Med den rigtige lim og den rette metode kan du lave samlinger, der er stærkere end selve træet.

Med den rigtige lim og den rette metode kan du lave samlinger, der er stærkere end selve træet.

1. FLADERNE SKAL VÆRE KLAR TIL LIMEN (LIMBARE)
Limfladerne skal være rene, tørre og plane. Lægger du en dråbe vand på træet, skal den trænge ind. Ellers skal træet renses og/eller slibes, inden du kan regne med, at træet kan limes.

2. DEN RETTE LIMMÆNGDE
Det er vigtigt, at du påfører den korrekte mængde lim. Du skal ikke være nærig; limen skal fylde hele limfladen ud. Der må gerne pible lim ud af samlingen, men den skal ikke “pladre” ud. Det er blot spild af lim.

3. TEMPERATUR
Den ideelle temperatur ved limning er 20 grader C. Det gælder både limens, træets og lokalets temperatur. Generelt er temperaturer under 15 grader problematiske.

4. FUGT
7-15 % træfugtighed er bedst til PVAclim, og 12-20 % til PU-lim. Fugtmålerens (4) to stifter stikkes ind i træet. Hygrometeret (3) aflæser rummets luftfugtighed, 50 % er optimalt. Luftfugtigheden kan være svær at ændre, men er træet for fugtigt, skal det tørre.

5. ÅBEN VENTETID
Ventetiden er den maksimale tid imellem, at limen er påført limfladerne, og delene spændes sammen. Jo højere temperatur, og jo tørrere træ, desto hurtigere skal du arbejde.

6. PRESSETRYK OG -TID
På limen er der angivet et pressetryk, fx 1-5 kg/cm2. Det er svært at kontrollere, men når limen pibler ud af limfugen, er trykket passende. Den angivne pressetid er minimumstid. Pressetiden er målt ved stuetemperatur. Er der koldere, må du forlænge pressetiden efter eget skøn.

7. VÆLG DEN RETTE LIM
Du kan typisk vælge mellem to limtyper: PVAc-lim (polyvinylacetat) og PU-lim (polyurethan, énkomponent). PVAc-lim er til træ, der limes sammen med træ. PU-lim kan både lime træ til træ og træ til andre materialer. Fabrikatet er mindre vigtigt. Finder du ikke de nødvendige oplysninger om brug på limflasken, så søg på producentens hjemmeside.

LÆS OGSÅ: Sådan bruger du epoxylim

Hent artikel og få skema over limtyper

I artiklen, som du kan hente her på siden, får du et skema over 5 forskellige limtyper. Vi du opnå en stærk samling, skal du nemlig vide, hvad du går efter, når du står foran det store udvalg af limtyper i byggemarkedet. I skemaet kan du vælge limtype ud fra den opgave, du står med.