side af centerhullet.

1

Tegn rondellerne op på en mdf-plade med en passer. Sørg for, at centrum er tydeligt markeret, og at cirklen er tydeligt opdelt i fire lige store stykker, inden du skærer dem ud med en stiksav. Efterslib kanterne.

2

Præcis i centrum bores hul med en 41 mm hulsav. Husk at spænde rondellerne fast med tvinger på borestanderens plan, og bor fra begge sider. Slib let i det opborede hul.

3

Brug en stump af stålstangen som centreringshjælp, når du skal fastgøre styrerondellerne på de store rondellers overside. Lim og skru de små rondeller fast med fire 4 x 35 mm skruer. Husk at bore for.

4

Hver bærerondel forsynes med to små vinkeljern (seks i alt). Skruehullet på hvert vinkeljern bores ud, så diameteren bliver 6,5 mm. De lange huller på vinkeljernene skal forblive, som de er.

5

Vinkeljernene fastgøres præcist over for hinanden - på hver side af centerhullet (derfor den omhyggelige opmærkning af rondellen). Rørstumpen sikrer, at vinkeljernene placeres tæt på, men uden at klemme mod stålrøret.

6

I stålstangen bores 6,5 mm huller, som vinkelbeslagene kan fastgøres i. Hullernes placering er vist på tegningen (bor gerne ekstra huller, så du senere kan ændre placeringen af de store rondeller, hvis du får brug for det).

03
Opsætning i skab 6 Trin

Når alle de små og store rondeller er skubbet på stålstangen i den rigtige rækkefølge, løftes stålstangen ind i højskabet. For at få plads til at montere karrusellen er det nødvendigt at løfte og sænke de store rondeller undervejs. De løftes op og fikseres midlertidigt, mens du skruer den nederste styrerondel fast. Og de øverste store rondeller skal løftes ned, inden du kan skrue den øverste styrerondel fast i toppen af skabet.

1

Find skabets midtpunkt i top og bund. Med midten som centrum opstreges styrerondellernes yderkant (periferi) med en passer.

2

Skub alle rondeller på stålstangen - i den rigtige rækkefølge - inden hele karrusellen løftes ind i skabet.

VIGTIGT! Husk, at vinkeljernene på alle bærerondeller skal vende nedad.

3

Når alle de store rondeller er skubbet på plads, aflåses deres position midlertidigt med en skruetrækker gennem hullerne i stålstangen. Så er der plads til at montere den nederste rondel.

4

Den nederste styrerondel monteres først - siden fastgøres den øverste styrerondel. Begge rondeller placeres præcist i de opmærkede cirkler, inden de fastgøres med fire 4 x 35 mm skruer.

Når den øverste styrerondel er fastgjort i skabets top, står stålstangen helt fast i skabets midte.

5

Nu er det tid til at fiksere de store rondeller i den rigtige højde. En 6 x 60 mm maskinskrue med spændskive skubbes gennem vinkeljern og stålstang, og møtrikken spændes.

6

Skoene er på plads i skabet. Fars står øverst, mors er lige under. Og nederst – i børnevenlig højde – er der plads til børnefodtøj.

Materialer

22 mm mdf:

 • 4 rondeller (A), Ø: 54 cm
 • 9 rondeller (B+C), Ø: 12 cm
 • 22 mm rundstok:
 • 18 skoholdere (D) a 36,5 cm
 • 24 skoholdere (E) a 31,5 cm
 • 16 skoholdere (F) a 26,5 cm
 • 32 skoholdere (G) a 21,5 cm (forbrug i alt: 6 rundstokke a 2,4 meter)

Desuden:

 • Stålstang, Ø: 40 mm (H), 186,5 cm
 • 90 plastdupsko, sorte, Ø: 22 mm
 • Skruer: 4 x 35 mm og 4 x 40 mm med pynteskiver
 • 7 små rigeljern (vinkeljern)
 • 3 maskinskruer med skive og møtrik, 6 x 60 mm
 • Grundmaling, 0,5 liter
 • Akrylmaling, 0,5 liter Specialværktøj

  Specialværktøj

 • Stabil borestander
 • Hulsav (41 mm)
 • Spadebor (22 mm) -Metalbor (6 mm)

Tidsforbrug

Et par dage (plus tørretid)

Pris

Cirka 1.700 kroner

Sværhedsgrad

Alt skal tilpasses med stor nøjagtighed. Det er vigtigt, at alle huller bores præcist, og at huller til rundstokke bores i ens dybde. Med en god borestander er opgaven absolut overkommelig.

Tegning

Enkel opbygning

Karrusellen her passer til et standardhøjskab. Men med få justeringer kan den naturligvis tilpasses et skab med andre mål.

Vores udgangspunkt er et 60 x 60 cm højskab, der her indvendigt er 187 cm højt, 56,8 cm bredt og 56 cm dybt. Disse mål kan variere fra skab til skab, så du skal måle præcist op. Rundstokkene placeres i de borede huller og fastholdes nedefra med 4 x 40 mm skruer med pynteskive. Samtlige huller er boret med et spadebor, hvor centerspidsen netop gennembryder pladen. De små huller fungerer derfor som forboring til skruerne.

Enkel opbygning

To modeller

De store rondeller (A) kan have plads til enten 12 par små sko eller 9 par større - og dermed bredere - sko. Så du har mulighed for at lave lige præcis den løsning, der passer bedst til dig og din familie.

På rondellen til venstre er der plads til 6 par sko yderst og 3 par inderst. På rondellen til højre er der plads til 8 par sko yderst og 4 par inderst.

To modeller

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...