Sådan fremstilles cement

Kom med indenfor på Aalborg Portlands fabrik ved Limfjorden, hvor ler og sand omdannes til cement under ekstrem varme.

Cementen, du bruger til at støbe beton, består hovedsageligt af klinker, som bliver til i en 1500 graders varm roterende ovn.

Når du blander beton til hegnet derhjemme med cement fra byggemarkedet eller lægger nye havefliser, så bruger du det samme grundlæggende produkt, som de professionelle bygger broer og højhuse af.

Kom med indenfor på Danmarks eneste cementfabrik, Aalborg Portland, der hvert år producerer tæt ved 2,5 millioner tons cement, verdens mest anvendte byggemateriale til såvel gør det selv-projekter som industri.

Aalborg Portlandfabrikken ligger i Nordjylland, hvor der er rigelig adgang til råmaterialer, herunder kridt fra eget brud og sand fra Limfjordens dybe sejlrende.

Cement er forudsætningen for beton, og beton er overalt, fra hængebroer og havefliser til højhuse og i indkørsler. Vi kan roligt konstatere, at den moderne verden er bygget på et betonfundament – en stor bunke grus og sand tilsat lidt cement og lidt vand. Det er betonen, vi står på, men det er cementen, der er noget helt særligt.

Cement er egentlig bare lavet af almindeligt kridt og ler/sand, som bliver rørt sammen, bagt ved høj varme (kalcineret) og derefter pulveriseret, og så kan det pludselig hærde, dvs. krystallisere og blive hårdt som sten. Det kræver bare, at der tilsættes lidt vand.

Cement er egentlig ikke en ny opfindelse. Romerne brugte det, men de anvendte kalcineret jord fra vulkansletterne nær Napoli til formålet, og den metode gik tabt, i takt med at imperiet svandt ind.

Kridt og sand, vand og varme

Al den cement, der produceres i Danmark, kommer fra Rørdal øst for Aalborg. Der ligger Aalborg Portland placeret mellem Limfjorden, hvor der graves sand til produktionen, og en enorm kridtgrav. Fabrikken i Aalborg producerer årligt 2,45 mio. tons cement.

Opskriften varierer lidt, afhængigt af om der laves hvid eller grå cement, men variationerne i materialer giver primært kosmetiske forskelle. Kridt fra fabrikkens brud flyttes på transportbånd til fabriksgrunden, hvor det blandes op med sand fra Limfjorden. Massen blandes med vand og pumpes ind i cyklontårne, hvor den tørres ud ved 800 grader, før den skal i cementovnen. Cyklontårnene starter den kalcinering, der aktiverer cementen. Nu spaltes der CO₂ fra råmaterialerne, og der udvikles røggasser, som sprøjtes med syre, så der dannes gips, der bruges senere i produktionen.

I cyklontårnet udskilles en stor del af den CO₂, der er lagret i råmaterialet. Gasserne bliver brugt til at producere gips, som bruges i cementproduktionen.

Massen er halvtør, når den lidt efter lidt dumpes i en roterende ovn, hvor den langsomt bevæger sig fra den ene ende til den anden i 1.500 graders varme. Ovnen drejer om sig selv imens, og cementmassen bliver langsomt til små perler, som kaldes klinker. Når klinkerne er kølet ned, bliver de pulveriseret i en tromle og blandet op med gips m.m., før cementen pakkes til salg i byggemarkeder og til storkunder.

Klinkerne er grundingrediensen i alle Aalborg Portlands produkter. Al Portland-cement består af ca. 95 procent klinker og noget gips til at regulere, hvor hurtigt cementen hærder. Formlen er næsten den samme for både fabrikkens basiscement og den hvide cement, som Aalborg Portland er verdens førende producent af.

Farven er selvfølgelig anderledes, fordi det råmateriale, der er brugt fra starten, er hvidere, men egenskaberne er de samme som ved grå cement – i hvert fald mht. de opgaver, der er relevante i gør det selv-sammenhæng. Men udviklingen peger i retning af nye typer cement, lavet på andre vilkår.

Mere miljøvenlig cement

Beton er verdens mest anvendte byggemateriale, men cementforbruget præsenterer en udfordring, da cementproduktion tegner sig for 8 procent af den globale CO₂-udledning.

Aalborg Portland er sit ansvar bevidst, og foruden at have erstattet 50 procent af de fossile brændstoffer, der tidligere er blevet brugt, med biomasse arbejdes der konstant på grønnere produkter. I 2021 lancerede Aalborg Portland en blandingscement, som bryder med den traditionelle 95 procent klinker-formel. Det gav en CO₂-besparelse på 30 procent. Hertil kommer, at Aalborg Portland løbende forbedrer deres energigenvindingsanlæg, som både holder Aalborg Universitetshospital koldt og leverer fjernvarme til mere end 25.000 husstande i Aalborg.

Cementen forlader Aalborg Portland med skibe og lastbiler. Noget er pakket i sække, som kan købes i byggemarkeder, mens resten fordeles i et netværk af lokale siloanlæg, der strækker sig over meget af Europa, og til fabrikker, hvor det laves til de herregårdssten og havefliser, du måske selv har lagt.

Sådan bliver cementen til

1. Der graves kridt fra kanten af bruddet med en enorm skovlhjuls-gravemaskine.

2. Fabrikkens dybdegraver kan hente 2.200 tons kridt i timen på 40 meters dybde.

3. De tørre råmaterialer (kridt og sand m.m.) blandes op med vand, før det forarbejdes.

4. I cyklontårnet forvarmes og tørres blandingen af vand og råmaterialer, før den skal i ovnen. Temperaturen når 800 grader.

5. Roterovnen ligger med et par graders fald, så cementklinkerne langsomt bevæger sig igennem.

6. Når cementklinkerne er ude af roterovnen og kølet af, fremstår de som små hvide perler af cement.

7. Cementklinkerne pulveriseres til cement i en roterende tromle. Der er forskel på, hvor store metalkugler der bruges til at knuse cementklinkerne. Det skyldes, at der er forskel på, hvor fin eller grov cementen skal være. Finere cement hærder hurtigere end grovere varianter. Her tilsættes også gips, som regulerer kridtets reaktionshastighed.

8. Cementklinkerne bliver knust af metalkugler på størrelse med en knytnæve.

9. Når klinkerne er blevet knust, er cementen fin som sne.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Beton