Armering af beton

Beton er et stærkt materiale. Men uden indstøbt armering knækker det let. Derfor skal beton armeres, når det gælder konstruktioner, der skal tåle tryk og træk.

Selvom beton umiddelbart virker stærkt, har det brug for armering. Ellers risikerer det at knække, når det udsættes for tryk og stød.

Selvom beton umiddelbart virker stærkt, har det brug for armering. Ellers risikerer det at knække, når det udsættes for tryk og stød.

Beton er et stærkt byggemateriale. Men uden indstøbt armering knækker det for let. Derfor skal det armeres, når det gælder konstruktioner, der skal holde længe og kunne tåle både tryk og træk.

Armeringen kan bestå af indstøbte stænger/net af stål eller seje fibre, der tilsættes betonen. Førstnævnte bruges til kraftige konstruktioner, fx terrændæk, fundamenter og støbte mure. Sidstnævnte er til lette konstruktioner, fx tynde bordplader.

Her gennemgår vi:

  • Betongulv med indlagt varme
  • Betonbord med armering
  • Spejlbassin af fiberbeton
  • Nem løsning med trapezplader

Betongulv med indlagt varme

1

Når det gamle gulv er fjernet, og man er nede ved terræn, udlægges nøddesten, der skal forhindre fugt i at blive suget op i huset. Det er vigtigt at tjekke kravene der, hvor man bor.

2

Oven på nøddestenene lægges 2-3 lag isolerende flamingoplader og en fugt-/radonspærre. Flamingopladerne lægges forskudt (i forbandt), så der ikke er revner, som kulde kan stige op igennem.

3

Oven på isolering og fugtspærre lægges et rionet. Det er jernstænger, som er svejset sammen til et stort net. Nettet hæves op på små plastikfødder, så jernet løftes og bliver omsluttet af beton.

4

Hvis der skal vandbåren varme i gulvet, bindes varmeslanger fast til nettet, før der hældes beton på. Betonen skubbes ind under net og varmeslanger - fx med en stiv kost som her.

5

Når betonen er lagt ud, trækkes den af med et lige bræt eller en lang aluminiumsskinne. Det er en god idé at lægge en plade ud, man kan sidde på imens, så man ikke synker ned i betonen.

Betonbord med armering

1

En bordplade støbes i en form. Først laves en ramme af trælister med en bund af støbeplade, der giver den færdige bordplade en flot, glat forside.

2

Læg armeringsnet i, og hæv det op, så det kommer til at ligge midt i betonpladen. Nettet ligger på klodser, mens små bunker lynbeton hærder.

3

Betonen hældes i og hakkes godt igennem for at få luftbobler væk, inden overfladen rettes af. Når betonen er hærdet, kan lister og bund fjernes.

Spejlbassin af fiberbeton

1

I stedet for jernarmering kan man bruge beton tilsat kunstfibre. Det er ideelt, når pladen skal være tynd. Her er det et spejlbassin med en 5 cm tyk bund.

2

Man kan købe løse fibre, som man selv tilsætter, eller beton, hvor fibrene er tilsat. Betonen fordeles med en asfaltrager i den ønskede tykkelse.

3

Læg en støbeplade ovenpå, så over­ fladen bliver plan. Kanterne afgrænses af brædder og støbes dagen efter, når bunden er hård, men ikke hærdet.

Nem løsning med trapezplader

Støber man indendørs på en eksisteren­ de trækonstruktion, lægger man et lag ståltrapezplader ud som bund. De holder på den flydende beton og tjener samtidig som armering. Ved arealer over 6 kvm skal teknisk forvaltning involveres. De skal se belastningsberegninger, der viser, at den underliggende konstruktion kan bære betonlaget, før de giver byggetilladelse.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Beton